Студэнтам

 

Расклад заняткаў выкладчыкаў кафедры на другі семестр 2019-2020 навучальнага года (спампаваць)

 

Графік кансультацый для студэнтаў ІЭФ на другі семестр 2019-2020 навучальнага года (спампаваць)

 

Матэрыялы па дысцыплінах

 

1. Інтэграваны модуль "Гісторыя"

Сяменчык М.Я. Райчонак А.А. Гісторыя. Абавязковы модуль. Курс лекцый.

Сяменчык М.Я. Гісторыя Беларусі. Курс лекцый.

Вучэбная праграма для ўсіх спецыяльнасцей, акрамя ФІТ

Райчонак А.А. Метадычны дапаможнік для арганізацыі самастойнай працы студэнтаў

Экзаменацыйныя пытанні па модулю "Гісторыя" для студэнтаў ТАР (дац. А. А. Райчонак) 

Рыжанкоў І.М. Структурна-лагічныя схемы

Экзаменацыйныя пытанні па модулю "Гісторыя" для студэнтаў ІЭФ (дац. І.М. Рыжанкоў) 

Экзаменацыйныя пытанні па модулю "Гісторыя" для ЛГФ (ст. выкл. В. У. Коваль)

 

2. Геаграфія і гісторыя турызму

География и история туризма в Беларуси. Учебная программа

 

3. Асновы псіхалогіі і педагогікі

Каленникова Т.Г. Словарь психолого-педагогических понятий

Вучэбная праграма

Пытанні да заліку па "Асновам псіхалогіі і педагогікі" (ст. выкл. В. У. Коваль)

4. Паліталогія

В.Е. Козляков, П.С. Крючек. Политология. Интегрированный модуль

Паліталогія. Структурна-лагічныя схемы.

В.Е. Козляков, П.С. Крючек, В.М. Острога. Политология. Тексты лекций.

Пытанні да экзамену (В.М. Астрога, П.С. Кручак, І.М. Рыжанкоў, А.А. Райчонак)

Планы семінарскіх заняткаў (дац. П.С. Кручак)

 

5. Гісторыя сусветнай культуры

Вучэбная праграма

Тэксты лекцый

Тэматыка семінарскіх заняткаў

Пытанні да заліку

 

6. Дзяржаўная палітыка і кіраванне

Тэматыка лекцыйных і семінарскіх заняткаў

Вучэбная праграма

 

7. Культуралогія

Вучэбная праграма

 

8. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа

Вучэбная праграма

 

9. Міжкультурная камунікацыя

Вучэбная праграма

 

10. Педагогіка сям'і

Вучэбная праграма

 

ЭЛЕКТРОННЫЯ ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫЯ КОМПЛЕКСЫ

па дысцыплінам:

 1. Электронны вучэбна-метадычны комплекс па абавязковаму модулю "Паліталогія" для студэнтаў усіх спецыяльнасцей.

Составители: доктор исторических наук, профессор Козляков В.Е. и кандидат исторических наук, доцент Крючек П.С.

Перейти в СДО БГТУ , адрес ссылки:

https://dist.belstu.by/course/view.php?id=364

 

2. Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Гісторыя сусветнай культуры" для студэнтаў усіх спецыяльнасцей.  

Составители: В.М. Острога – доцент, кандидат исторических наук, И.В. Коледа – доцент, кандидат исторических наук, А.А. Райченок – доцент, кандидат исторических наук.

Адрес ссылки:

https://dist.belstu.by/course/view.php?id=25

 

3. Электронны вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне «Абавязковы модуль «Гісторыя» («Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі») для студэнтаў усіх спецыяльнасцей.

Складальнікі: А.А. Райчонак – дацэнт, кандыдат гістарычных навук М.Я. Сяменчык – прафесар, доктар гістарычных навук.

Адрас спасылкі:

https://dist.belstu.by/course/view.php?id=26

 

4. Электронны вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне "Асновы псіхалогіі і педагогікі" для студэнтаў усіх спецыяльнасцей.

Составители: Т.Г. Каленникова – доцент, кандидат педагогических наук, И.В. Коледа – доцент, кандидат исторических наук, О.В. Коваль – старший преподаватель, кандидат исторических наук. 

Адрес ссылки:

https://dist.belstu.by/course/view.php?id=377