Бягучая атэстацыя аспірантаў

ЗАЦВЕРДЖАНА

Указ Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь

01.12.2011 № 561

ПАЛАЖЭННЕ
аб падрыхтоўцы навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі ў Рэспубліцы Беларусь

ГЛАВА 7
бягучай атэстацыi асоб, якія атрымліваюць Паслявузаўская адукацыя

70. Для кантролю асваення аспірантамі (дактарантамі, суіскальнікамі) зместу адукацыйных праграм паслявузаўскай адукацыі не радзей як два разы на год яны праходзяць бягучую атэстацыю.

Інфармацыя пра час і месца правядзення атэстацыі па выніках навучальнага года за дзесяць каляндарных дзён да яе правядзення накіроўваецца дзяржаўнымі ўстановамі паслявузаўскай адукацыі ў вышэйстаячыя органы, а недзяржаўнымі - у Міністэрства адукацыі. Дадзеная інфармацыя накіроўваецца названымі ўстановамі адукацыі пасля ВНУ таксама ў ВАК і ДКНТ.

71. Для правядзення бягучай атэстацыі ў форме справаздачы аспіранта (дактаранты, суіскальніка) аб выкананні індывідуальнага плана работы загадам кіраўніка ўстановы адукацыі пасля ВНУ ствараюцца атэстацыйныя камісіі са спецыялістаў, якія маюць вучоныя ступені па адпаведнай галіне навукі, і сцвярджаецца графік правядзення атэстацый. У склад атэстацыйнай камiсii могуць быць уключаны навуковы кіраўнік (навуковы кансультант) навучэнца (пры яго наяўнасці), а таксама кіраўнік структурнага падраздзялення дадзенай установы, які ажыццяўляе арганізацыйнае кіраванне працэсам падрыхтоўкі навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі.

Бягучая атэстацыя ў форме кандыдацкіх экзаменаў і залікаў ажыццяўляецца экзаменацыйнымі камісіямі, якія ствараюцца ў парадку, якi вызначаецца Мiнiстэрствам адукацыi па ўзгадненню з ВАК.

72. Для праходжання бягучай атэстацыі аспірант (дактарант, суіскальнік) афармляе пісьмовы справаздачу, у якім змяшчаецца інфармацыя аб мерапрыемствах па выкананні індывідуальнага плана работы, а таксама канкрэтызуюцца асноўныя вынікі даследавання, атрыманыя за справаздачны перыяд. Пісьмовы справаздачу падпісваецца аспірантам (ад'юнктаў, дактарантам, суіскальнікам) і навуковым кіраўніком (навуковым кансультантам) навучэнца (пры яго наяўнасці). Пры гэтым навуковым кіраўніком (навуковым кансультантам) навучэнца (пры яго наяўнасці) рыхтуецца ўяўленне аб выкананні індывідуальнага плана работы аспірантам (дактарантам, суіскальнікам).

Справаздача аспіранта (ад'юнкта, дактаранта, суіскальніка) павінен быць абмеркаваны на пасяджэнні структурнага падраздзялення ўстановы адукацыі пасля ВНУ, у якім выконваецца дысертацыя, не пазней чым за месяц да праходжання атэстацыі. На пасяджэнні структурнага падраздзялення даецца ацэнка дакладнасці атрыманых вынікаў, карэктнасці прадстаўленых матэматычных мадэляў (пры іх наяўнасці) з прыцягненнем у выпадку неабходнасці спецыялістаў сумежных навуковых спецыяльнасцяў з іншых падраздзяленняў і арганізацый. Рашэнне па выніках абмеркавання прымаецца ў форме заключэння, у якім утрымліваецца рэкамендацыя атэстацыйнай камісіі па пытанні аб атэстацыі аспіранта (ад'юнкта, дактаранта, суіскальніка) зыходзячы з ацэнкі паўнаты выканання індывідуальнага плана работы, навізны атрыманых вынікаў і іх дакладнасці, а таксама даюцца рэкамендацыі па карэкціроўцы індывідуальнага плана работы.

У выпадку, калі прадстаўленыя ў справаздачы навуковыя вынікі аспіранта (ад'юнкта, дактаранта, суіскальніка) цалкам або часткова ставяцца не да той спецыяльнасці, па якой зацверджана тэма дысертацыі, або калі яны не стасуюцца з тэмай дысертацыі, даецца рэкамендацыя аб змене тэмы дысертацыі або спецыяльнасці, у адпаведнасці з якой асвойваецца змест адукацыйнай праграмы паслявузаўскай адукацыі.

Абмеркаванне справаздачы аспіранта (ад'юнкта, дактаранта, суіскальніка) у рамках яго бягучай атэстацыі можа праводзіцца індывідуальна або калегіяльна (у выглядзе семінараў) з прыцягненнем да абмеркавання спецыялістаў некалькіх структурных падраздзяленняў.

Заключэнне па выніках абмеркавання справаздачы аспіранта (дактаранты, суіскальніка) падпісваецца кіраўніком і сакратаром структурнага падраздзялення пры індывідуальнай форме правядзення атэстацыі альбо старшынствуючым і сакратаром пры правядзенні семінара.

73. Вынікам бягучай атэстацыі ў форме справаздачы аспіранта (дактаранты, суіскальніка) аб выкананні індывідуальнага плана работы з'яўляецца зацвярджэнне (станоўчы вынік бягучай атэстацыі) або нямоцныя (адмоўны вынік бягучай атэстацыі) атэстацыйнай камісіяй названага справаздачы з улікам прадстаўлення навуковага кіраўніка (навуковага кансультанта) навучэнца ( пры яго наяўнасці) і заключэння структурнага падраздзялення, адпаведнага профілю яго даследаванняў. Пры гэтым атэстацыйная камісія дае рэкамендацыю кіраўніка ўстановы адукацыі пасля ВНУ па пытанні далейшага навучання аспіранта (ад'юнкта, дактаранта, суіскальніка) ў аспірантуры (ад'юнктуры), дактарантуры.

Пратакол пасяджэння атэстацыйнай камісіі зацвярджаецца кіраўніком установы адукацыі пасля ВНУ.

74. У адпаведнасці з пратаколам пасяджэння атэстацыйнай камісіі аспірант (суіскальнік) па ўзгадненні з навуковым кіраўніком пры неабходнасці прымае меры па карэкціроўцы індывідуальнага плана работы. Калі па выніках бягучай атэстацыі аспіранта (суіскальніка) ўстаноўлена адпаведнасць вынікаў яго навуковых даследаванняў, што ўключаюцца ў дысертацыю, дзвюх спецыяльнасцях альбо спецыяльнасці або галіны навукі, якая адрозніваецца ад той, па якой праходзіла навучанне ў аспірантуры, аспірант (суіскальнік) абавязаны здаць кандыдацкі экзамен па другой спецыяльнай дысцыпліне, а ў выпадку адпаведнасці іншай галіны навукі - таксама экзамен у аб'ёме агульнаадукацыйнай праграмы ўстановы вышэйшай адукацыі.

75. Вынікі бягучай атэстацыі па выніках года да зацвярджэння кіраўніком установы адукацыі пасля ВНУ разглядаюцца вучоным саветам (саветам) гэтай установы. Пры гэтым вучоны савет (савет) установы адукацыі пасля ВНУ дае ацэнку паўнаце выканання навуковым кіраўніком (пры яго наяўнасці) сваіх абавязкаў. Адмоўная адзнака вучоным саветам (саветам) установы адукацыі пасля ВНУ з'яўляецца падставай для адхілення навуковага кіраўніка ад кіраўніцтва аспірантам (ад'юнктаў, суіскальнікам).

76. Не ў поўным аб'ёме альбо некваліфікавана якія выконваюць індывідуальныя планы аспіранты і дактаранты, якія атрымліваюць стыпендыю за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, пазбаўляюцца права на атрыманне стыпендыі.

Аспіранты (дактаранты, суіскальнікі), якія не выканалі індывідуальны план працы, адлічваюцца з устаноў адукацыі пасля ВНУ ў парадку і на ўмовах, вызначаных заканадаўствам.