Прафесарска-выкладчыцкі склад

Яршоў Аляксандр Івановіч

 прафесар, доктар тэхнічных навук,

заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь,
лаўрэат дзяржаўнай прэміі БССР

Wiki-ссылка

 

Працоўнае  месца​: корпус № 3а, пакой № 305

E-Mail: ershov.ai@belstu.by

 

Якія чытае курсы

  • Працэсы і апараты хімічнай тэхналогіі

 

Кірункі навуковай дзейнасці

  • Навуковае абгрунтаванне гідрадынамічных спосабаў інтэнсіфікацыі тэхналагічных працэсаў і з'яў пераносу паміж фазамі ў гамагенных і гетэрагенных асяроддзях
  • Стварэнне дасканалых апаратаў для правядзення працэсаў абсорбцыі, выпарвання, рэктыфікацыі, сепарацыі, экстракцыі з распрацоўкай інжынерных метадаў іх разліку
  • Падрыхтоўка навукова-педагагічных кадраў па хіміка-тэхнічнай інжынерыі (падрыхтаваў 20 кандыдатаў навук па спецыяльнасці 05.08.17–працэсы і апараты хімічных тэхналогій, з якіх адзін абараніў доктарскую дысертацыю)

 

Асноўныя публікацыі

Аўтар 230 навуковых публікацый, уключаючы 3 навучальных дапаможніка, 70 аўтарскіх пасведчанняў СССР на вынаходствы, 3 патэнта РБ на вынаходствы, 3 замежных патэнта, у тым ліку:

  • Ершов А.И, Гухман Л.М. К вопросу интенсификации процессов тепло- и массообмена при взаимодействии газожидкостных систем // ИФЖ.– 1966.– Т. X.– № 4.– С. 552–556.
  • Процессы и аппараты химической технологии / Лабораторный практикум под редакцией А.И. Ершова. – Мн.: Университетское, 1988. – 175 с.
  • Патент Голландии №185894 Cl5 В 01D 1/6. Выпарной аппарат для кристаллизующихся растворов. 1990.
  • Ершов А.И., Плехов И.М. Исследования и технические разработки на кафедре ПиАХП по совершенствованию химических производств // Труды БГТУ. Вып VIII. Химия и химическая технология. Серия III. – Минск, 2000. – С. 191–209.
  • Ершов А.И., Рабко А.Е. Разработка и исследование газо-жидкостных массообменных аппаратов с высокими плотностями орошений / Международная НТК «Новые технологии в химической промышленности».– Мн: БГТУ, 2002. – С. 216–219.