Студэнтам завочнага факультэта

 

Графік кансультацый і прыёму запазычанасцяў ў студэнтаў завочнага факультэта ў другім семестры 2014-2015 навуч. года

 

Пытанні для самападрыхтоўкі студэнтам завочнага факультэта

 

1. Пытанні да іспыту па дысцыпліне "Лясная таксацыя і асновы вядзення лясной гаспадаркі" ;

2. Пытанні да іспыту па дысцыпліне "Лесаўпарадкаванне" ;

3. Пытанні да іспыту па дысцыпліне "Лясная біяметрыя" ;

4. Пытанні да іспыту па дысцыпліне "Інжынерная геадэзія" для студэнтаў спецыяльнасці "Лясная гаспадарка" ;

5. Пытанні да іспыту па дысцыпліне "Аэракасмічныя метады ў лясной гаспадарцы" ;

6. Пытанні да заліку па дысцыпліне "Аўтаматызаваныя сістэмы кіравання ў лясной гаспадарцы" ;

7. Пытанні да заліку па дысцыпліне "Геаінфармацыйныя сістэмы ў лясной гаспадарцы" ;

8. Пытанні да заліку па дысцыпліне "Асновы геадэзіі і картаграфіі" ;

9. Пытанні да іспыту па дысцыпліне "Інжынерная геадэзія" для студэнтаў спецыяльнасці "Лесаінжынерная справа" ;

10. Пытанні да іспыту па дысцыпліне "Кіраванне лясамі і ляснымі рэсурсамі" .

 

Літаратура

 

Лясная таксацыі

1. Анучин М.П. Лясная таксацыі. - М .: «Лясная прамысловасць», 1982.- 551 с.
2. Захараў В.К. Лясная таксацыя.- Мінск, 1964.- 225 с.
3. Атрошчанка А.А., Міхнюк Дз.Ул. Лясная таксацыя: Метадычныя ўказанні ды выканання кантрольных заданняў для студ. зав. спец. Т.16.01.00. - Мінск, БДТУ, 1996.- 56 с.

 

Лесаўпарадкаванне

1. Ермакоў В.Я., Атрошчанка А.А., Дзямід М.П. Лесаўпарадкаванне: Падр. для студэнтаў ВНУ. - 4-е выд., перапр. і дап. - Мінск, БДТУ, 2002.- 499 с. 
2. Ермакоў У.Я. Лесаўпарадкаванне: метадычныя ўказанні да выканання кантрольных заданняў па аднайменнай дысцыпліне для студ. завочнікаў спец. Т.16.01.00. - Мінск, БДТУ, 1997. - 18 с.

 

Лясная біяметрыя

1. Лакін Г.Ф. Біяметрыя. - М .: Вышэйшая школа, 1980. - 291 с.
2. Свалаў М.Н. Варыяцыйная статыстыка. - М .: Лясная прамысловасць, 1978, 1984.
2. Атрошчанка А.А, Труль А.А., Гайчук В.М. Матэматычная статыстыка Ў лясной гаспадарцы: метадычныя ўказанні для студ. спец. 31.12 - Мінск, БДТУ, 1993. - 45 с.
3. Машкоўскі Ул.П. Матэматычная статыстыка Ў лясной гаспадарцы: метадычныя ўказанні для студ. спец. Т.16.01.00 - Мінск, БДТУ, 1996. - 51 с.

 

Аэракасмічныя метады ў лясным гаспадарцы

 

1. Сяўко А.А. Аэракасмічныя метады ў лясной гаспадарцы: курс лекцый па аднайменнай дысцыпліне для студэнтаў спецыяльнасці 1-75 1 студзеня "Лясная гаспадарка" - Мінск, БДТУ, 2005. - 168 с. 
2. Сяўко О.А., Толкач І.В. Аэракасмічныя метады ў лясной гаспадарцы: лабараторны практыкум па аднайменнай дысцыпліне для студэнтаў спецыяльнасці 1-75 1 студзеня "Лясная гаспадарка" - Мінск, БДТУ, 2005. - 82 с. 
3. Міхнюк Д.У. Аэракасмічныя метады ў лясной гаспадарцы: праграма, метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні для студ. завочнікаў спец. Т.16.01.00 - Мінск, БДТУ, 2002.

 

ЭВМ у лясным гаспадарцы

 

1. Машкоўскі Ул.П. ЭВМ Ў лясной гаспадарцы і лесаўпарадкаванні: вучэбны дапаможнік - Мінск, БДТУ, 2000. - 61 с.
2. Машкаўскі У.П. ЭВМ у лясной гаспадарцы: праграма, метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні для студэнтаў завочнай формы навучання спецыяльнасці 1-75 студзеня 1 "Лясная гаспадарка" - Мінск, БДТУ, 2005. - 21 с. 

 

Прамысловая таксацыі з асновамі вядзення лясной гаспадаркі

 

1. Атрохин В.Г. Асновы лесаводства і лясной таксацыі. - М .: Лясная прамысловасць, 1971.
2. Калінін Л.У. і інш. Асновы лясной гаспадаркі, таксацыі лесу і аховы прыроды. - М .: Агропромиздат, 1985.
3. Палякаў А.М., Набат Н.М Асновы лесаводства і лясной таксацыі - М .: Лясная прамысловасць, 1993.