Навукова-даследчая і інавацыйная дзейнасць

Кафедра лесаховы і драўніназнаўства на працягу шэрагу апошніх гадоў займаецца пытаннямі аховы лясных насаджэнняў і культур ад шкодных арганізмаў. У цяперашні час назіраецца зніжэнне біялагічнай устойлівасці лясных насаджэнняў і распаўсюджванне шкоднікаў і ўзбуджальнікаў хвароб у іх.  Значны ўплыў на стан насаджэнняў аказваюць абіятычныя і біятычныя фактары - павялічаная антрапагенная нагрузка, экстрэмальныя ўмовы надвор'я, перыядычна паўтараюцца ураганы, якія выклікаюць масавыя бураломы і ветравалы. У такіх аслабленых насаджэннях  назіраюцца ачагі шкоднікаў і хвароб. Кафедра распрацоўвае мерапрыемствы па ахове гадавальнікаў, лясных культур, яловых, сасновых, бярозавых, ясеневых і дубовых дрэвастояў ад фітафагаў і фітапатагенаў, удзельнічае ў складанні рэкамендацый па гэтых пытаннях для вытворчасці. Кафедра мае сучасную лабараторыю для даследаванняў фитапатагенных арганізмаў, шкоднікаў лесу, а таксама фізічных, механічных і іншых уласцівасцяў драўніны і яе ідэнтыфікацыі.

 

 

Напрамак навуковых даследаванняў  - навуковае абгрунтаванне лесаахоўнай стратэгіі ва ўмовах інтэнсіфікацыі лясной гаспадаркі і перыядычнага ўзнікнення масавых паталагічных з'яў.

 


Галіна навуковых інтарэсаў:

 • дацэнт Звягінцаў В.Б. - лясная фітапаталогія, лесаахова, ўстойлівасць раслін, драўніназнаўства, ксілабіялогія, ахова драўніны;
 • дацэнт Блінцоў А.І. - лясная энтамалогія, лесаахова, ахова раслін ад шкоднікаў;
 • дацэнт Баранаў М.І. - фізіялогія і біяхімія раслін, будаўніцтва і эксплуатацыя аб'ектаў азелянення;
 • дацэнт Каўбаса М.П. - падсочка і пабочнае карыстанне лесам, пчалярства, лясная фітапаталогія, фізіялогія раслін;
 • дацэнт Ярмаловіч В.А. - лясная фітапаталогія, тэхналогія лесааховы, лесапаталагічны маніторынг, мікалогія, ўстойлівасць раслін да шкоднікаў і хвароб;
 • дацэнт Хвасько А.В. - лясная фітапаталогія, драўніназнаўства, лясное таваразнаўства;
 • ст. выкладчык Кухта В.М. - лясная энтамалогія, ксілафагі, ахова раслін ад хвароб;
 • асістэнт Козел А.У. - лясная энтамалогія, шкоднікі каранёў драўняных парод, фізіялогія раслін.

Асноўныя распрацоўкі кафедры за апошнія гады:

 • Распрацавана сістэма аператыўнага шматузроўневага кантролю за лесапаталагічным станам лясоў;
 • Вывучана біялогія узбуджальнікаў смалянога рака сасны ў лясах Беларусі і абгрунтаваны шляхі абмежавання развіцця хваробы;
 • Вывучана распаўсюджанасць грыбоў роду  Armillaria  ў лясах Беларусі;
 • Ідэнтыфікаваныя віды апенькі восеньскага ў лясах рэспублікі і распрацаваны мерапрыемствы па абмежаванні шкоднаснасці выкліканага імі захворвання;
 • Дадзена ацэнка стану ельнікаў рэспублікі і высветлена роля ксилофагов ў іх усыханні;
 • Даследавана новае для рэспублікі захворванне - бактэрыяльная вадзянка бярозы і распрацавана сістэма мерапрыемстваў па абмежаванні яе шкоднаснасці;
 • Вывучаны працэсы масавага ўсыхання ясеня ў Беларусі і распрацавана сістэма мерапрыемстваў па павышэнню ўстойлівасці ясеневых насаджэнняў;
 • Даследаваны фізіка-механічныя ўласцівасці драўніны сухастойных дрэў сасны, дуба і ясеня і дадзены рэкамендацыі па яе практычным выкарыстанні;
 • Ідэнтыфікаваны асноўныя ўзбуджальнікі хвароб і шкоднікі на пасадачным матэрыяле іглічных парод з закрытай каранёвай сістэмай;
 • Вывучаны фактары, якія зніжаюць ўраджайнасць шышак елі ва ўмовах Беларусі;
 • Даследавана распаўсюджанасць і шкоднаснасць новага для рэспублікі захворвання - дыпладыёза хвоі.
 • Распрацаваны метады дыягностыкі ўнутраных пашкоджанняў і хвароб ствалоў дрэў (гнілата, дупло), вызначэнне верагоднасці іх падзення і ветролома, дадзены прапановы па іх лячэнні або замене.
 • Даследавана распаўсюджанасць масавага ўсыхання ясеня звычайнага (Fraxinus excelsior  L.) у Беларусі. 
 • Праведзены шэраг работ па вызначэнні драўнянай пароды на прадстаўленых узорах драўніны.
 • Распрацаваны метадычныя указанні «Ахова лясных культур ад шкодных насякомых».
 • Распрацавана  сістэма мерапрыемстваў па ахове сеянцаў и саджанцаў ясеня звычайнага ад халаравага некроза ў лясных гадавальніках.
 • Распрацаваны рэкамендацыі па прафілактыцы развіцця хвароб і ахове пасадачнага матэрыалу ў лясных гадавальніках.