Адміністраванне інфармацыйных сістэм

Мэтай выкладання дысцыпліны «Адміністраванне інфармацыйных сістэм» з'яўляецца навучанне студэнтаў агульным метадам стварэння, наладкі і адміністравання сетак, а таксама персанальных камп'ютараў.

Задачай дысцыпліны з'яўляецца вывучэнне студэнтамі сеткавых аперацыйных сістэм на базе платформаў Windows, а таксама метадаў кіравання інфармацыйнымі сістэмамі.

                      

У рамках дысцыпліны "Адміністраванне інфармацыйных сістэм" мяркуецца вывучэнне базавых паняццяў, мэтаў, задач сеткавага адміністравання, мадэляў міжсеткавага ўзаемадзеяння OSI / ISO, а таксама стэка пратаколаў і мадэлі TCP / IP, метадаў наладкі розных тыпаў адрасавання ў IP-сетках. Мяркуецца разгляд эфектыўных рашэнняў задач кіравання карыстальнікамі і рэсурсамі сеткі, а таксама набыцця неабходных навыкаў, засваенне асноўных прыёмаў і інструментаў маніторынгу камп'ютарнай сеткі, авалоданне базавымі сродкамі забеспячэння бяспекі сеткі. У працэсе вывучэння курса адбываецца выхаванне творчага падыходу да вырашэння праблем, якія ўзнікаюць у працэсе прафесійнай дзейнасці спецыяліста.

Студэнты спецыяльнасці 1-40 05 01-03 "Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі (выдавецка-паліграфічны комплекс)" пры вывучэнні дадзенай дысцыпліны набываюць навыкі і веды па:

- Пабудове і выкарыстанні RAID-масіваў;

- Правілах і метадах выкарыстання IP (статычнай, дынамічнай) і знакавай (DNS, NetBios) адрасавання;

- Планаванні прасторы даменных імёнаў;

- Планаванні і арганізацыі даменаў Active Directory;

- Кіраванні даменамі з дапамогай групавых палітык;

- Забеспячэнні бяспекі даменаў (kerberos, IPSecurity);

- Выкарыстанні метадаў маршрутызацыі, аддаленага доступу і VPN;

- Аддаленым адміністраванні на аснове пратаколаў Telnet і SSH.

 

Спіс рэкамендаванай літаратуры

1.  Марымота, Р.  Windows Server 2008 R2 Unleashed / Microsoft Windows Server 2008 R2. Поўнае кіраўніцтва /  Рэнд Марымота, Майкл Ноэл, Амар Драубі, Рос Містры, Крыс Амарыс.   -  Вільямс, 2011.  - 1457 с.

2. Урбановіч, П.П. Камп'ютарныя сеткі: вучэбны дапаможнік для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па тэхнічных спецыяльнасцях / П.П. Урбановіч, Д.М. Раманенка, Е.У. Кабак. - Мінск: БДТУ, 2011. - 400 c.

3. Бозуэл, У. Унутраны свет Windows Server 2003, SP1 і R2 / У. Бозуэл. - М .: Вільямс, 2006. - 1264 с.