Вучэбная работа

 

Кафедра забяспечвае агульнаінжынерную падрыхтоўку студэнтаў усіх спецыяльнасцяў вочнага і завочнага навучання. 
Супрацоўнікамі кафедры былі абсталяваны спецыялізаваныя кабінеты па эскизированию дэталяў машын і вывучэнню начартальнай геаметрыі, выраблены наглядныя дапаможнікі па чарчэнні і начартальнай геаметрыі, падрыхтаваны і выдадзены навучальныя дапаможнікі. Праведзена значная работа па абнаўленню абсталявання навучальных аўдыторый, стэндаў, плакатаў, умацавана міжпрадметная сувязь з выпускаюць кафедраў і праз іх - сувязь з вытворчасцю.
За мінулы час супрацоўнікамі кафедры было падрыхтавана больш за 50 вучэбна-метадычных дапаможнікаў. Распрацаваны і ўкаранёны ў навучальны працэс альбомы чарцяжоў вузлоў машын, механізмаў і абсталявання па профілю спецыяльных дысцыплін.
У цяперашні час навучальныя аўдыторыі кафедры перааснашчаны новымі стэндамі і навочнымі дапаможнікамі, набыта неабходная кампутарная, капіявальная і іншая аргтэхніка. Гэта дазволіла арганізаваць на кафедры ў 1993 годзе лабараторныя заняткі па машыннай графіцы, на якіх студэнты атрымліваюць практычныя навыкі выканання чарцяжоў з выкарыстаннем сучасных сістэм аўтаматызаванага праектавання. Працэс навучання і праграмна-метадычнае забеспячэнне пастаянна ўдасканальваюцца з улікам патрабаванняў сучасных інавацыйных тэхналогій навучання. У 2011-2012 г.г. на кафедры набыты і прымяняюцца ў навучальным працэсе інтэрактыўныя дошкі DualBoard.
У 2013-2014 нав. годзе навучальны працэс на кафедры вядуць дацэнты, кандыдаты тэхнічных навук Г.И.Каспераў,  У.А.Бaбрович, А.Л.Калтыгiн, Ю.А. Кім, С.В.Красковскi; старэйшыя выкладчыкі кандыдат тэхнічных навук С.Э.Бабровскi, кандыдат тэхнічных навук В.И.Гiль; асістэнты В.С.Iсачанкаў, С.В.Рашчупкiн, Б.В. Вайцяхоўскі.

ПЕРАЛІК ВУЧЭБНЫХ ДЫСЦЫПЛІН:

1.Начертательная геаметрыя, інжынерная і машынная графіка      ( Выкладчыкі Бабровіч В.А., Кім Ю.А. )

   Базавая праграма па дысцыпліне ; (Спецыяльнасці  1-08 01 01-04 ,   1-36 08 01 , 1-36 01 05 1-36 01 07,   1-43 01 06,   1-46 01 01,    1 - 46 01 02,  1-53 01 01)

   Тэксты лекцый па дысцыпліне     

   Навучальныя дапаможнікі да практычных заняткаў  па начартальнай геаметрыі 

   Навучальныя дапаможнікі да практычных заняткаў  па інжынернай графіцы

   Вучэбна-метадычныя дапаможнікі да лабараторным заняткаў;

   Тэсты для самакантролю ведаў ;

    Пералік пытанняў для экзаменаў ;

    Пералік пытанняў для залікаў

   

 

2. Начартальная геаметрыя і інжынерная графіка   (Лектар Калтыгiн А.Л. )

    Базавая праграма па дысцыпліне  (спецыяльнасці 1-36 01 06,   1-47 01 02)   

    Тэксты лекцый па дысцыпліне

    Навучальныя дапаможнікі да практычных заняткаў

    Вучэбна-метадычныя дапаможнікі да лабараторным заняткаў;

    Тэсты для самакантролю ведаў ;

    Пералік пытанняў для экзаменаў ;

    Пералік пытанняў для залікаў

 

 

 

   

 

 

 

 

 

3. Інжынерная і машынная графіка  ( Выкладчыкі Касперау Г.І. , Краскоўскі С.В., Баброўскі С.Э. , Гіль У.І. )

   Базавая праграма па дысцыпліне  (спецыяльнасці  1-48 01 01 ,   1-48 02 01 ,   1-48 01 02 ,    1-48 01 04 , 1-48 05 011-48 01 021-48 02 021- 54 03 011- 57 01 011-57 01 03, 1-47 01 01)

    Тэксты лекцый па дысцыпліне

    Навучальныя дапаможнікі да практычных заняткаў

    Вучэбна-метадычныя дапаможнікі да лабараторным заняткаў;

    Тэсты для самакантролю ведаў ;

    Пералік пытанняў для залікаў

 

 

     

 

 

 

 

 

4. Інжынерная графіка  (Выкладчыкі Касперау Г.I.)

    Базавая праграма па дысцыпліне  (спецыяльнасці  1-75 01 01 , 1-25 07 01 , 1- 26 02 03) 

    Тэксты лекцый па дысцыпліне

    Навучальныя дапаможнікі да практычных заняткаў

    Вучэбна-метадычныя дапаможнікі да лабараторным заняткаў;

    Тэсты для самакантролю ведаў ;

    Пералік пытанняў для залікаў

 

 

 

    

 

 

 

 

5.  Інжынерная геаметрыя і графіка   (Лектар  Калтыгiн А.Л. )

    Базавая праграма па дысцыпліне (спецыяльнасць  1-40 05 01-03)   

    Тэксты лекцый па дысцыпліне

    Навучальныя дапаможнікі да практычных заняткаў

    Вучэбна-метадычныя дапаможнікі да лабараторным заняткаў;

    Тэсты для самакантролю ведаў ;

    Пералік пытанняў для залікаў