Студэнтам

Інфармацыя, размешчаная на дадзенай старонцы: 

 

1.Графікі кансультацый

2. Пытанні да экзаменаў і залікаў

3. Лекцыі па начартальнай геаметрыі 

4. Прапанованая літаратура

 

1. Графік кансультацый 

для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў        

2015/2016 нав. год,    вясновы семестр

№ п/п

Імя па Бацьку выкладчыка

дзень тыдня

час

аўдыторыя

1.

КаспераўГ.И.

панядзелак

13.50-15.25

110/3

аўторак

13.50-15.25

110/3

чацвер

15.40- 17.15

110/3

2.

Бабровіч В.А.

панядзелак

15.30-16.30

105/3

чацвер

13.50-15.00

104/3

3.

Калтыгін А.Л.

панядзелак

13.30-14.30

107/3

чацвер

13.50-15.00

104/3

4.

Кім Ю.А.

аўторак

11.40-13.15

109/3

среда

11.40-13.15

109/3

5.

Краскоўскі С.В.

субота

9.50-11.25

103/3

6.

Баброўскі С.Э.

аўторак

12.00-13.30

107/3

пятніца

12.00-13.30

107/3

7.

Гіль В.И.

аўторак

16.00-17.00

105/3

пятніца

17.30-18.15

105/3

8.

Исачэнкаў В.С.

аўторак

12.50-13.50

109/3

среда

12.50-13.50

109/3

9.

Вайтехоўскі Б.В.

панядзелак 1 н.

15.40-16.30

104/3

пятніца 2 н.

11.40-13.15

104/3

10.

Рашчупкін С.В.

среда

13.50-18.30

104/3

17.30-18.30

чацвер

11.40-12.40

109/3

     Заг. кафедры інжынернай графікі, 

     к.т.н., дацент                                                                          Г.І.Каспераў

                                                            2. Пытанні да экзаменаў і залікаў

У гэтым раздзеле вы можаце знайсці пытанні для тэарэтычнай падрыхтоўкі да экзаменаў і залікаў па дысцыплінах, якія вывучаюцца на кафедры інжынернай графікі:

1.  Пытанні да экзамену ПА ДЫСЦЫПЛІНЕ "Начартальная геаметрыя, інжынерны і машыны ГРАФІКА"
2.  ПЫТАННІ да заліку па ДЫСЦЫПЛІНЕ "Начартальная геаметрыя, інжынерны і машыны ГРАФІКА"

 

3. Лекцыі ПА Начартальная геаметрыя

4. Прапанованая літаратура

№ п / п

Назва падручнікаў і
метадычных дапаможнікаў

Аўтары

1.

Курс начартальнай геаметрыі
Масква. Навука, 1988

Гордан В.О.
Семянцоў-Огиевский М.А.

2.

Асновы начартальнай геаметрыі

Масква: Колас, 2004

Михненков Л.У.

3.

Зборнік задач па курсе начартальнай геаметрыі
Масква: Навука, 1989

Гордан В.О., Іваноў Ю.Б.,
Солнцева Т.Е.

4.

Начартальная геаметрыя. Вучэбна-метад. дапаможнік. Мінск: БДТУ, 2010.

Жаркоў Н.І.,  Калтыгин А.Л.,

Манука Ю.М.

5. Начартальная геаметрыя. Індывідуальныя заданні для самастойных работ. Мінск: БДТУ, 2010. Бабровіч В.А., Баброўскі С.Э., Вайцяхоўскі Б.В.

6.

Інжынерная і машынная графіка. Вучэбна-метад. дапаможнік. Мінск: БДТУ, 2010.

Стругов В.М.,  Рашчупкіну С.В.

Ісачэнка В.С.,  Гіль У.І.

7.

Машынабудаўнічае чарчэнне
Масква. Вышэйшая шк., 1988

Лявіцкі В.С.

8.

Машынабудаўнічае чарчэнне
Масква, Машынабудаванне, 1985

Пад рэдакцыяй
Вяткіна Г.П.

9.

Аснова начартальнай геаметрыi
Мiнск, ратапрынт БДТУ, 2000

Сяменау Г.В.
Бабровiч У.А. i iнш

10.

Вучэбна-метадычны дапаможнік па дысцыпліне "Начартальная геаметрыя, інжынерная і машынная графіка" у 2-х частках,
Мінск, БДТУ 2005 - 2006.

Частка 1 .  

Частка 2 .

Жаркоў Н. І.,
Калтыгин А. Л. і інш.

11.

Разьбы і рэзьбавыя злучэння
Вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў
Мінск: БДТУ, 2005

Бабровіч В.А. і інш.

12.

Выкананне эскiзау в е натуры i Працоўны чарцяжоу дэталяу машына
Мiнск, ратапрынт БДТУ, 1994

Жаркоу М.I.
Малаш Г.I. i iнш.

13.

Стандартныя канструкцыйныя элементы дэталей машына
Мiнск, ратапрынт БДТУ, 2002

Жаркоу М.I.
Манукоу Ю.М. i iнш.