Пералік спецыяльнасцей

 

№ п/п

Код спецыяльнасці (напрамак спецыяльнасці)

Назва спецыяльнасці (напрамак спецыяльнасці)

Код спецыялізацыі

Назва спецыялізацыі, выпускаючая кафедра

Кваліфікацыя

1

1-08 01 01

Прафесійнае навучанне (па напрамках)

 

 

 

 

1-08 01 01-04

Прафесійнае навучанне (дрэваапрацоўка)

Тыпавы вучэбны план

 

Кафедра тэхналогіі і дызайну вырабаў з драўніны

Педагог-інжынер

2

1-25 01 07

Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве

Тыпавы вучэбны план

1-25 01 07 16

Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве лясного комплексу

Кафедра экономікі і кіравання на прадпрыемствах

Эканаміст-менеджар

1-25 01 07 24

Эканоміка  і

кіраванне на прадпрыемстве хімічнай прамысловасці

Кафедра экономікі і кіравання на прадпрыемствах

 

1-25 01 07 25

Эканоміка і

кіраванне ў паліграфічнай прамысловасці               

Кафедра эканомікі і кіравання на прадпрыемствах

 

1-25 01 07 26

Эканоміка і кіраванне ў прамысловасці будаўнічых матэрыялаў

Кафедра эканомікі і кіравання на прадпрыемствах

 

3

1-25 01 08

1-25 01 08-03

Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт (па напрамках)

Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт (у камерцыйных і некамерцыйных арганізацыях)

Тыпавы вучэбны план

1-25 01 08-03 08

Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт у лясным комплексе

Кафедра статыстыкі,бухгалтарскага ўліку, аналізу і аўдыту

Эканаміст

1-25 01 08-03 13

Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт на прадпрыемстве хімічнай прамысловасці

Кафедра статыстыкі, бухгалтарскага ўліку, аналізу і  аўдыту

 

1-25 01 08-03 14

Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт у прамысловасці будаўнічых матэрыялаў

Кафедра статыстыкі, бухгалтарскага ўліку, аналізу і аўдыту

 

1-25 01 08-03 15

Бухгалтарскі ўлік,

аналіз і аўдыт у паліграфічнай прамысловасці

Кафедра стытыстыкі, бухгалтарскага ўліку, аналізу і аўдыту

 

4

1-26 02 02

Менеджмент (па напрамках)

 

 

 

 

1-26 02 02-03

Менеджмент (прамысловы)

Тыпавы вучэбны план

1-26 02 02-03 01

Менеджмент у хімічнай прамысловасці

Кафедра менеджменту і эканомікі прыродакарыстання

Менеджар-эканаміст

1-26 02 02-03 02

Менеджмент у прамысловасці будаўнічых матэрыялаў

Кафедра менеджменту і эканомікі прыродакарыстання

 

1-26 02 02-03 03

Менеджмент у лясным комплексе

Кафедра менеджмента і эканомікі прыродакарыстання

 

 

 

 

1-26 02 02-03 04

Менеджмент у паліграфічнай прамысловасці

 

 

1-26 02 02-04

Менеджмент (нерухомасці)

Тыпавы вучэбны план

 

Кафедра арганізацыі вытворчасці і эканомікі нерухомасці

Менеджар-эканаміст

 

1-26 02 02-05

Менеджмент (міжнародны)

 

Кафедра арганізацыі вытворчасці і эканомікі нерухомасці

Менеджар-эканаміст

5

1-26 02 03

Маркетынг

Тыпавы вучэбны план

1-26 02 03 15

Маркетынг ў хімічнай прамысловасці

Кафедра эканамічнай тэорыі і маркетынгу

Эканаміст-маркетолаг

1-26 02 03 16

Маркетынг у прамысловасці будаўнічых матэрыялаў

Кафедра эканамічнай тэорыі і маркетынгу

 

1-26 02 03 17

Маркетынг у лясным комплексе

Кафедра эканамічнай тэорыі і маркетынгу

 

1-26 02 03 18

Маркетынг у паліграфічнай прамысловасці

Кафедра эканамічнай тэорыі і маркетынгу

 

6

1-36 01 08

Канструяванне і вытворчасць вырабаў з кампазіцыйных матэрыялаў

Тыпавы вучэбны план

1-36 01 08 01

Канструяванне вырабаў з палімерных і кампазіцыйных

матэрыялаў

Кафедра механікі матэрыялаў і канструкцый

Інжынер-механік

1-36 01 08 02

Тэхналогія вытворчасці вырабаў з кампазіцыйных матэрыялаў і  сродкі тэхналагічнага  аснашчэння

Кафедра механікі матэрыялаў і канструкцый

 

7

1-36 05 01

Машыны і асталяванне ляснога комплексу

Тыпавы вучэбны план

1-36 05 01 01

Машыны і абсталяванне лясной прамысловасці

Кафедра лясных машын і тэхналогіі лесанарыхтовак

Інжынер-механік

1-36 05 01 03

Машыны і абсталяванне дрэваапрацоўчай прамысловасці

Кафедра дрэваапрацоўчых станкоў і інструментаў

 

8

1-36 06 01

Паліграфічнае абсталяванне і сістэмы апрацоўкі інфармацыі

Тыпавы вучэбны план

1-36 06 01 01

Машыны, абсталяванне і сістэмы апрацоўкі інфармацыі паліграфічнай вытворчасці

Кафедра поліграфічнага абсталявання і сістэм апрацоўкі інфармацыі

Інжынер-электрамеханік

1-36 06 01 02

Тэхнічная эксплуатацыя абсталявання для вытворчасці тары і ўпакоўкі

Кафедра паліграфічнага абсталявання і сістэм апрацоўкі інфармацыі

 

9

1-36 07 01

Машыны і апараты хімічных вытворчасцей і прадпрыемстваў будаўнічых матэрыялаў

Тыпавы вучэбны план

1-36 07 01 01

Машыны і апараты хімічных вытворчасцей

Кафедра машын і апаратаў хімічных і сілікатных вытворчасцей

Інжынер-механік

1-36 07 01 02

Машыны і абсталяванне прадпрыемстваў будаўнічых матэрыялаў і вырабаў

Кафедра машын і апаратаў хімічных і сілікатных вытворчасцей

 

1-36 07 01 06

Машыны і апараты фармацэўтычнай прамысловасці

Кафедра машын і апаратаў хімічных і сілікатных вытворчасцей

 

10

1-40 01 01

Праграмнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій

Тыпавы вучэбны план

1-40 01 01 10

Праграмаванне інтэрнэт-дадаткаў

Кафедра інфармацыйных сістэм і тэхналогій

Інжынер-праграміст

11

1-40 05 01

1-40 05 01-03

Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі (па напрамках)

Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі  (выдавецка-паліграфічны комплекс)

Тыпавы вучэбны план

 

Кафедра інфармацыйных сістэм і тэхналогій

Інжынер-праграміст-сістэматэхнік

12

1-43 01 06

Энергаэфектыўныя тэхналогіі і энергетычны менеджмент

Тыпавы вучэбны план

1-43 01 06 02

Энергаэфектыўныя тэхналогіі хімічнай прамысловасці

Кафедра энергазберажэння, гідраўлікі і цеплатэхнікі>

Інжынер-энергаменеджар

1-43 01 06 05

Энергаэфектыўныя тэхналогіі ў лясным комплексе

Кафедра энергазберажэння, гідраўлікі і цеплатэхнікі

 

13

1-46 01 01

Лесаінжынерная справа

Тыпавы вучэбны план

1-46 01 01 01

Тэхналогія лесапрамысловых вытворчасцей

Кафедра лясных машын і тэхналогіі лесанарыхтовк

Інжынер-тэхнолаг

1-46 01 02

Транспарт лесу

Кафедра лясных дарог і арганізацыі вывазкі драўніны

 

14

1-46 01 02

Тэхналогія дрэваапрацоўчых вытворчасцей

Тыпавы вучэбны план

1-46 01 02 01

Тэхналогія дрэваапрацоўкі

Кафедра тэхналогіі дрэваапрацоўчых вытворчасцей

Інжынер-тэхнолаг

1-46 01 02 02

Тэхналогія і дызайн мэблі

Кафедра тэхналогіі і дызайну вырабаў з драўніны

 

15

1-47 01 01

Выдавецкая справа

Тыпавы  вучэбны план

1-47 01 01 01

Рэдагаванне  і апрацоўка тэкставай і графічнай інфармацыі кніжных выданняў

Кафедра рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій

Рэдактар-тэхнолаг

1-47 01 01 02

Рэдагаванне і апрацоўка тэкставай і графічнай інфармацыі газетна-часопісных выданняў

Кафедра рэдакцыйна выдавецкіх тэхналогій

 

16

1-47 01 02

Дызайн электронных і вэб-выданняў 

 

Кафедра інфармацыйных сістэм і тэхналогій

Дызайнер-праграміст

17

1-47 02 01

Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей

Тыпавы вучэбны план

1-47 02 01 01

Агульная тэхналогія паліграфічнай вытворчасці

Кафедра паліграфічных вытворчасцей

Інжынер-тэхнолаг

1-47 02 01 02 

Паліграфічныя матэрыялы

 

1-47 02 01 03

Электронныя спосабы апрацоўкі выдавецкай інфармацыі

 

1-47 02 01 04

Спецыяльныя спосабы друку

 

1-47 02 01 05

Тэхналогія засцярогі і рэстаўрацыі выдавецкай прадукцыі

 

1-47 02 01 06

Тэхналогія вытворчасці тары і ўпакоўкі

Кафедра паліграфічных вытворчасцей

 

18

1-48 01 01

Хімічная тэхналогія неарганічных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў

Тыпавы вучэбны план

1-48 01 01 01

Тэхналогія мінеральныў удабрэнняў, соляў і шчолачаў

Кафедра тэхналогіі неарганічных рэчываў і агульнай хімічнай тэхналогіі

Інжынер-хімік-тэхнолаг

1-48 01 01 02

Тэхналогія асноўнага неарганічнага сінтэзу

 

1-48 01 01 03

Тэхналогія прадуктаў неарганічнага  сінтэзу, чыстых рэчываў і рэактываў

 

1-48 01 01 04

Тэхналогія каталізатараў і адсарбентаў

 

1-48 01 01 05

Тэхналогія абагачэння карысных выкапняў

 

1-48 01 01 06

Тэхналогія шкла і сіталаў

Кафедра тэхналогіі шкла і керамікі

 

1-48 01 01 09

Тэхналогія тонкай функцыянальнай  і будаўнічай керамікі

Кафедра тэхналогіі шкла і керамікі

 

1-48 01 01 10

Тэхналогія эмаляў і ахоўных пакрыццяў

 

1-48 01 01 11

Хімічная тэхналогія вогнетрывалых матэрыялаў

 

1-48 01 01 07

Тэхналогія будаўнічых матэрыялаў на аснове вяжучых рэчываў

Кафедра хімічнай тэхналогіі вяжучых матэрыялаў

 

1-48 01 01 08

Тэхналогія неарганічных  палімерных связуючых і кампазіцыйных матэрыялаў

Кафедра хімічнай тэхналогіі вяжучых матэрыялаў

 

1-48 01 01 14

Хімічная тэхналогія вяжучых матэрыялаў

Кафедра хімічнай тэхналогіі вяжучых матэрыялаў

 

1-48 01 01 12

Хімічная тэхналогія матэрыялаў і вырабаў вакуумнай электронікі

 

1-48 01 01 13

Хімічная тэхналогія квантавай і цвердацельнай электронікі

Кафедра хіміі, тэхналогіі электрахімічных вытворчасцей і матэрыялаў элетроннай тэхнікі

 

19

1-48 01 02

Хімічная тэхналогія  арагнічных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў

Тыпавы вучэбны план

1-48 01 02 01

Тэхналогія асноўнага арганічнага і нафтахімічнага сінтэзу

Кафедра тэхналогіі нафтахімічнага сінтэзу  і перапрацоўкі палімерных матэрыялаў

Інжынер-хімік-тэхнолаг

1-48 01 02 03

Тэхналогія лакафарбавых матэрыялаў

Кафедра тэхналогіі нафтахімічнага сінтэзу і перапрацоўкі палімерных матэрыялаў

 

1-48 01 02 04

Тэхналогія пластычных мас

Кафедра тэхналогіі нафтахімічнага сінтэзу і перапрацоўкі палімерных матэрыялаў

 

1-48 01 02 05

Тэхналогія перапрацоўкі эластамераў

Кафедра тэхналогіі нафтахімічнага сінтэзу і перапрацоўкі палімерных матэрыялаў

 

1-48 01 02 06

Тэхналогія перапрацоўкі пластычных мас

Кафедра тэхналогіі нафтахімічнага сінтэзу і перапрацоўкі палімерных матэрыялаў

 

1-48 01 02 08

Канструяванне вырабаў з палімерных матэрыялаў і фармуючых інструментаў

Кафедра тэхналогіі нафтахімічнага сінтэзу і перапрацоўкі палімерных матэрыялаў

 

20

1-48 01 04

Тэхналогія электрахімічных вытворчасцей

Тыпавы вучэбны план

1-48 01 04 01

Функцыянальная гальванатэхніка

Кафедра хіміі, тэхналогіі электрахімічных вытворчасцей і матэрыялаў электроннай тэхнікі

Інжынер-хімік-тэхнолаг

1-48 01 04 02

Карозія і засцярога металаў

Кафедра хіміі, тэхналогіі электрахімічных вытворчасцей і матэрыялаў электроннай тэхнікі

 

1-48 01 04 03

Электрахімічнае ачышчэнне сцёкавых вод

Кафедра хіміі, тэхналогіі электрахімічных вытворчасцей і матэрыялаў электроннай тэхнікі

 

1-48 01 04 04

Тэхналогія друкарскіх плат і мікрасхем

Кафедра хіміі, тэхналогіі электрахімічных вытворчасцей і матэрыялаў электроннай тэхнікі

 

21

1-48 01 05 

Хімічная тэхналогія перапрацоўкі драўніны

Тыпавы вучэбны план

1-48 01 05 01

Тэхналогія гідролізных і мікрабіялагічных вытворчасцей

Кафедра хімічнай перапрацоўкі драўніны

Інжынер-хімік-тэхнолаг

1-48 01 05 02

Тэхналогія драўняных пліт і пластыкаў

Кафедра хімічнай перапрацоўкі драўніны

 

1-48 01 05 03

Тэхналогія лесахімічных вытворчасцей

Кафедра хімічнай перапрацоўкі драўніны

 

1-48 01 05 04

Тэхналогія цэлюлозна-папяровых вытворчасцей

Кафедра хімічнай перапрацоўкі драўніны

 

22

1-48 02 01 

Біятэхналогія

Тыпавы вучэбны план

1–48 02 01 01

Біятэхналогія энерганосьбітаў

Кафедра біятэхналогіі і біяэкалогіі

Інжынер-хімік-тэхнолаг

1–48 02 01 02

Тэхналогія ферментаў, вітамінаў і прадуктаў браджэння

Кафедра біятэхналогіі і  біяэкалогіі

 

1-48 02 01 03

Тэхналогія тлушчоў, эфірных маслаў і парфумерна-касметычных прадуктаў

Кафедра біятэхналогіі і біяэкалогіі

 

23

1-48 02 02

Тэхналогія лекавых прэпаратаў

Тыпавы вучэбны план

1-48 02 02 01

Прамысловая тэхналогія лекавых прэпаратаў

Кафедра біятэхналогіі і біяэкалогіі

Інжынер-хімік-тэхнолаг

1-48 02 02 02

Тонкі арганічны сінтэз

Кафедра біятэхналогіі і біяэкалогіі

 

24

1-53 01 01 

Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцей (па напрамках) 

 

 

Інжынер па аўтаматызацыі

 

1-53 01 01-03

Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцей (лясны комплекс)

Тыпавы вучэбны план

 

Кафедра аўтаматызацыі вытворчых працэсаў і электратэхнікі

 

 

1-53 01 01-04

Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцей (хімічнпая прамысловасць)

Тыпавы вучэбны план

 

Кафедра аўтаматызацыі вытворчых працэсаў і электратэхнікі

 

 

1-53 01 01-07

Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцей (прамысловасць будаўнічых матэрыялаў)

Тыпавы вучэбны план

 

Кафедра аўтаматызацыі вытворчых працэсаў і электратэхнікі

 

25

1-54 01 03 

Фізіка-хімічныя метады і прыборы кантролю якасці прадукцыі

Тыповы вучэбны план

1-54 01 03 01

Сертыфікацыя прамысловых тавараў

Кафедра фізіка-хімічных метадаў сертыфікацыі прадукцыі

Інжынер па сертыфікацыі

1-54 01 03 02

Сертыфікацыя харчовых тавараў

Кафедра фізіка-хімічных метадаў сертыфікацыі прадукцыі

 

1-54 01 03 03

Сертыфікацыя фармацэўтычнай прадукцыі

Кафедра фізіка-хімічных метадаў сертыфікацыі прадукцыі

 

26

1-57 01 01 

Ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных  рэсурсаў

Тыпавы вучэбны план

1-57 01 01 01

Прамысловая экалогія і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў

Кафедра прамысловай экалогіі

Інжынер-хімік-эколаг

27

1-57 01 03 

Біяэкалогія

Тыпавы вучэбны план

 

Кафедра біятэхналогіі і біяэкалогіі

Інжынер-эколаг

28

1-75 01 01

Лясная гаспадарка

Тыпавы вучэбны план

1-75 01 01 01

Лесазнаўства і лесаводства

Кафедра лесаводства

Інжынер лясной гаспадаркі

1-75 01 01 02

Лесапаляўнічая гаспадарка і пабочнае карыстанне лесам

Кафедра ахотазнаўства

1-75 01 01 03

Ахова лесу

Кафедра лесааховы і драўніназнаўства

 

1-75 01 01 04

Інфармацыйныя сістэмы ў лясной гаспадарцы

Кафедра лесаўпарадкавання

 

1-75 01 01 06

Лесааднаўленне і гадавальная гаспадарка

Кафедра лясных культур и глебазнаўства

 

29

1-75 02 01 

Садова-паркавае будаўніцтваво

Тыпавы вучэбны  план

1-75 02 01 01

Ландшафтнае праектаванне

Інжынер садова-паркавага будаўніцтва

1-75 02 01 02

Будаўніцтва і эксплуатацыя аб’ектаў ландшафтнай архітэктуры

Кафедра ландшафтнага праектавання і садова-паркавага будаўніцтва

30

1-89 02 02

Турызм і прыродакарыстанне

Тыпавы вучэбны план

 

Кафедра турызму і прыродакарыстання

Спецыяліст па турызму і прыродакарыстанню

31

1-98 01 03

Праграмнае забеспячэнне інфармацыйнай бяспекі мабільных сістэм 

 

Кафедра інфармацыйных сістэм і тэхналогій

Інжынер-праграміст