Кафедра лясных культур і глебазнаўства

Кантакты

Паштовы адрас для перапіскі - 220006, г. Мінск, вул. Свярдлова, 13а, БДТУ, кафедра лясных культур і глебазнаўства.

Кафедра размяшчаецца па адрасе г. Мінск, вул. Свярдлова, 13 (уваход праз Свярдлова, 13а) у аўд. 320, 315, 235 у корпусе 1).   Схема праезду ...

Тэлефон   8-017-327-36-38.

Электронная пошта (e-mail) -  forestcul@belstu.by

 

У цяперашні час вучэбна-педагагічную і навукова-даследчую дзейнасць кафедры лясных культур і глебазнаўства забяспечвае 13 выкладчыкаў: прафесараў - 1, дацэнтаў - 9, старшых выкладчыкаў - 2, асістэнтаў - 1, у тым ліку дактароў навук - 1, кандыдатаў навук - 12, усе выкладчыкі маюць вучоныя ступені.

Кафедра з'яўляецца выпускаючай па спецыяльнасці 1-75 01 01 Лясная гаспадарка і па спецыялізацыі 1-75 1 студзеня 06 «Лесааднаўленне і гадавальніцкая гаспадарка». Разам з гэтым кафедра забяспечвае падрыхтоўку студэнтаў па спецыяльнасці 1-75 01 06 Садова-паркавае будаўніцтва і 1-57 01 01 Ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў. Згодна профілю кафедры за ёй замацавана 10 навучальных дысцыплін.

Навуковыя даследаванні, якія выконваюцца кафедрай, непасрэдным чынам аказваюць уплыў на паляпшэнне экалагічнай сітуацыі ў рэспубліцы, спрыяюць ўдасканаленню агратэхнікі і тэхналогіі стварэння новых лясоў, павышэнню глебавай урадлівасці лясных зямель і прадуктыўнасці лясоў.

Вучэбныя заняткі праводзяцца ў асноўным у спецыялізаваных кабінетах і навучальных лабараторыях, а таксама ў лясным гадавальніку Негарэльскага вучэбна вопытнага лясгаса.На кафедры маюцца навучальныя кабінеты глебазнаўства і гідратэхнічнай меліярацыі лясных культур і селекцыі, механізацыі лесагаспадарчых работ, дзве навучальныя лабараторыі для правядзення лабараторных работ і навукова-вучэбная лабараторыя для выканання НДР і правядзення вучэбных заняткаў.

Вучэбная і навукова-даследчая матэрыяльная база пастаянна ўдасканальваецца і абнаўляецца. Заключаны дамовы аб стварэнні вучэбна-навукова-вытворчага цэнтра «Лесааднаўленне», у склад якога ўваходзяць Рэспубліканскі лясны селекцыйна-насенняводчы цэнтр (РЛСНЦ), Праектна-вышукальнае рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Белгіпралес», ДВЛГУ «Глыбоцкі вопытны лясгас».

Арганізавана правядзенне вучэбных заняткаў па лясных культурах у Рэспубліканскім лясным селекцыйна-насенняводчым цэнтры, дзе маецца сучаснае абсталяванне па перапрацоўцы лесанасеннай сыравіны і вырошчванню пасадачнага матэрыялу з закрытай каранёвай сістэмай.

Кафедра валодае 20 ляснымі вучэбна-вопытнымі аб'ектамі ў Негарэльскім вучэбна вопытным лясгасе, якія выкарыстоўваюцца для правядзення вучэбных практык і навукова-даследчых работ.Скончана рэканструкцыя пастаяннага ляснога гадавальніка і абсталявана малагабарытная шышкасушылка для атрымання насення драўняных парод.

Кафедра ажыццяўляе супрацоўнiцтва з кафедрамi адпаведнага профілю МДУЛ (Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт лесу), АДТУ (Архангельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт), СПб ДЛТУ (Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны лесатэхнічны універсітэт им.С.М.Кіравапа вучэбнай, вучэбна-метадычнай і навукова-даследчай працы, а таксама з іншымі замежнымі навукова-даследчымі арганізацыямі.

Пры вывучэнні вучэбных дысцыплін падчас заняткаў ва ўніверсітэце студэнты атрымліваюць веды па вывядзенні новых сартоў раслін, занальнай структуры глеб тэрыторыі Беларусі, уласцівасцях глеб рэспублікі і спосабам павышэння глебавай урадлівасці, вядзенню гадавальніцкай гаспадаркі, стварэнню новых лясоў, машынам і механізмам для лесагаспадарчых і лесакультурных работ, барацьбе з воднай і ветравой эрозіяй зямель, ахове шляхоў чыгуначнага і аўтамабільнага транспарту і многіх іншых напрамках. Веданне гэтых пытанняў дае магчымасць будучым спецыялістам вырошчваць высокапрадуктыўныя лясы з каштоўным для народнай гаспадаркі пародным складам.

 

Гістарычныя звесткі
Кафедра арганізавана ў 1929 годзе і з'яўляецца адной з найстарэйшых ва ўніверсітэце. У 1988 годзе ў сувязі з рэарганізацыяй кафедраў лесагаспадарчага факультэта кафедра аб'яднана з кафедрай глебазнаўства і геалогіі.
У розныя гады загадчыкамі кафедры былі:
 
1929-1932 - праф. Касцяеў Аляксандр Васільевіч
1936-1941 - праф. Яхонтаў Ілля Аляксеевіч
 
 
1945-1970 праф. Міран Казімір Феліксавіч
Заслужаны лесавод БССР, кандыдат с/г навук, прафесар. Буйны спецыяліст па лясным культурам. Шмат увагі надаваў даследчым работам у лесе. Пад яго кіраўніцтвам у Негарэльскія вуч-воп лясгасе створаны лясныя культуры рознай зыходнай гушчыні. Многія гады вывучаў культуры таполяў і праводзіў даследаванні па рэканструкцыі малакаштоўных насаджэнняў. Аўтар падручніка па лясных культурах.
 
 
 1970-1982 - праф. Сіроткін Юрый Дзмітрыевіч
Заслужаны лесавод БССР, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі, кандыдат с/г навук, прафесар. Праводзіў значную навукова-даследчую працу па праблемах лесааднаўлення, павышэнню прадуктыўнасці лясоў і ўзбагачэнню іх відавога складу. Пад яго кіраўніцтвам у Негарэльскім вуч-воп. лясгасе створаны базісны, кальцавы і кулісна-стужачны лясныя гадавальнікі, закладзена шмат вопытных аб'ектаў. Аўтар падручніка "Лясныя культуры".
 
 

1982-1987 - дац. Манцэвіч Яўген Дзмітрыевіч
Вядомы вучоны ў галіне лясной селекцыі і генетыкі. Шмат увагі надаваў вывучэнню геаграфічных культур хвоі і елкі. Пад яго кіраўніцтвам у Негарэльскім вуч-воп. лясгасе створаны геаграфічныя культуры хвоі (1959) і елкі (1961), тыпалагічныя культуры хвоі (1966). Аўтар падручніка "Генэтыка ў лесаводстве" (1970).
 
 

1988-1998 - праф. Засценскі Леанід Сямёнавіч

У 1988 г. на чале аб'яднанай кафедры лясных культур і глебазнаўства стаў к. с.-г. н., прафесар Засценскі Леанід Сямёнавіч. Засценскі Л.С. скончыў ў 1962 г. Беларускі тэхналагічны інстытут. З 1965 па 1968 гг. працаваў асістэнтам, з 1969 па 1985 гг. - дацэнтам кафедры лясных культур. Абараніў кандыдацкую дысертацыю ў 1968 годзе, а ў 1984 - доктарскую на тэму «Аблясенне рэкультывіруемых аб'ектаў». У 1971 году яму было прысвоена вучонае званне дацэнта, а ў 1985 годзе яго абралі на пасаду прафесара. Пад яго кіраўніцтвам распрацоўваецца і ўкараняецца ў практыку лясной гаспадаркі комплекс пытанняў па рэкультывацыі выпрацаваных тарфянікаў і парушаных зямель здабычай нярудных будаўнічых матэрыялаў, а таксама агратэхніка і тэхналогія стварэння полеахоўных лясных палос на меліяраваных землях. Засценскім Л.С. апублікаваны манаграфіі «Лесавырошчванне на выпрацаваных тарфяніках» і «Аблясення кар'ераў нярудных выкапняў і торфу», падручнік «Механізацыя лесагаспадарчых работ», «Даведнік механізатара лясной гаспадаркі».

 

У 1998 годзе Засценскага Л.С. на пасадзе загадчыка кафедры змяніў к. с.-г. н., дацэнт Якімаў Мікалай Ігнатавіч, які ажыццяўляў кіраўніцтва да чэрвеня 2014 г. Мікалай Ігнатавіч у 1974 г. з адзнакай скончыў інстытут па спецыяльнасці лясная гаспадарка. З 1974 да 1976 г. працаваў інжынерам у Негарэльскія вучэбна доследным лясгасе. З 1976 па 1979 г. - аспірант кафедры драўніназнаўства і аховылесу БТІ ім. С.М. Кірава. У 1980 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю ў Ленінградскай лесатэхнічнай акадэміі на тэму «Звычайнае шутте хвоі ў гадавальніках і лясных культурах Беларускай ССР і распрацоўка занальных мерапрыемстваў па барацьбе з ім». З 1980 г працаваў малодшым навуковым супрацоўнікам, а з 1982 г - старшым навуковым супрацоўнікам біялагічнай групы праблемнай лабараторыі мадыфікацыі драўніны, а пазней лабараторыі экалогіі і аховы лесу. З 1990 г - асістэнт кафедры лясных культур і глебазнаўства, з 1994 г. - старшы выкладчык, а з 1998 г. - дацэнт гэтай кафедры. У 1999 г. прысвоена вучонае званне дацэнта па спецыяльнасці «лесазнаўства». За перыяд кіраўніцтва Якімава М.І. кафедра праводзіла навуковыя даследаванні, якія непасрэдным чынам аказваюць уплыў на паляпшэнне экалагічнай сітуацыі ў рэспубліцы і спрыяюць ўдасканаленню агратэхнікі і тэхналогіі стварэння новых лясоў, павышэнню глебавай урадлівасці лясных зямель і прадукцыйнасці лясоў на генэтыка-селекцыйнай аснове..

 
2014 - па цяперашні час - дац. Носнікаў Вадзім Валер'евіч

Пасля заканчэння ў 1995 годзе з адзнакай лесагаспадарчага факультэта паступіў у аспірантуру на кафедру лясных культур і глебазнаўства. Кіраўніком быў прызначаны доктар сельскагаспадарчых навук, прафесар Засценскі Л.С. Дысертацыйная работа была звязана з актуальным напрамкам барацьбы з паветранай эрозіяй асушаных тарфяна-балотных земляў пры дапамозе стварэння ахоўных лясных насаджэнняў. Па заканчэнні аспірантуры, у 1998 г., стаў працаваць на кафедры лясных культур і глебазнаўства ў якасці асістэнта. Выкладаў дысцыпліны «Лясныя культуры і ахоўнае лесаразвядзенне», «Механізацыя лесагаспадарчых работ», «Машыны і механізмы садова-паркавай гаспадаркі». У 2004 годзе абараніў дысертацыю на тэму «Уплыў складу і канструкцыі палосны лясных насаджэнняў на іх рост і прадукцыйнасць». Праз год абраны па конкурсе на пасаду старэйшага выкладчыка кафедры лясных культур і глебазнаўства, а ў 2007 - на пасаду дацэнта гэтай кафедры. У 2010 годзе было прысвоена вучонае званне дацэнта па спецыяльнасці «лесазнаўства». З 2011 года заняўся вывучэннем магчымасці прымянення гербіцыдаў для барацьбы з непажаданай расліннасцю у лясной гаспадарцы Беларусі. Паралельна вывучаў магчымасць прымянення розных стымулятараў росту і угнаенняў у лясных гадавальніках.

 
 

Кафедра лясных культур і глебазнаўства з'яўляецца вядучай кафедрай на лесагаспадарчым факультэце. Яна ажыццяўляе навучальны працэс па селекцыі і генетыцы, лясным культурам, ахоўнаму лесаразвядзенню, механізацыі лесагаспадарчых работ, машынам і механізмам ў садова-паркавым будаўніцтве, лесамеліарацыі ландшафтаў, глебазнаўстве, гідратэхнічнай меліярацыі, гідратэхнічных збудаваннях.  Кафедра лясных культур была арганізавана ў 1929 годзе ў Горацкай сельскагаспадарчай акадэміі па ініцыятыве буйнога лесакультурыста і першага загадчыка Аляксандра Васільевіча Касцяева.


У перыяд з 1945 па 1970 гг. кафедра лясных культур пад кіраўніцтвам праф. К.Ф. Мірона ўнесла вялікі ўклад у развіццё навукі і практыкі лясной гаспадаркі. Было напісана і апублікавана больш за 200 навуковых прац па розных пытаннях штучнага лесааднаўлення і лесаразвядзення. У 1955 годзе быў падрыхтаваны і выдадзены падручнік для ВНУ "Лясныя культуры". Асноўныя навуковыя даследаванні кафедры былі прысвечаны рэканструкцыі малакаштоўных насаджэнняў лесакультурнымі метадамі, а пазней працы па навуковаму абгрунтаванню ўвядзення таполяў ў лясныя культуры рэспублікі. У той час быў створаны вельмі каштоўны папулетум ў Негарэльскім вучэбна-доследным лясгасе з высокапрадуктыўных і зімаўстойлівых для ўмоў Беларусі гібрыдных формаў і сартоў таполяў, якія пасля ўводзіліся ў лясныя культуры.


У 1959 г пад кіраўніцтвам дац. Манцэвіча А.Д. і дац. Мішнёва В.Г. у Негарэльскім вучэбна-доследным лясгасе быў створаны ўнікальны даследчы аб'ект - геаграфічныя культуры хвоі звычайнай, на якім супрацоўнікі кафедры працягваюць праводзіць даследаванні і ў цяперашні час. Пад кіраўніцтвам дац. Сіроткіна Ю.Д. на працягу шэрагу гадоў праводзілася закладка і даследаванне росту падполагавых і папярэдніх культур елкі ў хваёвых і бярозавых насаджэннях II-III класаў ўзросту. У перыяд з 1970 па 1975 гг. ў Негарэльскім вучэбна-доследным лясгасе кафедрай ствараюцца 3 пастаянных лясных гадавальніка: ў 1970 г - базісны гадавальнік, у 1972 г - кальцавы гадавальнік, у 1975 г - кулісна-стужачны гадавальнік, а таксама шэраг каштоўных вопытных і навучальных аб'ектаў. Па ініцыятыве загадчыка кафедры Сіроткіна Ю.Д. быў арганізаваны Дзяржаўны лясны заказнік рэспубліканскага значэння "Прылуцкі". З 1985 г кафедрай праводзяцца даследаванні асаблівасцяў росту і развіцця многіх інтрадуцыраваных драўняных раслін ва ўмовах Беларусі. У гэты ж час праф. Засценскім Л.С. распрацоўваецца і ўкараняецца ў практыку лясной гаспадаркі комплекс пытанняў па рэкультывацыі выпрацаваных тарфяннікаў і парушаных зямель здабычай нярудных будаўнічых матэрыялаў. У гэты перыяд на кафедры працягваюць працаваць кандыдат с/г навук, дац. І.К. Блінцоў, кандыдат с/г навук, дацэнт К.Л.Забела, кандыдат с/г навук дац. Сераглазава Л.М., кандыдат тэхнічных навук, дац. Камісараў А.М. У 1988 г праф.Сіроткиным Ю.Д. і дац. Праходскім А.М. выдаецца навучальны дапаможнік «Лясныя культуры" для студэнтаў лесагаспадарчага факультэта.