Практыка

Практыка з'яўляецца абавязковым кампанентам вышэйшай адукацыі, арганізуецца і праводзіцца ўніверсітэтам у цесным узаемадзеянні з дзяржаўнымі органамі і арганізацыямі, для якіх ажыццяўляецца падрыхтоўка спецыялістаў.

Практыка падзяляецца на практыку па спецыяльнасці і пераддыпломную практыку. Від практыкі і яе тэрміны ў кожным навучальным годзе вызначаюцца вучэбным планам па спецыяльнасці і размешчаны на ўкладцы «Тэрміны практык» па факультэтах.

Задачамі вучэбнай практыкі з'яўляецца фарміраванне ў студэнтаў практычных уменняў і навыкаў па вучэбных дысцыплінах, якія вывучаюцца, замацаванне тэарэтычных ведаў, набыццё першасных навыкаў па абранай спецыяльнасці.

Задачамі практыкі па спецыяльнасці (арганізацыйна-кіраўніцкай, вытворча-тэхналагічнай, канструктарскай, творчай, педагагічнай і іншых) з'яўляецца набыццё студэнтамі прафесійных навыкаў па спецыяльнасці, замацаванне, пашырэнне і сістэматызацыя ведаў, атрыманых пры вывучэнні спецыяльных вучэбных дысцыплін.

Задачамі пераддыпломнай практыкі з'яўляюцца засваенне і замацаванне ведаў і ўменняў студэнтаў, атрыманых ва ўстанове вышэйшай адукацыі па ўсім курсе навучання, праверка магчымасцяў самастойнай работы будучага спецыяліста ва ўмовах канкрэтнай вытворчасці, падрыхтоўка матэрыялаў да дыпломнага праекта (дыпломнай працы).

Практыку па спецыяльнасці студэнты праходзяць у арганізацыях, якія адпавядаюць профілю адукацыі, па якім ажыццяўляецца падрыхтоўка спецыялістаў. Прадпрыемствы, якія з'яўляюцца базамі практык, зацвярджаюцца рэктарам універсітэта і размешчаны на ўкладцы «Базы практык» па факультэтах і спецыяльнасцях (спецыялізацыях).

Практыка студэнтаў арганізуецца згодна з дагаворамі, якія заключаюцца ўніверсітэтам з арганізацыямі. Бланкі дакументаў па практыцы размешчаны на ўкладцы «Дакументы».