Навукова-даследчая работа студэнтаў

 • 11 снежня 2018 года праведзена традыцыйная навукова-практычная канферэнцыя студэнтаў "Сучаснае сацыяльна-гуманітарнае пазнанне: традыцыі і навацыі". У канферэнцыі прынялі ўдзел 36 удзельнікаў. 14 дакладаў былі прадстаўлены ў выглядзе выступаў і 22 - у форме стэндавых дакладаў. Найбольш актыўны ўдзел у канферэнцыі прынялі студэнты ІІ курса пад кіраўніцтвам дац. Бурака П. М., праф. П. А. Вадап'янава і дац. Кожыч Н.М. 
 • 12 красавіка 2018 года адбылася канферэнцыя магістрантаў, якія вывучаюць дысцыпліну «Філасофія і метадалогія навукі» на тэму «Каштоўнасныя арыентацыі сучаснага грамадства ва ўмовах глабальных пагроз і выклікаў». На канферэнцыі было прадстаўлена 27 дакладаў па актуальных для Рэспублікі Беларусь пытаннях навукова-тэхнічнага, сацыяльна-эканамічнага і духоўнага развіцця. Усе даклады ўтрымлівалі новую праблематыку, якая мела тэарэтычнае і практычнае значэнне. Магістрант Прышчэпаў А. А. выступіў з дакладам «Сучасныя каштоўнасныя арыентацыі беларускага грамадства»; магістрант Грышчанка Л. С. прадставіў даклад «Трансгуманізм і перспектывы чалавека: надзеі і рызыкі». Магістрант Каспяровіч М. Л. расказаў аб чацвёртай прамысловай рэвалюцыі і лічбавай эканоміцы. Магістрант Краўчанка М. Л. прысвяціла даклад экалагічнай культуры і яе ролі ў пераадоленні духоўнага і экалагічнага крызісаў. Канферэнцыя прайшла паспяхова, удзельнікі атрымалі новыя веды аб сучасных праблемах і накірунках іх вырашэння. На канферэнцыі з дакладамі таксама выступілі прафесар Вадап'янаў П. А. і загадчык кафедры, дацэнт П. М. Бурак.
 • 27 красавіка адбыліся пасяджэння секцыі кафедры філасофіі і правы ў рамках традыцыйнай 68 студэнцкай навукова-тэхнічнай канферэнцыі. На пленарным пасяджэнні ўдзельнікі прадставілі 16 дакладаў і больш за 23 навуковых паведамленняў былі аформлены як стэндавыя. Падрыхтоўка спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі патрабуе асваення базавых прынцыпаў метадалогіі навуковага пазнання, навыкаў крытычнага мыслення і фармавання абгрунтаванага аргументаванага пункту гледжання на актуальныя пытанні глабальнай і рэгіянальнай інтэлектуальнай сацыяльнай дынамікі. Вынікі тэарэтычнага вывучэння названых праблем былі прадстаўлены ў дакладах Прыходзька І., Фісюк А., Бушуровай Ан., Лыщицкай М. Даследчыкі паказалі добры ўзровень тэарэтычнай распрацаванасці тэм, аформілі даклады з выкарыстаннем сродкаў мультымедыйных прэзентацый. Фарміраванне базавых акадэмічных кампетэнцый навучэнцаў - гэта істотны элемент фармавання паўнавартаснай і працаздольнай асобы. Тэматыка дакладаў падсекцыі "Філасофія. Сацыялогія. Правазнаўства" ахапіла шырокае і разнастайнае кола сацыяльных, сацыяльна-эканамічных праблем развіцця сучаснага беларускага грамадства. 
 • 14 снежня 2016 года адбылася студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя па філасофіі, сацыяльна-гуманітарных і правазнаўчых навуках «Сучаснае
  гуманітарныя веды ў сістэме апераджальнай адукацыі». У працы канферэнцыі прынялі ўдзел больш за 40 студэнтаў факультэтаў ІЭ, ХТіТ, ТАВ, ФІТ, ТТЛП. На пленарным пасяджэнні былі прадстаўлены 12 паведамленняў па актуальных пытаннях развіцця філасофіі і метадалогіі навукі, гісторыі філасофіі, сацыяльнай філасофіі і актуальных праблемах глабальнага і нацыянальнага сацыяльна-эканамічнага развіцця. Даклады былі выкананы на высокім тэарэтычным узроўні і прадстаўлены з выкарыстаннем мультымедыйных прэзентацый. Больш за 20 паведамленняў былі прадстаўлены як стэндавыя паведамленні.
 • 16 снежня 2015 года праведзена студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя "Гуманітарныя веды і перспектывы апераджальнай адукацыі», прысвечаная найбольш актуальным аспектам развіцця сучасных навуковых ведаў. У ёй прынялі ўдзел 29 студэнта факультэтаў ХТіТ, ТАВ, ТТЛП, ІЭ, ІТ. 12 дакладаў былі заслуханыя на пленарным пасяджэнні і 18 паведамленняў выстаўлены ў выглядзе стэндавых дакладаў. Тэмы дакладаў і паведамленняў ахапілі шырокае кола гісторыка-філасофскай, антрапалагічнай, сацыялагічнай, сацыяльна-экалагічнай праблематыкі. Лепшымі дакладамі былі абраныя паведамленні Грашчанка У.І. і Кажарновіч Д.А., Сафроненка М.М., Рамашка В.А.
 • 9 снежня 2015 г. кафедра правяла традыцыйную алімпіяду па філасофіі. Тэмай турніру была абраная антычная філасофія і філасофія навукі і тэхнікі. У алімпіядзе прынялі ўдзел 25 студэнтаў 2 курсу факультэтаў ІТ, ХТіТ, ЛГ. Заданні першага і другога тураў, якія прадстаўлялі сабой бліц-тэст і творчы конкурс, дазволілі ўдзельнікам праявіць як веды навучальнага матэрыялу, так і здольнасці ў развазе на свабодныя тэмы. Па выніках спаборніцтва прызавыя месцы размеркаваліся наступным чынам: 1 месца - Чобат Н., 2 месца - Хворась С., Міхалкевіч Н., 3 месца - Якімук К. Усе студэнты-прызёры былі падрыхтаваныя к.ф.н. Крывароцька В.В.
 • 24 красавіка 2015 года адбылася студэнцкая навукова-тэхнічная канферэнцыя. Упершыню ў рабоце канферэнцыі асобнай падсекцыя былі вылучаны даклады па сацыялогіі арганізацыі. На пленарным пасяджэнні ўдзельнікі прадставілі 14 дакладаў і больш за 10 навуковых паведамленняў былі аформлены як стэндавыя. Падрыхтоўка спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі патрабуе асваенне базавых прынцыпаў адміністрацыйнага кіравання, навыкаў дыягностыкі і прафілактыкі вытворчых канфліктаў. Вынікі тэарэтычнага вывучэння названых праблем былі прадстаўлены ў дакладах Грышчанка Л.С. («Японскія метады кіравання ў арганізацыях»), Іскрыцкай Ю.М. («Асноўныя тэорыі матывацыі») Вейсанга Ильянес Г.Т. («Тэорыя бюракратыі і яе роля ў сучаснай сістэме кіравання»). Даследнікі паказалі добры ўзровень тэарэтычнай распрацаванасці тэм, аформілі даклады з выкарыстаннем сродкаў мультымедыйных прэзентацый. Фарміраванне адміністрацыйна-арганізацыйных кампетэнцый навучэнцаў - гэта істотны элемент фарміравання паўнавартаснай і працаздольнай асобы. Тэматыка дакладаў падсекцыі «Філасофія. Сацыялогія. Правазнаўства" ахапіла шырокае і разнастайнае кола сацыяльных, сацыяльна-эканамічных праблем развіцця сучаснага беларускага грамадства. Дакладчыкі прадставілі даследавання структуры і дынамікі сацыяльных элітаў, праблем сацыяльнай няроўнасці і эвалюцыі інстытута сям'і. Удзельнікі канферэнцыі прадстаўлялі факультэты ТТЛП, ХТіТ, ВСіП, ТАР. Па выніках абмеркавання як лепшыя былі адзначаны наступныя даклады: Грышчанка Л.С., Чорная Д.К. (ХТіТ 3-11), Вейсанга Ильянес Г.Т. (ХТіТ 3-12), Карасевіч М.В., Шанчук А.М. (ТАР 3-1).
 • 23 красавіка 2015 адбылася навуковая канферэнцыя «Постіндустрыяльныя тэндэнцыі ў развіцці грамадства і захаванне стабільнай будучыні Беларусі». Удзельнікі форуму - магістранты дзённай формы навучання - абмеркавалі філасофска - метадалагічныя пытанні і навуковыя праблемы развіцця постіндустрыяльнага грамадства. Мэта канферэнцыі складалася ў фарміраванні рознабаковага, цэласнага навуковага прадстаўлення аб асноўных тэндэнцыях, супярэчнасьцях, выкліках і рызыках постіндустрыяльных змяненняў грамадства, аб шляхах захавання стабільнай будучыні Беларусі. Арганізатарамі выступілі магістранты і іх навуковыя кіраўнікі: Бурак Пётр Міхайлавіч - к. ф. н., дацэнт, загадчык кафедры філасофіі і права; Вадап'янаў Павел Аляксандравіч - член-карэспандэнт НАН Беларусі, д. ф. н., прафесар кафедры філасофіі і права. На канферэнцыі было прадстаўлена 28 дакладаў. У яе рабоце прынялі ўдзел больш за 70 магістрантаў і студэнтаў дзённай формы навучання БДТУ.
 •