Цэнтр выдавецка-паліграфічных і мультымедыя тэхналогій

Цэнтр выдавецка-паліграфічных і мультымедыя тэхналогій (Цэнтр ВПіМТ) з'яўляецца структурным падраздзяленнем універсітэта, якое выконвае арганізацыйна-тэхнічныя, вучэбна-метадычныя функцыі з мэтай забеспячэння сумесна з факультэтамі і кафедрамі ўніверсітэта ўдасканалення навучальнага працэсу шляхам укаранення прагрэсіўных тэхналогій навучання на базе тэхнічных сродкаў навучання.

Цэнтр ВПіМТ створаны ў мэтах пашырэння магчымасцяў забеспячэння навучальнага працэсу ў БДТУ, патрэбаў іншых вышэйшых навучальных устаноў рэспублікі, іншых арганізацый і ведамстваў у вучэбнай, навуковай, метадычнай і даведачнай літаратуры, а таксама рознага роду паліграфічнай прадукцыі на папяровых і лічбавых носьбітах.

Цэнтр ВПіМТ узначальвае начальнік Цэнтра, які прызначаецца на пасаду загадам рэктара.

Начальнік Цэнтра ВПіМТ Васілевіч Цімур Уладзіміравіч (каб. № 105, корп. 3а, тэл. 327-03-83).

У склад Цэнтра ВПіМТ уваходзяць:

1. Лабараторыя паліграфіі і аператыўнага друку (каб. № 26а, корп. 1).

Забеспячэнне навучальнага працэсу вучэбнай, навуковай, метадычнай і даведачнай літаратурай і іншай паліграфічнай прадукцыяй, аператыўнае тыражаванне невучэбнай дакументацыі для адміністрацыі і падраздзяленняў універсітэта.

Заг. лабараторыяй Карабчук Таццяна Аркадзьеўна (тэл. 327-70-91).

2. Лабараторыя інфармацыйна-тэхнічнага забеспячэння электронных навучальных выданняў і дыстанцыйнага навучання (каб. № 303, корп. 4).

Падрыхтоўка тэхнічнымі сродкамі БДТУ электроннай вучэбнай і вучэбна-метадычнай літаратуры.

Старэйшы лабараторыі інжынер Болбат Яна Часлваўна (тэл. 327-57-13).

Навуковы кіраўнік лабараторыі дацэнт Гурын Мікалай Іванавіч (тэл. 327-43-76).

3. Рэдакцыйна-выдавецкая група (каб. № 403, корп. 1).

Падрыхтоўка да выдання паліграфічнымі сродкамі БДТУ вучэбнай і вучэбна-метадычнай літаратуры - навучальных дапаможнікаў, вучэбна-метадычных дапаможнікаў, тэкстаў лекцый, практыкумаў, іншай вучэбна-метадычнай літаратуры (за выключэннем загадаў, пастаноў, распараджэнняў, бланкавай прадукцыі, цыркуляраў і інш.), а таксама штогадовага выпуску навуковага часопіса «Працы БДТУ». Фарміраванне планаў выпуску ведамаснай і вучэбна-метадычнай літаратуры, абмінаючы выдавецтва, і прадстаўленне іх на разгляд і зацвярджэнне рэдакцыйна-выдавецкаму савету ўніверсітэта.

Старэйшы групы рэдактар I катэгорыі Рабая Рэгіна Мар'янаўна (тэл. 327-10-91).

4. Група камп'ютэрнага набору і вёрсткі (пакой. № 108, корп. 2).

Падрыхтоўка да выдання тэхнічнымі сродкамі аддзела вучэбнай і вучэбна-метадычнай літаратуры - навучальных дапаможнікаў, вучэбна-метадычных дапаможнікаў, тэкстаў лекцый, практыкумаў, іншай вучэбна-метадычнай літаратуры, а таксама штогадовага выпуску навуковага часопіса «Працы БДТУ», запрашальных білетаў, віншавальных адрасоў.

Старэйшы групы інжынер II катэгорыі Шантаровіч Вольга Юр'еўна (тэл. 380-23-41).

4. Група інфармацыйных тэхналогій і сродкаў навучання (каб. № 321, корп. 4).

Забеспячэнне тэхнічнымі сродкамі навучальнага працэсу для павышэння яго эфектыўнасці.

Старэйшы групы Гудзь Валерый Мікалаевіч (тэл. 327-57-13).

5. Цэнтр друку.