Вучэбная работа

 
На кафедры праходзяць навучанне студэнты факультэтаў тэхналогіі арганічных рэчываў, хімічнай тэхналогіі і тэхнікі, інжынерна-эканамічнага, тэхналогіі і тэхнікі лясной прамысловасці і завочнага.

 

Падрыхтоўка інжынераў вядзецца па спецыяльнасцях:

 • 1-25 01 07 – эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве
 • 1-36 07 01 – машыны і апараты хімічных вытворчасцяў і прадпрыемстваў будаўнічых матэрыялаў
 • 1-48 01 01 – хімічная тэхналогія неарганічных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў
 • 1-48 01 02 – хімічная тэхналогія арганічных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў
 • 1-48 01 04 – тэхналогія электрахімічных вытворчасцяў
 • 1-48 01 0– хімічная тэхналогія перапрацоўкі драўніны
 • 1-48 00– біятэхналогія
 • 1-48 002 – тэхналогія лекавых прэпаратаў
 • 1-53 01 01 – аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцяў
 • 1-57 01 01 – ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў
 • 1-57 01 0– біяэкалогія

 

Навучальныя праграмы па спецыяльнасцях

 

Навучальная праграма па навучальнай дысцыпліне «Працэсы i апараты хiмiчных тэхналогій» для спецыяльнасці

          1-25 01 07 – эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве

 

Навучальная праграма па навучальнай дысцыпліне «Працэсы i апараты хiмiчных вытворчасцяў» для спецыяльнасці:

          1-36 07 01 – машыны і апараты хімічных вытворчасцяў і прадпрыемстваў будаўнічых матэрыялаў

 

Навучальная праграма па навучальнай дысцыпліне «Працэсы i апараты хiмiчнай тэхналогiі» для спецыяльнасцяў:

          1-48 01 01 – хімічная тэхналогія неарганічных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў

          1-48 01 04 – тэхналогія электрахімічных вытворчасцяў

          1-48 01 05 – хімічная тэхналогія перапрацоўкі драўніны

          1-48 02 01 – біятэхналогія

          1-48 02 02 – тэхналогія лекавых прэпаратаў

          1-57 01 01 – ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў

 

Навучальная праграма па навучальнай дысцыпліне «Працэсы i апараты хiмiчнай тэхналогiі» для спецыяльнасці:

          1-48 01 02 – хімічная тэхналогія арганічных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў

 

Навучальная праграма па навучальнай дысцыпліне «Тэхналагічныя працэсы і апараты галіны» для спецыяльнасці:

          1-53 01 01 – аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцяў

 

Навучальная праграма па навучальнай дысцыпліне «Працэсы i апараты хiмiчнай тэхналогiі» для спецыяльнасці:

          1-57 01 03 – біяэкалогія

 

 

 

Навучальна-метадычныя комплексы па спецыяльнасцях

 

Навучальна-метадычны комплекс па навучальнай дысцыпліне «Працэсы і апараты хімічнай тэхналогіі» для спецыяльнасцяў:

          1-25 01 07 – эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве

          1-48 01 01 – хімічная тэхналогія неарганічных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў

          1-48 01 02 – хімічная тэхналогія арганічных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў

          1-48 01 04 – тэхналогія электрахімічных вытворчасцяў

          1-48 01 05 – хімічная тэхналогія перапрацоўкі драўніны

          1-48 02 01 – біятэхналогія

          1-48 02 02 – тэхналогія лекавых прэпаратаў

          1-57 01 01 – ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў

          1-57 01 03 – біяэкалогія

 

Навучальна-метадычны комплекс па навучальнай дысцыпліне «Тэхналагічныя працэсы і апараты галіны» для спецыяльнасці:

          1-53 01 01 – аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцяў

 

Навучальна-метадычны комплекс па навучальнай дысцыпліне «Працэсы i апараты хiмiчных вытворчасцяў» для спецыяльнасці:

          1-36 07 01 – машыны і апараты хімічных вытворчасцяў і прадпрыемстваў будаўнічых матэрыялаў

 

 

 

 

Падрыхтоўка аспірантаў вядзецца па спецыяльнасці:

 • 05.17.08.– працэсы і машыны хімічнай тэхналогіі

 

Дысцыпліна «Працэсы і апараты хімічнай тэхналогіі» з'яўляецца базавай у інжынернай падрыхтоўцы студэнтаў, якія спецыялізуюцца для працы ў хімічнай і сумежных з ёй галінах прамысловасці, і гуляе вызначальнае значэнне на стадыі набыцця кваліфікацыі. Яна грунтуецца на фундаментальных законах фізікі, хіміі, механікі і служыць злучным звяном тэарэтычных і прыкладных ведаў у хімічнай тэхналогіі і тэхніцы.

 

У лекцыйным курсе студэнтам выкладаюцца фізіка-хімічныя заканамернасці працякання працэсаў, агульныя для кожнай хімічнай тэхналогіі, а таксама разглядаюцца прынцыпы ўстройства і метады разліку апаратаў і машын для іх правядзення.

 

Дацэнт Пратасаў С.К. чытае лекцыю

 

На практычных занятках увага надаецца набыццю навыкаў у вырашэнні прыкладных інжынерных задач.

 

Дацэнт Баравік А.А. праводзіць практычныя заняткі

 

На лабараторных занятках вывучаюцца найважныя характарыстыкі тыпавых працэсаў і апаратаў, а таксама ўплыў розных фактараў на тэхніка-эканамічныя паказальнікі працы прамысловых установак.

 

Асістэнт Круцікава С.П. праводзіць лабараторныя заняткі

 

Курсавое праектаванне з'яўляецца апошняй стадыяй у засваенні дысцыпліны ПіАХТ і ставіць сваёй мэтай замацаванне і пашырэнне ведаў па тэарэтычным курсе, самастойнае засваенне методык інжынернага разліку і канструявання напярэдадні дыпломнага праектавання.

 

Дацэнт Калішук Дз.Р. кансультуе студэнтаў па курсавым праекце

 

Студэнтам прывіваюцца творчы падыход, уменні ствараць і ўжываць новыя тэхнічныя рашэнні. Высокі ўзровень прафесійнай кваліфікацыі навучэнцаў дасягаецца за кошт сучаснага інфармацыйнага, праграмнага, метадычнага і тэхнічнага забеспячэння навучальнага працэсу, актыўнага ўдзелу студэнтаў у навуковых даследаваннях і распрацоўках, выкананых на кафедры.

 

Дацэнт Саевіч М.П. інструктуе студэнтаў па методыцы правядзення навуковых даследаванняў