Склад кафедры

 

Каваленка Наталля Аляксандраўна,  канд. хiм. навук, дацэнт, заг. кафедры

 

Радзівон Алена Вадзімаўна,  канд. хiм. навук, дацэнт

 

Сакалоўскі Аляксандр Яўгенавіч,  канд. хiм. навук, дацэнт

 

Зiнькова Таццяна Мікалаеўна, канд. хiм. навук, дацэнт

 

Каўганка Уладзімір Мікалаевіч, канд. хiм. навук, дацэнт

 

Супiчэнка Галіна Мікалаеўна,  канд. хiм. навук, асістэнт

 

Савоська (Юр'ева) Ірына Валер'еўна, асістэнт

 

 

Выкладчыкі працуюць у навуковых лабараторыях №№ 448, 450 і 457 навучальнага корпуса № 4.

Працоўнае месца заг. кафедры - каб. № 449 у навучальным корпусе № 4.

Працоўны тэлефон  - (017) 327-30-24 

Элeктроннaя пoшта  - analit@belstu.by 

Працоўны паштовы адрас для перапіскі  - 220050, г. Мінск, вул. Свярдлова, 13а, БДТУ, кафедра аналітычнай хіміі