Вучэбная работа

          Вучэбна-метадычная работа супрацоўнікаў кафедры ўключае распрацоўку базавых і рабочых праграм па спецыяльных дысцыплінах, фарміраванне вучэбна-метадычных комплексаў, падрыхтоўку і выданне навучальных дапаможнікаў і іншай метадычнай літаратуры.

       Супрацоўнікамі кафедры выдадзены 26 адзінак вучэбна-метадычнай літаратуры, агульным аб'ёмам 42,2 д.а. Пастаянна працуе навукова-метадычны семінар, на якім рэгулярна абмяркоўваюцца пытанні методыкі выкладання вышэйшай матэматыкі, а таксама арганізацыі і метадычнага забеспячэння ўступных экзаменаў. 

     Вялікі ўклад у метадычнае забеспячэнне навучальнага працэсу ўнёс прафесар В. Т. водную. Пад яго кіраўніцтвам і пры непасрэдным удзеле падрыхтаваны і выдадзены навучальныя дапаможнікі па дыферэнцыяльнай геаметрыі, якія атрымалі ўсеагульнае прызнанне ў Рэспубліцы Беларусь і за яе межамі.

       Прафесарам В. Т. Водневым сумесна з Н. Ф. Навумовіч і А. Ф. Навумавічы праведзена вялікая праца і па забеспячэнню пераемнасці выкладання школьнай і вузаўскай матэматыкі. Імі, у прыватнасці, падрыхтаваны і выдадзены "Школьны матэматычны слоўнік", "Матэматычны слоўнік вышэйшай школы", "Асноўныя матэматычныя формулы", якія папулярныя не толькі ў школьнікаў і студэнтаў, але і ў выкладчыкаў ВНУ. Па вучэбна-метадычнай дапаможніках прафесара В. Т. Воднева навучаюцца студэнты ў краінах СНД. Яны былі пераведзены на шэраг еўрапейскіх моў (венгерскі, іспанскі, французскі). Вучэбнай і метадычнай літаратурай студэнты забяспечаны ў поўнай меры.

          На кафедры ВМ распрацоўваецца наступная структура метадычнага забеспячэння (гл.  тут ).

 

Лекцыйныя курсы

 

Факультэт

Дысцыпліна

Тыпавы разлік

Лесагаспадарчы

1 курс

Вышэйшая матэматыка

 

Тэхналогіі і тэхнікі лясной прамысловасці

1,2 курс

Вышэйшая матэматыка

 

1,2 курс

Матэматыка

 

Тэхналогіі арганічных рэчываў

1 курс

Вышэйшая матэматыка

 

2 курс

Планаванне і арганізацыя эксперыменту

 

Хімічнай тэхналогіі і тэхнікі

1,2 курс

Вышэйшая матэматыка

 

1,2 курс

Матэматыка

 

2 курс

Ураўненні матэматычнай фізікі

 

Інжынерна-эканамічны

1,2 курс

Вышэйшая матемтика

 

2 курс

Эканоміка-матэматычныя метады і мадэлі

 

3 курс

Эканоміка-матэматычныя метады і мадэлі

 

магістратура

Эканаметрыка (паглыблены ўзровень)

 

Выдавецкай справы і паліграфіі

1,2 курс

Вышэйшая матэматыка

 

Інфармацыйных тэхналогій

1 курс

Матэматыка спампаваць

 


 

Вышэйшая матэматыка

Вучэбная праграма па дысцыпліне  вышэйшая матэматыка

 

ПЕРАЛІК ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

 

Дысцыпліна

Вучэбна-метадычная літаратура 

Вышэйшая матэматыка.     

        а) асноўная літаратура

1.Высшая математика. В 2-х частях. В.М. Марченко, И.К. Асмыкович, И.М. Борковская, Н.В. Бочило, Ж.Н. Горбатович, Л.Ф. Зверович, В.В. Игнатенко, Р.М. Кончиц, Н.П. Можей, О.Н. Пыжкова, Е.А. Шинкевич, А.А. Якименко.

Часть 1 - 2010 г.

Часть 2 - 2014 г.

 

         б) дадатковая літаратура

2. Блинова Е.И., Марченко В.М., Можей Н.П. "Теория вероятностей. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов всех специальностей."

3. Пыжкова, О.Н. Линейное программирование: учеб.-метод. пособие. / О. Н. Пыжкова, Л. Д. Яроцкая.

 

 


 

ЭКАНОМІКА-МАТЭМАТЫЧНЫЯ МЕТАДЫ І МАДЭЛІ

Вучэбная праграма па дысцыпліне  эканоміка-матэматычныя метады і мадэлі

 

Навучальны комплекс па дысцыпліне  эканоміка-матэматычныя метады і мадэлі

 

ПЕРАЛІК ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

 

Эканоміка-матэматычныя метады і мадэлі.

4. Эконометрика и экономико-математические методы и модели. В 2-х ч. Учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по экономическим специальностям. Авторы: Марченко В.М., Можей Н.П., Шинкевич Е.А. 

Часть 1 - 2011 г.,

Часть 2 - 2012 г.

 

 


 

Планаванне і арганізацыя эксперыментаў

Вучэбная праграма па дысцыпліне  планаванне і арганізацыя эксперыменту

 

ПЕРАЛІК ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

 

Планаванне і арганізацыя эксперыменту

5. Планирование и организация эксперимента. Практикум по выполнению расчетных заданий с использованием ЭВМ для студентов II курса специальности 1-54 01 03. Блинова. Е. И. Мн.: БГТУ, 2004

 


 

УРАЎНЕННІ МАТЭМАТЫЧНАЙ ФІЗІКІ

Вучэбная праграма па дысцыпліне  ўраўненні матэматычнай фізікі

 

Навучальны комплекс па дысцыпліне  ўраўненні матэматычнай фізікі

 

ПЕРАЛІК ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

 

Ураўненні матэматычнай фізікі

6. Уравнения математической физики. учеб.-метод. пособие. /В. М. Марченко, О. Н. Пыжкова.– Минск : БГТУ, 2013.– 160с.

7. Уравнения математической физики. учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-53 01 01 «Автоматизация технологических процессов и производств» заочной формы обучения. / И. М. Борковская, О. Н. Пыжкова; науч. ред. В. М. Марченко. – Минск : БГТУ, 2010.– 76с.