Кафедра тэхналогіі дрэваапрацоўчых вытворчасцей

 

 

Агульныя звесткі аб кафедры

 

   Кафедра тэхналогіі дрэваапрацоўчых вытворчасцей забяспечвае вучэбную работу па тэхналогіі лесапільнай вытворчасці, гідратэрмічнай апрацоўцы і ахове драўніны, тэхналогіі клееных матэрыялаў і пліт, тэхналогіі дрэваапрацоўкі, комплексным выкарыстанні драўніны, асновах механічнай апрацоўкі драўніны, тэхналогіі і абсталяванні дрэваапрацоўчых вытворчасцей, мадэліраванні і аптымізацыі працэсаў у дрэваапрацоўцы, асновах навуковых даследаванняў і інавацыйнай дзейнасці.

 

   Кафедра з'яўляецца выпускаючай і вядзе падрыхтоўку інжынераў-тэхнолагаў па спецыяльнасці «Тэхналогія дрэваапрацоўчых вытворчасцей», удзельнічае ў падрыхтоўцы спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй па спецыяльнасцях «Машыны і абсталяванне ляснога комплексу», «Энергаэфектыўныя тэхналогіі і энергетычны менеджмент», «Прафесійнае навучанне», па шэрагу эканамічных спецыяльнасцей.

   Намаганнямі выкладчыкаў, вучэбна-дапаможнага персаналу на кафедры створана неабходная матэрыяльна-тэхнічная база, якая дазваляе на высокім узроўні праводзіць навучальныя заняткі і выконваць навуковыя даследаванні. У цяперашні час маюцца навучальныя і навуковыя лабараторыі гідратэрмічнай апрацоўкі і аховы драўніны, клееных матэрыялаў і пліт, фізіка-механічных выпрабаванняў матэрыялаў і канструкцый, прэсавая, мікрабіялагічная і хімічная. Навучальны працэс у поўным аб'ёме забяспечаны вучэбна-метадычнай літаратурай, большая частка якой распрацавана выкладчыкамі кафедры.

   Асноўнымі напрамкамі навукова-даследчай работы кафедры і ўваходзячай у яе склад лабараторыі вогнеаховы будаўнічых канструкцый і матэрыялаў з'яўляюцца:

- тэорыя, тэхналогія і абсталяванне гідратэрмічнай і ахоўнай апрацоўкі драўніны і драўняных матэрыялаў;

- тэорыя, тэхналогія і абсталяванне лесапілавання;

- тэхналогія і абсталяванне клееных матэрыялаў і драўняных пліт.

   Навукова-даследчыя работы выконваюцца ў рамках дзяржаўных навукова-тэхнічных праграм, такіх як «Лес – экалогія і рэсурсы», «Лясы Беларусі і іх рацыянальнае выкарыстанне», «Біярацыянальныя пестыцыды», «Цэнтрабежная тэхніка», а таксама на падставе прамых гаспадарчых дагавораў з прамысловымі прадпрыемствамі. Навуковыя распрацоўкі кафедры адрозніваюцца навізной і практычнай значнасцю, што пацверджана атрыманнем 56 аўтарскіх пасведчанняў і патэнтаў.

   На кафедры функцыянуе навукова-даследчая лабараторыя вогнеаховы будаўнічых канструкцый і матэрыялаў (НДЛ ВБКіМ). Кіруе лабараторыяй кандыдат тэхнічных навук А.К. Леановіч. НДЛ ВБКіМ праводзіць сертыфікацыйныя выпрабаванні драўніны, ахоўных сродкаў для драўніны, будаўнічых канструкцый і матэрыялаў.

   На кафедры вядзецца падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі ў сістэмах магістратуры і аспірантуры. У розны час выхаванцы кафедры абаранілі 27 кандыдацкіх дысертацый.

   У цяперашні час на кафедры працуюць загадчык кафедры Бажэлка I. K., дацэнты Снапкоу В. Б., Янушкевіч А.А., Мазанік Н.У., Фядосенка І.Г., асістэнты Бабіч Д.П., Вярэцікаў І.І., загадчык лабараторыі Леановіч А.К., інжынеры Харытончык Т.І., Куис Л.І.

   Выпускнікі па спецыяльнасці тэхналогія дрэваапрацоўчых вытворчасцей (інжынеры-тэхнолагі) размяркоўваюцца на дрэваапрацоўчыя прадпрыемствы розных міністэрстваў і ведамстваў, а таксама на сумесныя і прыватныя прадпрыемствы, у каледжы і тэхнікумы, у НДІ і праектныя арганізацыі. Выдатнікі вучобы, якія праявілі здольнасць да навуковых даследаванняў, паступаюць у магістратуру і аспірантуру.

   Выпускнікі працуюць тэхнолагамі, канструктарамі, майстрамі, начальнікамі цэхаў, галоўнымі спецыялістамі і кіраўнікамі прадпрыемстваў, ведамстваў і міністэрстваў, выкладчыкамі ВНУ, каледжаў, тэхнікумаў.

 

Гісторыя кафедры

 

    Кафедра была арганізавана ў 1949 г. і называлася кафедрай лесапільнай і фанернай вытворчасці. Яе заснавальнікам з'яўляецца заслужаны работнік вышэйшай школы БССР доктар тэхнічных навук прафесар Мікалай Арсеньевіч Бацін.

   На працягу апошніх 60 гадоў разам з развіццём універсітэта ўдасканальвалася структура яго падраздзяленняў. У 1961 г. на аснове кафедры лесапільнай і фанернай вытворчасці былі арганізаваны дзве кафедры: лесапілавання і праектавання дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў (з 1976 г. – кафедра тэхналогіі піламатэрыялаў) і кафедра драўняных пластыкаў і новых матэрыялаў (з 1976 г. – кафедра тэхналогіі клееных матэрыялаў і пліт).

   Кафедру тэхналогіі піламатэрыялаў да 1986 г. узначальваў прафесар М.А. Бацін, а з 1986 г. – дацэнт А.А. Янушкевіч. Загадчыкамі кафедры тэхналогіі клееных матэрыялаў і пліт былі прафесар А.М. Мінін (1961-1981 гг.), прафесар Г.М. Шутаў (1981-1995 гг.) і дацэнт В.Б. Снапкоў (з 1996 г).

   У 1988 г. у сувязі з перабудовай вышэйшай школы кафедра тэхналогіі піламатэрыялаў была аб'яднана з кафедрай тэхналогіі вырабаў з драўніны. Новае структурнае падраздзяленне было названа кафедрай тэхналогіі дрэваапрацоўчых вытворчасцей. Яе загадчыкам быў абраны дацэнт А.А. Янушкевіч. Праз 20 гадоў у 2008 г. на кафедру тэхналогіі клееных матэрыялаў і пліт былі перададзены дысцыпліны лесапільнага профілю, і яна была перайменавана ў кафедру тэхналогіі дрэваапрацоўчых вытворчасцей. Узначальвае кафедру I.К. Бажэлка.

     У перыяд з 1957 па 1994 гг. на кафедры функцыянавала навукова-даследчая лабараторыя комплекснага выкарыстання драўнянай сыравіны (НДЛ КВДС), а з 1981 па 1994 гг. – навукова-даследчая лабараторыя мадыфікацыі драўніны. У гэтых навуковых падраздзяленнях былі выкананы даследаванні, якія маюць вялікае тэарэтычнае і практычнае значэнне.

   У 1998 г. на кафедры была створана навукова-даследчая лабараторыя вогнеаховы будаўнічых канструкцый і матэрыялаў, якую ўзначаліў доктар тэхнічных навук М.А. Тычына. Лабараторыяй была атрымана ліцэнзія МНС Рэспублікі Беларусь на права ажыццяўлення навукова-тэхнічнай дзейнасці ў галіне вогнеаховы. Яна была таксама акрэдытавана Дзяржстандартам Рэспублікі Беларусь на незалежнасць і тэхнічную кампетэнтнасць. З 2007 г. лабараторыяй кіруе кандыдат тэхнічных навук А.К. Леановіч.

Н.А. Тычына

    У розны час на кафедры плённа працавалі і зрабілі істотны ўнёсак у падрыхтоўку інжынерных і навуковых кадраў прафесары А.М. Мінін, Г.М. Шутаў, доктар навук М.А. Тычына, дацэнты В.А. Бірукоў, В.У. Багамазаў, А.Е. Грушаўская, М.З. Захараў, П.У. Каршакевіч, Ф.С. Марціновіч, Г.С. Вахранёў, Л.Ф. Дончанка, Я.А. Бучнева, В.І. Пастушэні, кандыдат навук Я.Б. Шалькевіч.  

 

Г.С. Вахранев

Л.Ф. Дончанка

Я.А. Бучнева

   Прафесар М.А. Бацін быў арганізатарам і навуковым кіраўніком НДЛ КВДС і ўнёс значны ўклад ва ўдасканаленне і развіццё навуковых даследаванняў. Распрацаваная ім тэорыя раскрою піловачнай сыравіны на пілапрадукцыю спрыяе рацыянальнаму выкарыстанню драўнянай сыравіны, зберажэнню лясных багаццяў нашай краіны і паляпшэнню экалагічнай сітуацыі ў Беларусі.

   Пад кіраўніцтвам прафесара А.М. Мініна была распрацавана тэхналогія атрымання драўняных пластыкаў з натуральнай і здробненай драўніны, лігніну, вогнішчы і іншых матэрыялаў. Дацэнт В.А. Бірукоў кіраваў даследаваннямі па інтэнсіфікацыі працэсаў склейвання і сушкі драўніны з выкарыстаннем токаў высокай частаты. Пад кіраўніцтвам прафесара Г.М. Шутава супрацоўнікі кафедры і лабараторыі мадыфікацыі драўніны плённа працавалі над рашэннем праблемы стварэння вогне-, бія- і хімічнастойкай драўніны і матэрыялаў на яе аснове. Былі прадоўжаны работы па стварэнні новых спосабаў інтэнсіфікацыі працэсаў сушкі і склейвання драўніны з выкарыстаннем энергіі электрамагнітнага поля звышвысокіх частот.

 

Кантакты

 

Паштовы адрас – 220006, г. Мінск, вул. Свярдлова, 13а, кафедра тэхналогіі дрэваапрацоўчых вытворчасцей

Тэлефон кафедры - (017) 327-73-50

Электронная пошта - tdp@belstu.by

Загадчык кафедры Бажэлка I. К. - аўд. 416 корпус 4

Увага! Праводзіцца конкурс на лепшы герб кафедры ТДП. Эскізы ў колеры дасылайце на электронную пошту кафедры.