Навукова-даследчая работа студэнтаў

16.12.1019 г.

14 снежня 2019 г. адбылася навуковая студэнцкая канферэнцыя і алімпіяда па модулю "Паліталогія". На пасяджэнні секцыі прагучалі цікавыя і змястоўныя даклады па найбольш актуальным пытанням сучаснай паліталогіі. Канферэнцыю і алімпіяду для студэнтаў арганізавалі дацэнт В. М. Астрога і дацэнт П. С. Кручак.

19.04.2018 г.

Навукова-даследчая праца студэнтаў на кафедры гісторыі Беларусі і паліталогіі праводзіцца ў розных формах. Штогод студэнты розных факультэтаў прымаюць удзел у студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі БДТУ ў галінах гісторыі Беларусі, псіхалогіі і педагогікі, паліталогіі, гісторыі і геаграфіі турызму, а таксама ў канферэнцыях рэспубліканскага і міжнароднага ўзроўню. Кафедра пастаянна ўдзельнічае ў арганізацыі і правядзенні ўнутранага конкурса навукова-даследчых і творчых прац студэнтаў па грамадскіх і гуманітарных навуках. Пад кіраўніцтвам выкладчыкаў кафедры студэнты штогод рыхтуюць артыкулы, якія публікуюцца ў зборніку матэрыялаў студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі БДТУ. Акрамя таго, на кафедры праводзяцца прадметныя алімпіяды. Асноўныя паказчыкі навукова-даследчай работы студэнтаў за 2017 г. прадстаўленыя ніжэй.

68-я студэнцкая навукова-тэхнічная канферэнцыя

Секцыя (падсекцыя) гісторыі Беларусі і паліталогіі

Колькасць дакладаў па падсекцыях

 Подсекция

Планировалось докладов

Фактически заслушано

 1 Великая Отечественная война   советского народа

37

37

 2 История мировой культуры

18

18

 3 Политологии

9

9

 4 Этика и эстетика

27

27

 5 Этнографические ресурсы   Беларуси

    -   

22

всего

91

113

 

Аўтары дакладаў на канферэнцыі, прызнаных лепшымі

ФИО докладчика (полностью)

Факультет, курс, группа

 1. Головань Анна Юрьевна

 ФИТ 1 к. 10 гр.

 2. Гончар Глеб Юрьевич

 ФИТ 1 к. 10 гр.

 3. Короленя Карина Петровна

 ПиМ 1 к. 5 гр.

 4. Шуст Анастасия Васильевна

 ИЭФ 1 курс, 8 гр.

 5. Подгайская Екатерина Алексеевна

 ИЭФ 1 курс, 2 гр.

 6. Астапович Анастасия Сергеевна

 ТОВ 1 к. 12 гр.

 7. Седельник Любовь Сергеевна

 ЛХФ 1 к. 5 гр.

 

Асноўныя паказчыкі навукова-даследчай работы студэнтаў за 2017 г.

                          Найменне паказчыка

Выканана

Колькасць дакладаў, прачытаных студэнтамі на навукова-практычных канферэнцыях, УСЯГО

  у тым ліку: 

 - Рэспубліканскіх і гарадскіх.

 - ВНУ

 

114

-

1

113

Колькасць публікацый, самастойна і (або) у суаўтарстве, падрыхтаваных студэнтамі, якія ўдзельнічалі ў НДРС, УСЯГО

у тым ліку: 

- матэрыялы рэспубліканскіх канферэнцый

 

1

 

1

Колькасць навуковых студэнцкіх работ, прадстаўленых на конкурсы, УСЯГО

       у тым ліку:

       - ВНУ

25

 

25

 

      Колькасць навуковых студэнцкіх прац, экспанатаў, якія атрымалі ўзнагароды на конкурсах і        выставах, УСЯГО

      у тым ліку:

      - ВНУ

25

 

25

Колькасць навукова-педагагічных работнікаў, якія кіравалі НДРС у пазавучэбны час.

10