Вучэбная работа

Кафедра з'яўляецца выпускаючай па наступных спецыялізацыях I ступені вышэйшай адукацыі:

1-48 01 01 06 "Тэхналогія шкла і сіталаў";

1-48 01 01 09 "Тэхналогія тонкай функцыянальнай і будаўнічай керамікі"


Кафедра ажыццяўляе падрыхтоўку спецыялістаў II ступені вышэйшай адукацыі (магістратура) па спецыяльнасцях:
1-48 80 02 "Тэхналогія сілікатных і тугаплаўкіх неметалічных матэрыялаў"
1-48 81 01 "Інавацыйныя тэхналогіі сілікатных будаўнічых матэрыялаў і вырабаў"


Кафедра ажыццяўляе падрыхтоўку спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі праз аспірантуру i дактарантуру па спецыяльнасці
05.17.11 "Тэхналогія сілікатных і тугаплаўкіх неметалічных матэрыялаў"


Кафедра вядзе падрыхтоўку спецыялістаў спецыяльнасці 1-48 01 01  "Хімічная тэхналогія неарганічных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў" па наступных спецыялізацыях стацыянара і завочнай формы навучання:

 • 1-48 01 01 06 "Тэхналогія шкла і сіталаў";
 • 1-48 01 01 09 "Тэхналогія тонкай функцыянальнай і будаўнічай керамікі"

Акрамя таго, вядзецца падрыхтоўка спецыялістаў стацыянара па курсам "Крышталяграфія", "Мінералогія і петраграфія" па спецыяльнасці 1-48 01 01 "Хімічная тэхналогія неарганічных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў" для спецыялізацый:

1-48 01 01 01 "Тэхналогія мінеральных удабрэнняў, соляў і шчолачаў",

1-48 01 01 02 "Тэхналогія асноўнага неарганічнага сінтэзу",

1-48 01 01 03 "Тэхналогія прадуктаў тонкага неарганічнага сінтэзу, чыстых рэчываў і рэактываў",

1-48 01 01 04 "Тэхналогія каталізатараў і адсарбентаў",

1-48 01 01 05 "Тэхналогія ўзбагачэння карысных выкапняў";

1-48 01 01 07 "Тэхналогія будаўнічых матэрыялаў на аснове вяжучых матэрыялаў";

1-48 01 01 14 "Хімічная тэхналогія вяжучых матэрыялаў",

па дысцыпліне "Крышталяграфія" для спецыялізацый 1-48 01 01 12 "Хімічная тэхналогія матэрыялаў і вырабаў вакуумнай электроніки", 1-48 01 01 13 "Хімічная тэхналогія квантавай і цвёрдацельнай электронікі" гэтай жа спецыяльнасці.

Дысцыпліны "Фізічная хімія  тугаплаўкіх неметалічных і сілікатных матэрыялаў" і "Асновы навуковых даследаванняў" акрамя студэнтаў, якія навучаюцца па спецыялізацыях кафедры тэхналогіі шкла і керамікі, таксама чытаюцца для студэнтаў спецыялізацый 1-48 01 01 07 "Тэхналогія будаўнічых матэрыялаў на аснове вяжучых матэрыялаў"; 1-48 01 01 14 "Хімічная тэхналогія вяжучых матэрыялаў".

Дысцыпліны "Тэхналогія і абсталяванне вытворчасці шкляных вырабаў", "Тэхналогія і абсталяванне вытворчасці керамічных вырабаў" выкладаюцца студэнтам спецыяльнасцяў 1-25 01 07 "Эканоміка і кіраванне", 1-25 01 08 "Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт ", 1-26 02 02 "Менеджмент", 1-26 02 03 "Маркетынг".

На ААТ "Керамін" функцыянуе філіял кафедры, дзе праходзяць практычныя заняткі адзін раз у тыдзень па асноўных дысцыплінах спецыялізацыі "Тэхналогія тонкай, функцыянальнай і будаўнічай керамікі" па цеплатэхнічным устаноўкам, абсталяванню і тэхналогіі керамікі і вогнетрывалых матэрыялаў.

Падрыхтоўка спецыялістаў уключае тэарэтычнае навучанне шляхам вывучэння цыкла спецыяльных дысцыплін, якія чытаюцца у лекцыйных курсах з замацаваннем вывучаемых матэрыялаў на практычных і лабараторных занятках, пры выкананні курсавых праектаў і курсавых работ, а таксама індывідуальных заданняў.

Навучальны працэс на кафедры мае ярка выяўленую накіраванасць на творчую ініцыятыву.

Студэнты таксама атрымліваюць веды па асновах навуковых даследаванняў і навыкі навуковай працы пры выкананні навукова-даследчай работы студэнтаў. Асаблівасцю даследчай работы з'яўляецца яе цесная сувязь з патрабаваннямі вытворчасці. Гэтаму спрыяе наяўнасць філіяла кафедры на ААТ "Керамін", дзе студэнты праходзяць практычнае навучанне па абсталяванню, цеплатэхнічных ўсталяванні і агрэгатаў, тэхналогіі вытворчасці керамічных вырабаў. Варта адзначыць, што сваі дыпломныя праекты і работы студэнты-керамікі абараняюць на выязных пасяджэннях ДЭК у ААТ «Керамін».

Арганізаваны філіял кафедры на ААТ "Гомельшкло".

На кафедры таксама дзейнічае вучэбна-навукова-вытворчы цэнтр «Арт-шкло», створаны паміж УА «БДТУ» і ААТ «Шклозавод «Нёман» з мэтай інавацыйнага развіцця, ажыццяўлення адукацыйнай і навукова-вытворчай дзейнасці па спецыялізацыі «Тэхналогія шкла і сіталаў »

Вучэбна-метадычная работа

Выкладчыкі кафедры вядуць вялікую працу па падрыхтоўцы і выданню манаграфій, падручнікаў, навучальных дапаможнікаў. Вучэбна-метадычная літаратура выдадзена на расійскай мове і ўключае:

 • Общая технология силикатов (Н.М. Бобкова, Е.М. Дятлова, Т.С. Куницкая, 1987 г.);
 • Физическая химия силикатов и тугоплавких соединений (Н.М. Бобкова, три издания – 1976, 1984 и 1997 г.г.);
 • Бесщелочные стекла и стеклокристаллические материалы  (Н.М. Бобкова,  Л.И. Силич, 1992 г.);
 • Керамические пигменты (И.В. Пищ, Г.Н. Масленникова, 1987 г., 2005 г.);
 • Легкоплавкие глазури для облицовочной и бытовой керамики (И.А. Левицкий, 1999 г.);
 • Вытворчасць сценавых матэрыялаў (И.В. Пищ, 1990 г.);
 • Основы производства керамических плиток (И.А. Левицкий, И.В. Пищ, 2002 г.);
 • Расчет тепловых процессов и агрегатов керамического производства (И.А. Левицкий, 2003 г.);
 • Теоретические основы стеклообразования. Строение и свойства стекол     (Н.М. Бобкова, 2004 г.);
 • Теоретические основы получения неорганических неметаллических материалов (И.М. Терещенко, 1999 г.);
 • Основы технологии ситаллов (Н.М. Бобкова, 2004 г.);
 • Химическая технология стекла и ситаллов. Практикум (Н.М. Бобкова, Л.Ф. Папко, 2005 г)
 • Теплотехнические установки и агрегаты предприятий производства стекла. Расчет стекловаренных печей (И.А. Левицкий, Ю.Г. Павлюкевич, 2006 г.);
 • Лабораторный практикум по курсу "Химическая технология керамики и огнеупоров" (Е.М. Дятлова, В.А. Бирюк 2007 г.);
 • Физическая химия тугоплавких неметаллических и силикатных материалов (Н.М. Бобкова, 2007 г.)
 • Физическая химия тугоплавких неметаллических и силикатных материалов (Н.М. Бобкова, И.М. Терещенко, Ю.Г. Павлюкевич, 2008 г.);
 • Огнеупоры для стекловаренных печей (Л.Ф. Папко, Ю.Г. Павлюкевич, 2008 г.);
 • Кристаллография, минералогия. Петрография. Практикум (И.А. Левицкий, 2008 г.);
 • Керамические пигменты (Г.Н. Масленникова, И.В. Пищ, 2009 г.);
 • Оборудование и основы проектирования керамических предприятий. Учебно-методическое пособие по разделу «Основы проектирования» (И.А. Левицкий, Ю.Г. Павлюкевич, 2010 г.);
 • Технология листового стекла (И.М. Терещенко, 2010 г.);
 • Оборудование и основы проектирования стекольных предприятий. Учебно-методическое пособие по разделу «Основы проектирования» (И.А. Левицкий, Ю.Г. Павлюкевич, 2011 г.);
 • Оборудование для формования полых изделий из стекла  (И.М. Терещенко, 2011 г.);
 • Технология листового стекла ( И.М. Терещенко, 2011 г.);
 • Оборудование стекольных производств: учебно-методическое пособие (И.М. Терещенко, 2011 г)
 • Оборудование и основы проектирования стекольных предприятий: учебно-методическое пособие (И.А. Левицкий, Ю.Г. Павлюкевич, 2011 г.);
 • Технология и оборудование производства керамических изделий. Лабораторный практикум (Е.М. Дятлова, В.А. Бирюк, Ю.А. Климош, 2011 г);
 • Самораспространяющийся высокотемпературный синтез. Керамические карбидкремнийсодержащие материалы. Монография. (К.Б. Подболотов, Е.М. Дятлова, 2012 г);
 • Огнеупорные и тугоплавкие керамические материалы. Монография (А.Т. Волочко, К.Б. Подболотов, Е.М. Дятлова, 2013 г.);
 •  Физико-химические методы исследования неорганических веществ и материалов. Практикум. (Л.Ф. Папко, А.П. Кравчук, 2013 г.);
 • Технология стеклянной тары: учебное пособие для студентов специальности «Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий» (И.М. Терещенко, А.П. Кравчук, 2014 г.)
 • Производство керамического кирпича. Учебное пособие для студентов специальности 1-48 01 01 «Химическая технология неорганических веществ, материа­лов и изделий» специализации 1-48 01 01 09 «Технология тонкой функциональной и строительной керамики» (И.В. Пищ, Р.Ю. Попов, 2014 г.)

Акрамя таго, на кафедры падрыхтаваны вучэбна-метадычныя комплексы, а таксама электронныя вучэбна-метадычныя комплексы па асноўных дысцыплінах спецыялізацыі кафедры, якія ўключаюць поўны камплект падручнікаў, вучэбна-метадычных матэрыялаў для правядзення лекцый, практычных, лабараторных заняткаў і выканання курсавых праектаў.

У навучальным працэсе выкарыстоўваюцца таксама метадычныя дапаможнікі, праграмы правядзення практык, распрацаваныя на кафедры.