Навукова-даследчая работа студэнтаў


Навукова-даследчай працай студэнтаў кіруюць Куліковіч У. І., Пятрова Л.І., Шпакоўскі Ю.Ф., Токар В.У., Шышкіна Н.І., Сушко Н.І., Багдановіч А.М. У аснову працы пакладзены індывідуальны падыход, заснаваны на выбары выкладчыкам актуальнага напрамку даследаванняў з вызначэннем асноўных мэт і задач і самастойнай літаратурнай прапрацоўкай матэрыялу студэнтамі. Атрыманы матэрыял прадстаўляюць на розных рэспубліканскіх і міжнародных навуковых канферэнцыях, а таксама выкарыстоўваюць у якасці асноватворнай базы будучых дыпломных праектаў.

 

Асноўныя паказчыкі НДРС 

Паказчык

2014

2015

1. Колькасць студэнтаў, якія прымалі ўдзел у НДРС у пазавучэбны час, УСЯГО

- студэнты выпускнога курса

- магістранты

 

35

5

6

 

76

18

5

2. Колькасць студэнтаў, якія працавалі па планавых, бюджэтных і гаспадарчых дагаварных НДР,

- у т. л. на ўмовах аплаты

 

 

 

 

8

3. Колькасць студэнтаў, якія працуюць у СНДЛ, гуртках і да т.п.

4. Колькасць студэнтаў, якія працуюць па заданнях ДПФД і г.д.

5. Колькасць дакладаў, прачытаных студэнтамі на канферэнцыях, УСЯГО

- міжнародных

- рэспубліканскіх

- універсітэцкіх

 

38

12

11

15

 

49

22

27

6. Колькасць студэнцкіх публікацый, УСЯГО

- артыкулаў

- тэзісаў і матэрыялаў канферэнцый

- электронных публікацый

41

15

22

4

66

41

23

2

7. Колькасць экспанатаў, выкананых студэнтамі, УСЯГО

 - міжнародных

 - рэспубліканскіх

- універсітэцкіх

 

 

8. Колькасць станоўчых рашэнняў па заяўках з удзелам студэнтаў, УСЯГО

- у Рэспубліцы Беларусь

- у РФ

- інш.

 

 

9. Колькасць навуковых студэнцкіх работ, прадстаўленых на конкурсы, УСЯГО

- міжнародных

- рэспубліканскіх

- універсітэцкіх

 

23

5

7

11

 

42

8

4

30

10. Колькасць навуковых студэнцкіх работ, якія атрымалі ўзнагароды на конкурсах, УСЯГО

- міжнародных

- рэспубліканскіх

- універсітэцкіх

 

25

4

3

18

 

36

2

8

26

11. Колькасць студэнтаў – імянных стыпендыятаў

2

12. Колькасць навукова-педагагічныхработнікаў, якія кіравалі НДРС у пазаўрочны час

6

9


Колькасць дакладаў, прачытаных студэнтамі на канференцыях 

Назва канферэнцыі (месца правядзення, дата)

Колькасць удзельнікаў кафедры

Колькасць дакладаў

П., І., І. па бацьку тых, хто выступіў

Канферэнцыі БДТУ

66-я навукова-тэхнічная канферэнцыя студэнтаў і магістрантаў БДГТУ (секцыя рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій), 23 красавіка 2015 года

30

25

Качан Н. В., Данілюк М. Д., Богдан К. Д., Бандарэнко Н. В., Бурымская У. В., Ковырава Я. С., Трушко Е. Г., Шчыгельская Е. Э., Бакуновіч А. О., Бакуновіч А. С., Зыль В. В., Значонак Д. А., Раднаева В. Е., Новикава Д. А., Тарасевіч К. Т., Каташ П. О., Кашуба К. А., Дроніна Я. Ю., Мармузевіч А. А., Пархомчык А. А., Дунец Н. Г., Брыцько Е. С., Амельчанка О. А., Урбан А. Е., Выдрыцкая Е. С., Матук Т.А., Тарайкоўская Ю. А., Каваленка М. Л., Сталяроў А. І., Сарокін Е. Д.

79-я навукова-тэхнічная канферэнцыя прафесарска-выкладчыцкага саставу, навуковых супрацоўнікаў і аспірантаў, Мінск, БДТУ, 4 лютага 2015 года

2

2

Мііцюк Г. Д. (н/кір. Пятрова Л. І.), Данілюк М. Д.,  (н/кір. Шпакоўскі Ю. Ф.)  

Міжнародныя канферэнцыі

Міжнародны форум  «Скориновские чтения 2015: книгоиздание и книгораспрост­ранение в контексте кросскультурных ком­муникаций XXI века», Мінск, БДТУ, 3-6 верасня 2015 года

4

4

Дубовік П. А., Бурымская У. В., Казачэнка К.Н., Тарасевіч К. Т. (н/кір. Куліковіч У. І.)

IV Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Международная журналистика–2015: формирование информационного пространства партнерства от Владивостока до Лиссабона и медиа», Мінск, БДУ, 19 лютага 2015 года

1

1

Ковырава Я. С. (н/кір. Куліковіч У. І.)

Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя «Визуально-семантические средства совре­менной медиа­индустрии», Мінск, Інстытут журналістыкі БДУ, 20-21 сакавіка 2015 года

8

9

Данілюк М. Д. (н/кір. Шпакоўскі Ю. Ф.), Дзмітрыева Н. А., Качан Н. В., Панкевіч М. Д., Тарасевіч К. Т., Тышкевіч А. А. (н/кір. Куліковіч У. І.), Микицюк Г. Д., Сакалова А. А. (н/кір. Пятрова Л. І.)

Рэгіянальны навукова-гістарычны семінар  «Церковная и общественная жизнь на Гомельщине в годы военного лихолетья», Гомель, Гомельскі інжынерны інстытут  МЧС РБ, 12-13 лістапада 2015 года

2

2

Новікава Д. А., Маруняк Т. М. (н/кір. Куліковіч У. І.)

III Міжнародны кангрэс «Библиотека как феномен культуры», Мінск, Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 21-22 кастрычніка 2015 года

1

1

Тарасевіч К. Т. (н/кір. Куліковіч У. І.)

IV Міжнародная навуковая канферэнцыя «Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте», Магілёў, МДУ імя. А. А. Куляшова, 30-31 кастрычніка 2015 года

4

3

Дзям’яненка А. С., Круковіч І. В., Таразевіч Т. У., Тарасевіч К. Т. (н/кір. Куліковіч У. І.)

VI Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Традиции и современное состояние культуры и искусств», Мінск, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальлору НАН Беларусі, 19-20 лістапада 2015 года

4

2

Кашуба К. А., Каваленка М. Л., Мармузевіч А. А., Пархомчык А. А. (н/кір. Багдановіч А. Н.)


Колькасць студэнцкіх публікацый

Назва публікацыі

П., І., І. па б. аўтара

Выдавецтва (назва, горад, год)

Від публікацыі

Аб’ём, с.

Патэнцыйная i рэальная аўдыторыя газеты «Наша Нiва»

Качан Н. В. (н/кір. Куліковіч У. І.)

Сборник научно-практических работ студентов и магистрантов кафедры редакционно-издательских технологий: выпуск 1. К 85-летию БГТУ. – Мінск: БДТУ, 2015

 

Артыкул

 

5 с.

Проблемы подготовки переводной художественной литературы

Апанасевіч А. А. (н/кір. Куліковіч У. І.)

7 с.

Школьный альманах: этапы создания

Цераховіч В. В.

(н/кір. Куліковіч У. І.)

4 с.

 

Комический контент в современной периодике

Лук’янчук В. (н/кір. Куліковіч У. І.)

6 с.

Концептуальные решения развивающей книги-раскраски

Драздова М.Ю.  (н/рук. Пятрова Л. І.)

7 с.

Исследование ассортимента и книжное распространение

Кірылава Ю. А. (н/кір. Пятрова Л. І.)

7 с.

Исследование ассортимента и книжное распространение

Пятрова Д. А.  (н/кір. Пятрова Л. І.)

7 с.

Разработка концепции и создание журнала «Мастер-класс»

Сакалова А. А. (н/кір. Пятрова Л. І.)

7 с.

Разработка концепции издания о родном крае с использованием работ белорусских художников 19-20 вв.

Стаховец А. І.  (н/кір. Пятрова Л. І.)

4 с.

Маркетынгавы аналіз будучага выдання В. Гапоненка «Каралева дакладных навук: Соф’я Кавалеўская»

Філіна А. Н. (н/кір. Токар В. У.)

 

 

 

6 с.

Редакторский анализ произведения для детей
на примере повести А. Жвалевского и Е. Пастернак
«Время всегда хорошее»

Пяцінкіна П.В. (н/кір. Токар В. У.)

5 с.

Маркетинговый анализ учебного издания

Панамарова Н. С. (н/кір. Токар В. У.)

9 с.

Оценка содержания литературы для детей на примере повести В. Осеевой «Динка»

Макрыцкая А. (н/кір. Токар В. У.)

6 с.

Редакторский анализ сказки А. Милна «Винни-пух и все, все, все»

Макарэвіч А. В. (н/кір. Токар В. У.)

7 с.

Редакторский анализ произведения для детей на примере сказок А. Скаржинской-Савицкой»

Залівака М. Е. (н/кір. Токар В. У.)

 

 

7 с.

Реклама и продвижение журнала «Сказка на ночь»

Байбакова А. Д. (н/кір. Токар В. У.)

7 с.

Редакторский анализ рукописи сказки Г. Авласенко «Вася Лентяйкин и Берегоша»

Паўлюкевіч К. В. (н/кір. Зылевіч Д. П.)

6 с.

Редакторская подготовка справочного издания на тему дизайна

Юзефовіч К. П. (н/кір. Зылевіч Д. П.)

7 с.

Разработка брендбука для предприятия ООО «ЦентрТелекомСтрой»

Глатанкова В. В. (н/кір. Шпа­коўскі Ю. Ф.)

9 с.

Редакционно-издательская подготовка номера газеты «Город Казань»

Зубчонак І. О. (н/кір. Шпа­коўскі Ю. Ф.)

7 с.

Разработка концепции сайта книжного инетрнет-магазина

Каралёў М. В. (н/кір. Шышкіна Н. І.)

15 с.

Редакционно-издательская подготовка издания для детей с параллельным текстом

Сліпчэнка Т. В. (н/кір.  Шышкіна Н. І.)

6 с.

Редакционно-издательская подготовка к выпуску номера журнала «Налоги Беларуси»

Таргонская В. В. (н/кір. Шышкіна Н. І.)

12 с.

Разработка концепции электронной базы данных «Наследники науки»

Шуміліна Т. В. (н/кір. Шышкіна Н. І.)

11 с.

Редакционно-издательская подготовка литературного произведения для публи­кации в периодическом издании (на примере рассказов для детей)

Юданова Ю. А. (н/кір. Рыжанкова Н. С.)

8 с.

Молодежь и СМИ: пути взаимодействия

Дзям’яненка Г. С. (н/кір. Куліковіч У. І.)

5 с.

Анкетирование читателей справочной литературы

Гайчук Н. В. (н/кір. Токар В. У.)

Друкарство моло­дое. – Кіеў: НТУУ КПІ, 2015

 

Тэзісы дакладаў

1 с.

Глаголы межличностных отношений в поэзии для детей

Раднаева В. Е. (н/кір. Токар В. У.)

1 с.

Приемы реминисценции в заголовках газеты «Советская Белоруссия ― Беларусь сегодня»

Дунец Н. Г. (н/кір. Токар В. У.)

1 с.

Факторы восприятия печатной рекламы элитной мужской парфюмерии

Рыгаровіч В. А. (н/кір. Токар В. У.)

1 с.

Предпочтения покупателей детской книги в Беларуси

Сергачова К. С. (н/кір. Токар В. У.)

1 с.

Сравнительный анализ рекламной деятельности редакции журнала «Планета»

Качарго Е. А. (н/кір. Шышкіна Н. І.)

1 с.

 

Глаголы межличностных отношений в стихотворе­ниях для детей К. И. Чуковского

Раднаева О. Е. (н/кір. Токар В. У.)

66-я научно-техническая конфе­ренция студентов и магистрантов, часть 3. – Мінск: БДТУ, 2015

 

Артыкул

 

3 с.

Редакторская оценка соответствия изданий серии «Детям о…» заявленному читательскому адресу

Богдан К. Д. (н/рук. Зылевіч Д. П.)

4 с.

Редакторский анализ репертуара книжек-игрушек белорусских издательств

Бандарэнка Н. В. (н/кір. Зылевіч Д. П.)

4 с.

 

Структура мультымедыйнага вучэбнага комплекса на матэрыяле спецкурса «Медыйная мадэль газеты “Наша Ніва” (1906–1915, 1920)»

Бурымская У. В. (н/кір. Куліковіч У. І.)

3 с.

Нормативные правовые акты в сфере издательского дела Китайской Народной Республики и Республики Беларусь. Сопостави­тельный анализ

Ковырава Я. С.  (н/кір. Куліковіч У. І.)

4 с.

Канцэпцыя сучасных выданняў твораў Францішкі Уршулі Радзівіл

Тарасевіч К. Т. (н/кір. Куліковіч У. І.)

4 с.

Издательские проекты лицея № 2 г. Минска

Новікава Д. А.  (н/кір. Куліковіч У. І.)

3 с.

Ілюстрацыйны блок медыйнай мадэлі газеты «Наша Ніва» (1906–1915, 1920 гг.)

Качан Н. В. (н/кір. Куліковіч У. І.))

3 с.

Выставка TDC – один из этапов на пути к дизайнерскому совершенству

Бакуновіч А. С(н/кір. Пятрова Л. І.)

3 с.

Использование буквы «ё» в современном мире: история о притеснении и несправедливости

Значонак Д. А. (н/кір. Пятрова Л. І.)

4 с.

Landing page в реализации печатной продукции

Каташ П. О. (н/кір. Багдановіч А. М.)

3 с.

Возможности динамичной и статичной формы в современных книжных изданиях

Кашуба К. А. (н/кір. Багдановіч А. М.)

4 с.

Использование ритма (метра) в литературно-художественных изданиях

Дроніна Я. Ю. (н/кір. Багдановіч А. М.)

4 с.

Цвет и нюанс в дизайне современных книжных изданий

Мармузевіч А. А., Пархомчык А. А. (н/кір. Багдановіч А. М.)

3 с.

Особенности функциони­рования конвергентных изданий (на примере зарубежных СМИ)

Данілюк М. Д., Трушко Е. Г.

(н/кір. Шпа­коўскі Ю. Ф.)

4 с.

Нарматыўна-прававая база Украіны ў сферы кнігавыдання (1991–1995)

 

Тарасевіч К. Т. (н/кір. Куліковіч У. І.)

Труды БГТУ. Издат. дело и полиграфия. – Мінск: БДТУ, №9, 2014.

Артыкул

4 с.

Формы монетизации интернет-СМИ

Данілюк М. Д.

(н/кір. Шпа­коўскі Ю. Ф.)

79-я научно-техническая конфе­ренция профес­сорско-препода­вательского соста­ва, научных сот­руд­ников и аспи­рантов. – Мінск, БДТУ, 2015.

Тэзісы дакладаў

1 с.

Специальная лексика на страницах спортивной газеты

Мікіцюк А. Д. (н/кір. Куліковіч У. І.)

1 с.

Новостные материалы интернет-изданий и их печатных аналогов: сравнительный аспект

Данілюк М. Д.

(н/кір. Шпа­коўскі Ю. Ф.)

Визуально-семантические средства совре­менной медиа­индустрии. – Мінск, Інстытут журналістыкі БДУ, 2015.

Матэрыялы канферэнцыі

4 с.

Формы монетизации интернет-СМИ

Данілюк М. Д.

(н/кір. Шпа­коўскі Ю. Ф.)

4 с.

Структура журнала для общественного объединения «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам»

Дзмітрыева Н. А. (н/кір. Куліковіч У. І.)

3 с.

Зместавы блок газеты «Наша Ніва» ў 1920 г.

Качан Н. В. (н/кір. Куліковіч У. І.)

3 с.

Азартные журналы: типологический статус в системе СМИ

Панкевіч М. Д. (н/кір. Куліковіч У. І.)

3 с.

Газетна-часопісныя выданні беларускіх прыватных выдавецтваў

Тарасевіч К. Т. (н/кір. Куліковіч У. І.)

3 с.

Инфографика периоди­ческого издания: концепту­ально-функциональный аспект

Тышкевіч А. А. (н/кір. Куліковіч У. І.)

3 с.

Спортивный репортаж: проблемы стиля

Мікіцюк Г. Д.

(н/кір. Пятрова Л. І.)

3 с.

Разработка концепции и создание журнала «Мастер-класс»

 

Сакалова А. А. (н/кір. Пятрова Л. І.)

3 с.

Знешнія і ўнутраныя элементы кнігі як аб’ект вывучэння і сродак рэкламавання выдання

Тарасевіч К. Т.

(н/кір. Куліковіч У. І.)

Библиотека как феномен культуры: чтение и информационная культура в современном обществе. – Мінск: НББ, 2015.

Матэрыялы канферэнцыі

5 с.

Основные пути популяризации и продвижения современных белорусских специализированных журналов

Тарасевіч К. Т. (н/кір. Куліковіч У. І.)

Наука в современном информационном обществе. – North Charleston, USA, 2015.

Матэрыялы канферэнцыі

3 с.

Международные правовые акты, регулирующие издательское дело в Беларуси и Китае

 

Ковырава Я. С.  (н/кір. Куліковіч У. І.)

Международная журналистика – 2015: формирование информационного пространства партнерства от Владивостока до Лиссабона и медиа.  – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2015 г.

Матэрыялы канферэнцыі

7 с.

Асноўныя тыпалагічныя прыкметы мовазнаўчых манаграфій Беларусі ХХІ ст.

Дубовік П. А. (н/кір. Куліковіч У. І.)

Скориновские чтения 2015: книгоиздание и книгораспространение в контексте кросскультурных коммуникаций ХХІ века. –  Мінск: БДТУ, 2015.

 

Матэрыялы канферэнцыі

5 с.

Основные виды рекламных изданий белорусских предприятий

Бурымская У. В. (н/кір. Куліковіч У. І.)

3 с.

Издательские проекты Лельчицкой районной гимназии

Казачэнка К. Н.

(н/кір. Куліковіч У. І.)

6 с.

Рэдакцыйныя стратэгіі выдання беларускіх сучасных спецыяльных часопісаў

Тарасевіч К. Т. (н/кір. Куліковіч У. І.)

7 с.

Typology of almanag «Dveri»

Лук’янчук В. А. (н/кір. Куліковіч У. І.)

The Youth of the 21st Century: Eduсation, Science, Innovations. – Віцебск, ВДУ імя. П. М. Машэрава, 2014.

Матэрыялы канферэнцыі

3 с.

 

> Работы на рэспубліканскі конкурс навуковых студэнцкіх работ 2015 прадставілі:

  1. Дунец Н. Г. (выпускнік) «Реминисценция в заголовках газетных статей» (навук. кір. Токар В. У.);
  2. Богдан К. Д. (5 курс) «Редакторский анализ детской книжной серии духовно-просветительской направленности (на примере серии издательства Белорусского Экзархата «Детям о…»)» (навук. кір. Зылевіч Д. П.);
  3. Бандарэнка Н. В. (5 курс) «Книжки-игрушки для детей дошкольного возраста: редакторская оценка репертуара современных белорусских издательств» (навук. кір. Зылевіч Д. П.);
  4. Тарасевіч К. Т. (3 курс) «Беларускія прыватныя выдавецкія арганізацыі ў другім дзесяцігоддзі XXI стагоддзя: асноўныя тэндэнцыі развіцця» (навук. кір. Куліковіч У. І.).

> Работы на міжнародны конкурс студэнцкіх работ «Молодежь и  полиграфия-2015» (Украіна) прадставілі:

1. Тарасевіч К. Т. (3 курс) «Редакторский анализ сказок В. Короткевича» (навук. кір. Токар В. У.);

2. Раднаева В. Е. (5 курс) «Глаголы межличностного отношения в детской литературе» (навук. кір. Токар В. У.);

3. Рыгаровіч В. А. (выпускник) «Маркетинговый анализ учебно-методического пособия» (навук. кір. Токар В. У.);

4. Тарасевіч К. Т. (3 курс) «Нормативно-правовая база издательской отрасли Беларуси, России и Украины (1991–1995)» (навук. кір. Куліковіч У. І.);

5. Апанасевіч А. А. (5 курс) «Проблематика переводов англоязычной художественной литературы на современном этапе» (навук. кір. Куліковіч У. І.);

6. Маруняк Т. М. (6 курс) «Специфика редакционно-издательской подготовки изданий духовно-просветительской  тематики (на примере рукописи: архиепископ Аристарх (Станкевич) «Слова преподобного Симеона Нового Богослова и их особенности» (навук. кір. Куліковіч У. І.);

7. Богдан К. Д. (5 курс) «Редакторский анализ детской книжной серии духовно-просветительской направленности (на примере серии издательства Белорусского Экзархата «Детям о…»)» (навук. кір. Зылевіч Д. П.);

8. Бандарэнка А. В. (5 курс) «Книжки-игрушки для детей дошкольного возраста: редакторская оценка репертуара современных белорусских издательств» (навук. кір. Зылевіч Д. П.).

 

> Работу на ўнутрыўніверсітэцкі конкурс навукова-даследчых і творчых работ студэнтаў і магістрантаў па грамадскіх і гуманітарных навуках, прысвечаны 70-годдэю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне (БДТУ) прадставілі:

1. Грохатава М. В. (1 курс) «Редакторский анализ книги «Дорогами Победы. К 70-летию операции «Багратион» (навук. кір. Зылевіч Д. П.) – дыплом 2-й ступені.

2. Круковіч І. В. (1 курс) «Редакторский анализ книги «Мертвым не больно» (навук. кір. Зылевіч Д. П.)  – дыплом 2-й ступені.

3. Андросава А. В. (1 курс) «Редакторский анализ книги «У войны не женское лицо» (навук. кір. Зылевіч Д. П.) – дыплом 3-й ступені.

4. Амельяновіч К. М. (1 курс) «Редакторский анализ книги на военную тему» (навук. кір. Клецкая З. М.) – дыплом 3-й ступені.

5. Дударонак А. Ю. (1 курс) «А зори здесь тихие…» Б. Васильева. Редакторский анализ повести» (навук. кір. Клецкая З. М.) – дыплом 3-й ступені.

6. Селіванава А. А. (1 курс) «Власов как монумент предательству» (навук. кір. Клецкая З. М.) – дыплом 3-й ступені.

7. Філатава М. В. (1 курс) «Редакторский анализ сборника «Стихи и песни о войне» (навук. кір. доц. Клецкая З. М.) – дыплом 3-й ступені.

8. Арцюшэнка Т. М. (1 курс) «У войны не женское лицо» — редакторский анализ документально-художественного произведения» (навук. кір. Клецкая З. М.) – дыплом 2-й ступені.

9. Кляменцьева Ю. В. (1 курс) «Дневник детской памяти по книге, составленной Л. Н. Машир» (навук. кір. Клецкая З. М.).

10. Роўба О. В. (1 курс) «Редакторский анализ повести В. Быкова «Волчья стая» (навук. кір. Клецкая З. М.).

11. Казачэнка К. Н. (1 курс) «Редакторский анализ документальной повести о войне» (навук. кір. Клецкая З. М.).

12. Губкіна Н. Г. (1 курс) «Рэдактарскі аналіз кнігі “Гарады Беларусі на старых паштоўках”» (навук. кір. Зылевіч Д. П.);

13. Хадаронак Е. В. (1 курс) «Редакторский анализ книги Б. Васильева «В списках не значился» (навук. кір. Зылевіч Д. П.);

14. Мікіцюк Г. Д. (магистрант) (науч. рук. проф. Петрова Л. И.) – дыплом 1-й ступені.

15. Круковіч І. В. (1 курс) (навук. кір. Куліковіч У. І.)– дыплом 1-й ступені.

 

> Работы, адзначанныя ў 2015 годзе катэгорыямі на Рэспубліканскім конкурсе навуковых студэнцкіх работ, пададзеных у 2014 годзе:

1. Качан Н. В. (магістрант) «Медыйная мадэль: комплексны аналіз перыядычнага выдання (на прыкладзе газеты “Наша Ніва” (1906–1915, 1920 гг.)» (навук. кір. Куліковіч У. І.)– I-я катэгорыя;

2. Кавалёва В. Ю. (выпускнік) «Шрифтовой дизайн СМИ (на примере телепередач)» (навук. кір. Токар В. У.) – II-я катэгорыя;

3. Лабоха Я. К. (выпускнік) «Книги писателей американского романтизма: редакторский аспект» (навук. кір. Куліковіч У. І.)– II-я катэгорыя;

4. Кулікова А. С. (выпускнік) «Русская футуристическая книга: издательский аспект» (навук. кір. Куліковіч У. І.) – II-я катэгорыя;

5. Данілюк М. Д. (магістрант) «Сравнительный анализ печатных и электронных новостных материалов» (навук. кір. Шпаковский Ю. Ф.) – без катэгорыі. 

> Работы, якія былі пададзены на ўнутрыўніверсітэцкі конкурс навуковых студэнцкіх работ БДТУ на базе канферэнцыі (усе работы адзначаны катэгорыямі і рэкамендаваны да друку ў зборніку канферэнцыі):

1. Раднаева В. Я. Глаголы межличностных отношений в стихотворе­ниях для детей К. И. Чуковского.

2. Богдан К. Д. Редакторская оценка соответствия изданий серии «Детям о…» заявленному читательскому адресу.

3. Бандарэнка А. В. Редакторский анализ репертуара книжек-игрушек белорусских издательств.

4. Бурымская В. В. Структура мультымедыйнага вучэбнага комплекса на матэрыяле спецкурса «Медыйная мадэль газеты “Наша Ніва” (1906–1915, 1920)».

5. Ковырава Я. С. Нормативные правовые акты в сфере издательского дела Китайской Народной Республики и Республики Беларусь. Сопостави­тельный анализ.

6. Тарасевіч К. Т. Канцэпцыя сучасных выданняў твораў Францішкі Уршулі Радзівіл.

7. Новікава Д. А. Издательские проекты лицея № 2 г. Минска.

8. Качан А. В. Ілюстрацыйны блок медыйнай мадэлі газеты «Наша Ніва» (1906–1915, 1920 гг.).

9. Бакуновіч А. С. Выставка TDC – один из этапов на пути к дизайнерскому совершенству.

10. Значонак Д. А. Использование буквы «ё» в современном мире: история о притеснении и несправедливости.

11. Каташ П. А. Landing page в реализации печатной продукции.

12. Кашуба К. А. Возможности динамичной и статичной формы в современных книжных изданиях.

13. Дроніна Я. Ю. Использование ритма (метра) в литературно-художественных изданиях.

14. Мармузевіч А. А., Пархомчык А. А. Цвет и нюанс в дизайне современных книжных изданий.

15. Данілюк М. Д., Трушко А. Г. Особенности функциони­рования конвергентных изданий (на примере зарубежных СМИ).

 

На ўнутрыўніверсітэцкім конкурсе БДТУ (у межах студэнцкай канферэнцыі) граматамі былі адзначаны:

1. Бандарэнка А. В. за даклад «Редакторский анализ репертуара книжек-игрушек белорусских издательств» (навук. кір. Зылевіч Д. П.).

2. Раднаева В. Я. за даклад «Глаголы межличностных отношений в стихотворе­ниях для детей К. И. Чуковского» (навук. кір. Токар В. У.).

3. Бурымская В. В. за даклад «Структура мультымедыйнага вучэбнага комплекса на матэрыяле спецкурса «Медыйная мадэль газеты “Наша Ніва” (1906–1915, 1920)» (навук. кір. Куліковіч У. І.).

4. Тарасевіч К. Т. за даклад «Канцэпцыя сучасных выданняў твораў Францiшкi Уршулi Радзiвiл» (навук. кір. Куліковіч У. І.).

5. Гецьман В. В. (навук. кір. Куліковіч У. І.).

Дыпломам Савета НДРС БДТУ I-й ступені па выніках унутрыўніверсітэцкага конкурсу навуковых работ «Лепшая студэнцкая работа-2015» ўзнагароджана Качан А. В. за работу «Ілюстрацыйны блок медыйнай мадэлі газеты «Наша Ніва» (1906–1915, 1920 гг.)» (навук. кір. Куліковіч У. І.).

Дыпломам I-й ступені рэспубліканскага конкурсу навуковых работ студэнтаў ВНУ Рэспублікі Беларусь 2014 года ўзнагароджана Качан А. В. за работу «Медыйная мадэль: комплексны аналiз перыядычнага выдання (на прыкладзе газеты «Наша Ніва» (1906–1915, 1920 гг.)» (навук. кір. Куліковіч У. І.).

Дыпломамі за актыўны ўдзел у Рэспубліканскім конкурсе аратарскага майстэрства «Златоуст» (29.04.2015, Ваенная акадэмія РБ) узнагароджаны студэнты Кузьмічова А., Шкурат А., Даніленка А., Пашук К. (навук. кір. Куліковіч У. І.).

Дыпломам за актыўны ўдзел у VI міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Навука ў сучасным інфармацыйным грамадстве» (North Charleston, USA) узнагароджана студэнтка Тарасевіч К. Т. (навук. кір. Куліковіч У. І.).

Падзякай адзначана магістрант Дзям’яненка Г. С. за даклад на IV міжнароднай навуковай канферэнцыі «Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте» (Магілёў, МГУ імя А. А. Куляшова).

Уключаны ў банк дадзеных таленавітай моладзі Беларусі студэнты Круковіч І. В. (2 курс) і Тарасевіч К. Т. (3 курс). Студэнтка Коўб К. С. (3 курс) з’яўляецца стыпендыятам Савета ўніверсітэта. Лаўрэатам прэміі Мінгарвыканкама за актыўную навуковую і грамадскую работу з’яўляецца студэнтка Тарасевіч К. Т. (3 курс).

 

Па НДР на ўмовах аплаты па тэме ГБ 15-033 «Разработка модели конвергентного издания (на примере белорусских СМИ)» працавалі магістрант Данілюк М. Д. (кіраўнік) і студэнты Трушко А. Г. (4 курс) і Стрэльчык Я. А. (4 курс). Па тэме ГБ 15-052 «Комплексны аналiз  рэдакцыйна-выдавецкай палiтыкi газеты «Наша Нiва. 1906-1915, 1920 гг.» на ўмовах аплаты працавалі магістранты Качан А. В. (кіраўнік) і Дзям’яненка Г. С., студэнты Бурымская У. В. (5 курс), Богдан К. Д. (5 курс) і Тарасевіч К. Т. (3 курс).

У 2015 годзе вышлі публікацыі ў зборніку «Скарынаўскія чытанні» (Мінск, БДТУ) выпускнікоў розных гадоў Філінай Е. М., Панамаровай Н. С., Макарэвіч А. В., Залівака М. Е., Байбаковай А. Д., Зубчонак І. А., Коралевай М. В., Сліпчанка Т. В., Таргонскай В. В., Шумілінай Т. В.

Магістрант Дзям’яненка Г. С. выступіла ў ролі сустаршыні круглага стала «Молодые ученые о языках, литературе и культуре восточных славян в европейском контексте» IV міжнароднай навуковай канферэнцыі «Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте» (Магілёў, МГУ імя А. А. Куляшова, 30 кастрычніка 2015 года).

Студэнты Лявіцкая А. В., Раднаева В. Я. (навук. кір. Куліковіч У. І.) падрыхтавалі і выпусцілі кнігу па заказе аўтара (Штэйнер, І. Ф. Кот-ваявода: смяхотная штука. — Мінск: БДТУ, 2015. — 170 с.).