Студэнтам завочнага факультэта

***

 


 


 

 

 

Ва ўкладках, якія спадаюць па кліку, прадстаўлены: пытанні для самападрыхтоўкі студэнтаў завочнага факультэта па адпаведных спецыяльнасцях кафедры турызму, прыродакарыстання і паляўніцтвазнаўства; прадстаўлены вучэбна-метадычныя матэрыялы; праграма дзяржаўнага экзамену. Таксама даецца арганізацыйная інфармацыя пра месца і час правядзення кансультацый, лекцый, прыёму акадэмічных запазычанасцяў.

 

1. Біялогія лясных звяроў і птушак 

 

     -  Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-75 01 01  "Лясная гаспадарка" (Лесагаспадарчы факультэт)

     - Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-75 01 01  "Лясная гаспадарка" (Завочны факультэт)

     - Методические указания по учебной практике по биологии лесных зверей и птиц

2. Фауністычныя рэсурсы экалогічнага турызму

     - Электронный учебно-методический комплекс 1-89 02 02 "Туризм и природопользование" 

     - Учебная программа для специальности 1-89 02 02 "Туризм и природопользование" (Лесохозяйственный факультет)

     - Учебная программа для специальности 1-89 02 02 "Туризм и природопользование" (Заочный факультет)

Основы ведения лесного и охотничьего хозяйства / Ровкач А.И., Санкович М.М., Юшкевич Н.Т. - Минск: БГТУ, 2011. - 104 с.

3. Біялогія лясных звяроў і птушак.

 

 

 

4. Паляўніцтвазнаўства і паляўнічая гаспадарка

    - Тыпавая вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-75 01 01 "Лясная гаспадарка" (лесагаспадарчы факультэт)

5. Паляўніцтвазнаўства і паляўнічы турызм и охотничий туризм

    - Тыпавая вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-89 02 02 "Турым і прыродакарыстанне" (Лесагаспадарчы факультэт)

6.Паляўніцтвазнаўства

    - Вучебная праграма для спецыяльнасці 1-75 01 01 "Лясная гаспадарка" спецыялизацыі 1-75 01 01 02 "Лесапаляўнічая гаспадарка і  и пабочнае карыстанне лесам" (лесагаспадарчы факультэт)

7. Экалогія з асновамі метэаралогіі

 

9. Пабочнае лесакарыстанне з асновами пчалярства

 

 

 

Для забеспячэння аператыўнага кансультавання па пытаннях навучальных дысцыплін кафедры студэнты завочнага факультэта маюць магчымасць звярнуцца да вядучых выкладчыкаў па электроннай пошце. Адрасы электроннай пошты выкладчыкаў прыводзяцца ніжэй.

 

Прозвішча, Імя, Імя па бацьку,

пасада выкладчыка

Назва дысцыпліны Адрэс электроннай пошты

 КАПЛІЧ Валерый Міхайлавіч,  

 прафесар

тел. (8-017) 226-05-03

"Энтамологія і мікалогія"
(р-л "Энтамологія")

kaplichvm@belstu.by

 ЮШКЕВІЧ Мікалай Тарасавіч,

 дацэнт

тел. (8-017) 327-14-52

"Асновы стандартызацыі і сертыфікацыі ў турызме" ushkevich@belstu.by

 ШАПАРАВА Ядвіга Аляксандраўна,

 дацэнт

тел. (8-017) 226-05-03

"Энтамологія і мікалогія" (р-л "Мікалогія")

shaparawa74@belstu.by

ПОДОШВЕЛЕВ Дмитрий Александрович

дацэнт

тел. (8-017) 226-05-03

"Біялогія лясных звяроў і птушак"

"Киналогія"

"Паляўнічая гаспадарка"

"Паляўніцтвазнаўства"

"Экалогія з асновамі метэаралогіі"

podoshvelev@belstu.by

ГАРДЗЕЙ  Дзмітрый Васільевіч,

ст. выкладчык

 

узгадніць дату і час кансультацыі па тэл.:

+375298004721 (mts)

+375299050147 (vel.)

"Хваробы дзікіх жывёл"

"Зверагадоўля"

"Асновы пчалярства і  рыбаводства"

"Паляўніцтвазнаўства і паляўнічая гаспадарка"

"Побочнае лесакарыстанне"

"Таксідэрмія і трафейная справа з асновамі таваразнаўства футравай прадукцыі"

"Кіраванне рэсурсамі паляўнічых жывёл"

"Фаўністычныя рэсурсы экалагічнага турызму"

gordey@belstu.by

 ЗДАНОВІЧ Ніна Иванаўна,

ст. выкладчык

тел. (8-017) 226-05-03

"Тэхналогія і арганізацыя экскурсійных паслуг"",

"Этнаграфічныя рэсурсы турызму"

"Экскурсазнаўства" 
ninazdan59@belstu.by

МІТРАНКОЎ Андрэй Міхайлавіч,

асыстэнт

тел. (8-017) 226-05-03

"Біялогія лясных звяроў і птушак"

"Біялогія лесапаркавых звяроў і птушак"

"Хваробы дзікіх звяроў"

"Зверагадоўля"

"Недраўнінныя рэсурсы лесу з автовамі пчалярства і рыбаводства"

"Паляўнічая гаспадарка"

"Паляўніцтвазанаўства"

"Паляўніцтвазанаўства і паляўнічая гаспадарка"

"Побочнае лесакарыстанне"

"Таксідэрмія і трафейная справа з асновамі таваразнаўства футравай прадукцыі"

"Кіраванне рэсурсамі паляўнічых жывёл"

"Фаўністычныя рэсурсы экалагічнага турызму"

jag2@yandex.ru

 БЕСАРАБ Дзмітрый Аляксандравіч,

 дацэнт

тел. (8-017) 226-05-03

"Тураперэйтынг"

"Міжнародны турызм"

"Планаванне і арганізацыя турызму"

"Рэкламная дзейнасць"

dibess1@yandex.ru

 ГОЛІКАВА-ПОШКА Яўгенія Ўладзіміраўна,

 дацэнт

тел. (8-017) 226-05-03

"Асновы фотавідэамастацтва" konferens1@tut.by

 МАЛАЖАЎСКІ Анатоль Аляксандравіч,

 дацэнт

тел. (8-017) 226-05-03

"Тэхналогія и арганізация экалагічнага і паляўнічага турызму"

malazhavskiaa@mail.ru
РАССКЛАД
правядзення аглядных лекцый для VI курса спецыяльнасці «Турызм і прыродакарыстанне»
завочнага факультэту
Дата правядзення Час правядзення Аудыторыя - корпус Выкладчык

Заўвага 

         
     
     
       

 

У спадаючых (па кліку) ўкладках прадстаўлены графікі кансультацый выкладчыкаў кафедры, а так жа прыёму акадэмічных запазычанасцяў для адпаведных спецыяльнасцяў.

ГРАФІК КАНСУЛЬТАЦЫЙ

студэнтаў-завочнікаў выкладчыкамі кафедры Турызму, прыродакарыстання і паляўніцтвазнаўства

зімовы сяместр  2019 / 2020 н. г.

Прозвішча, Імя, Імя па бацьку,

пасада выкладчыка

Назва дысцыпліны,

курс

Дата прыёму

Час Аудыторыя, корпус

ГАРДЗЕЙ Дзмітрый Васільевіч, 

ст. выкладчык

gordey@belstu.by

узгадніць дату і час кансультацыі можна па тэл.:

+375298004721 (mts)

Біялогія лясных звяроў і птушак,

2 курс
 

 

 

 

 

Экалогія з асновами  метэаралогіі,

2 курс

 

 

 

Паляўніцтвазнаўства і паляўнічая гаспадарка,

2 курс

01.02

22.02

07.03

21.03

04.04

18.04

16.05

30.05

9:00-10:00 212 - 1

ПАДАШВЯЛЁЎ Дзмітрый Аляксандровіч,

дацэнт

 

15.02

29.02

14.03

28.03

11.04

25.04

23.05

06.06

09:00-10:00 113 - 2 общ.

Ўзгадніць час і дату кансультацыі можна па тэлефоне (8-017) 226-05-03, (каб. 117-2 агул.).

Для забеспячэння аператыўнага кансультавання па пытаннях навучальных дысцыплін кафедры студэнты завочнага факультэта маюць магчымасць звярнуцца да вядучых выкладчыкаў кафедры турызму, прыродакарыстання і паляўніцтвазнаўства па электроннай пошце:

Факультэты і кафедры // лесагаспадарчага факультэт // Кафедра турызму, прыродакарыстання і паляўніцтвазнаўства // Студэнтам завочнага факультэта // п.п. "Аператыўнае кансультаванне"

ГРАФІК

прыёму акадэмічных запазычанасцяў

выкладчыкамі кафедры Турызму, прыродакарыстання і паляўніцтвазнаўства

на зімовы сяместр 2019 / 2020 н.г.

прозвішча, имя, імя па бацьку, пасада выкладчыка Назва дысцыпліны

Дата прыёму

Час

Аудыторыя-

корпус 

 

 

 

 

117-2 інт.

ДЫПЛОМНІКАМ ЗАВОЧНАЙ ФОРМЫ НАВУЧАННЯ 

спецыяльнасці 1-89 02 02 «Турызм і пыродакарыстанне»

 Каляндарны план выканання дыпломнай працы студэнтамі спецыяльнасці 

1-89 02 02 «Турызм і прыродакарыстанне» в 2019/2020 вуч. г.

 

          Раздел 1 да __.04.2020 г.
          Раздзел 2 да __.05.2020 г.
          Раздзел 3 да __.05.2020 г.
          Раздзел 4 да 25.05.2020 г.
          Заключэнне, рэкамендацыі, спіс літаратуры да 29.05.2020 г.
         Канчатковае афармленне дыпломнай працы да 31. 05.2020 г.

 

У перыяд з __ па __ чэрвеня 2020  г.  на кафедры будуць арганізаваны рабочыя камісіі па ацэнцы магчымасці допуску студэнта да абароны дыпломнай працы. У працоўную камісію студэнтам ўяўляюцца цалкам аформленаядыпломная праца, якая змяшчае подпісы кіраўніка, кансультантаў, нормакантралёр, а таксама водгук кіраўніка дыпломнай працы. Рабочая камісія заслухоўвае студэнта, вызначае адпаведнасць дыпломнай працы задання і патрабаванаму аб'ёме выканання і выносіць рашэнне аб допуску да абароны.

Рабочая камісія заслухоўвае студэнта, вызначае адпаведнасць дыпломнай працы задання і патрабаванаму аб'ёме выканання і  выносіць рашэнне аб допуску да абароны.

Патрабаванні да зместу і афармлення, парадак падрыхтоўкі і прадстаўлення дыпломных работ да абароны вызначаны ў стандарце

СТП БГТУ 001-2010 "Праекты (работы) дыпломныя".

Кафедра турызму, прыродакарыстання і паляўніцтвазнаўства

 

Правілы афармлення дыпломнага праекту