Навукова-даследчая і інавацыйная дзейнасць

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫЯ РАБОТЫ КАФЕДРЫ

МАТЭРЫЯЛЬНА-ТЭХНІЧНАЯ БАЗА. Абсталяванне

ВНПЦ "Лесазнаўства і лесаводства"

Навуковыя кіраўнікі аспірантаў і магістрантаў


На кафедры дзейнічае навуковая школа ў галіне экалагічна арыентаванага лесаводства.


Выкананыя на кафедры лесаводства дысертацыі

Найважнейшыя навуковыя распрацоўкі кафедры лесаводства

Інфармацыйна-рэкламныя матэрыялы па навукова-тэхнічных распрацоўках кафедры

Асноўныя публікацыі кафедры

Навуковы напрамак кафедры лесаводства на 2016-2020 гады:

Распрацоўка метадаў і спосабаў лесааднаўлення і лесавырошчвання, накіраваных на павышэнне ўстойлівасці і біялагічнай разнастайнасці лясных экасістэм, а таксама прагназаванне змяненняў біялагічнай разнастайнасці лясных фітацэнозаў ва ўмовах антрапагеннага ўздзеяння.

Навуковыя інтарэсы супрацоўнікаў кафедры лесаводства:

 • Экалагічна арыентаванае (у тым ліку рэкрэацыйнае) лесаводства (Л.М. Ражкоў);
 • Распрацаваць і ўкараніць на занальна-тыпалагічнай аснове сістэмы вырошчвання насаджэнняў з мэтавымі сацыяльна-экалагічнымі функцыямі (Л.М. Ражкоў);
 • Прагназаванне ўнёску лясоў Беларусі ў змякчэнне глабальных змяненняў клімату (Л.М. Ражкоў);
 • Дынаміка і стан лясной расліннасці ва ўмовах сучаснай лесагаспадарчай дзейнасці і антрапагеннага ўздзеяння (Л.М. Ражкоў);
 • Натуральнае ўзнаўленне хваёвых лясоў (К.В. Лабоха);
 • Лесаводчыя сістэмы з ужываннем несуцэльных высечак лесу (К.В. Лабоха);
 • Сучасны стан лясной расліннасці ва ўмовах антрапагеннага ўздзеяння (Г.Я. Клімчык);
 • Эканамічныя і экалагічныя наступствы лясных пажараў (Г.Я. Клімчык);
 • Лесаводчыя і эколага-тэхналагічныя аспекты і ацэнка высечак лесу, экалагічна арыентаванае лесаводства і лесакарыстанне (Дз.В. Шыман, М.В. Юшкевіч і др.);
 • Рэкрэацыйнае (ландшафтнае) лесаводства (М.В. Юшкевіч);
 • Натуральнае лесаўзнаўленне, відавая разнастайнасць лясных фітацэнозаў і ўплыў на яго высечак і рэкрэацыі (М.В. Юшкевіч, Дз.В. Шыман і др.);
 • Плантацыйнае лесаводства (С.С. Штукін) 1976-2014 г.г .;
 • Ацэнка экалагічнай і эканамічнай эфектыўнасці скарачэння тэрмінаў вырошчвання сасны, елкі і лістоўніцы на лясных плантацыях (С.С. Штукін);
 • Ўстойлівасць сасновых маладнякоў да ўздзеяння капытных (Л.І. Мухураў);
 • Інтрадукцыя сусветнай флоры і яе перспектывы ў пашырэнні відавой разнастайнасці флоры Беларусі (Г.Я. Клімчык);
 • Вырошчванне паліўнай драўніны на энергетычных плантацыях. (С.С. Штукін);
 • Удасканаленне ацэнкі якасці стварэння лясоў (С.С. Штукін).