Часопіс "Труды БГТУ"

Навуковы часопіс “Труды БГТУ” выдаецца з ліпеня 1993 года

Заснавальнік: установа адукацыі “Беларускі  дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт”

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі сродка масавай інфармацыі Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь № 1329 ад 23 красавіка 2010 года

Міжнародны стандартны нумар серыйнага выдання ―
індэкс ISSN 1683-0377

Сайт часопіса: https://trudy.belstu.by

У часопісе публікуюцца вынікі завершаных і непублікаваных раней даследаванняў, якія маюць прыярытэтны характар. Часопіс разлічаны на навуковых супрацоўнікаў, прафесарска-выкладчыцкі склад, аспірантаў, шырокі круг спецыялістаў. Выходзіць адзін раз у год

 

ІНФАРМАЦЫЯ ПА ПАДПІСЦЫ

      1. Лясная гаспадарка

      2. Лясная і дрэваапрацоўчая прамысловасць

      3. Хімія і тэхналогія неарганічных рэчываў

      4 Хімія, тэхналогія арганічных рэчываў і біятэхналогія

      5. Гісторыя, філасофія, філалогія

      6. Фізіка-матэматычныя навукі і інфарматыка

      7. Эканоміка і кіраванне

      8. Навучальна-метадычная праца (1 раз у два гады)

      9. Выдавецкая справа і паліграфія

Наш індэкс: 

        для індывідуальных падпісчыкаў ― 00804                

        для ведамасных арганізацый ― 008042

Графік выхаду нумароў часопіса “Труды БГТУ

       6 Фізіка-матэматычныя навукі і інфарматыка  ―   чэрвень

       9 Выдавецкая справа і паліграфія ― чэрвень

       1 Лясная гаспадарка ―  ліпень

       2 Лясная і дрэваапрацоўчая прамысловасць ― жнівень

       5 Гісторыя, філасофія, філалогія ― верасень

       4 Хімія, тэхналогія арганічных рэчываў і біятэхналогія ―   кастрычнік

       3 Хімія і тэхналогія неарганічных рэчываў ― лістапад

       7 Эканоміка і кіраванне ― снежань

Кантакты

Сектар інфармацыйнага і выставачнага забеспячэння навуковай дзейнасці

вул. Свярдлова, 13а, г. Мінск, 220050

тэл./факс 327-31-50