Магістратура

Абарона магістарскіх дысертацый адбудзецца 26 лютага 2016 г. у 12.00 у аўд. 240, корп. 4

 

Склад дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі па абароне магістарскіх дысертацый:

Меженцев Аляксандр Анатольевіч

дацэнт кафедры хіміі Беларускага нацыянальнага 
тэхнічнага універсітэта, кандыдат тэхнічных навук

Дармешкiн Алег Барысавіч загадчык кафедры ТНВ і ОХТ БДТУ, прафесар, 
доктар тэхнічных навук
Ешчанка Людміла Сямёнаўна прафесар кафедры ТНВ і ОХТ БДТУ, 
доктар тэхнічных навук
Новік Дзмітрый Міхайлавіч дацэнт кафедры ТНВ і ОХТ БДТУ, 
кандыдат тэхнічных навук

сакратар: 
Міхадзюк Аліна Ігараўна

лабарант кафедры ТНВ і ОХТ БДТУ

 

Агульная характарыстыка спецыяльнасці

Спецыяльнасць 1-48 80 01 «Тэхналогія неарганічных рэчываў» у адпаведнасці з ОКРБ 011-2009 адносіцца да профілю адукацыі "1 Тэхніка і тэхналогіі», кірунку адукацыі «48 Хімічная прамысловасць» і забяспечвае атрыманне ступені магістра (па галінах навук): тэхнічных, хімічных .

Падрыхтоўку магістрантаў па дадзенай спецыяльнасці вядзе кафедра тэхналогіі неарганічных рэчываў і агульнай хімічнай тэхналогіі БДТУ.
Навучанне ў магістратуры прадугледжвае вочную (дзённую) і завочную формы навучання.
Нарматыўны тэрмін атрымання вышэйшай адукацыі другой ступені ў дзённай форме складае 1 год, у завочнай - 1,5 года.

Патрабаванні да ўзроўню асноўнай адукацыi асоб, якія паступаюць для атрымання вышэйшай адукацыі другой ступені

1. Узровень асноўнай адукацыi асоб, якія паступаюць для атрымання вышэйшай адукацыі другой ступені - вышэйшая адукацыя першай ступені па спецыялізацыях спецыяльнасці 1-48 01 01 «Хімічная тэхналогія неарганічных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў».

2. Асобы, якія маюць вышэйшую адукацыю першай ступені па іншых спецыяльнасцях, удзельнічаюць у конкурсе з улікам вынікаў здачы дадатковых экзаменаў па вучэбных дысцыплінах, пералік якіх вызначаецца установай вышэйшай адукацыі ў адпаведнасці з рэкамендацыямі вучэбна-метадычнага аб'яднання па хіміка-тэхналагічным адукацыі.

Характарыстыка прафесійнай дзейнасці магістра
Асноўнымі сферамі прафесійнай дзейнасці магістра з'яўляюцца:

24 Хімічная вытворчасць

24.1 Вытворчасць асноўных хімічных рэчываў

24.11 Вытворчасць прамысловых газаў

24.13 Вытворчасць іншых асноўных неарганічных хімічных рэчываў

24.15 Вытворчасць удабрэнняў і азотных злучэнняў

73 Навуковыя даследаванні і распрацоўкі

73.1 Навуковыя даследаванні і распрацоўкі ў галіне прыродазнаўчых і тэхнічных навук

73.10 Навуковыя даследаванні і распрацоўкі ў галіне прыродазнаўчых і тэхнічных навук

80 Адукацыя

80.2 Асноўнае агульнае, сярэдняе (поўнае) агульнае, пачатковая і сярэдняя прафесійнае адукацыю

80.22.2 Сярэдні прафесійнае адукацыю

80.22.21 Навучанне ў адукацыйных установах сярэдняй прафесійнай адукацыі

80.3 Вышэйшая адукацыя

 

Аб'ектамі прафесійнай дзейнасці магістра з'яўляюцца:

- Неарганічныя рэчывы;

- Прадукты асноўнага і тонкага неарганічнага сінтэзу, мінеральныя ўдабрэнні, солі і лугам, каталізатары і адсарбенты, сінтэтычныя мыйныя сродкі; хімічныя паглынальнікі, чыстыя рэчывы і рэактывы;

- Навуковыя даследаванні ў галіне тэхналогіі неарганічных рэчываў, прызначаных для далейшай перапрацоўкі або непасрэднага спажывання: мінеральных угнаенняў, кіслот, соляў, шчолачаў, прадуктаў малатанажнай хіміі;

- Распрацоўка тэхнічных умоў, стандартаў і тэхнічных апісанняў новых неарганічных матэрыялаў;

- Сродкі кантролю якасці сыравіны, паўфабрыкатаў і гатовай прадукцыі;

- Рэспубліканскія і міжнародныя стандарты і рэгламенты на вытворчасць прадукцыі і неарганічных рэчываў.

 

Вывучаемыя дысцыпліны

Дзяржаўны кампанент:

Філасофія і метадалогія навукі;

Замежная мова;

Асновы інфармацыйных тэхналогій;

Педагогіка і псіхалогія вышэйшай школы;

Сучасныя тэхналогіі неарганічных рэчываў і тэндэнцыі іх развіцця;

Кампанент ўстановы вышэйшай адукацыі:

Перапрацоўка прамысловых адходаў у тэхналогіі неарганічных рэчываў

Дысцыпліны па выбары магістранта:

Тонкі неарганічны сінтэз і тэхналогія прадуктаў з нанаразмернымi часціцамі
Фізіка-хімічныя асновы тэхналагічных працэсаў атрымання новых неарганічных прадуктаў

Магчымасці працягу адукацыі магістра

Магістр павінен быць падрыхтаваны да засваення адукацыйнай праграмы аспірантуры па наступных спецыяльнасці:

05.17.01 - Тэхналогія неарганічных рэчываў