Кафедра паляўніцтвазнаўства

1.Заснавальнік- Раманаў Уладзімір Сяргеевіч, доктар сельскагаспадарчых навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі БССР.

2. Год стварэння - 2009

3. Кіраўнік  - Казарэз Аляксандр Іванавіч, кандыдат сельскагаспадарчых навук,  заг. кафедры паляўніцтвазнаўства.

            4. Асноўныя напрамкі навуковых даследаванняў, якія праводзяцца ў рамках навуковай школы:

 • эколага-эканамічныя асновы лесапаляўнічай гаспадаркі Беларусі;
 • навуковыя асновы ўзнаўлення рэсурсных значных аб'ектаў лесапаляўнічых гаспадарак;
 • навуковыя і практычныя асновы павышэння якасці і эфектыўнасці вядзення паляўнічай гаспадаркі.

5. Колькасны і якасны склад навуковай школы

Усяго 5, з іх:

кандыдатаў навук - 7 (А.І. Казарэз, В.Ф. Літвінаў, А.Ул. Бахур, Дз.А. Падашвялёў, Гардзей Дз.В.)

6. Асноўныя навуковыя вынікі, найбольш значныя укаранёныя распрацоўкі (з указаннем месца ўкаранення), колькасць падрыхтаваных дактароў і кандыдатаў навук.

6.1 Рэакліматызацыя аленя высакароднага ў Беларусі - у выніку дадзенай распрацоўкі адноўлена беларуская папуляцыя аленя высакароднага. Колькасць аленя з 1,5 тыс. асобін (лакалізаваных у асноўным у Белавежскай пушчы) дасягнула 9 тыс. асобін размеркаваных больш чым у 30 гаспадарках краіны.

Ацэнка выкарыстання лясных паляўнічых угоддзяў - распрацоўкі ў гэтым кірунку дазволілі стварыць у 2001 г. кадастравую ацэнку лясных паляўнічых угоддзяў, што з'явілася эканамічнай асновай вядзення паляўнічай гаспадаркі Беларусі.

Метады ацэнкі лясных паляўнічых угоддзяў - распрацоўка метадаў ацэнкі дазволіла стварыць новую Інструкцыю па распрацоўцы праектаў арганізацыі і вядзення паляўнічых гаспадарак у Рэспубліцы Беларусь (2007 г.).

Паразіталагічная адзнака паляўнічых угоддзяў - ўкараненне рэкамендацый па паразіталагічнай ацэнцы і правядзенне прафілактычных мерапрыемстваў у паляўнічых гаспадарках краіны дазваляе на 1 рубель выдаткаў атрымліваць 4 рублі даходу.

Арганізацыя і правядзенне прафілактычных мерапрыемстваў па папярэджанні спарганоза млекакормячых - ўкаранёна ва ўсіх паляўнічых гаспадарках Беларусі ў перыяд з 2006 па 2008 год і дала разліковы эканамічны эфект больш за 1 млрд. рублёў у год.

Распрацаваны навучальныя праграмы для падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі работнікаў паляўнічых гаспадарак (2011).

Устаноўлена ўплыў высечак догляду на запасы кармоў аленевых (Сervіdae) у хваёвых лясах Рэспублікі Беларусь (2012).

            Вызначаны ўзаемасувязі якасці лясных паляўнічых угоддзяў і колькасці аленевых ва ўмовах Беларусі (2014).

            6.2 Колькасць навуковых і навукова-метадычных публікацый членаў навуковай школы:

Ул.С. Раманаў - 202,

В.Ф. Літвінаў - 156,

А.Ул. Бахур - 51,

Дз. А. Падашвялёў - 14,

А.І. Казарэз - 19,

Дз.В. Гардзей - 33

6.3 Асноўныя навуковыя публікацыі:

 1. В.С. Романов. Природные ресурсы БССР, использование и охрана. – Мн.: 1985. – 82 с.
 2. В.Ф. Литвинов, Н.Ф. Карасев. Выращивание и болезни собак. – Мн.: «Урожай», 1993. – 303 с.
 3. А.И. Ровкач, Г.Е. Климчык, Л.И. Мухурав. Лесное охотоведения. Учебное пособие. - М .: БГТУ, 1997. - 62 с.
 4. В.Ф. Литвинов, Н.Ф. Карасев и др. Справочник по болезням пушных плотоядных зверей. – г.п. Червень, обл. типография, 2000. – 216 с.
 5. В.Ф. Литвинов, Н.Ф. Карасев, В.А. Пенькевич. Болезни диких животных. – Мн.: БГТУ, 2002. – 306 с.
 6. В.С. Романов, П.Г. Козло, В.И. Падайга. Охотоведение. Учебник. – Мн.: БГТУ, 2005. – 470 с.
 7. В.Ф. Литвинов, В.С. Романов. Звероводство. Учебное пособие. – Мн.: БГТУ, 2005. – 720 с.
 8. А.И. Ровкач. Биология лесных зверей и птиц с основами охотоведения. Учебное пособие. - М .: БГТУ, 2005. - 226 с.
 9. Ровкач А.И. Факторы, влияющие на развитие локальных групп представителей семейства Оленьи на примере охотничьего хозяйства НУОЛХ. – Минск: БГТУ, 2010. – С. 120–122.
 10. Литвинов В.Ф. и др. Гельминтозы оленя благородного в Беларуси. – Минск: БГТУ, 2010. – С. 123–124.
 11. Ятусевич А.И., Литвинов В.Ф. и др. Определитель гельминтов охотничьих млекопитающих Беларуси. – Витебск: ВГАВМ, 2010. – 226 с.
 12. Гештовт П.А. Влияние рубок ухода на зимнее распределение оленьих в охотничьих угодьях. – Минск: БГТУ, 2010. – С. 125–128.
 13. Гештовт П.А. Изменение запасов кормов оленьих в сосновых лесах в результате проведения рубок ухода/ Использование и охрана природных ресурсов России, № 1. – 2010. – С. 24–28.
 14. Козорез А.И. Влияние структуры охотничьих угодий на территориальное распределение благородного оленя в период гона. – Минск: БГТУ, 2010. – С. 129–133.
 15. Ровкач А.И. Фаунистические ресурсы экологическог о туризма /пособие – Минск. БГТУ, 2012  270 с.
 16. Ровкач А.И., Юшкевич Н.Т., Санкович М.М. Основы ведения лесного и охотничьего хозяйства, Учебное пособие для УПТО Минск, РИПО, 2012, 138 с.
 17. В.Ф. Литвинов Таксидермия и трофейное дело с основами товароведения меховой продукции Учебное пособие Минск. БГТУ, 2012  12,8 п.л.
 18. Ровкач А.И., Бахур О.В., Гештовт П.А. Технология ведения охотничьего хозяйства по увеличению численности самцов косули европейской с высокими трофейными качествами рогов. Труды БГТУ. № 1 2011 г. Лесное хозяйство. – Мн.: БГТУ, 2011.
 19. Бахур О.В. Опыт ведения вольерного лесоохотничьего хозяйства «Шерешовское» Труды БГТУ. № 1 2012 г. Лесное хозяйство. – Мн.: БГТУ, 2012.
 20. Литвинов В.Ф. и др. Популяционная экология бобраМонография Витебск, ВГАВМ, 2012, - 256 с.
 21. Романов В.С., Литвинов В.Ф., Пенькевич В.А. Охотничье хозяйство Учебное пособие , Минск, 2011, 449 с.
 22. Литвинов В.Ф. Кинология Учебное пособие Минск. БГТУ, 2011
 23. Литвинов В.Ф. Олень благородный: монография. Витебск: ВГАВМ, 2012. – 204 c/
 24. Бахур О.В., Ровкач А.И. Основы охотоведения. Минск, 2014, – 246 с.

 

6.4 Усяго ў рамках навуковай школы падрыхтавана:

а) дактароў навук -4: Раманаў В.С. (1986 г.), Козла П.Г. (2001 г.), Падайга У.І. (1984 г.), Саевіч К.Ф. (1992 г.);

б) кандыдатаў навук - 9, у тым ліку:

- Роўкач А.І. (1983 г.), Саевіч К.Ф. (1983 г.), Гулік В.М. (1984 г.), Бабінок В.У. (1986 г.), Марозаў А.У. (1986 г.), Ставровский Д.Д. (1987 г.) - навуковы кіраўнік Раманаў Ул.С .;

- Дунін В.Ф. (1985 г.) - навуковы кіраўнік Янушка А.Д .;

- Гештаўт П.А. (2011 г.) Казарэз А.І. (2014) - навуковы кіраўнік Роўкач А.І.

7. Навуковыя публікацыі ў замежных выданнях:

 1. А.И. Ровкач и др. Становление и развитие охотничьего хозяйства Беларуси. Сборник статей Международной НТК, г. Житомир, 27–29 ноября 2007 г.
 2. А.И. Ровкач, В.Ф. Литвинов. Охотничье хозяйство Беларуси – состояние и перспективы. Материалы международной НПК «Охрана и рациональное использование животных и растительных ресурсов». Иркутск, 2005, С. 142–146
 3. В.Ф. Литвинов, С.С. Липницкий. Моллюски белорусского Полесья – промежуточные хозяйства гельминтов, паразитирующих у охотничье-промысловых зверей. Материалы IV Всероссийского Съезда Паразитологического общества при Российской академии наук «Паразитология в XXI веке – проблемы, методы решения». Том 2. – Санкт-Петербург. 2008. – С. 144–146.
 4. В.Ф. Литвинов, А.И. Ровкач, С.С Липницкий, Н.В Терешкина., А.В. Литвинов, И.Г. Скриган О фауне млекопитающих животных, некоторых промежуточных и резервуарных хозяйствах, паразитов и их зараженности личинками гельминтов в условиях урбосистем Беларуси. Вестник Мордовского университета, 2009, №1.
 5. Ровкач А.И. и др. Ведение охотничьего хозяйства на увеличение численности косули европейской с высокими трофейными качествами рогов. Материалы МНПК, посвященной 90-летию ВНИИОЗ им. Проф. Б.М. Житкова (22-25 мая 2012 г, гор. Киров
 6. Ровкач А.И., Козорез А.И. Трофейному делу биологический подход. В сб. Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства. 1 МНТК. Иркутск, 4–7 апреля 2014 г.

8. ​Навуковыя сувязі з айчыннымі навуковымі арганізацыямі і міжнароднай навуковай супольнасцю:

Навуковая школа па лясному паляўніцтвазнаўству ажыццяўляе сумесныя даследаванні ў рамках Дзяржаўнай праграмы развіцця паляўнічай гаспадаркі Беларусі з нацыянальнымі паркамі «Белавежская пушча» і «Прыпяцкі», Рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам «Белдзяржпаляванне» і Навукова-практычным цэнтрам па біярэсурсах НАН Беларусі.

 1. Грамадскае прызнанне навуковай школы

Ганаровыя навуковыя званні, атрыманыя членамі навуковай школы: Раманаў Ул.С. - Чатыры ордэны СССР і адзін Польшчы, медалі; заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі БССР, 1980; акадэмік Беларускай інжынернай акадэміі, 1994; Акадэмік Міжнароднай экалагічнай акадэміі, 1995 Выдатнік адукацыі Рэспублік Беларусь.

 

Кантакты

Адрас кафедры паляўніцтвазнаўства: 2200006, г. Мінск, вул. Свярдлова, 13а.

тэлефон: 8 (017) 321-22-97

эл.  пошта: [email protected]

                      [email protected]