Студэнтам завочнага факультэта

***

 

Графік

проведения обзорных лекций для VI курса специальности 1-89 02 02 Турызм і прыродакарыстанне

заочного факультета

Кафедра

Выкладчык

Дата правядзення

Час правядзення

Аудыторыя

Кафедра турызму, прыродакарыстання і паляўніцтвазнаўства

Бахур А.У. Капліч В.М.

02.11.2017

800 - 935

Ауд. 110, общ № 2

Шапарава Я.А. Юшкевіч М.Т.

950 - 1125

Ауд. 110,

2 інт.

Здановіч Н.І.

1140 - 1315

Ауд. 110,

2 інт.

Кафедра турызму, прыродакарыстання і паляўніцтвазнаўства

Бесараб Д.А.

08.11.2017

800 - 935

Ауд. 110, 2 інт.

Казарэз А.І.

950 - 1035

Ауд. 110,

2 інт.

Кафедра лесааховы и драўніназнаўства

Звягінцаў В.Б.

1040 - 1125

Ауд. 110,

2 інт.

Кафедра лесаводства

Клыш А.С.

1140 - 1225

Ауд. 110,

2 інт.

Кафедра лесоустройства

Пушкін А.А.

1230 - 1315

Ауд. 110,

2 інт.

Кафедра менеджменту, тэхналогій бізнесу і ўстойлівага развіцця

Масілевіч Н.А.

09.11.2017

800 - 935

Ауд. 110,

2 інт.

Кафедра эканамічнай тэорыі і маркетынгу

Усевіч В.А.

950 - 1125

Ауд. 110, 2 інт.


 

Ва ўкладках, якія спадаюць па кліку, прадстаўлены: пытанні для самападрыхтоўкі студэнтаў завочнага факультэта па адпаведных спецыяльнасцях кафедры турызму, прыродакарыстання і паляўніцтвазнаўства; прадстаўлены вучэбна-метадычныя матэрыялы; праграма дзяржаўнага экзамену. Таксама даецца арганізацыйная інфармацыя пра месца і час правядзення кансультацый, лекцый, прыёму акадэмічных запазычанасцяў.
1.  Біялогія лясных звяроў і птушак

 

     -  Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-75 01 01  "Лясная гаспадарка" (Лесагаспадарчы факультэт)

     - Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-75 01 01  "Лясная гаспадарка" (Завочны факультэт)

     - Методические указания по учебной практике по биологии лесных зверей и птиц

     - Біялогія лясных звяроў і птушак з асновамі паляўніцтвазнаўства: Падручнік для студэнтаў спецыяльнасці «Лясная гаспадарка» вышэйшых навучальных устаноў / А.І. Роўкач.‑Мн.: БДзТУ, 2005.

     -  Біялогія лясных звяроў і птушак з асновамі паляўніцтвазнаўства: Праграма, метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні па аднайменным курсе для студэнтаў завочай формы навучання спецыяльнасці 1-75 01 01 «Лясная гаспадарка» / А.І. Роўкач.‑ Мн.: БДзТУ, 2007.

     -  Пытанні да экзамена па дысцыпліне Біялогія лясных звяроў і птушак з асновамі дзічынаразвядзення Роўкач А.І.

2. Фаунистические ресурсы экологического туризма

     - Электронный учебно-методический комплекс 1-89 02 02 "Туризм и природопользование" 

     - Учебная программа для специальности 1-89 02 02 "Туризм и природопользование" (Лесохозяйственный факультет)

     - Учебная программа для специальности 1-89 02 02 "Туризм и природопользование" (Заочный факультет)

     -  Фаунистические ресурсы экологического туризма: пособие для студентов специальности 1-89 02 02 «Туризм и природопользование» / А. И. Ровкач. – Минск: БГТУ, 2012. – 284 с.

     - Фаунистические ресурсы экологического туризма.

Тексты лекций. Ровкач А.И.  

Презентации лекций. Ровкач А.И. 

      - Материалы лабораторных занятий 

      - Материалы практических занятий 

      - Фаунистическим ресурсам экологического туризма. Вопросы к экзамену. Ровкач А.И.

      - Методические указания по учебной практике по фаунистическим ресурсам экологического туризма

3. Основы ведения лесного и охотничьего хозяйства / Ровкач А.И., Санкович М.М., Юшкевич Н.Т. - Минск: БГТУ, 2011. - 104 с.

4. Біялогія лясных звяроў і птушак.

- Электронный учебно-методический комплекс

Лекцыі (Лясная гаспадарка) Ровкач А.І. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Лекцыі (Турызм і прыродакарыстанне) Ровкач А.І. 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Тесты для самоконтроля

Пытанні да экзамена. А.І. Роўкач. Спецыяльнасць -Турызм і прыродакарыстанне.

5. Охотоведение и охотничье хозяйство

    - Типовая учебная программа для специальности 1-75 01 01 "Лесное хозяйство" (лесохозяйственный факультет)

6. Охотоведение и охотничий туризм

    - Типовая учебная программа для специальности 1-89 02 02 "Туризм и природопользование" (Лесохозяйственный факультет)

7. Охотоведение

    - Учебная программа для специальности 1-75 01 01 "Лесное хозяйство" специализации 1-75 01 01 02 "Лесоохотничье хозяйство и побочное пользование лесом" (лесохозяйственный факультет)

8. Экология с основами метеорологии

Типовая программа для специальностей 1-75 01 01 "Лесное хозяйство" и 1-75 02 01 "Садово-парковое строительство

Программа по учебной практике "Лесная метеорология" (1-75 01 01 "Лесное хозяйство")

Программа по учебной практике "Экололгия и метеорология" (1-75 02 01 и "Садово-парковое строительство)

Тэксты лекцый. Ражкоў Л.М.

Экзаменационные вопросы (лесное хозяйство)

Экзаменационные вопросы (садово-парковое строительство)

Экзаменационные вопросы (заочный факультет)

9. Пабочнае лесакарыстанне з асновамі пчалярства

Методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения специальности 1-75 01 01 "Лесное хозяйство"

Для забеспячэння аператыўнага кансультавання па пытаннях навучальных дысцыплін кафедры студэнты завочнага факультэта маюць магчымасць звярнуцца да вядучых выкладчыкаў па электроннай пошце. Адрасы электроннай пошты выкладчыкаў прыводзяцца ніжэй.

 

Прозвішча, Імя, Імя па бацьку,

пасада выкладчыка

Назва дысцыпліны Адрэс электроннай пошты
КАПЛІЧ Валерый Міхайлавіч,   прафесар

"Агульная біялогія"

"Недраўнінныя  рэсурсы лесу з асновамі пчалярства і рыбаводства"

"Энтамалогія и мікалогія"

kaplichvm@belstu.by
ШАПАРАВА Ядвіга Аляксандраўна, дацэнт

"Энтамалогія и мікалогія"

"Фларыстычныя рэсурсы экалагічнага турызму"

shaparawa74@belstu.by
ЮШКЕВІЧ Мікалай Тарасавіч, дацэнт "Водныя рэсурсы і турызм" ushkevich@belstu.by

ГОЛІКАВА-ПОШКА Яўгенія Уладзіміраўна,

дацэнт

"Асновы фотавідэамастацтва" konferens1@tut.by
ЗДАНОВІЧ Ніна Іванаўна, ст. выкладчык

"Краіназнаўства і краязнаўства",

"Этнаграфічныя рэсурсы (аб'екты) турызму"

"Экскурсазнаўства"

ninazdan59@belstu.by
БАНДАРУК Ала Міхайлаўна, дацэнт

"Гігіена"

"Турыстычна-аздараўленчая дейнасць з асновамі харчавання"

"Тэхналогія і арганізацыя абслугоўвання і харчавання на аб'ектах турызму"

bam-1969@tut.by

 

"Тураперэйтынг"

"Рэкламная дзейнасць"

 
Графік
правядзення аглядных лекцый для VI курса спецыяльнасці 1-89 02 02 « Турызм і прыродакарыстанне » заочного факультета
Кафедра Выкладчык Дата правядзення Час правядзення

Аудыторыя-корпус

Турызму, прыродакарыстання і паляўніцтвазнаўства

Бахур А.У.

Капліч В.М,

02.11.2017 8.00-9.35 110-2інт.

Шапарава Я.А.

Юшкевіч М.Т.

9.50-11.25
Здановіч Н.І 11.40-13.15
Турызму, прыродакарыстання і паляўніцтвазнаўства

Бесараб Д.І

08.11.2017 8.00-9.35 110-2 общ
Казарэз А.І. 9.50-10.35
Лесааховы і дрэвесіназнаўства Звягінцаў В.Б. 10.40-11.25
Лесаводства Клыш А.С. 11.40-12.25
Лесаўпарадкавання Пушкін А.А. 12.30-13.15
Эканамічнай тэорыі і маркетынгу Масілевіч Н.А. 09.11.2017 8.00-9.35 110-2 общ.
 
Менеджменту, тэхналогій бізнесу і ўстойлівага развіцця Усевіч В.А. 9.50-11.25

 

Ва ўкладках, якія спадаюць па кліку, прадстаўлены графікі кансультацый выкладчыкаў кафедры, а так жа прыёму акадэмічных запазычанасцяў для адпаведных спецыяльнасцяў.

ГРАФІК

кансультацый студэнтаў-завочнікаў выкладчыкамі кафедры турызму, прыродакарыстання і паляўніцтвазнаўства па спецыяльнасці 1-89 02 02 «Турызм і прыродакарыстанне»

I семестр  2017 / 2018 у. г.

Фамилия И.О.,

должность преподавателя

Наименование дисциплины

Дата приема на   2017 г.:    Д/М 

Время Аудитория

ШАПАРАВА Ядвіга Аляксандраўна,

дацэнт

"Энтамологія і мікалогія" (Мікалогія),

4 курс

 

 

 

 

"Планаванне і арганізацыя экалагічнага турызму,

4 курс"

 

 

 

"Техналогія і арганізацыя экскурсійных паслуг",  

3 курс

 

 

 

"Міжнародны турызм", 3 курс

 

 

"Асновы турыстычнага сэрвісу", 3 и 5 курсы

 

 


"Турыстычна-аздараўляльная дзяйнасць з асновамі харчавання", 3 курс

23.09

21.10

18.11

16.12

20.01

9.00-10.00 к.117, інт.2
ЮШКЕВІЧ Мікалай Тарасавічдацэнт

02.09

07.10

04.11

02.12

13.01

9.00-10.00 117, інт.2

ЗДАНОВІЧ Ніна Іванаўна,

ст. выкладчык

30.09

28.10

25.11

09.12

27.01

9.00-10.00 117, інт.2

БЕСАРАБ Дзмітрый Александравіч,

дацэнт

02.12

06.01

9.00-10.00 117, інт.2
РЫЖЫКАЎ Уладзімір Анатольевіч, дацэнт

09.09

11.11

23.12

9.00-10.00 117,інт. 2
ЦЫГАНКОЎ Васіль Георгіевіч, дацэнт

16.09

14.10

30.12

9.00-10.00 117,інт.2

Консультация у вышеперечисленных преподавателей по любой дисциплине.

 

 

ФІ.Іп.б. выкладчыка

Дата

Час, ауд.

Падашвялеў Дзмітрый Аляксандравіч, дацэнт

11.06, 18.06

1100-1200,

 ауд. 226/1

Казарэз Аляксандр Иванавіч, заг. каф.

27.08, 29 – 31.08

930-1030,

ауд. 203/1

Гардзей Дзмітрый Васільевіч,            ст. выкл.

26.06, 02.07

1100-1200,

 ауд. 212/1

ГРАФІК

прыему акадэмічных запазычанасцяў выкладчыкамі кафедры турызму, прыродакарыстання і паляўніцтвазнаўства

на I сяместр 2017/ 2018 н.г.

Прозвішча,   Імя,   Імя па бацьку,        пасада выкладчыка Назва дысцыпліны

Дата 

прыему

Час

Аудыторыя,

корпус

ШАПАРАВА Ядвіга Аляксандраўна, дацэнт

"Фларыстычныя рэсурсы экалагічнага турызму"

 "Энтамалогія и мікалогія"  

03.09   10.09   17.09   24.09    8.30- 9.30

121, інт.2

ЗДАНОВІЧ Ніна Іванаўна, ст. выкладчык

"Краіназнаўства і краязнаўства",

"Этнаграфічныя рэсурсы (аб'екты) турызму"

"Экскурсазнаўства"

03.09   10.09   17.09   24.09 10.00 - 11.00

121, інт.2

ЦЫГАНКОЎ Василь Георгиевич, дацэнт

"Гігіена"

"Турыстычна-аздараўленчая дзейнасць"

"Тэхналогія і арганізацыя абслугоўвання і харчавання на аб'ектах турызму"

03.09   10.09    17.09   24.09 13.15-14.15 117, інт.2