Камп'ютарныя сеткі

Дысцыпліна «Камп'ютарныя сеткі» з'яўляецца базавай, якая дае студэнтам набор канцэптуальных ведаў, неабходных для вывучэння сучасных сеткавых тэхналогій.

Аб'ектам вывучэння з'яўляюцца камп'ютарныя сеткі, а менавіта метады іх арганізацыі і кіравання з выкарыстаннем аперацыйных сістэм тыпу Windows.

Мэтай дысцыпліны, распрацаванай у адпаведнасці з адукацыйнымі стандартамі Рэспублікі Беларусь для спецыяльнасцей: 1-40 05 01-03 - «Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі (выдавецка-паліграфічны комплекс)», 1-47 01 02 «Дызайн электронных і вэб-выданняў», 1 -98 01 03 «Праграмнае забеспячэнне інфармацыйнай бяспекі мабільных сістэм», з'яўляецца падрыхтоўка спецыяліста, які валодае фундаментальнымі ведамі і практычнымі навыкамі ў галіне сеткавых тэхналогій.

Асноўныя задачы дысцыпліны - вывучэнне прынцыпаў пабудовы і функцыянавання камп'ютарных сетак, набыццё практычных навыкаў у іх выкарыстанні і кіраванні, а таксама знаёмства з метадамі абароны інфармацыі.                              

У рамках дысцыпліны «Камп'ютарныя сеткі» студэнтамі вывучаюцца:

 • асноўныя канцэпцыі пабудовы лакальных і глабальных сетак;
 • метады аб'яднання камп'ютараў і прылад у сеткі;
 • віды тапалогій сеткі і асноўныя рэалізуемыя алгарытмы ўзаемадзеяння вузлоў;
 • асноўныя функцыі і рэжымы ўзаемадзеяння камп'ютараў, апаратнае і праграмнае забеспячэнне сеткі;
 • асноўныя пратаколы, метады арганізацыі, спосабы аб'яднання камп'ютараў у сеткі;
 • архітэктура стэка пратаколаў, які ляжыць у аснове сучасных камп'ютарных сетак;
 • адрасаванне ў камп'ютарных сетках;
 • сеткавае і камунікацыйнае абсталяванне;
 • спосабы перадачы, метады кадавання і абароны даных;
 • перспектыўныя напрамкі развіцця камп'ютарных сетак і сеткавых тэхналогій, метады выкарыстання сетак і сеткавых тэхналогій у будучай прафесійнай дзейнасці.

Спіс рэкамендаванай літаратуры для вывучэння курса «Камп'ютарныя сеткі»

 • Урбановіч, П. П. Камп'ютарныя сеткі / П. П. Урбановіч, Д. М. Раманенка, Е. У. Кабак. - Мінск: БДТУ, 2011. -400 с.
 • Таненбаум, Э. Камп'ютарныя сеткі. - 5-е выд. / Э. Таненбаум, Д. Уэзерол. - СПб .: Піцер, 2012. - 960 с.
 • Аліфер, В. Г. Камп'ютарныя сеткі. Прынцыпы, тэхналогіі, пратаколы. - 4-е выд. / В. Г. Аліфер, Н. А. Аліфер. - СПб .: Піцер, 2013. - 944 с.
 • Раманенка, Д. М. Камп'ютарныя сеткі. Лабараторны практыкум / Д. М. Раманенка, Н. У. Пацей. - Мінск: БДТУ, 2011. - 133 c.