Склад кафедры

Прафесарска-выкладчыцкі склад

1. Лявонцьеў Віктар Мікалаевіч - кандыдат хімічных навук, загадчык кафедры 

2. Ручай Мікалай Сцяпанавіч - кандыдат тэхнічных навук, дацэнт 

3. Бялясава Наталля Аляксандраўна - кандыдат біялагічных навук, дацэнт 

4. Маркевіч Раіса Міхайлаўна - кандыдат хімічных навук, дацэнт 

5. Ігнаценка Аркадзь Васільевіч - кандыдат біялагічных навук, дацэнт 

6. Ахрамовіч Таццяна Ігараўна - кандыдат біялагічных навук, дацэнт 

7. Грабенчыкава Ірына Аляксандраўна - кандыдат тэхнічных навук, дацэнт 

8. Астраух Алег Уладзіслававіч - кандыдат тэхнічных навук, дацэнт 

9. Флюрык Алена Андрэеўна - кандыдат біялагічных навук, дацэнт 

10. Ігнатавец Вольга Сцяпанаўна - кандыдат біялагічных навук, дацэнт

11. Райскі Андрэй Пятровіч - кандыдат біялагічных навук, старшы выкладчык 

12. Рымоўская Марыя Васільеўна - кандыдат тэхнічных навук, дацэнт

13. Ровенская Ірына Аляксандраўна - кандыдат біялагічных навук, асістэнт 

14. Якімовіч Людміла Васільеўна - асістэнт 

15. Мiненкова (Антаноўская) Ларыса Іванаўна - кандыдат біялагічных навук, старшы выкладчык 

16. Кузняцоў Ілья Мікалаевіч - кандыдат тэхнічных навук,  старшы выкладчык

Вучэбна-дапаможны персанал

17. Бесараб Вольга Міхайлаўна - заг. лабараторыі

18. Несцер Вольга Уладзіміраўна - інжынер 

19. Лазоўская Алеся Ільгамаўна - інжынер 

20. Генюш Інга Уладзіміраўна - лабарант 

21. Галай Вікторыя Міхайлаўна - лабарант

Навуковыя супрацоўнікі

22. Фяськова Алена Уладзіміраўна - малодшы навуковы супрацоўнік

 

Леонтьев Виктор Николаевич

 Лявонцьеў  Віктар Мікалаевіч кандыдат хімічных навук, дацэнт

Дысцыпліны, якія выкладае:

«Хімія біялагічна актыўных рэчываў»,

«Хімія і тэхналогія біялагічна актыўных рэчываў»,

«Асновы таксікалогіі»,

«Уводзіны ў фармакалогію».

Напрамак навуковых даследаванняў: хімічны і мікрабіялагічны сінтэз біялагічна актыўных рэчываў; біятрансфармацыі і біядэградацыя ксенабіётыкаў, структурна-функцыянальны аналіз біялагічна актыўных рэчываў.

Асноўныя публікацыі (больш за 150), з іх:

1. Titok V., Leontiev V., Shostak L., Khotyleva L. Thermogravimetric Analysis of the Flax Bast Fibre Bundle // Journal of Natural Fibers. – Vol. 3, N. 1. – 2006. – P. 35-41. спасылка

 2. Игнатовец О.С., Ахрамович Т.И., Феськова Е.В., Леонтьев В.Н. Механизм деградации симазина бактериями рода Pseudomonas // Доклады НАН Беларуси. – 2007. – Т. 51, № 2. – С. 61-64.

 3. Леонтьев В.Н., Ахрамович Т.И. Биохимия. Лабораторный практикум. Учебное пособие для студентов специальностей 1-48 02 01 «Биотехнология» и 1-57 01 03 «Биоэкология». – Минск, БГТУ. – 2008. – 216 с. спасылка

 4. Titok V., Leontiev V., Yurenkova S., Nikitinskaya T., Barannikova T., Khotyleva L. Infrared Spectroscopy of Fiber Flax // Journal of Natural Fibers. – Vol. 7, N. 1. – 2010. – P. 61-69. спасылка

 5. Титок В.В., Леонтьев В.Н., Лугин В.Г. Современные инструментальные методы анализа льнопродукции. – Минск: БГТУ, 2011. – 277 с.спасылка

 6. Галиновский Д.В., Анисимова Н.В., Леонтьев В.Н., Титок В.В., Хотылева Л.В. Ортологи СesА-генов Arabidopsis thaliana L. у льна-долгунца (Linum usitatissimum L.) // Доклады НАН Беларуси. – 2012. – Т. 56, № 1. – C. 93-97.

 7. Вакула С.И., Леонтьев В.Н., Лугин В.Г., Титок В.В., Кильчевский А.В. Обоснование оптимальных параметров модели сорта льна масличного для условий Республики Беларусь // Молекулярная и прикладная генетика: сб. науч. тр. – 2013. – Т. 16. – С. 48-54.

 8. Shutava H.G., Kavalenka N.A., Supichenka H.N., Leontiev V.N., Shutava T.G. Essential Oils of Lamiaceae with High Content of α-, β-Pinene and Limonene Enantiomers // Journal Essential Oil Bearing Plants. – 2014. – Vol. 17, N. 1. – P. 18-25. спасылка

 9. Леонтьев В.Н., Игнатовец О.С., Флюрик Е.А. Основы токсикологии. Учебно-методическое пособие для студентов специальностей 1-48 02 01 «Биотехнология», 1-48 02 02 «Технология лекарственных препаратов», 1-54 01 03 «Физико-химические методы и приборы контроля качества продукции», 1-57 01 01 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», 1-57 01 03 «Биоэкология». – Минск, БГТУ. – 2014. – 148 с. спасылка

 10. Коваленко Н.А., Янцевич А.В., Супиченко Г.Н., Леонтьев В.Н. Влияние вида сырья и условий обработки на содержание гиперицина в экстрактах травы зверобоя (Hypеricum) // Известия НАН Беларуси. Серия биол. наук. – 2015. – № 1. – С. 38-42.

11. Titok V.V., Vakula S.I., Leontiev V.N., Lugin V.G. Analysis of structural and qualitative features of phytin deposition in ripe flax seeds // Cytology and Genetics. – 2015. – Vol. 49, N. 1. – P. 32-35. спасылка

Працоўнае месца - к. 207, корп.3.

E-mail: leontiev@belstu.by

Артыкул у вікіпедыі БДТУ

 

 

 

Ручай Николай Степанович

Ручай Мікалай Сцяпанавіч кандыдат тэхнічных навук, дацэнт

Дысцыпліны, якія выкладае:

«Тэхналогія мікробнага сінтэзу»,

«Прамысловая біятэхналогія»,

«Абсталяванне і праектаванне прадпрыемстваў мікрабіялагічнай і фармацэўтычнай прамысловасці».

Напрамак навуковых даследаванняў: стварэнне тэхналогій мікрабіялагічнай перапрацоўкі прамысловых арганаўтрымліваючых адходаў і сцёкавых вод з выкарыстаннем біясістэм з імабілізаванымі клеткамі мікраарганізмаў для атрымання кармавых прадуктаў і энерганосьбітаў; распрацоўка энергазберагальнай тэхналогіі вытворчасці этанолу з сыравіны, якая змяшчае крухмал. З'яўляецца аўтарам трох навучальных дапаможнікаў для студэнтаў спецыяльнасцяў «Біятэхналогія» і «Біяэкалогія». Падрыхтаваў чатырох кандыдатаў тэхнічных навук.

Асноўныя публікацыі (больш за 90), з іх:

1. Ручай Н.С., Стебакова С.А., Гриц Н.В. Иммобилизация спиртообразующих дрожжей на волокне нитрон // Материалы. Технологии. Инструменты, №3, 1998, с. 51–54.

2. Ручай Н.С., Маркевич Р.М. Экологическая биотехнология. Мн.: БГТУ, 2006, с. 312.

3. Рымовская М.В., Ручай Н.С. Биосорбционная очистка сточной воды производства полимеров. «Биотехнология», №2, 2008, с. 51–58.

4. Ровенская И.А., Ручай Н.С. Исследование процесса очистки сточной воды молокоперерабатывающего производства в биореакторе с псевдоожиженным слоем сорбента. Экологический вестник, №2, 2009, с. 23–27.

Працоўнае месца - к. 202, корп.3.

Артыкул у вікіпедыі БДТУ

 

 

уверх

Белясова Наталья Александровна

БЯЛЯСАВА Наталля Аляксандраўнакандыдат біялагічных навук, дацэнт

Дысцыпліны, якія выкладае:

  • «Мікрабіялогія»,
  • «Біяхімія»,

«Малекулярная біятэхналогія».

Напрамак навуковых даследаванняў: генетыка і малекулярная біялогія мікраарганізмаў, характарыстыка антымікробных уласцівасцяў прэпаратаў і матэрыялаў

Асноўныя публікацыі (больш за 190), сярод іх:

1. Белясова Н.А., Гурин Н.И. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Микробиология» для студентов специальностей «Биотехнология» и «Биоэкология». – Мн.: БГТУ, 2010. Объем данных 1,2 Гбайт.

2. Белясова Н.А. Микробиология. Лабораторный практикум. С грифом минобразования РБ для студентов ВУЗов, обучающихся по специальностям «Биотехнология», «Биоэкология», «Биология». – Минск: БГТУ, 2007. – 160 с.

3. A. Raiski, N. Belyasova. Biodiversity of Lactococcus lactis bacteriophages in the Republic of Belarus // Int. J. Food Microbiol. – 2009. – Vol. 130. – P. 1–5. Abstract

Працоўнае месца - к. 401, корп.1.

Артыкул у вікіпедыі БДТУ

 

 

уверх

Маркевич Раиса Михайловна

Маркевіч Раіса Міхайлаўна кандыдат хімічных навук, дацэнт

Дысцыпліны, якія выкладае:

«Экалагічная біятэхналогія»,

«Тэхналогія харчовых вытворчасцяў» 

«Хімія тлушчаў»

Напрамак навуковых даследаванняў: біялагічная ачыстка гарадскіх сцёкавых вод, біялагічная апрацоўка гліністай сыравіны з мэтай павышэння якасці гліняных вырабаў.

Асноўныя публікацыі (больш за 110), з іх:

1. Маркевич Р.М. Основные пищевые производства. Учебное пособие с грифом Мин. образования РБ. – Мн.: БГТУ, 2008.

2. Маркевич Р.М., Гребенчикова И.А., Рымовская М.В., Флюрик Е.А. Методическое руководства по контролю процесса биологической очистки городских сточных вод. – Мн: БГТУ, 2009.

3. Куис Л.В., Маркевич Р.М., Лайковская И.В. Влияние состава питательной среды на накопление органических кислот бактериями рода Bacillus // Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. біялагічных навук. – 2009. – №4. – С.65-69.

4. Куис Л.В., Маркевич Р.М., Какошко Е.С., Дятлова Е.М. Биотехнологическая обработка глин // Наука и инновации. – 2009. – №10(80). – С.38-41.

5. Маркевич Р.М., Флюрик Е.А., Гребенчикова И.А. Рымовская М.В., Дзюба И.П. Контроль процесса биологической очистки городских сточных вод с применением электронной базы данных «Активный ил» // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. – 2010. №10. – С.60-62.

6. Маркевич Р.М., Рымовская М.В., Гребенчикова И.А., Флюрик Е.А., Дзюба И.П. Превращение соединений азота и фосфора в ходе биологической очистки на Минской очистной станции // Биотехнология: экология крупных городов: Материалы Московской международной научно-практической конференции. г. Москва, 15–17 марта 2010 г. / М.: ЗАО Экспобиохимтехнологии», РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2010. – С. 58. 

Працоўнае месца - к. 304, корп.3.

Артыкул у вікіпедыі БДТУ

 

уверх

Игнатенко Аркадий Васильевич

Ігнаценка Аркадзь Васільевіч кандыдат біялагічных навук, дацэнт

Дысцыпліны, якія выкладае:

  • «Асновы агульнай біялогіі»,
  • «Агульная біялогія»,

«Мікрабіялагічныя, арганалептычныя, візуальныя метады кантролю якасці харчовых тавараў».

Напрамак навуковых даследаванняў: Бияаналітыка. Біятэставанне і біясэнсарны кантроль біялагічна актыўных рэчываў. Інструментальны і сэнсарны кантроль якасці і бяспекі, сыравіны, харчовых прадуктаў і навакольнага асяроддзя

Асноўныя публікацыі: Колькасць публікацый - больш за 100, з іх патэнтаў - 3, артыкулаў - 40, вучэбна-метадычных дапаможнікаў і лабараторных практыкумаў - 3.

1. Игнатенко А.В. Сенсорный контроль качества пищевых продуктов. Учебное пособие с грифом министерства образования. Минск: БГТУ, 2008.– 194 с.

2. Игнатенко А.В. Сенсорный контроль качества пищевых продуктов. Лабораторный практикум с грифом министерства образования. Минск: БГТУ, 2008.– 176 с.

3. Игнатенко A.В. Микробиологические, органолептические, визуальные методы контроля качества пищевых товаров. Микрокалориметрия. Лабораторный практикум с грифом министерства образования. Мн.: БГТУ, 2003. – 114 с.

Працоўнае месца - к. 202, корп.3.

Артыкул у вікіпедыі БДТУ

 

уверх
 

Ахрамович Татьяна Игоревна

Ахрамовіч Таццяна Ігараўнакандыдат біялагічных навук, дацэнт

Дысцыпліны, якія выкладае:

«Біяхімія і мікрабіялогія»,

«Асновы біяхіміі і мікрабіялогіі»,

«Экалогія мікраарганізмаў»,

«Біяхімія».

Напрамак навуковых даследаванняў: біятрансфармацыя і біядэградацыя ксенабіётыкаў, хімічны і мікрабіялагічны сінтэз біялагічна актыўных рэчываў.

Асноўныя публікацыі (больш за 40), з іх:

1. Besse P., Sokoltchik T., Veschambre H. Chemoenzymatic synthesis of halogeno-3-octanol and 4-or 5-nonanols. Application to the preparation of chiral epoxydes // Tetrahedron: Asymmetry. – 1998. – Vol. 9. – P. 4441–4457.

2. Сокольчик Т.И., Леонтьев В.Н., Гриц Н.В. Зависимость активностей оксидоредуктаз и содержания цитохромов b5 и Р-450 у бактерий рода Pseudomonas от структуры шестиуглеродного субстрата // Микробиология. – 1999. – Т. 68, 3. – С. 299–303.

3. Леонтьев В.Н., Ахрамович Т.И., Бурак И.М., Игнатовец О.С. Бактериальные монооксигеназы в биотрансформации и биодеградации алифатических и ароматических соединений // Материалы II Московского международного Конгресса "Биотехнология: состояние и перспективы развития" (10–14 ноября 2003 г., Москва, Россия), ч.2 (секция 4 "Биотехнология и окружающая среда"), с. 32–33.

Працоўнае месца - к. 311, корп.3.

Артыкул у вікіпедыі БДТУ

уверх
 

Гребенчикова Ирина Александровна

ГРАБЕНЧЫКАВА Ірына Аляксандраўна кандыдат тэхнічных навук, дацэнт

Дысцыпліны, якія выкладае:

«Асновы экалогіі»,

«Абсталяванне і праектаванне біяачысных збудаванняў»

Напрамак навуковых даследаванняў: біятэхналагічныя працэсы ачысткі сцёкавых вод.

Асноўныя публікацыі (больш за 40), з іх:

1. Маркевич, Р.М. Методическое руководство по контролю процесса биологической очистки городских сточных вод: учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-57 01 03 «Биоэкология» / Р.М. Маркевич, И.А. Гребенчикова, М.В. Рымовская, Е.А. Флюрик. – Минск : БГТУ, 2009. – 161 с.

2. Дзюба, И.П. Уровень развития и деструкционный потенциал активного ила городских очистных сооружений / И.П. Дзюба, И.А. Гребенчикова, М.В. Рымовская, Е.А. Флюрик, Р.М. Маркевич // Проблемы водоснабжения, водоотведения и энергосбережения в западном регионе Республики Беларусь: материалы международной научно-технической конференции, г. Брест, 22-23 апреля 2010 г. – Брест: изд-во БрГТУ, 2010. – С. 278-280.

3. Маркевич, Р.М. Применение электронной базы данных «Активный ил» при проведении гидробиологического анализа / Р.М. Маркевич, Е.А. Флюрик, И.А. Гребенчикова, М.В. Рымовская, И.П. Дзюба // Водоподготовка и очистка сточных вод населенных мест в ХХI веке: Технологии, проектные решения, эксплуатация станций: материалы конференции международной Водной Ассоциации (IWA), г. Москва, 2-4 июня 2010 г. [электронный ресурс]. – М.: ЗАО «Фирма СИБИКО Интернэшнл», 2010, «Очистка сточных вод».

Працоўнае месца - к. 311, корп.3.

Артыкул у вікіпедыі БДТУ

уверх
 

Остроух Олег Владиславович

Астраух Алег Уладзіслававіч кандыдат тэхнічных навук, дацэнт

Дысцыпліны, якія выкладае:

 «Мадэляванне і аптымізацыя хіміка-тэхналагічных працэсаў галіны»,

«Мадэляванне і аптымізацыя тэхналагічных працэсаў у галіне абароны аб'ектаў навакольнага асяроддзя»,

«Асновы біятэхналогіі»,

«Тэхналогія мікробнага сінтэзу»,

«Абсталяванне і праектаванне прадпрыемстваў мікрабіялагічнай і фармацэўтычнай прамысловасці»,

«Тэхналогіі лекавых прэпаратаў».

Напрамак навуковых даследаванняў: комплексная перапрацоўка расліннай сыравіны, прымяненне энергіі ЗВЧ у розных тэхналагічных працэсах, ахова матэрыялаў ад біяпашкоджванняў, вытворчасць і кантроль якасці лекавых прэпаратаў.

Асноўныя публікацыі:

1. O.V. Ostrouch, V.S. Boltowski. Wykorzystanie energii pola elektromagnetycznego bardzo wysokich czestotliwosci do chemicznego i biochemicznego przetwarzania surowca drzewnego // Drewno – material XXI wieku: XV Konferencja Naukowa Wydzialu Technologii Drewna / SGGW. – Warszawa, 2001. – P. 133–135.

2. Остроух О.В., Болтовский В. С., Цедрик Т. П. Влияние СВЧ на образование фурфурола из ксилозы // Весці НАН Беларусі. Сер. хім. навук. – 2002 г. – 1. – С. 59–61.

3. Остроух О.В., Болтовский В.С. Особенности СВЧ-нагрева пентозных растворов // Материалы, технологии, инструменты. – 2009 г. – Т. 14, № 1. – С. 87–89.

Працоўнае месца - к. 311, корп.3.

Артыкул у вікіпедыі БДТУ

 

уверх

Флюрик Елена Андреевна

Флюрык Алена Андрэеўна кандыдат біялагічных навук, дацэнт

Дысцыпліны, якія выкладае:

 «Асновы навуковых даследаванняў, метады аналізу біяпалімераў і інаватыка»,

«Асновы экалогіі»,

«Асновы таксікалогіі»,

«Хімія біялагічна актыўных рэчываў з асновамі фармакалогіі»,

«Агульная біялогія»

Напрамак навуковых даследаванняў: кантроль якасці лекавых прэпаратаў; раслінныя лекавыя прэпараты; ферменты і ферментныя прэпараты; біялагічныя метады ачысткі сцёкавых вод.

Асноўныя публікацыі (больш за 90), з іх:

1. Использование Eichornia crassipes для очистки сточных вод и получения кормовой добавки / Е.А. Флюрик, О.В. Абрамович, А.А. Змитрович // Тр. Белорус. гос. технол. ун-та. № 4., Химия и технология органических веществ и биотехнология. – 2014. – С. 155–160.

2. Водный гиацинт Eichornia crassipes – добро или зло для Беларуси? / Е.А. Флюрик [и др.] // Vedecky prumysl evropskeho kontinentu - 2012: маterialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka konference, Praha, 27 listopadu–05 prosincu. 2012 roku / Publishing House «Education and Science». – Praha, 2012. – P. 13–15.

3. Активный ил: база данных [Электронный ресурс] / Регистрационное свидетельство № 1750900641 от 01.06.2009 г.; Государственный регистр информационных ресурсов; Обладатель инф. ресурса учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет». – Электрон. дан. (1,3 Гб). – Мн.: Флюрик Е.А., Маркевич Р.М., Гребенчикова И.А., Рымовская М.В., Дзюба И.П., 2009. – 2 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Працоўнае месца - к. 317, корп.3.

Артыкул у вікіпедыі БДТУ

 

 

уверх

Игнатовец Ольга Степановна

Игнатавец Вольга Сцяпанаўна кандыдат біялагічных навук, дацэнт

Напрамак навуковых даследаванняў: біятрансфармацыя і біядэградацыя ксенабіётыкаў, хімічны і мікрабіялагічны сінтэз біялагічна актыўных рэчываў.

Асноўныя публікацыі:

1. Механизм деградации симазина бактериями рода Pseudomonas. О.С. Игнатовец, Т.И. Ахрамович, Е.В. Феськова, В.Н. Леонтьев // Доклады НАН Беларуси. – 2006. –Т. 51, №2. – С. 61–64.

2. Игнатовец, О.С. Механизм деградации прометрина бактериями рода Pseudomonas / О.С. Игнатовец, В.Н. Леонтьев // Доклады НАН Беларуси. – 2008. –Т. 52, №3. – С. 81–85.

3. Игнатовец, О.С. Деградация сим-триазиновых гербицидов бактериями рода Pseudomonas / О.С. Игнатовец, В.Н. Леонтьев // Труды Белорусского государственного университета. Сер. Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем. – 2008. – Т.3, ч.1. – С. 71–80.

Працоўнае месца - к. 304, корп.3.

Артыкул у вікіпедыі БДТУ

 

уверх

Райский Андрей Петрович

Райскі Андрэй Пятровіч кандыдат біялагічных навук, старшы выкладчык

Дысцыпліны, якія выкладае:

 «Мікрабіялогія»,

«Малекулярная біятэхналогія»,

«Генетычная інжынерыя і біябяспека».

Напрамак навуковых даследаванняў: малекулярная біялогія мікраарганізмаў, вірусалогія.

Апублікаваў 30 артыкулаў, тэзісаў, матэрыялаў канферэнцый, сярод іх:

1. A. Raiski, N. Belyasova. Biodiversity of Lactococcus lactis bacteriophages in the Republic of Belarus // Int. J. Food Microbiol. – 2009. – Vol. 130. – P. 1–5. Abstract

2. Использование разработанных праймеров для детекции фагов группы Р034 / А.П. Райский [и др.] // Труды БГТУ. Сер. IV. Химия и технология органических веществ ; гл. ред. И.М. Жарский. – 2010. – Вып. ХVIII.

3. Райский А.П. Бактериофаги лактококков как тест-системы для определения вирулицидной активности веществ / А.П. Райский, О.М. Шевелюк // Молодежь в науке – 2009: прил. к журн. «Весцi нацыянальнай акадэмii навук Беларусi». В 5 ч. Ч.4. Серия биологических наук, серия медицинских наук / редкол: И.Д. Волотовский [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2010. С. 223–227.

Працоўнае месца - к. 401, корп.1.

Артыкул у вікіпедыі БДТУ

 

 

уверх

Рымовская Мария Васильевна

Рымоўская Марыя Васільеўна кандыдат тэхнічных навук, дацэнт

Напрамак навуковых даследаванняў: анаэробная біялагічная ачыстка сцёкавых вод, глыбокае выдаленне азоту са сцёкавых вод пры біялагічнай ачыстцы, биясарбцыйная ачыстка і канчатковая ачыстка сцёкавых і прыродных вод, ацэнка стану актыўнага глею па біяхімічнай актыўнасці.

Асноўныя публікацыі (больш за 20), з іх: 

1. Рымовская, М.В. Дегидрогеназная активность ила биоочистных сооружений как показатель токсичности сточных вод химических производств / М.В. Рымовская, Н.С. Ручай // Актуальные проблемы экологии – 2006: материалы II-й международной научно-практической конференции, Гродно, 22–24 ноября 2006 г. (в кн. Экологические проблемы западного региона Беларуси: сб. науч. статей) / Гродн. гос. ун-т им. Я. Купалы; редкол.: проф. Е.П. Кремлев. – Гродно: ГрГУ, 2007. – С. 300–302.

2. Рымовская, М.В. Биосорбционная очистка сточной воды производства полимеров /М.В. Рымовская, Н.С. Ручай // Биотехнология. – 2008. – № 2. – С. 51–58.

3. Ручай, Н.С. Исследование процесса анаэробной очистки сточной воды производства древесноволокнистых плит / Н.С. Ручай, М.В. Рымовская, Т.А. Булойчик, Н.С. Лицкевич // Ресурсо- и энергосберегающие технологии и оборудование, экологически безопасные технологии: материалы Международной научно-технической конференции, г. Минск, 19–20 ноября 2008 г., Ч. 1 / Бел. гос. технол. ун-т. – Минск, 2008. – С. 122–125.

Працоўнае месца - к. 205, корп.3.

Артыкул у вікіпедыі БДТУ

 

уверх

Ровенская Ирина Александровна

Ровенская Ірына Аляксандраўна кандыдат біялагічных навук, асістэнт

Дысцыпліны, якія выкладае:

"Таксікалогія",

"Агульная экалогія",

"Асновы біялогіі і таксікалогіі",

"Асновы таксікалогіі".

Напрамак навуковых даследаванняў: анаэробная ачыстка сцёкавай вады, тэхналагічныя працэсы ачысткі сцёкавай вады.

Асноўныя публікацыі:

1. Ровенская И. А., Ручай Н. С., Гриц Н. В., Гилевский Е. С. Анаэробная очистка сточной воды молокоперерабатывающего производства // Материалы Международной конференции "Микробиология и биотехнология ХХI столетия", г. Минск, 22–24 мая 2002 г., с. 264–265.

2. Ручай Н.С., Ровенская И.А., Гребенчикова И.А., Королевич Е.А. Исследование процесса очистки сточной воды парфюмерного производства // Труды БГТУ, Сер. IV, 2003г., Вып. XII.

3. Ровенская И. А., Ручай Н. С., Гриц Н. В., Рецкая Н. Э. // Материалы Международной научно-технической конференции "Новейшие достижения в области импортозамещения в химической промышленности и производстве строительных материалов", г. Минск, 26–28 ноября 2003 г., с.448–451.

Працоўнае месца - к. 311, корп.3.

Артыкул у вікіпедыі БДТУ

 

 

уверх

Якимович Людмила Васильевна

Якімовіч Людміла Васільеўна асістэнт

Дысцыпліны, якія выкладае:

 «Хімія біялагічна актыўных рэчываў з асновамі фармакалогіі»,

«Тэхналогія мікробнага сінтэзу»,

«Экалагічная біятэхналогія»

Напрамак навуковых даследаванняў: біялагічная апрацоўка гліністай сыравіны з мэтай павышэння якасці выпускаемых вырабаў

Асноўныя публікацыі (больш за 20), сярод іх:

1. Куис (Якимович), Л.В. Влияние состава питательной среды на накопление органических кислот бактериями рода Bacillus / Л.В. Куис (Якимович), Р.М. Маркевич, И.В. Лайковская // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. Навук. – 2009. № 4. – С. 65-69.

2. Куис (Якимович), Л.В. Характеристика экзополисахарида, синтезируемого Bacillus mucilaginosus / Л.В. Куис (Якимович) // Молодежь в науке – 2009: прил. к журн. «Весцi нацыянальнай акадэмii навук Беларусi». В 5 ч. Ч.4. Серия биологических наук, серия медицинских наук / редкол: И.Д. Волотовский [и др.]. – Минск: Белорус. наука, 2010. – С. 160-164.

3. Биотехнологическая обработка глин / Л.В. Куис (Якимович), Р.М. Маркевич, Е.М. Дятлова, Е.С. Какошко // Наука и инновации. – 2009. № 10. – С. 38-41.

Працоўнае месца - к. 304, корп.3.

Артыкул у вікіпедыі БДТУ

 

 

уверх

Антоновская Лариса Ивановна

Мiненкова (Антаноўская) Ларыса Іванаўна кандыдат біялагічных навук, старшы выкладчык

Дысцыпліны, якія выкладае:

 «Асновы біялогіі і таксікалогіі»,

«Тэхналогія мікробнага сінтэзу»,

«Абсталяванне і праектаванне прадпрыемстваў мікрабіялагічнай і фармацэўтычнай прамысловасці»

Напрамак навуковых даследаванняў: распрацоўка метадаў ацэнкі антымікробных уласцівасцяў рэчываў, матэрыялаў і вырабаў

Асноўныя публікацыі (больш за 30), сярод іх:

1. Санитарный контроль оборотной воды / Л.И. Антоновская [и др.] // Наука и инновации №4(74) – 2009.– С.19-22.

2. Антоновская, Л.И. Разработка метода определения степени устойчивости материалов и изделий с биоцидными добавками к биообрастаниям / Л.И. Антоновская // Молодежь в науке – 2009: прил. к журн. «Весцi нацыянальнай акадэмii навук Беларусi». В 5 ч. Ч.4. Серия биологических наук, серия медицинских наук / редкол: И.Д. Волотовский [и др.]. – Минск: Белорус. наука, 2010. – С. 3-7.

3. Анаэробная биокоррозия материалов: способы защиты, методы оценки эффективности защитных покрытий / Л.И. Антоновская [и др.] // Материалы VII Международной научной конференции «Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии», Минск, 31 мая – 4 июня 2010 г. – С. 351-353.

Працоўнае месца - к. 401, корп.1.

Артыкул у вікіпедыі БДТУ

 

 

уверх

Кузнецов Илья Николаевич

Кузняцоў Ілья Мікалаевіч кандыдат тэхнічных навук, старшы выкладчык

Дысцыпліны, якія выкладае:

 «Тэхналогія мікробнага сінтэзу»,

«Прамысловая біятэхналогія»,

«Асновы таксікалогіі»,

«Абсталяванне і праектаванне прадпрыемстваў мікрабіялагічнай і фармацэўтычнай прамысловасці»

Напрамак навуковых даследаванняў: анаэробныя біягазавыя тэхналогіі і іншыя тэхналогіі перапрацоўкі адходаў

Асноўныя публікацыі:

1. Кузнецов И.Н., Ручай Н.С. Анализ мирового опыта в технологии переработки послеспиртовой барды // Труды БГТУ. Сер. 4, Химия, технология органических веществ и биотехнология. – 2010 – Вып. 18. – С.294-301.

2. Кузнецов И.Н, Ручай Н.С., Лембович А.И., Сазановец М.А. Изменение состава послеспиртовой барды при анаэробной и ферментативной обработке // Труды БГТУ. Сер. 4, Химия, технология органических веществ и биотехнология. – 2011 – Вып.19. – с. 185-189.

3. Кузнецов И.Н., Ручай Н.С., Лембович А.И. Исследование процесса ана эробной переработки послеспиртовой барды. // Материалы, технологии, инструменты. Т. 16. – 2011 – №2. – с. 85-89.4. Ручай Н.С., Кузнецов И.Н., Ремизевич Д.Н., Лембович А.И. Непрерывное сбраживание сусла в производстве этанола из крахмалсодержащего сырья. // Труды БГТУ. Сер. 4, Химия, технология органических веществ и биотехнология. – 2001 – Вып. 19. – с. 194-197.

Працоўнае месца - к. 205, корп.3.

Артыкул у вікіпедыі БДТУ

 

уверх
 
Вучэбна-дапаможны персанал
 

Бесараб Вольга Міхайлаўна заг. лабараторыі

Працоўнае месца - к. 311, корп.3.

 

 

 

 

 

Нестер Ольга Владимировна Несцер Вольга Уладзіміраўна інжынер 

Прымае ўдзел у навучальным працэсе, займаецца навуковай дзейнасцю. 

Працоўнае месца- к. 206, корп.3.

 

 

 

 

Лазовская Олеся ИльгамовнаЛазоўская Алеся Ільгамаўна інжынер 

Прымае ўдзел у навучальным працэсе, займаецца навуковай дзейнасцю. 

Працоўнае месца- к. 300, корп.3.

 

 

 

 

уверх

Генюш Инга Владимировна Генюш Інга Уладзіміраўна лабарант 

Прымае ўдзел у навучальным працэсе, займаецца навуковай дзейнасцю. 

Працоўнае месца - к. 206, корп.3. 

уверх

 

 

Галай Виктория Михайловна Галай Вікторыя Міхайлаўна лабарант 

Прымае ўдзел у навучальным працэсе. 

Працоўнае месца - к. 300, корп.3..

 

 

уверх

 

Навуковыя супрацоўнікі

 

Фяськова Алена Уладзіміраўна малодшы навуковы супрацоўнік

Навуковыя інтарэсы: комплексная перапрацоўка насення лёну маслічнага, аналіз біялагічна актыўных рэчываў у расліннай сыравіне.

Асноўныя публікацыі:

1.Феськова, Е.В. Комплексная переработка семян льна масличного / Е.В. Феськова, В.Н. Леонтьев, И.М. Жарский // Труды БГТУ. Сер. IV. Химия, технология орган. в-в и биотехнология. – 2009. – Вып. XVII. – С. 207-209.

2. Феськова, Е.В. Семена льна масличного сорта Солнечный – источник биологически активных веществ / Е. В. Феськова, В.Н. Леонтьев, В.В. Титок // Труды БГТУ. Сер. IV. Химия, технология орган. в-в и биотехнология. – 2009. – Вып. XVII. – С. 201–203.

3. Anticancer properties of the potential radioprotector secoisolariciresinol diglucoside / A. Feskova [et al.] // Medical physics in the Baltic States 2012: proceedings of X-th Inter-national conference on medical physics, Kaunas, 8-10 November, 2012 / . – Kaunas, Lithuania, – 2012 – Р.149-150.

4. Application of HPLC-MS for the analysis of secoisolariciresinol diglucoside in flaxseed / Feskova Alena [et al.] // Acta Physica Polonica A.–2013. – Vol. 123, № 5. – P. 834–836.

5. Herbal medicines based on secoisolariciresinol diglucoside from flaxseed are the potential radioprotectant / Feskova Alena [et al.] // Medical physics in the Baltic States 2013: proceedings of X-th International conference on medical physics, Kaunas, 10-12 october, 2013 / . – Kaunas, Lithuania, – 2013 – P.156-157.

Працоўнае месца - к. 317, корп.3.

Артыкул у вікіпедыі БДТУ