Студэнтам

 

Да ўвагі студэнтаў 1-4 курсаў

спецыяльнасці 1-89 02 02 "Турызм і прыродакарыстанне"!

Кафедрай ТПіП сумесна з турыстычнай кампаніяй "Экасістэма турызму" арганізуецца адукацыйная экалагічная экскурсія ў адзін з цэнтраў развіцця экалагічнага турызму "Бярэзінскі біясферны запаведнік".

Праграма накіравана на знаёмства са сферай дзейнасці будучых спецыялістаў у галіне турызму і прыродакарыстання і ўключае ў сябе акрамя экскурсіі круглы стол са спецыялістамі турыстычнага аддзела запаведніка і прыватных турыстычных кампаній, якія займаюцца развіццём экалагічнага турызму ў Беларусі.

Для магчымасці арганізацыі паездкі, якая адбудзецца ў I-й палове лістапада, просім пакінуць свае заяўкі лабаранту кафедры ТПиО Львовай Аліне Аляксееўне, аўд. 117 інтэрнат №2, з 9.00 да 12.30. Тэрмін падачы заявак да 31.10.17.

У праграме прыведзены арыентыровачныя максімальныя кошты, якія будуць удакладнены пасля збору групы.

Праграму экскурсійна-азнакамляльнага тура можна знайсці пад гэтай клікабельнай спасылкай

         

 

па дысцыплінах спецыяльнасці 1-89 02 02 «Турызм і прыродакарыстанне» 

Назва дысцыпліны

Курс Прозвішча І.Іп.б. выкладчыка Дата правядзення Аудыторыя, корпус Час
           
           
           

 

 

па дысцыплінахспецыяльнасци 1-89 02 02 «Турызм і прыродакарыстанне», 

 

Название дисциплины

Курс Прозвішча І.І п.б. выкладчыка Дата правядзення Аудыторыя, корпус Час
           
           
           


 

па дысцыплінах спецыяльнасці 1-89 02 02 «Турызм і прыродакарыстанне»

верасень  2017-2018  нав.г.

Назва дысцыпліны

Курс Прозвішча І. І п.б. выкладчыка Дата правядзння Аудыторыя, корпус Час
"Водные ресурсы"  1 Юшкевич Н.Т.

среда

202-1 11.00-13.00

"Краіназнаўства і краязнаўства"

1

Рыжыкаў У.А. аўторак, серада 117-2 інт. 13.00-13.50
"Энтамалогія і мікалогія" (разд. "Мікалогія") 3

Шапарава Я.А.

панядзхелак 121-2 інт.

12.00-13.00

 

 

 

па дысцыплінах спецыяльнасці 1-89 02 02 "Турызм і прыродакарыстанне"

восеньски сяместр 2017-2018 н.г.

Назва дысцыпліны

Курс Прозвішча І.І п.б. выкладчыка Дата правядзення Час Аудыторыя, корпус
"Водныя рэсурсы і турызм" 1 Юшкевіч М.Т. среда 13.15-13.50 202-1
"Агульная біялогія" 1 Рыжыкаў У.А.

аўторак, серада

17.15-17.30    19.05-19.20

117-2 інт.

"Фларыстычныя рэсурсы экалагічнага турызма"  1 Шапарава Я.А. панядзелак

 13.15-13.50

121-2 інт.

"Тэхналогія і арганізацыя экскурсійных паслуг" 2 Здановіч Н.І. чацверг 13.20-13.45 121-2 інт.
"Турыстычна-аздараўленчая дзейнасць з асновами харчавання" 2

Цыганкоў В.Г.

панядзелак, серада

17.15-17.30

117-інт.

"Экскурсазнаўства" 2 Здановіч Н.І. четверг 13.15-13.45 121-2 інт.
"Міжнародны турызм" 2,4

Бесараб Д.А.

Юшкевіч М.Т.

аўторак

серада

13-15-13.50

117-2 інт.

202-1

"Планаванне і арганізацыя экалагічнага турызму" 3 Юшкевіч М.Т. серада 13.15-13.50 202-1
"Тураперэйтынг" 3 Рыжыкаў У.А. аўторак, серада 17.15-17.30 117-2 інт.
"Энтамалогія і микалогія" (падзел "Энтамалогія") 3 Капліч У.М. панядзелак, чацьверг 11.00-11.40 121-2 інт.
"Энтамалогія і мікалогія" (падзел "Мікалогія") 3 Шапарава Я.А. панядзелак 13.15-13.45 121-2 інт.
"Гасцінічны і рэстаранны бізнес" 4 Каўшар А.А. серада 17.15-17.30

117-2 інт.

"Лясная піралогія" 4 Малажаўскі А.А. субота 13.15-13.50 117- 2 інт.
"Тэхналогія і арганізацыя паляўнічага турызму" 4 Бахур А.У.

панядзелак,    

(па 1-му тыд.)

13.15-13.50 327- 1
"Экалогіия з асновамі энергазахавання" 4 Капліч В.М. 

панядзелак, чацверг

11.0-11.40

121 - 2 інт.

 

 

 

ДЫПЛОМНІКАМ спецыяльнасці 1-89 02 02 «Турызм і прыродакарыстанне»!

 Календарны план выканання дыпломнай работы студэнтамі спецыяльнасці 

1-89 02 02 «Турызм і прыродакарыстанне» в 2017/2018 навуч. г.

 

          Раздзел 1 да   .04.2018 г.
          Раздзел 2 да   .05.2018 г.
          Раздзел 3 да   .05.2018 г.
          Раздзел 4 да   .05.2018 г.
          Заключэнне, рэкамендацыі, спіс літаратуры да   .05.2018 г.
          Канчатковае афармленне дыпломнай працы да   .05. 2018 г.

 

У перыяд з _ па __ чэрвеня 2018 г. на кафедры будуць арганізаваны рабочыя камісіі па ацэнцы магчымасці допуску студэнта да абароны дыпломнай працы. У працоўную камісію студэнтам ўяўляюцца цалкам аформленая дыпломная праца, якая змяшчае подпісы кіраўніка, кансультантаў, нормакантралёра, а таксама водгук кіраўніка дыпломнай працы.

Рабочая камісія заслухоўвае студэнта, вызначае  адпаведнасць дыпломнай працы заданню і патрабаванаму аб'ёму выканання і выносіць рашэнне аб допуску да абароны.

Патрабаванні да зместу і афармлення, парадак падрыхтоўкі і прадстаўлення дыпломных работ да абароны вызначаны ў стандарце  

СТП БГТУ 001-2010 «Проекты (работы) дипломные. Спецыяльнясць турызм і прыродакарыстанне».

 


 

  Перад пачаткам вытворчай практыкі неабходна атрымаць на кафедры наступныя дакументы, неабходныя для праходжання практыкі:

1. Дзённік на вытворчую тэхналагічную практыку.

2. Дзённік на вытворчую пераддыпломную практыку.

3. Дагавор і акт выкананых работ для кіраўніка пераддыпломнай практыкі.

4. Даведку ўстаноўленага ўзору для студэнтаў, якія навучаюцца за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту.

5. Заданне на дыпломную працу.

 

Пасля заканчэння вытворчай практыкі неабходна прадставіць наступныя дакументы:

1. Справаздача па вытворчай тэхналагічнай практыцы.

2. Справаздача па вытворчай пераддыпломнай практыцы.

Справаздачы павінны быць падпісаны кіраўніком практыкі ад прадпрыемства, студэнтам і зацверджаны кіраўніком прадпрыемства . (На тытульным лісце робіцца адпаведная адзнака з подпісам кіраўніка (намесніка кіраўніка) прадпрыемства і ставіцца друк прадпрыемства).

Прыклады афармлення тытульных лістоў справаздач па практыцы:

     а)  вытворчая тэхналагічная

     б)  вытворчая тэхналагічная (калі студэнт праходзіў практыку на 2-х прадпрыемствах)

     в)  вытворчая пераддыпломная

3.    Дакументы на аплату працы кіраўніка вытворчай пераддыпломнай практыкі:

Пры адмове кіраўніка ад прадпрыемства ад аплаты работ па кіраўніцтве вытворчай пераддыпломнай практыкай , неабходна прадставіць напісанае ім на імя рэктара  заяву аб  адмове ад аплаты (гл. прыклад). Подпіс кіраўніка практыкі ад прадпрыемства абавязкова павінна быць заверана пячаткай прадпрыемства або аддзела кадраў прадпрыемства.

Пры згодзе кіраўніка ад прадпрыемства на аплату работ па кіраўніцтве вытворчай пераддыпломнай практыкай , неабходна прадставіць наступныя дакументы:

1. Дагавор на выкананне працы (бланкі, стар. 1,2) па кіраўніцтву вытворчай пераддыпломнай практыкай. Гл. прыклады запаўнення дагавора.

2.  Акт прыёмкі выкананых работ   па кіраўніцтве вытворчай пераддыпломнай практыкай (гл. прыклад запаўнення).

3. Копія страхавога пасведчання кіраўніка пераддыпломнай практыкі студэнта (-аў) (прадастаўляецца на адваротным баку акта выкананых работ) .

4.  Копія дыплома кандыдата (доктара) навук, калі кіраўнік мае навуковую ступень.

5. Калі пасля атрымання дыплома змянялася прозвішча кіраўніка практыкі, то прадставіць копію пасведчання аб шлюбе.

Студэнты, якія праходзілі вытворчую практыку па-за г. Мінскам і навучаюцца за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, маюць права на аплату транспартных і іншых расходаў пасля прадастаўлення ў бухгалтэрыю БДТУ даведкі  ўстаноўленага ўзору  ( бланкі дакументаў можна скачаць  з сайта БДТУ)

  Праграма вытворчай пераддыпломнай практыкі

Праграма дзяржаўнага экзамену па спецыяльнасці "Турызм і прыродакарыстанне". Стандарт 2013 г. (4 года навучання)


  Курсавыя работы.  Патрабаванні і парадак падрыхтоўкі, прадстаўленне да абароны і абарона

  Выпіска кафедры з патрабаванняў па афармленні курсавых работ


Форма заяўкі на размеркаванне

Правілы афармлення дыпломнага праекта

Па дысцыплінах спецыяльнасці 1-89 02 02 "Турызм і прыродакарыстанне":

Спіс пытанняў па курсе  « Фларыстычныя рэсурсы экалагічнага турызму »

Кароткі канспект лекцый па курсе  «Экскурсазнаўства»

Пытанні да іспыту па курсе  «Краіназнаўства краязнаўства е»

Пытанні да іспыту па дысцыпліне  «Агульная біялогія»

Пытанні да іспыту па дысцыпліне  «Міжнародны турызм»

Пытанні да іспыту па дысцыпліне  «Энтамалогія»

Пытанні да іспыту па дысцыпліне  «Мікалогія»

Пытанні да іспыту па дысцыпліне  «Турыстычна-аздараўляльнай дзейнасці»

Пытанні да іспыту па дысцыпліне  « Планаванне і арганізацыя экалагічнага турызму »

Планаванне і арганізацыя экалагічнаго турызму  «Тэхналогія і арганіцыя экскурсійных паслуг» 

1. Біялогія лясных звяроў і птушак

     -   Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-75 01 01  "Лясная гаспадарка" (Лесагаспадарчы факультэт)

     - Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-75 01 01  "Лясная гаспадарка" (Завочны факультэт)

     -  Метадычныя ўказанні па вучэбнай практыцы па біялогіі лясных звяроў і птушак

     - Біялогія лясных звяроў і птушак з асновамі паляўніцтвазнаўства: Падручнік для студэнтаў спецыяльнасці «Лясная гаспадарка» вышэйшых навучальных устаноў / А.І. Роўкач.‑Мн.: БДзТУ, 2005.

     -  Біялогія лясных звяроў і птушак з асновамі паляўніцтвазнаўства: Праграма, метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні па аднайменным курсе для студэнтаў завочай формы навучання спецыяльнасці 1-75 01 01 «Лясная гаспадарка» / А.І. Роўкач.‑ Мн.: БДзТУ, 2007.

     -  Пытанні да экзамена па дысцыпліне Біялогія лясных звяроў і птушак з асновамі дзічынаразвядзення Роўкач А.І.

2. Фаунистические рэсурсы экалагічнага турызму

     - Электронны вучэбна-метадычны комплекс  1-89 02 02 "Турызм і прыродакарыстанне" 

     -  Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-89 02 02 "Турызм і прыродакарыстанне" (Лесагаспадарчы факультэт)

     -  Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-89 02 02 "Турызм і прыродакарыстанне" (Завочны факультэт)

     -   Фаўністычныя рэсурсы экалагічнага турызму: дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-89 02 02 « Турызм і прыродакарыстанне » / А. І. Роўкач. – Минск: БГТУ, 2012. – 284 с.

     - Фаунистические ресурсы экологического туризма.

Тэксты лекцый. Роўкач А.І.  

Прэзентацыі лекцый. Роўкач А.І. 

      - Матэрыялы лабараторных заняткаў 

      - Матэрыялы практычных заняткаў 

      -  Фаўністычныя рэсурсы экалагічнага турызму. Пытанни дя іспыту. Роўкач А.І.

      -  Метадычныя ўказанні па вучэбнай практыцы па фаунистическим рэсурсаў экалагічнага турызму

3. Основы ведения лесного и охотничьего хозяйства / Ровкач А.И., Санкович М.М., Юшкевич Н.Т. - Минск: БГТУ, 2011. - 104 с.

4. Біялогія лясных звяроў і птушак.

- Электронны вучэбна-метадычны комплекс

Лекцыі (Лясная гаспадарка) Ровкач А.І. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Лекцыі (Турызм і прыродакарыстанне) Ровкач А.І. 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Тэсты для самаконтроля

Пытанні да экзамена. А.І. Роўкач. Спецыяльнасць -Турызм і прыродакарыстанне.

5. Паляўніцтвазнаўства і паляўнічы турызм

    - Типовая учебная программа для специальности 1-75 01 01 "Лесное хозяйство" (лесагаспадарчы факультэт)

6. Паляўніцтвазнаўства і паляўнічы турызм

    - Типовая учебная программа для специальности 1-89 02 02 "Туризм и природопользование" (Лесохозяйственный факультет)

7. Охотоведение

    - Учебная программа для специальности 1-75 01 01 "Лесное хозяйство" специализации 1-75 01 01 02 "Лесоохотничье хозяйство и побочное пользование лесом" (лесохозяйственный факультет)

8. Экалогія з асновамі метэарологіі

Тыпавая праграма для спецыяльнасці 1-75 01 01 "Лясная гаспадарка" и 1-75 02 01 "Садова-паркавае будаўніцтва

Программа по учебной практике "Лесная метеорология" (1-75 01 01 "Лесное хозяйство")

Программа по учебной практике "Экололгия и метеорология" (1-75 02 01 и "Садово-парковое строительство)

Тэксты лекцый. Ражкоў Л.М.

Экзаменацыйныя пытанні (лясная гаспадарка)

Экзаменацыйныя пытанні (лясная гаспадарка)

Экзаменационные вопросы (завочны факультет)

9. Пабочнае лесакарыстанне з асновамі пчалярства

Методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения специальности 1-75 01 01 "Лесное хозяйство"