Навуковая школа

У 1964 г.  На аснове кафедры агульнай і арганічнай хіміі была сфарміравана кафедра арганічнай хіміі, якой з 1964 па 1990 г.г.кіраваў доктар хімічных навук, прафесар Усевалад Міхайлавіч Рэзнікаў. У  1964 г. у складзе кафедры працавалі асс.Міляшкевіч Я.Г., асс. Міхасёва М.Ф., 3 лабаранты. Неўзабаве на кафедру прыходзяць маладыя аспіранты - будучыя дацэнты кафедры: Аляксееў А.Д., Матусевіч Л.Г., (Выпускнікі БТІ), Сянько І.В. Кафедра перамяшчаецца ў ізноў пабудаваны хімічны корпус (корпус 3, паверх 4). Хутка фарміруецца навуковая тэматыка кафедры: "Навуковыя асновы хімічнай перапрацоўкі расліннай сыравіны". Да сярэдзіны 70-х гадоў склалася Беларуская навуковая школа па хіміі лігніну, заснавальнікам і нязменным кіраўніком якой быў прафесар Рэзнікаў В.М.   У 1976 г. на кафедры пачынае сваю працу ў якасці дацэнта Шчарбіна А. Э. У  1987 г. яна абараніла дысертацыю на саісканне вучонай ступені доктара хімічных навук. Пад кіраўніцтвам прафесара Шчарбіна А. Э. выкананы цыкл даследаванняў у галіне тэарэтычных асноў сучасных метадаў падзелу і ачысткі арганічных сумесяў, вуглевадароднай сыравіны з выкарыстаннем бінарных растваральнікаў. 


З навуковай школы выйшлі 3 доктары навук:

Рэзнікаў У.М. (1972),   

- Зільберглейт М.А.  (1991), 

-  Салаўёва Т.В.  (1996),

больш за 20 кандыдатаў хімічных навук: дац. Сянько І.В. (1970), дац. Матусевіч Л.Г. (1971), дац. Аляксееў А.Д. (1971), дац.Міляшкевіч Я.Г. (1976), дац. Селівёрстава Т.С. (1979), дац. Кушнер М.А. (1991) і інш.          

 

Асноўныя дасягненні школы па хіміі лігніну (1964-2004).

  • Рэакцыйная здольнасць лігніну.  Абгрунтаваны механізм сульфітнага варэння драўніны як сукупнасць канкурэнтных рэакцый лігніну. Выдадзена 3 манаграфіі, апублікавана больш за 300 навуковых прац.
  • Філагенез і будова лігніну.  Упершыню даказана прысутнасць лігніну ў імхах і водарасці, вывучаны лігнін 8 родаў раслін, прапанаваны філагенетычны шэраг раслін. Апублікавана больш за 40 навуковых артыкулаў.
  • Навуковыя асновы сучасных метадаў дэлігніфікацыі расліннай сыравіны.  Распрацаваны арыгінальныя, экалагічна чыстыя акісляльныя і аргана-сальвентныя спосабы дэлігніфікацыі драўніны і перапрацоўкі ільну.Атрымана 26 аўтарскіх пасведчанняў і 2 патэнты РБ.
  • Вытворчасць драўняных пліт і выкарыстанне лігніну.  Створаны новыя тэхналогіі вытворчасці валакняных паўфабрыкатаў, ДВП і ДСП (27 аўтарскіх пасведчанняў, 2 патэнты РБ). Прапанаваныя спосабы атрымання на аснове лігніну аргана-мінеральных угнаенняў, стабілізатараў і напаўняльнікаў эластамерных кампазіцый (6 аўтарскіх пасведчанняў, 3 патэнты РБ).

Рэзнікаў Усевалад Міхайлавіч і яго навуковая спадчына

Здесь можно добавить текст...