Навуковая школа

Навуковая школа ў галіне экалагічна арыентаванага лесаводства

1. Заснавальнік - Жылкін Барыс Дзмітрыевіч, доктар сельскагаспадарчых навук, прафесар, заслужаны лесавод БССР, заг. кафедры лесаводства (1947-1975 гг.).

2. Год стварэння - 1947.

3. Кіраўнік - Ражкоў Леанід Мікалаевіч, доктар сельскагаспадарчых навук, прафесар, прафесар кафедры лесаводства.

4. Асноўныя напрамкі навуковых даследаванняў, якія праводзяцца ў рамках навуковай школы: павышэнне прадукцыйнасці лясоў метадамі біялагічнай меліярацыі;  рэкрэацыйнае лесаводства; несуцэльныя высечкі лесу; экалагічна арыентаванае лесаводства;  лесаводчыя падыходы захавання біялагічнай разнастайнасці; пабочнае карыстанне лесам;  энергетычныя лясныя плантацыі.

5. Колькасны і якасны склад навуковай школы: Усяго: 10, з іх: дактароў навук - 3 (Л.М. Ражкоў; С.С. Штукін, Л.М. Маскальчук); кандыдатаў навук - 8 (К.В. Лабоха, Г.Я. Клімчык, М.В. Юшкевіч, Дз.В. Шыман, Дз.І. Філон, І.Ф. Ярошкіна, А.С. Клыш); маладых навукоўцаў да 35 гадоў - 1.

6. Асноўныя навуковыя вынікі, найбольш значныя укаранёныя распрацоўкі (з указаннем месца ўкаранення), колькасць падрыхтаваных дактароў і кандыдатаў навук:

  • шырокамаштабнае ўкараненне біялагічнай меліярацыі лясоў культурай шматгадовага лубіна (1955-2000 г.г.) на плошчы каля 40 тыс. га зямель ляснога фонду Беларусі, што забяспечвае павышэнне драўнянай прадукцыйнасці лясоў рэспублікі ў аб'ёме каля 12 тыс. м3 штогод пры рэнтабельнасці біялагічнай меліярацыі 11- 13%;
  • ўкараненне (1975-2000 г.г.) сістэмы арганізацыйных, ландшафтна-планавальных, прыродаахоўных, лесакультурных, лесагаспадарчых мерапрыемстваў і добраўпарадкавання лясоў (рэкрэацыйнае лесаводства) у рэкрэацыйных лясах 20 лясгасаў Беларусі з пацверджаным сацыяльна-эканамічным эфектам ад 1.45 да 2.12 руб на 1 руб выдаткаў;
  • ўкараненне (1997-2004 г.г.) у лясгасах рэспублікі лесаводчай сістэмы з ужываннем несуцэльных высечак лесу на плошчы 42,3 тыс. га з пацверджаным эканамічным эфектам каля 0,13 руб на 1 руб выдаткаў і экалагічнымі выгодамі.

Усяго ў рамках навуковай школы падрыхтавана:
дактароў навук - 10: Б.Д, Жылкін (1965 г.), М.І. Сахараў (1950 г.), Ю.М. Азніеў (1974 г.), В.С. Раманаў (1986 г.), К.Ф. Саевіч (1992 г.), Л.М. Ражкоў (2001 г.); В.К. Паджараў (1978 г.), А.У. Марозаў (2005 г.), А.М. Руноў (1999 г.), В.У. Сарнацкі (2004 г.). 
Кандыдатаў навук - 33, у тым ліку: 
Ю.М. Азніеў (1954 г.), І.В. Гуняжанка (1958 г.), В.К. Паджараў (1959 г.), В.П. Грыгор'еў (1964 г.), І.Э. Рыхтэр (1966), М.А.Ягорэнка (1968 г.), Л.І. Лахтанава (1969 г.), В.М. Тоўкач (1971 г.), Л.М. Ражкоў (1971 г.), А.П. Раманаў (1973 г.), Т.С. Берагавой (1980), Г.В. Меркуль (1974 г.) - навуковы кіраўнік Б.Дз. Жылкін; 
В.К. Гвоздзеў (1978 г.), Н.А. Маісеева (1980), А.М. Рунова (1983 г.), А.А. Клокаў (1984 г.), Хусейн Разгар Кадыр (Ірак) (1986 г.), У.І. Чысты (1991 г.), Л.Ф. Паплаўская (1980) - навуковы кіраўнік В.П. Грыгор'еў; 
К.Ф. Саевіч (1983 г.), А.І. Роўкач (1983 г.), В.У. Бабінок (1984 г.), А.У. Марозаў (1985 г.), Юзэф Кандиль (Егіпет) (1992 г.) - навуковы кіраўнік В.С. Раманаў; 
Л.У. Рыгаль (1999 г.), К.В. Лабоха (2002 г.), М.В. Юшкевіч (2006 г.), І.Ф. Ярошкіна (2012 г.) - навуковы кіраўнік Л.М. Ражкоў; 
В.У. Сарнацкі (1986 г.) - навуковы кіраўнік Ю.М. Азніеў; 
А.У. Бахур (2003 г.) - навуковы кіраўнік Я.Г. Пятроў; 
Л.І. Максюценка (2008 г.) - навуковы кіраўнік С.С. Штукін; 
Дз.В. Шыман (2010 г.) - навуковы кіраўнік Г.У. Меркуль;
А.Ч. Борка (2014 г.)  – навуковы кіраўнік К.В. Лабоха.

7. Навуковыя публікацыі ў замежных выданнях: Жылкін Б.Дз. Вопыт паляпшэння азотнага і мінеральнага харчавання елкі звычайнай культурай лубіна шматгадовага / Б.Дз. Жылкін, У.П. Грыгор'еў, Л.М. Ражкоў // Харчаванне драўняных раслін і праблема павышэння прадуктыўнасці лясоў. - Петразаводск, 1972. - С. 94-110; Ражкоў Л.М. Арганізацыя і вядзенне гаспадаркі ў лясах рэкрэацыйнага значэння Беларусі // Лес, навакольнае асяроддзе і новыя тэхналогіі ў Паўночнай Еўропе. Даклады міжнар. канфер. Петразаводск, Рэспубліка Карэлія, Расія, Верасень 1993. - Універсітэт Йоэнсу, Фінляндыя, 1994. - С. 137-138 (англ.), С. 352-353 (рус.); Ражкоў Л.М. The forestry in recreation forests the republic of Belarus. The problems resforation and formed of pine formation in the republic of Belarus // Тезісы міжнароднай канферэнцыі «Лісотехнічна освіта І навука на рубежі ХХІ столїття: сучасній табар, праблема І перспектывы" (Україна, Львів, 25-30 Вересня 1995 року). Кампанія «Манускрыпт», Літературна агенція «Піраміда». - Львів, 1995. - С. 42, 43, 109; Штукін С.С.Змена асветленасці і цеплавога рэжыму пад полагам плантацыйных культур сасныі і елкі // лесазнаўства, 2003. - № 4. - С. 62-69.

8. Навуковыя сувязі з айчыннымі навуковымі арганізацыямі і міжнароднай навуковай супольнасцю (пералік з указаннем характару сувязяў)
Падтрымліваюцца навуковыя сувязі з Літоўскім сельскагаспадарчым універсітэтам (г. Каўнас; абмен навуковай і вучэбна-метадычнай інфармацыяй, удзел у навуковых канферэнцыях),  
Маскоўскім дзяржаўным універсітэтам лесу ( абмен навуковай і вучэбна-метадычнай інфармацыяй, удзел у навуковых канферэнцыях),  
Санкт-Пецярбургскай дзяржаўнай лесатэхнічнай акадэміяй (абмен навуковай і вучэбна-метадычнай інфармацыяй, удзел у навуковых канферэнцыях),  
Архангельскім дзяржаўным лесатэхнічным універсітэтам (Расія; абмен навуковай і вучэбна-метадычнай інфармацыяй, удзел у навуковых канферэнцыях),  
Варонежскай дзяржаўнай лесатэхнічнай акадэміяй (Расія; абмен навуковай і вучэбна-метадычнай інфармацыяй, удзел у навуковых канферэнцыях),  
Бранскай дзяржаўнай інжынерна-тэхналагічнай акадэміяй (Расія; абмен навуковай і вучэбна-метадычнай інфармацыяй, удзел у навуковых канферэнцыях),  
Нацыянальным лесатэхнічным універсітэтам (г. Львоў, Украіна; абмен навуковай і вучэбна-метадычнай інфармацыяй, удзел у навуковых канферэнцыях),  
Інстытутам лесу Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (сумесныя даследаванні),  
Інстытутам эксперыментальнай батанікі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (абмен навуковай інфармацыяй, удзел у навуковых канферэнцыях, падрыхтоўка кадраў, павышэнне кваліфікацыі),  
Гомельскім дзяржаўным універсітэтам ім. Ф. Скарыны (абмен навуковай і вучэбна-метадычнай інфармацыяй, удзел у навуковых канферэнцыях).

9. Грамадскае прызнанне навуковай школы 


       

 

 


 

Ўзнагароджанне Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнка  праф. Л.М. Ражкова ордэнам «Пашаны», 2010 г.

9.1. Навуковыя прэміі (дзяржаўныя, міжнародныя, акадэмій і універсітэтаў), атрыманыя членамі навуковай школы (назва і год прысуджэння)
Б.Дз. Жылкін ўзнагароджаны ордэнам Леніна і іншымі ўрадавымі ўзнагародамі СССР; 
Ю.М. Азніеў ўзнагароджаны баявым ордэнам і медалямі, граматамі і дыпломамі; 
В.С. Раманаў ўзнагароджаны 4 ордэнамі СССР і Польшчы, медалямі; 
Л.М. Ражкоў ўзнагароджаны значком «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь», 1995; медалём «За працоўныя заслугі», 2001; ордэнам «Пашаны», 2010. 

9.2. Медалі і дыпломы за навуковыя дасягненні, атрыманыя членамі навуковай школы (назва і год прысуджэння)

метад біялагічнай меліярацыі лясоў культурай шматгадовага лубіна адзначаны ўзнагародамі на выставах ВСХВ і ВДНГ СССР; 
прафесару Ражкову Л.М. на 2001/2002 навучальны год ўстаноўлена штомесячная персанальная надбаўка за ўнёсак у развіццё вышэйшай адукацыі; на 2010 год ўстаноўлена штомесячная персанальная надбаўка за выдатны ўнёсак у сацыяльна-эканамічнае развіццё рэспублікі;

9.3. Ганаровыя навуковыя званні, атрыманыя членамі навуковай школы (назва і год прысваення)
Б.Дз. Жылкін - Заслужаны лесавод Беларускай ССР;
В.С. Раманаў - Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь, выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь, акадэмік Інжынернай акадэміі Беларусі, акадэмік Міжнароднай акадэміі экалогіі; 
У 2003 годзе адзін з найбольш аўтарытэтных біяграфічных інстытутаў - Амерыканскі біяграфічны інстытут намінаваў Л.М. Ражкова на званне "Чалавек года" і Ганаровы медаль Амерыканскага біяграфічнага інстытута за вялікія дасягненні і ўнёсак у грамадства. 
31 ліпеня 2011 г. паўнамоцтвамі Амерыканскага біяграфічнага інстытута Леанід Мікалаевіч Ражкоў афіцыйна ўведзены ў "Залу Славы для выбітных дасягненняў лесаводства" за прысвячэнне сябе справе і намаганні, якія пакінулі глыбокі след у жыцці іншых.

Л.М. Ражкоў у 2015 г. узнагароджаны нагрудным знакам "Ганаровы лесавод";

10. Асноўныя публікацыі навуковай школы 
10.1. Манаграфіі 
Жылкін, Б.Дз. Павышэнне прадукцыйнасці сасновых насаджэнняў культурай лубіна. - Мінск: «Вышэйшая. школа », 1974. - 256 с. 
Штукін, С.С. Плантацыйнае вырошчванне сасны і елкі на дрэнажаваных глебах. - Мінск: ІПП Мінэканомікі РБ, 1997. - 172 с. 
Ражкоў, Л.М. Асновы тэорыі і практыкі рэкрэацыйнага лесаводства. - Мінск: Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт, 2001. - 292 с. 
Ражкоў, Л.М. Экалагічна арыентаванае лесаводства / Л.М. Ражкоў. - Мінск: БДТУ, 2005. - 182 с. 
Марозаў, А.У. Культура брусніцы звычайнай (Vacciniumvitis-idaea L.): праблемы і перспектывы / А.У. Марозаў. - Мінск: Беларус.навука, 2008. - 150 с.

10.2. Падручнікі
Ражкоў, Л.М. Экалогія з асновамі метэаралогіі: Падручнік / Л.М. Ражкоў. - Мінск: Ураджай, 1995. - 341 с.  
Рыхтэр, І.Э. Лясная піралогія з асновамі радыеэкалогіі: падручнік для студэнтаў спецыяльнасці «Лясная гаспадарка» / І.Э. Рыхтэр. - Мінск: БДТУ, 2006. - 396 с.

10.3. Навучальныя дапаможнікі
Лесаводства: Вучэбны дапаможнік / Г.У. Меркуль, У.П. Грырор'еў, Л.І. Лахтанава, І.Э. Рыхтэр. - Мінск: БДТУ, 2001.  
Тэхналогія лесагаспадарчай вытворчасці: Практыкум для студэнтаў спецыяльнасці «Эканоміка і арганізацыя вытворчасці (лясны комплекс)", "Менеджмент у лясным комплексе», «Маркетынг ў лясным комплексе», «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт у лясным комплексе »/ Г.Ул. Меркуль, І.Э. Рыхтэр, Г.Я. Клімчык, А.І. Роўкач; пад агул. рэд. Г.Ул. Меркуль. - Мінск: БДТУ, 2004. - 396 с.  
Ражкоў, Л.М. Лесазнаўства і лесаводства. Дыпломнае праектаванне: вучэб. дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасцей «Лясная гаспадарка» і «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве ляснога комплексу» / Л.М. Ражкоў. - Мінск: БДТУ, 2005. -178 с.  
Клімчык, Г.Я. Дэндралогія: вучэб. дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці «Лясная гаспадарка» / Г.Я. Клімчык. - Мінск: БДТУ, 2009. - 287 с.  
Ражкоў, Л.М. Лесазнаўства і лесаводства. Практыкум: вучэб. дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасцей «Лясная гаспадарка», «Садова-паркавае будаўніцтва», «Лесаінжынерная справа» / Л.М. Ражкоў, К.В. Лабоха. - Мінск: БДТУ, 2009. - 248 с.

Лабоха, К.В. Ахова навакольнага асяроддзя і маніторынг лясных экасістэм: вучэб. дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці "Лясная гаспадарка" / К.В. Лабоха, М.В. Юшкевіч. - Мінск: БДТУ, 2012. - 171 с.