Вучэбная работа

Арганізацыя навучальнага працэсу і яго навукова-метадычнае забеспячэнне


Пералік навучальных дысцыплін, якiя чытаюцца на кафедры
Пералік лабараторных практыкумаў, якія праводзяцца на кафедры
Інавацыйныя адукацыйныя тэхналогіі, распрацаваныя і выкарыстоўваюцца ў навучальным працэсе
Вучэбна-метадычная работа
Матэрыяльна-тэхнічная база
Навучальныя і вучэбна-метадычныя публікацыі

 


 

Пералік навучальных дысцыплін, якiя чытаюцца на кафедры

 

Кафедра забяспечвае выкладанне 19 дысцыплін на I ступені вышэйшай адукацыі для студэнтаў факультэтаў ХТiТ, ТАР, ТТЛП і IЭФ:

 • Агульная хімічная тэхналогія;
 • Тэарэтычныя асновы тэхналогіі неарганічных рэчываў;
 • Тэхналогія прадуктаў тонкага неарганічнага сінтэзу;
 • Тэхналогія звязанага азоту і азотных удабрэнняў;
 • Тэхналогія сернай кіслаты;
 • Тэхналогія содавых прадуктаў;
 • Тэхналогія калійных удабрэнняў;
 • Тэхналогія фосфарных і комплексных удабрэнняў;
 • Тэхналогія ўзбагачэння карысных выкапняў;
 • Тэхналогія каталізатараў і адсарбентаў;
 • Тыпавыя працэсы ў тэхналогіі неарганічных рэчываў;
 • Асновы навуковых даследаванняў і інавацыйнай дзейнасці;
 • Абсталяванне і асновы праектавання прадпрыемстваў падгаліны;
 • Мадэляванне і аптымізацыя хіміка-тэхналагічных працэсаў;
 • Асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю;
 • Тэхналогія і абсталяванне прадпрыемстваў мінеральных удабрэнняў і соляў;
 • Асноўныя тэхналогіі хімічнай прамысловасці;
 • Сістэмы аўтаматызаванага праектавання ў галіны;
 • Вучэбна-даследчая работа студэнтаў.
 
Кафедра ажыццяўляе падрыхтоўку спецыялістаў для Рэспублікі Туркменістан ў адпаведнасці з міждзяржаўным пагадненнем.
У рамках мэтавай падрыхтоўкі распрацаваны дысцыпліны:
 
 • Тэхналогія перапрацоўкі калійных руд флатацыйным метадам;
 • Тэхналогія перапрацоўкі калійных руд галургiчным метадам;
 • Тэхналогія бесхлорных калійных удабрэнняў;
 • Тэхналогія азотных, фосфарных і комплексных удабрэнняў.

 

На II ступені вышэйшай адукацыі за кафедрай замацаваны наступныя дысцыпліны:

 • Агульная хімічная тэхналогія;
 • Тэхналогія фосфарных і комплексных удабрэнняў;
 • Тэхналогія звязанага азоту і азотных удабрэнняў;
 • Сучасныя тэхналогіі неарганічных рэчываў і тэндэнцыі іх развіцця;
 • Фізіка-хімічныя асновы тэхналагічных працэсаў атрымання новых неарганічных прадуктаў;
 • Фізіка-хімічныя асновы тэхналагічных працэсаў атрымання новых неарганічных рэчываў;
 • Перапрацоўка прамысловых адходаў у тэхналогіі неарганічных рэчываў;
 • Тонкі неарганічны сінтэз і тэхналогія прадуктаў з нанаразмернымi часціцамі.

 

Пералік лабараторных практыкумаў, якія праводзяцца на кафедры

 

    Восеньскі семестр

Назва

Факультэт, спецыяльнасць

Курс

Спецкурсы

1. Тэхналогія звязанага азоту
2. Тэхналогія сернай кіслаты
3. Тэхналогія содавых прадуктаў
4. Тэхналогія каталізатараў і адсарбентаў
5. Вучэбна-даследчая работа студэнтаў (ВДРС)

Хімічнай тэхналогіі і тэхнікі, спецыяльнасць ТНР

 


4 4

5 5 5

Агульная хімічная тэхналогія

Тэхналогіі арганічных рэчываў 
Завочны факультэт

Красавік
4

Тэхналогія і абсталяванне прадпрыемстваў мінеральных удабрэнняў

Інжынерна-эканамічны факультэт

 

Вясновы семестр

Спецкурсы

1.Тэхналогiя прадуктаў тонкага неарганічнага сінтэзу
2.Тэхналогiя фосфарных удабрэнняў
3.Тэхналогiя калійных удабрэнняў
4.Узбагачэнне карысных выкапняў
5.ВДРС
6.Дыпломная праца

Хімічнай тэхналогіі і тэхнікі, спецыяльнасць ТНР

 


3 Красавік

4 сакавіка
мая
4

Агульная хімічная тэхналогія

Завочны факультэт
Хімічнай тэхналогіі і тэхнікі (усе хіміка-тэхналагічныя спецыяльнасці і спецыяльнасць машыны і апараты хімічных вытворчасцей)


4 Сакавік

 

Інавацыйныя адукацыйныя тэхналогіі, распрацаваныя і выкарыстоўваюцца 
ў навучальным працэсе

 

Тэхналогія

Кароткае апісанне

Блок-канспект як сродак актывізацыі працы студэнтаў на лекцыйных занятках 
Распрацоўшчык: 
д.т.н. Дармешкiн А.Б.

Блок-канспект з'яўляецца асноўным элементам вучэбна-метадычных комплексаў, якія адносяцца да тэхнічных (мультымедыяльных) сродках навучання. Блок-канспект ўключае ў сябе набор чарцяжоў, схем, малюнкаў, дыяграм, табліц або тэкстаў па пэўнай вучэбнай дысцыпліне, выкананых на папяровай аснове, а таксама ў выглядзе кампутарнай версіі і прызначаны для індывідуальнай працы кожнага вучня непасрэдна на лекцыі. Прычым, у адрозненне ад традыцыйных формаў прадстаўлення ілюстрацыйнага матэрыялу (і ў гэтым складаецца яго галоўная асаблівасць), блок-канспект прадугледжвае наяўнасць дыдактычна абгрунтаваных пропускаў і «сьляпых схем», якія павінны дапоўніць, альбо будаваць студэнты ў працэсе лекцыі, што актывізуе іх мыследзейнасць і прымушае ўключацца ў адукацыйны працэс ужо не ў ролі пасіўнага суб'екта - прымача інфармацыі. Гэтаму ж спрыяюць творча-пошукавыя заданні па вузлавых тэмах і пытаннях, якiя разглядаюцца на лекцыі. Такім чынам, блок-канспект разглядаецца ў якасці эфектыўнага сродкі навучання, відазмяняюцца методыку правядзення лекцыйных заняткаў і які дазваляе перайсці ад традыцыйнай формы перадачы інфармацыі да арганізацыі актыўнай самастойнай пазнавальнай дзейнасці навучэнцаў. Блок-канспект па курсе «Тэхналогія і абсталявання вытворчасцей мінеральных удабрэнняў і соляў» на працягу шэрагу гадоў выкарыстоўваецца ў працэсе навучання студэнтаў тэхніка-эка-нага профілю і пацвердзіў высокую эфектыўнасць. Маецца камп'ютэрная версія блок-канспекта.

Распрацоўка лабараторнага практыкума «Праектаванне хімічных вытворчасцей з выкарыстаннем сістэмы аўтаматызаванага праектавання AutoCAD
Распрацоўшчык: 
д.т.н. Дармешкiн А.Б.

Мэтай дадзенага практыкума з'яўляецца вывучэнне магчымасці прымянення САПР для распрацоўкі і праектавання хімічных вытворчасцяў, практычнае авалоданне навыкамі працы з САПР пры выкананні тэхналагічных і праектных задач. 
Прапануецца цыкл лабараторных работ, што выконваюцца непасрэдна з выкарыстаннем ПЭВМ і пакета САПР Автокад, якія ўключаюць:

 1. распрацоўка тэхналагічных схем хіміка-тэхналагічных працэсаў;

 2. стварэнне і апрацоўка блокаў (тамплетов) тэхналагічнага абсталявання;

 3. выкананне аб'ёмна-планіровачнай часткі праекта (планы размяшчэння абсталявання па адзнаках);

 4. кампаноўка тэхналагічнага абсталявання (падоўжныя і папярочныя разрэзы).

Маецца неабходнае метадычнае забеспячэнне, створана кампутарная бібліятэка тамплетаў хіміка-тэхналагічнага абсталявання. 
Усе заданні індывідуальныя і носяць творчы характар. 
Практычным вынікам навучання з'яўляецца назіраная тэндэнцыя павелічэння долі дыпломных і курсавых праектаў, якія выконваюцца з выкарыстаннем САПР.

Сістэма бесперапыннага навучання і выкарыстання САПР ў працэсе падрыхтоўкі спецыялістаў хіміка-тэхналагічнага профілю
Распрацавана і рэалізуецца сумесна з кафедрай Інжынернай графікі

Адно з перспектыўных напрамкаў развіцця сучасных адукацыйных тэхналогій звязана з шырокім выкарыстаннем у навучальным працэсе сістэм аўтаматызаванага праектавання (САПР). 
На жаль, шырокага выкарыстання САПР ў навучальным працэсе перашкаджае адсутнасць адзінай сістэмы бесперапыннай падрыхтоўкі ў галіне САПР. Сітуацыя з'яўляецца праявай больш агульнай праблемы бесперапыннасці і адзінства фундаментальнай і прафесійнай падрыхтоўкі, калі веды набываюцца студэнтамі ў курсах фундаментальных дысцыплін застаюцца незапатрабаванымі. І наадварот, калі вучань не валодае фундаментальнымі ведамі, неабходнымі ў курсах спецыяльных дысцыплін. 
Прапануецца варыянт бесперапыннай сістэмы навучання і выкарыстання САПР ў навучальным працэсе пры падрыхтоўцы спецыялістаў хіміка-тэхналагічнага профiлю. У аснове сістэмы закладзена структурна-функцыянальная схема, выбудаваная "па вертыкалі" і "па гарызанталі". "Па вертыкалі" яна выбудаваная згодна з наступнай іерархіі: -курс - семестр - навучальныя прадметы, у рамках якіх вывучаецца альбо выкарыстоўваецца САПР - кафедры, вядучыя навучанне, альбо якія выкарыстоўваюць САПР - від навучальных заняткаў - мэты, якія ставяцца на кожным этапе. "Па гарызанталі" ў парадку ўзрастання ўзроўню складанасці выбудаваныя мэты, дасяганыя на кожным этапе, пачынаючы ад агульнага знаёмства з САПР да актыўнага яго выкарыстання на заключным этапе дыпломнага праектавання. Прычым прапанаваная схема не з'яўляецца "жорсткай", г.зн. па меры ўзнікнення неабходнасці ў яе могуць быць уключаны дадатковыя навучальныя дысцыпліны і курсы. Іерархічная (дрэвападобная) структура забяспечвае нагляднае і цэласнае ўспрыманне ўсёй сістэмы. 
Распрацаваная сістэма зарыентавана на рэальную, існуючую адукацыйную сітуацыю. Аснову структурна-функцыянальнай схемы складаюць курсы і дысцыпліны, у рамках якіх могуць альбо ўжо выкарыстоўваюцца элементы САПР. Асноўныя палажэнні дадзенай сістэмы улічаныя ў новых навучальных планах і рабочых праграмах.
Такім чынам, створаны ўсе неабходныя перадумовы для больш хуткай практычнай рэалізацыі сістэмы бесперапыннага навучання і выкарыстання САПР пры падрыхтоўцы спецыялістаў хіміка-тэхналагічнага профілю.

Аўтарскі   спецкурс «Тэхналогія каталізатараў і адсарбентаў»
Распрацоўшчык
праф. Ешчанка Л.С.

Мэта курса - вывучэнне навуковых асноў адсорбцыі і каталізу, тэхналогіі каталізатараў і адсарбентаў, набыццё студэнтамі навыкаў аналізу уласцівасцяў і складу прамыслова важных адсарбентаў і каталізатараў. 
Праграма курса ўключае наступныя раздзелы:

 1. агульныя палажэнні аб каталітычных рэакцыях, каталізатарах і тэарэтычныя асновы адсорбцыі

 2. кінетыка гетэрагенных каталітычных працэсаў

 3. вытворчасць каталізатараў

 4. вытворчасць адсарбентаў

 5. ахова працы і навакольнага асяроддзя пры вытворчасці каталізатараў і адсарбентаў.

Падрыхтаваны і выдадзены курс лекцый, метадычны дапаможнік па Лабараторны практыкум.

Аўтарскі «Тэхналогія прадуктаў тонкогонеорганического сінтэзу»
Распрацоўшчык
праф. Ешчанка Л.С.

Мэта курса - вывучэнне тэарэтычных асноў і спосабаў атрымання малатанажных хімічных прадуктаў і спосабаў іх ачысткі, набыццё навыкаў у галіне сінтэзу неарганічных матэрыялаў і даследаванняў іх складу і уласцівасцяў, выкарыстанне ведаў для практычных рашэнняў па стварэнні і ўдасканаленні тэхналагічных працэсаў прадуктаў тонкага неарганічнага сінтэзу. 
Праграма курса ўключае наступныя раздзелы:

 1. асноўныя напрамкі развіцця і ўдасканалення малатанажных вытворчасцей прадуктаў неарганічнага сінтэзу

 2. метады тонкага неарганічнага сінтэзу, у прыватнасці: атрыманне растваральных злучэнняў метадам крышталізацыі, атрыманне цяжкарашчынных злучэнняў метадам хімічнага аблогі, асноўныя ўяўленні аб забруджванні хімічных ападкаў, Узор сінтэз, тэрмічныя, плазмохимические, крыягенныя спосабы атрымання неарганічных рэчываў і.т.д.

 3. фізіка-хімічныя метады ачысткі рэчываў

Акрамя лекцый праграмай курса прадугледжваецца правядзенне практычных і лабараторных заняткаў

«Рэйтынгавая сістэма ацэнкі ведаў у курсе «Агульная хімічная тэхналогія»
Распрацоўшчык 
праф. Ешчанка Л.С., выкладчыкі кафедры

 


Навучальныя і вучэбна-метадычныя публікацыі

Падручнікі і навучальныя дапаможнікі

 1. Пінаеў Г.Ф. Тэарэтычныя асновы тэхналогіі неарганічных рэчываў. Вучэбны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-48 1 студзеня «Хімічная тэхналогія вытворчасці і перапрацоўкі неарганічных матэрыялаў» дзеннага і завочнага навучання. - Мінск, БДТУ, 2005.
 2. Ешчанка Л.С., Салонікаў В.А. Агульная хімічная тэхналогія. Разлікі хіміка-тэхналагічных працэсаў. Вучэбны дапаможнік. - Мінск, БДТУ, 2007.
 3. Вараб'ёў М.І. Новік Д.М. Узбагачэнне карысных выкапняў. Вучэбны дапаможнік. - Мінск, БДТУ, 2008.
 4. Ешчанка Л.С. Каталізатары і адсарбенты. Падручнік. - Мінск, БДТУ, 2009.

 

Вучэбна-метадычныя дапаможнікі

 

 1. Ешчанка Л.С., Салонікаў В.А. Агульная хімічная тэхналогія. Вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасцяў 1-48 01 01, 1-48 02 01, 1-48 01 05, 1-48 01 02, 1-57 01 01, 1-57 01 03, 1-36 07 01. - Мінск, БДТУ, 2006.
 2. Сакалоў М.Т., Новік Д.М. Тэхналогія калійных удабрэнняў. Лабараторныя работы па аднайменным курсе. - Мінск, БДТУ, 2005.
 3. Дармешкiн А.Б., Сакалоў М.Т., Ешчанка Л.С. Праграма пераддыпломнай практыкі (вучэбна-метадычны дапаможнік). - Мінск, БДТУ, 2005
 4. Дармешкiн А.Б. Курсавое праектаванне па курсе «Тэхналогія і абсталяванне мінеральных удабрэнняў» для студэнтаў эканамічнага профілю. - Мінск, БДТУ, 2007.
 5. Пінаеў Г.Ф. Тэарэтычныя асновы тэхналогіі неарганічных рэчываў. Праграма, метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні для студэнтаў завочнай формы навучання. - Мінск, БДТУ, 2008.
 6. Вараб'ёў М.І. Праграма, метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні для студэнтаў завочнай формы навучання. Тэхналогія фосфарных і комплексных удабрэнняў. - Мінск, БДТУ, 2008.
 7. Сакалоў М.Т. Праграма, кантрольныя заданні і метадычныя ўказанні для студэнтаў завочнай формы навучання. Тэхналогія калійных удабрэнняў. - Мінск, БДТУ, 2008.
 8. Дармешкiн А.Б. Тэхналогiя і абсталяванне вытворчасцей мінеральных удабрэнняў і соляў. Вучэбная праграма. - Мінск, БДТУ, 2008.
 9. Далінская Р.М., Салонікаў В.А., Жаўняровіч М.В. Асноўныя тэхналогіі хімічнай прамысловасці. Вучэбная праграма. - Мінск, БДТУ, 2008.
 10. Дармешкiн А.Б. Абсталяванне і асновы праектавання (курсавое праектаванне). Метадычныя ўказанні. - Мінск, БДТУ, 2010, 56с.
 11. Дармешкiн А.Б. Хімічная тэхналогія неарганічных рэчываў (курсавое праектаванне). Метадычныя ўказанні. - Мінск, БДТУ, 2010, 49с.
 12. Вараб'ёў М. І. Тэхналогія звязанага азоту і азотных удабрэнняў. Тэксты лекцый па аднайменным курсе. - Мінск, БДТУ, 2011, 216с.
 13. Вараб'ёў М. І. Тэхналогія звязанага азоту і азотных удабрэнняў. Праграма, кантрольныя заданні і метадычныя ўказанні да выканання кантрольных заданняў для студэнтаў спецыяльнасці 1-48 01 01 «Хімічная тэхналогія неарганічных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў» спецыялізацыі 1-48 01 01 01 «Тэхналогія мінеральных удабрэнняў, соляў і шчолачаў» завочнай формы навучання. - Мінск, БДТУ, 2011, 20С.
 14. Пінаеў Г. Ф. Тэхналогія содавых прадуктаў. Метадычныя ўказанні і лабараторныя работы да лабараторнага практыкума па аднайменным курсе для студэнтаў дзённай і завочнай формаў навучання. - Мінск, БДТУ, 2011, 58с.
 15. Новік Д.М. Тэхналогія сернай кіслаты. Тэксты лекцый па аднайменным курсе. - Мінск, БДТУ, 2012, 73с.
 16. Пінаеў Г. Ф. Тэхналогія содавых прадуктаў: ​​програма, метадычныя ўказанні да выканаемых кантрольных заданняў для студэнтаў завочнай формы навучання спецыяльны-насці 1-48 01 01 «Хімічная тэхналогія неарганiчных рэчываў, мат-лаў і вырабаў», спецыялізацыі 1-48 01 01« Тэхналогія мінеральных удабрэнняў, соляў і шчолачаў ». Вучэбны дапаможнік. - БГТУ, Мінск, 2012.
 17. Ешчанка Л. С. тэхналогія прадуктаў тонкага неарганічнага сінтэзу. Праграма, кантрольныя заданні і метадычныя ўказанні да выканання кантрольных заданняў для студэнтаў спецыяльнасці 1-48 01 01 «Хімічная тэхналогія неарганічных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў» спецыялізацыі 1-48 студзеня 1 01 «Тэхналогія мінеральных удабрэнняў, соляў і шчолачаў» завочнай формы навучання. - Мінск, БДТУ, 2012.
 18. Далінская Р.М., Жаўняровіч М.В., Шаціла У.І. Асноўныя тэхналогіі хімічнай прамысловасці для студэнтаў спецыяльнасці 1-26 2 Менеджмент (па напрамках)», кірунак спецыялізацыі 1-26 02 02-04 Менеджмент нерухомасці». Вучэбна-метадычны дапаможнік. - Мінск, БДТУ, 2013, 189с.

 

Навукова-метадычныя публікацыі

 

 1. Дармешкiн А.Б. і інш. Сярэдні спецыяльнай адукацыю. Спецыяльнасць 1-48 1 студзеня «Хімічная тэхналогія неарганічных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў». Адукацыйны стандарт. - Цэнтр вучэбнай кнігі і сродкаў навучання НМУ «Нацыянальны Інстытут адукацыі», 2005.
 2. Жарскі І.М., Арэхава С.Я., Саковіч А.А., Лявіцкі І.А., Дармешкiн А.Б. Вышэйшую адукацыю. Першая ступень. Спецыяльнасць 1-48 01 01 «Хімічная тэхналогія неарганічных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў». Адукацыйны стандарт Рэспублікі Беларусь. - ОСРБ 1-48 01 01-2007. - Мінск, РІВШ, 2008.
 3. Дармешкiн А.Б. Навуковая праца як важнейшы кампанент дзейнасці кафедры ў рэалізацыі обучающе-даследчага прынцыпу // Працы БДТУ, Сер. VIII, Вучэбна-метадычная работа. - Мінск, 2008. - Вып. XVI.
 4. Дармешкiн А.Б. Падрыхтоўка спецыялістаў хіміка-тэхналагічнага профілю з выкарыстаннем САПР // Актуальныя праблемы хіміка-тэхналагічнага адукацыі: 10 Межвуз. ул.-Мэтадычны. канферэнцыя. 9 красавіка 2008 г. М., РХТУ ім. Д.І. Мендзялеева, 2008.
 5. Дармешкiн А.Б. і інш. Распрацоўка сістэмы скразной бесперапыннай графічнай падрыхтоўкі ў тэхнічных ВНУ // Практычная падрыхтоўка спецыялістаў у ўмове універсітэцкага адукацыі. Стан, праблемы, перспектывы Мат. міжнар. Н.-пр. конф. ВДУ ім. П.М. Машэрава. 20 сакавіка 2008 г Віцебск, ВДУ, 2008.
 6. Мурашкевіч А. Н., Ешчанка Л. С. Вытворчая практыка - найважнейшы фактар ​​павышэння ўзроўню вышэйшай спецыяльнай адукацыі // Працы БДТУ. Шэры. VIII. - 2009.
 7. Жарскі І. М., Лявіцкі І. А., Нявераў А. І., Дармешкiн А.Б. Праекты (работы) дыпломныя. Патрабаванні і парадак падрыхтоўкі, прадстаўлення да абароны і абароны СТП БДТУ 001-2010. Стандарт прадпрыемства. - Мінск, БДТУ, 2010, 240с.
 8. Дармешкiн А.Б., Новік Д. М., Ешчанка Л. С. Вучэбная праграма практычнага навучання (общеинженерная, тэхналагічная, пераддыпломная практыка). - Мінск, БДТУ, 2010, 39с.
 9. Дармешкiн А.Б., Баранчык В. П., Далінская Р. М., Цэдрык Т. П., Дашкевіч Е. А., Санковіч М. М., Демидовец В. П. Скразная праграма вучэбна-азнаямленчай, арганізацыйна-эканамічнай і пераддыпломнай практык для студэнтаў специлаьности 1-26 2 лютага «Менеджмент» (па напрамках), накірунак спецыяльнасці 1-26 02-03 "Менеджмент вытворчы» спецыялізацыі 1-26 02 02-03 01 "Менеджмент ў хімічнай прамысловасці» Мінск: БДТУ, 2011.
 10. Жарскі І. М., Дармешкiн А.Б., Сурус А. І., Минаковский А. Ф. Адукацыйны стандарт Рэспублікі Беларусь: Перападрыхтоўка кіруючых работнікаў і спецыялістаў, якія маюць вышэйшую адукацыю: Спецыяльнасць: 1-48 01 73 «Хімічная тэхналогія неарганічных рэчываў , матэрыялаў і вырабаў »: Кваліфікацыя: Хімік-тэхнолаг Мінск: БДТУ, 2012, 18с.
 11. Дармешкiн А.Б., Мiнакоўскi А.Ф. Адукацыйны стандарт Рэспублікі Беларусь:  Вышэйшая адукацыя другая ступень (магістратура): Спецыяльнасць 1-48 80 01 Тэхналогія неарганічных рэчываў: Ступень магістр (па галінах навук): тэхнічных, хімічных Мінск: БДТУ, 2012, 17С.