Навукова-даследчая і інавацыйная дзейнасць

 

Асноўныя навуковыя дасягненні звязаны з:

  • матэматычнай тэорыяй кіравання і назірання ў складаных дынамічных сістэмах з паслядзеяння, з тэорыяй набліжэння функцый сапраўднага і комплекснага пераменнага, а таксама з узроўневай тэхналогіяй выкладання матэматычных дысцыплін, у прыватнасці, 

  • якаснай тэорыяй кіравання і назірання для складаных гібрыдных дынамічных сістэм з паслядзеяння і сістэм з шматмерным часам (2002-па М.В.) і інш.

  • матэматычнымі праблемамі рэалізацыі пераходных адлюстраванняў ў шкалах дынамічных сістэм з паслядзеяння (1999-2008), 

  • распрацоўкай агульнага падыходу прасторы мінімальных станаў да пастаноўкі і вырашэння праблемы дваістасці паміж кіравальнасцю і назіраемасці лінейных дынамічных сістэм з паслядзеяння агульнага выгляду (1981-1986), пастаноўкай і рашэннем праблем кіравання па тыпу зваротнай сувязі (стабілізацыя, мадальнай кіраванне, класіфікацыя, рэканструкцыя і інш. ) пры ўздзеянні розных класаў лінейных рэгулятараў такіх, як рознасныя, інтэгральныя і інш. (1991-1998), 

  • кананічнымі ўяўленнямі кіраваных дынамічных сістэм з позняцца аргументам (1978-1984, 1988-1990), 

  • пастаноўкай і рашэннем праблемы мадальнага кіравання дынамічнымі сістэмамі з паслядзеяння для дыферэнцыяльна-рознасныя (1976-1981) і функцыянальна-дыферэнцыяльных сістэм з размеркаваным запазненнем (1990-1993) у шкалах (1995-2009) лінейных рэгулятараў па тыпу зваротнай сувязі, 

  • матэматычнымі метадамі і крытэрамі поточечной кіравальнасці і назіраемасці дыферэнцыяльна-рознасныя сістэмамі з позняцца аргументам і іх сувяззю з умовамі кіравальнасці па Калману спецыяльных параметрычных сістэм без запазнення (1978-1989), 

  • рашэннем праблемы Красоўскага аб поўным заспакаенне дынамічнай сістэмы з запазненнем (1977), 

  • развіццём алгебраічнага падыходу да даследавання праблемы адноснай кіравальнасці для лінейных дынамічных сістэм з позняцца аргументам (1971-1976), 

    Атрыманыя навуковыя вынікі апублікаваныя ў вядучых навуковых часопісах такіх як, Дадзены СССР, Даклады РАН, Дыферэнцыяльныя ўраўненні, Матэматычны зборнік, Аўтаматыка і тэлемеханікі, Весткі АН СССР (Тэхнічная кібернетыка), Весткі ВНУ (Матэматыка), Весткі РАН (Тэорыя і сістэмы кіравання), прыкладная матэматыка і механіка, Праблемы тэорыі кіравання і інфарматыкі, Сістэмны аналіз і кібернетыка, IEEE Trans. Automat. Control (ЗША), Functional Differential Equations (Ізраіль) International Journal: Mathematical Manuscripts (IJMM) і інш., А таксама прадстаўлены як раздзелы ў шэрагу манаграфій вядомых выдавецтваў: Навука, IFAC Publ., Banach Center Publ., North- Holland Publ. Comp., Birkhauser Publ. Comp. і інш.    

         Па «кіраўніцкай» тэматыцы на кафедры выканана 8 аплатных навуковых праектаў па лініі Фонду фундаментальных даследаванняў, Рэспубліканскіх навуковых праграм і Міністэрства адукацыі РБ. У цяперашні час выконваюцца 2 такіх праекта «Якасныя даследаванні кіраваных гібрыдных дыферэнцыяльна-рознасныя сістэм і іх прыкладання» па лініі Міністэрства адукацыі РБ і НАН РБ і «узроўневай тэхналогія арганізацыі навучальнага працэсу па матэматычным дысцыплінах для тэхнічных спецыяльнасцяў універсітэтаў» па лініі Міністэрства адукацыі РБ, яшчэ два праекты за кошт «другой паловы» працоўнага дня, а таксама ў рамках праграмы міжнароднага навуковага супрацоўніцтва праект з Беластоцкім тэхнічным універсітэтам.


      Кафедры ВМ сумесна з іншымі кафедрамі універсітэта выдаецца штогадовы рэцэнзуемых навуковых часопіс "Працы БДТУ. Серыя фіз.-мат. Навукі і інфарматыка". Сумесна з кафедрай аўтаматызацыі вытворчых працэсаў і электратэхнікі праводзяцца рэгулярныя навукова-тэхнічныя канферэнцыі "Аўтаматызацыя 2000, 2004, 2006, 2008". У працы секцыі "Матэматычныя метады тэорыі кіравання" прымалі ўдзел навукоўцы з Венесуэлы, Польшчы, Францыі, Расіі, Украіны. Супрацоўнікі кафедры ВМ дакладвалі вынікі сваіх даследаванняў на шматлікіх канферэнцыях, сімпозіумах і нарадах па тэорыі кіравання, якаснай тэорыі дыферэнцыяльных раўнанняў, тэорыі функцый комплекснай зменнай, алгебры і тэорыі малюнкаў. 

       Навукова-даследчая праца выконваецца ў рамках трох навуковых тэм (пад агульным кіраўніцтвам праф. Марчанка У.М.). Общекафедральные навукова-даследчая "Матэматычныя метады ў сістэмным аналізе" і навукова-метадычная "Распрацоўка эфектыўных формаў навучальнага працэсу" тэмы выконваюцца ўсімі выкладчыкамі за кошт другой паловы працоўнага дня. Тэма "Якасныя даследаванні кіраваных гібрыдных дыферэнцыяльна - рознасныя сістэм і іх прыкладання" з'яўляецца складовай часткай Дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў на 2006-2010 гады "Даследаванне матэматычных мадэляў і іх прымяненне да аналізу сістэм, структур і працэсаў у прыродзе і грамадстве" Інстытута матэматыкі НАН РБ. У выкананні гэтай тэмы на ўмовах штатнага сумяшчальніцтва ўдзельнічаюць 6 супрацоўнікаў (з іх 1 доктар і 4 кандыдата навук). Атрыманыя вынікі рэгулярна публікуюцца ў навуковай перыядычным друку.       

        Кафедра мае добрыя міжнародныя сувязі. Заключаны і выконваюцца дзве дамовы аб міжнародным садружнасці: з Цэнтральнай школай Нанта (ЦШН, Францыя) і Беластоцкім тэхнічным універсітэтам (БТУ, Польшча). У рамках гэтага садружнасці на грамадскіх пачатках праводзяцца сумесныя навуковыя даследаванні ў галіне матэматычнага мадэлявання, аналізу і сінтэзу сістэм аўтаматычнага рэгулявання, апісваецца складанае дынамічнымі сістэмамі з паслядзеяння (ЦШН), матэматычнай тэорыі кіравання і назірання ў складаных дынамічных сістэмах, а таксама па адшукання эфектыўных тэхналогій навучальнага працэсу (БТУ). Па запрашэнні французскага боку прафесар В.М.Марченко неаднаразова выязджаў для правядзення сумесных навуковых даследаванняў у Інстытут кібернетыкі і камунікацый (ЦШН, Францыя), а таксама ў Беластоцкі тэхнічны універсітэт для каардынацыі сумесных навуковых даследаванняў. Маюцца сумесныя навуковыя публікацыі з французскімі і польскімі навукоўцамі. У апошнія два гады усталёўваецца актыўны навуковае супрацоўніцтва з Холонским тэхнічным універсітэтам (Ізраіль). Тут таксама маюцца сумесныя публікацыі.      

         Супрацоўнікі кафедры ўваходзяць у бюро Рэспубліканскага матэматычнага семінара, прыцягваюцца да апаніраванне дысертацый, з'яўляюцца членамі і экспертамі розных навукова-тэхнічных саветаў, сувыканаўцам розных внекафедральных навуковых праектаў, удзельнічаюць у напісанні навучальных дапаможнікаў сумесна з іншымі кафедрамі. Сярод выкладчыцкага складу кафедры ёсць члены міжнародных матэматычных таварыстваў: SIAM, AMS, рэферэнты міжнародных выданняў "Mathematical Reviews" і "Zentralblatt fur Mathematik", а таксама Навукова-тэхнічнага савета Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, што дазваляе кафедры рэгулярна атрымліваць інфармацыю пра актуальныя кірунках развіцця сучаснай матэматыкі.


Завершаныя навуковыя праекты


Незавершаныя навуковыя праекты