Вучэбная работа

Вучэбна-метадычная работа

Дысцыпліна "Фізіка" чытаецца для студэнтаў спецыяльнасцей:

1-36 01 08 «Канструяванне і вытворчасць вырабаў з кампазіцыйных матэрыялаў»   Вучэбная праграма

1-36 05 01 «Машыны і абсталяванне ляснога комплексу» Вучэбная праграма

1-36 06 01 «Паліграфічнае абсталяванне і сістэмы апрацоўкі інфармацыі»  Вучэбная праграма

1-36 07 01 «Машыны і апараты хімічных вытворчасцей і прадпрыемстваў будаўнічых матэрыялаў»  Вучэбная праграма

1-40 05 01-03 «Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі»  Вучэбная праграма

1-43 01 06 «Энергаэфектыўныя тэхналогіі і энергетычны менеджмент»  Вучэбная праграма

1-46 01 01 «Лесаінжынерная справа»  Вучэбная праграма

1-46 01 02 «Тэхналогія дрэваапрацоўчых вытворчасцей»  Вучэбная праграма

1-47 01 01 «Выдавецкая справа»  Вучэбная праграма

1-47 02 01 «Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей»  Вучэбная праграма

1-48 02 02 «Хімічная тэхналогія арганічных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў»  Вучэбная праграма

1-48 02 01 «Біятэхналогія»  Вучэбная праграма

1-48 02 02 «Тэхналогія лекавых прэпаратаў»  Вучэбная праграма

1-48 01 02 «Хімічная тэхналогія перапрацоўкі драўніны»  Вучэбная праграма

1-53 01 01 «Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцей»  Вучэбная праграма

1-54 01 03 «Фізіка-хімічныя метады і прыборы кантролю якасці прадукцыі»  Вучэбная праграма

1-57 01 01 «Ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў» Вучэбная праграма

1-57 01 03 «Біяэкалогія»  Вучэбная праграма

1-75 02 01 «Садова-паркавае будаўніцтва»  Вучэбная праграма

1-08 01 01 «Прафесійнае навучанне»  Вучэбная праграма

 

Электронныя тэксты лекцый па дысцыпліне «Фізіка», падрыхтаваныя выкладчыкамі кафедры і перададзеныя ў бібліятэку :

 1. Рудзік К.І. Оптыка. Тэксты лекцый па дысцыпліне "Фізіка" для студэнтаў спец. 1-36 05 01 «Машыны і абсталяванне ляснога комплексу». - Электроннае выданне. Мінск: БДТУ, 2009. - 81 с.

 2. Тульеў В.В., Бабровіч А.Г. Механіка і малекулярная фізіка. Тэксты лекцый па дысцыпліне "Фізіка" для студэнтаў спец. 1-48 01 02 «Хімічная тэхналогія арганічных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў». - Электроннае выданне. Мінск: БДТУ, 2009. - 170 с.

 3. Мадзьяраў У.Р. Электрычнасць і магнетызм. Тэксты лекцый па дысцыпліне "Фізіка" для студэнтаў спец. 1-36 01 08 «Канструяванне і вытворчасць вырабаў з кампазіцыйных матэрыялаў», 1-36 07 01 «Машыны і апараты хімічных вытворчасцей і прадпрыемстваў будаўнічых матэрыялаў»,  1-53 01 01 «Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцей». - Электроннае выданне. Мінск: БДТУ, 2009. - 193 с.

 4. Кляніцкі Д.В. Геаметрычная, хвалевая і квантавая оптыка. Тэксты лекцый па дысцыпліне "Фізіка" для студэнтаў спец. 1-08 01 01 «Прафесійнае навучанне», 1-46 01 02 «Тэхналогія дрэваапрацоўчых вытворчасцей», 1-46 01 01 «Лесаінжынерная справа». - Электроннае выданне. Мінск: БДТУ, 2009. - 86 с.

 5. Рудзік К.І. Фізіка. Частка 2. Малекулярная фізіка і тэрмадынаміка. Тэксты лекцый для студэнтаў дзённай формы навучання спецыяльнасці 1-36 студзеня 5 «Машыны і абсталяванне ляснога комплексу». - Мінск: БДТУ, 2010. - 58 с. (Электроннае выданне)

 6. Аляхновіч А.М. Фізіка. Частка 3. Стацыянарнае электрычнае поле: Тэксты лекцый па дысцыпліне "Фізіка" для студэнтаў спецыяльнасці 1-36 05 01 «Машыны і абсталяванне ляснога комплексу». - Мінск: БДТУ, 2010. - 95 с. (Электроннае выданне)

 7. Кляніцкі Д.В. Фізіка. Частка 1. Механіка. Тэксты лекцый для студэнтаў інжынерна-тэхнічных спецыяльнасцей. - Мінск: БДТУ, 2010. - 125 с. (Электроннае выданне)

 8. Мадзьяраў У.Р. Фізіка. Частка 1. Механіка. Тэксты лекцый для студэнтаў спецыяльнасцей 1-36 01 08 «Канструяванне і вытворчасць вырабаў з кампазіцыйных матэрыялаў», 1-36 07 01 «Машыны і апараты хімічных вытворчасцей і прадпрыемстваў будаўнічых матэрыялаў», 1-53 01 01 «Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцей». - Мінск: БДТУ, 2010. - 142 с. (Электроннае выданне)

 9. Рудзік К. І., Аляхновіч А.М. Фізіка. У 5 ч. Ч. 5. Оптыка: тэксты лекцый па дысцыпліне "Фізіка" для студэнтаў спецыяльнасці 1-36 05 01 «Машыны і абсталяванне ляснога комплексу». - Мінск: БДТУ, 2012.

 10. Кляніцкі Д.В. Фізіка. У 5 ч. Ч. 2. Малекулярная фізіка. Тэрмадынаміка: тэксты лекцый па дысцыпліне "Фізіка" для студэнтаў дзённай формы навучання спецыяльнасцей 1-46 01 01 «Лесаінжынерная справа», 1-46 01 02«Тэхналогія дрэваапрацоўчых вытворчасцей», 1-08 01 01 «Прафесійнае навучанне». - Мінск: БДТУ, 2012.


Выкладчыкамі кафедры выдадзены наступныя падручнікі і вучэбныя дапаможнікі :
 

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі :

1. Калоша В.К., Лабко С.І., Чыкава Т.С. Матэматычная апрацоўка вынікаў эксперыменту. - Мн .: Вышэйшая школа, 1982.

2. Хартановіч А.З., Лабко С.І. і інш. Метадычны дапаможнік па курсе «Фізіка» для слухачоў ПА. - БДТУ, Мн. - 1991.

3. Лабко С.І. Метадычны дапаможнік па фізіцы для слухачоў завочных падрыхтоўчых курсаў. - БДТУ, Мн. - 1992.

4. Наркевіч І.І., Валмянскі Э.І., Лабко С.І. Фізіка. - Мінск: Новае веданне, 2004.

5. Наркевіч І.І., Валмянскі Э.І., Лабко С.І. Фізіка для втузаў: у 2 т. - Мінск: Вышэйшая школа, 1992, 1994. - Т. 1, 2.

6. Аляхновіч А.М. і інш. Метадычны дапаможнік для абітурыентаў і слухачоў ПА. - БДТУ, Мн. - 1998.

7. Белы І.М. Кароткі курс лекцый па фізіцы: вучэбны дапаможнік для студэнтаў усіх спецыяльнасцей ЛХФ і ІЭФ. - Мн .: БДТУ. - 2002.

8. Гольман Л.П. і інш. Фізіка: вучэбна-метадычны дапаможнік для абітурыентаў. - Мн., БДТУ. - 2004.

9. Паплаўскі В.У. Асновы вымярэнняў фізічных велічынь: вучэб. дапаможнік. - БДТУ, Мінск. - 2005.

10. Тульеў В.В. Фізіка. Увесь школьны курс у табліцах: вучэб. дапаможнік. - Сучасная школа: Кузьма. - Мінск, 2007.

11. Сойка А.К. Лазеры і тэхнічная оптыка: вучэбны дапаможнік. - БДТУ, Мінск. - 2012.


Практыкумы і зборнікі задач :

1. Белы І.М. Зборнік задач для кантрольных і індывідуальных заданняў па фізіцы. - Мн .: БДТУ. - 1998.

2. Хартановіч А.З., Хартановіч Л.У. Зборнік задач па фізіцы: вучэб. дапаможнік для ПА. - Мн., БДТУ. - 2000.

3. Вісловіч А.М. і інш. Зборнік задач па фізіцы для втузаў: у 3 ч. - Мінск: БДТУ, 2000. - Ч. 1: Механіка. Малекулярная фізіка.

4. Вісловіч А.М. і інш. Зборнік задач па фізіцы для втузаў: у 3 ч. - Мінск: БДТУ, 2002. - Ч. 2: Электрычнасць і магнетызм.

5. Гольман Л.П. і інш. Зборнік задач па фізіцы для втузаў: у 3 ч. - Мінск: БДТУ. - 2003. - Ч. 3: Оптыка. Будова рэчыва.

6. Белы І.М., Доўгі В.К., Ільюшонак І.П., Наркевіч І.І. Зборнік задач для кантрольных і індывідуальных заданняў па фізіцы: вучэбны дапаможнік для студэнтаў лесагаспадарчых і інжынерна-эканамічных спецыяльнасцей завочнай формы навучання. - Мн .: БДТУ. - 2004.

7. Паплаўскі В.У. Вымярэнне фізічных велічынь: практыкум для студэнтаў спецыяльнасці «Фізіка-хімічныя метады і прыборы кантролю якасці прадукцыі». - БДТУ, Мінск, 2006.

Лабараторныя практыкумы :

1. Лабко С.І., Ратнікаў Э.В., Белы І.М. Метадычныя ўказанні па абазначэнні фізічных велічынь і адзінкам іх вымярэння ў СІ. - Мн .: БДТУ. - 1981.

2. Белы І.М. І інш. Фiзiка. Лабараторныя работы па аднайменным курсе для студ. спец. 31.12 вочнага i завочнага навучэння: у 3 т. - Мн .: БТI. - 1989. - 3 т.

3. Белы І.М., Лабко С.І., Тульеў В.В., Доўгі В.К., Ільюшонак І.П. Фізіка. Лабараторны практыкум. - Мн .: БДТУ. - 2003.

4. Едчык ​​І.А., Кляніцкі Д.У., Наркевіч І.І. Фізіка: лаб. практыкум для студэнтаў хіміка-тэхналагічных і інжынерна-тэхнічных спецыяльнасцей: у 3 т. - Мінск: БДТУ, 2006. - Т. 1: Механіка і малекулярная фізіка.

5. Мадзьяраў У.Р., Тульеў В.В., Наркевіч І.І. Фізіка: лаб. практыкум для студэнтаў хіміка-тэхналагічных і інжынерна-тэхнічных спецыяльнасцей: у 3 т. - Мінск: БДТУ. - 2007. - Т. 2: Электрычнасць і магнетызм.

6. Бабровіч В.Г., Місевіч А.В., Наркевіч І.І. Фізіка: лаб. практыкум для студэнтаў хіміка-тэхналагічных і інжынерна-тэхнічных спецыяльнасцей: у 3 т. - Мінск: БДТУ. - 2007. - Т. 3: Оптыка і будова рэчыва.