Навукова-даследчая і інавацыйная дзейнасць

На кафедры Фізічнага выхавання і спорту ажыццяўляецца навуковая деяельность па наступных напрамках:

- аздараўленчая фізічная культура і спорт;

- спорт вышэйшых дасягненняў.

У рамках гэтых напрамкаў распрацоўваюцца тэматыкі, такія як "Сучасныя падыходы ў падрыхтоўцы тыпавых і вучэбных праграм па дысцыпліне" Фізічная культура "для вышэйшых навучальных загадчык»; "Эфектыўная методыка фарміравання тэарэтычных ведаў і ўменняў у працэсе заняткаў па фізічным выхаванні студэнтаў"; "Сучасныя падыходы да арганізацыі навучальнага працэсу па фізічным выхаванні студэнтаў спецыяльнага вучэбнага аддзялення"; "Значэнне рухальнай актыўнасці для чалавека".


На кафедры ажыццяўляецца навукова-даследчая, доследна-канструктарская і тэхналагічная праца (НДВКП) па тэме ГБ 55-16 «Эксперыментальнае абгрунтаванне праграмных нарматываў і ацэнак фізічнай падрыхтаванасці студэнтаў тэхнічнага ВНУ на сучасным этапе».

Матэрыял і метады даследавання. Які атрымліваецца матэрыял - вынік маніторынгу ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці студэнтаў 1-4 курсаў БДТУ. Адзін з этапаў заключаецца ў тэставанні ўсіх студэнтаў з выкарыстаннем методык, прадугледжаных вучэбнай праграмай па фізічнай культуры. У гэтым тыпавым дакуменце ўводзіцца ацэнка асноўных фізічных здольнасцяў, перш за ўсё кандыцыйных (сілы, хуткасці, вынослівасці, гнуткасці). Для падрыхтоўкі студэнтаў да здачы кантрольных нарматываў ў ВНУ могуць быць выкарыстаныя і нарматывы ацэнкі ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці Дзяржаўнага фізкультурна-аздараўленчага комплексу Рэспублікі Беларусь. Зразумела, што паказчыкі фізічнай падрыхтаванасці не могуць быць вычарпальнымі для вызначэння фізічнага стану студэнтаў.

На падставе навуковых дадзеных аб фізічным стане студэнтаў ствараюцца розныя варыянты навучальных праграм, больш мэтанакіравана плануецца навучальны працэс па фізічнай культуры, выкарыстоўваюцца розныя шляхі павышэння яго эфектыўнасці. Між тым ёсць падставы меркаваць, што поспех фарміравання ў студэнтаў станоўчага адносіны да пэўных відаў заняткаў фізічнай культурай і спортам шмат у чым залежыць ад правільнага ўзаемадзеяння арганізаваных заняткаў і ўплыву сацыяльнага асяроддзя.

Мэта работы - вывучэнне гадавой дынамікі фізічнай падрыхтаванасці і выяўленне найбольш эфектыўных формаў арганізацыі і правядзення навучальнага працэсу са студэнтамі асноўнага і спецыяльнага навучальных аддзяленняў.

Задачы даследавання:

1. Вызначыць узровень фізічнай падрыхтаванасці студэнтаў асноўнага і спецыяльнага аддзяленняў.

2. Прааналізаваць вынікі тэставання па фізічнай падрыхтаванасці студэнтаў асноўнага і спецыяльнага аддзяленняў 1-4 курсаў.

Метады даследавання:

1. Аналіз навуковай і метадычнай літаратуры.

2. Тэсты фізічнай падрыхтоўкі.

3. Метады матетамической статыстыкі.

 


Кіраўнік дзяржбюджэтных тэмы заг. кафедры, д.п.н. Філіпаў М.М.


Заключаны дамовы аб міжнародным супрацоўніцтве кафедры фізічнага выхавання і спорту БДТУ з ВНУ:

        - Чарнігаўскім нацыянальным педагагічным універсітэтам імя Т.Р.Шаўчэнкі (Украіна, г.Чернигов, дэкан факультэта фізічнага выхавання прафесар Л.М.Кузёмко, дата заключэння 2013/10/24 г. - прадстаўнік БДТУ былы прафесар кафедры д.п.н., прафесар В.У. Цімашэнка);

         - Сафійскім універсітэтам імя «Св. Клімента Ахрыдскага »(Балгарыя, г.София, дырэктар Дэпартамента спорту дацэнт Анжэліна Г.Янова, дата заключэння 2013/11/08 г. - прадстаўнік БДТУ прафесар кафедры д.п.н., былы прафесар В.В.Тимошенков);

         - Харкаўская дзяржаўная акадэмія фізічнай культуры (Украіна, г.Харьков, прарэктар па навукова-педагагічнай рабоце к.п.н., прафесар А.А.Боляк, дата заключэння 06.23.2013 г. - прадстаўнік БДТУ заг д.п.н. М.М.Філіппаў).

         У 2017 годзе кафедрай фізічнага выхавання і спорту па заключаных дагаворах праводзілася работа па сумеснай распрацоўцы навуковых праектаў у галіне фізічнай культуры і спорту паміж ВНУ.


У 2017 годзе кафедра ФВіС прыняла ўдзел у наступных канферэнцыях:

81-я навукова-тэхнічная канферэнцыя ППС, навуковых супрацоўнікаў і аспірантаў БДТУ;
XV Міжнародная навуковая сесія па выніках НДР за 2016 год (Мінск, БДУФК, 2017).