Студэнтам завочнага факультэта

Графік прыёму запазычанасцяў і касультацый для студэнтаў ЗФ  


Спіс дыпломнікаў кафедры і іх кіраўнікоў

ПРАГРАМА пераддыпломнай практыкі для спецыяльнасці Лясная гаспадарка спецыялізацыі Лесазнаўства і лесаводства


ПРАГРАМЫ АПРАЦОЎКІ МАТЭРЫЯЛАЎ, ЯКІЯ САБРАНЫ ПРЫ ЗАКЛАДЦЫ ПРОБНЫХ ПЛОШЧАЎ


Праграма дзяржаўнага экзамену


ПАПЯРЭДНЯЯ АБАРОНА ДЫПЛОМНЫХ ПРАЕКТАЎ (РАБОТ)


Лесазнаўства і лесаводства. Дыпломнае праектаванне. 2005.

Дыпломнае праектаванне для ІПКіП. Лесазнаўства і лесаводства. 2013

Эканоміка лясной гаспадаркі. Эканамічнае абгрунтаванне дыпломнага праекта. Метадычныя ўказанні для студэнтаў спецыяльнасці 1-75 01 01 "Лясная гаспадарка".  2012


Дапаможнік для выканання самастойнай работы і спіс літаратуры па "Функцыянальных лесаводчых сістэмах"


Патрабаванні да зместу курсавой работы па дысцыпліне "Вядзенне лясной гаспадаркі ва ўмовах экстрэмальных парушэнняў лясных экасістэм"

Патрабаванні да выканання кантрольнай работы па дысцыпліне «Вядзенне лясной гаспадаркі ва ўмовах экстрэмальных парушэнняў лясных экасістэм»


Патрабаванні да выканання кантрольнай работы па дысцыпліне «Лясная сертыфікацыя» ЛХС 4 курс


ПЫТАННІ ДЛЯ САМАПАДРЫХТОЎКІ СТУДЭНТАЎ ЗАВОЧНАГА І ІНШЫХ ФАКУЛЬТЭТАЎ


ЭЛЕКТРОННЫ ГЕРБАРЫЙ