Тым, хто паступае ў аспірантуру

Адукацыйныя праграмы аспірантуры забяспечваюць атрыманне навуковай кваліфікацыі «Даследчык» і рэалізуюцца ў дзённай або завочнай форме атрымання адукацыі, а таксама ў форме суіскальніцтва.

Адукацыйны працэс пры рэалізацыі адукацыйных праграм аспірантуры арганізуецца па навучальных гадах, а ў навучальных гадах - па паўгоддзях. Тэрмін навучання ў аспірантуры ў дзённай форме атрымання адукацыі не павінен перавышаць трох гадоў, завочнай - чатырох гадоў, форме суіскальніцтва - пяці гадоў, а ў форме суіскальніцтва ў мэтах здачы кандыдацкіх экзаменаў і залікаў па агульнаадукацыйных дысцыплінах - двух гадоў, калі іншае не ўстаноўлена Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь або Кодэксам.

Падрыхтоўка навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі ажыццяўляецца за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, арганізацый, індывідуальных прадпрымальнікаў ці іншых фізічных асоб, у тым ліку ўласных сродкаў грамадзяніна, які атрымлівае адукацыю пасля ВНУ, на падставе дагавораў аб падрыхтоўцы навуковага работніка вышэйшай кваліфікацыі, якія заключаюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам.

ЗАЦВЕРДЖАНА

Указ Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь

01.12.2011 № 561

ПАЛАЖЭННЕ
аб падрыхтоўцы навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі ў Рэспубліцы Беларусь

ГЛАВА 4
ПРАВІЛЫ ПРЫЁМУ АСОБ ДЛЯ АТРЫМАННЯ адукацыю пасля ВНУ

29. Прыём асоб для атрымання паслявузаўскай адукацыі незалежна ад падпарадкаванасці ўстановы адукацыі, а таксама навуковай спецыяльнасці, па якой рэалізуюцца адпаведныя адукацыйныя праграмы, ажыццяўляецца ў парадку, вызначаным гэтым Палажэннем, калі іншае не ўстаноўлена Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

30. Асобы, якія паступаюць у аспірантуру, павінны мець:

вышэйшую адукацыю;

схільнасць да навуковых даследаванняў, што пацвярджаецца навуковымі публікацыямі, удзелам у навукова-даследчых і інавацыйных праектах, канферэнцыях або іншымі матэрыяламі;

рэкамендацыю вучонага савета (савета) установы вышэйшай адукацыі або факультэта гэтай установы (для тых, хто паступае ў год заканчэння навучання ў дадзенай установе) альбо вопыт практычнай работы не менш за два гады на пасадах, якія патрабуюць наяўнасці вышэйшай адукацыі.

Тыя, хто паступае ў аспірантуру для атрымання навуковай кваліфікацыі «Даследчык» ў дзённай або завочнай форме атрымання адукацыі павінны здаць кандыдацкія экзамены і залікі па агульнаадукацыйных дысцыплінах да паступлення ў аспірантуру.

Для тых, хто паступае ў аспірантуру для навучання ў завочнай форме атрымання адукацыі і ў форме суіскальніцтва, за выключэннем навучання ў форме суіскальніцтва ў мэтах здачы кандыдацкіх экзаменаў і залікаў па агульнаадукацыйных дысцыплінах, вопыт практычнай працы не менш за два гады на пасадах, якія патрабуюць наяўнасці вышэйшай адукацыі, з'яўляецца абавязковым .

31. Для атрымання паслявузаўскай адукацыі I прыступкі прымаюцца па спецыяльнасцях:

педагагічнай галіны навукі - асобы, якія маюць вышэйшую педагагічную адукацыю і стаж працы ў сферы адукацыі ў якасці спецыяліста з вышэйшай адукацыяй не менш за два гады.

Замежныя грамадзяне, якія паступаюць у аспірантуру, павінны мець вышэйшую адукацыю на ўзроўні магістра навук (мастацтваў).

32. Асобы, якімі не здадзены кандыдацкія экзамены і залікі па агульнаадукацыйных дысцыплінах, абавязаны здаць іх да паступлення ў аспірантуру.

Дапускаецца паступленне ў аспірантуру асоб, спецыяльнасць (спецыялізацыя) вышэйшай адукацыі якіх не адпавядае галіне навукі, па спецыяльнасці якой плануецца іх навучанне ў аспірантуры. У працэсе навучання дадзеныя асобы павінны таксама здаць экзамен у аб'ёме агульнаадукацыйнай праграмы установы вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці (спецыялізацыі), супадальнай са спецыяльнасцю ў аспірантуры або блізкай да яе.

33. У дактарантуру прымаюцца асобы, якія маюць вучоную ступень кандыдата навук і якія з'яўляюцца аўтарамі навуковых артыкулаў, а таксама іншых матэрыялаў па выніках навуковых даследаванняў (манаграфій, матэрыялаў, якія адносяцца да аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці, зарэгістраваным ва ўстаноўленым парадку, матэрыялаў і (або) тэзісаў дакладаў на канферэнцыях, справаздач аб выкананых даследаваннях і распрацоўках, актаў (даведак) аб іх выкарыстанні, якія пацвярджаюць удзел у выкананні дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў, навукова-тэхнічных праграм і інавацыйных праектаў па прыярытэтных напрамках навуковых даследаванняў альбо прыярытэтных напрамках навукова-тэхнічнай дзейнасці), якія складаюць аснову для доктарскай дысертацыі з магчымасцю яе завяршэння на працягу трох гадоў.

34. Прыём у аспірантуру, дактарантуру ажыццяўляецца штогод на конкурснай аснове з 1 па 31 кастрычніка незалежна ад падпарадкаванасці ўстановы адукацыі пасля ВНУ, спецыяльнасці і галіны навукі, па якіх рэалізуюцца адукацыйныя праграмы паслявузаўскай адукацыі, а таксама формы атрымання адукацыі.

35. суіскальніцтва як форма падрыхтоўкі навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі на I ступені паслявузаўскай адукацыі разам з засваеннем адукацыйнай праграмы аспірантуры ўключае таксама падрыхтоўку і здачу кандыдацкіх экзаменаў і залікаў па агульнаадукацыйных дысцыплінах ў выпадках, калі навучанне ў форме суіскальніцтва праходзяць асобы, якія не маюць ступені магістра.

Дапускаецца залічэнне асоб на навучанне ў форме суіскальніцтва на I ступені паслявузаўскай адукацыі для здачы кандыдацкіх экзаменаў і залікаў па агульнаадукацыйных дысцыплінах у мэтах далейшага навучання ў аспірантуры ў дзённай або завочнай форме атрымання адукацыі. У гэтым выпадку па завяршэнні тэрміну навучання навуковая кваліфікацыя «Даследчык» не прысвойваецца.

36. Штогод да 1 ліпеня ўстановы адукацыі пасля ВНУ абавязаны апублікаваць аб'яву аб прыёме ў аспірантуру (ад'юнктуру), дактарантуру па пэўных спецыяльнасцях і галінах навукі ў адной з газет: «Савецкая Беларусь», «Рэспублiка», «Звязда», «Народная газета», «Беларуская ніва», «Медыцынскі веснік», «Літаратура і мастацтва». У аб'яве павінна быць паказана колькасць месцаў у адпаведнасці з кантрольнымі лічбамі прыёму, якія ўсталёўваюцца ДКНТ, па кожнай з спецыяльнасцяў і па кожнай форме атрымання адукацыі (дзённая, завочная, суіскальніцтва). Прыём дакументаў для паступлення ў аспірантуру, дактарантуру ажыццяўляецца з 1 жніўня па 30 верасня.

37. Асобы, якія паступаюць у аспірантуру, падаюць на імя кіраўніка ўстановы адукацыі пасля ВНУ заяву, да якога прыкладаюць дакументы ў адпаведнасці з пералікам, што вызначаюцца Міністэрствам адукацыі. Пералік дакументаў, што прад'яўляюцца для паступлення ў ад'юнктуру, вызначаецца дзяржаўнымі органамі, у падпарадкаванні якіх знаходзяцца дзяржаўныя ўстановы адукацыі пасля ВНУ, якія маюць ад'юнктуру.

Дакумент, які сведчыць асобу, і арыгіналы дакументаў аб адукацыі прад'яўляюцца пры паступленні ў аспірантуру асабіста.

38. Асобы, якія паступаюць у дактарантуру, падаюць на імя кіраўніка ўстановы адукацыі пасля ВНУ заяву, да якога прыкладаюць дакументы ў адпаведнасці з пералікам, што вызначаюцца Міністэрствам адукацыі. Пералік дакументаў, што прад'яўляюцца для паступлення ў дактарантуру, якая ажыццяўляе падрыхтоўку кадраў вышэйшай навуковай кваліфікацыі для Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, іншых войскаў і воінскіх фарміраванняў Рэспублікі Беларусь, вызначаецца Міністэрствам абароны па ўзгадненні з Міністэрствам адукацыі. Пры гэтым для органаў унутраных спраў, органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях, органаў дзяржаўнай бяспекі, органаў памежнай службы пералік такіх дакументаў вызначаецца адпаведна Міністэрствам унутраных спраў, Міністэрствам па надзвычайных сітуацыях, Камітэтам дзяржаўнай бяспекі і Дзяржаўным пагранічным камітэтам па ўзгадненні з Міністэрствам адукацыі.

Дакумент, які сведчыць асобу, і арыгінал дыплома кандыдата навук (для замежных грамадзян - дыплом доктара філасофіі (Doctor of Phіlosophy (Ph.D) прад'яўляюцца пры паступленні ў дактарантуру асабіста.

39. Грамадзяне Рэспублікі Беларусь, асобы без грамадзянства і замежныя грамадзяне, якія з'яўляюцца ўладальнікамі замежных дыпломаў аб вышэйшай адукацыі і вучоных ступенях, да падачы дакументаў для паступлення ў аспірантуру, дактарантуру павінны пацвердзіць эквівалентнасць (адпаведнасць) сваіх замежных дакументаў беларускім дыпломаў аб вышэйшай адукацыі і вучоных ступенях ў парадку, устаноўленым актамі заканадаўства.

Неабходным умовай залічэння замежных грамадзян у аспірантуру, дактарантуру з'яўляецца наяўнасць у іх пашпарта або які замяняе яго дакумента, дакумента, які пацвярджае права знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, дагавора абавязковага медыцынскага страхавання, аформленых у парадку, устаноўленым актамі заканадаўства, а ў выпадку паступлення ў аспірантуру, дактарантуру з навучаннем на рускай (беларускай) мове - валоданне рускай (беларускай) мовай на ўзроўні, дастатковым для асваення адпаведнай адукацыйнай праграмы паслявузаўскай адукацыі.

40. Асобы, якія паступаюць у аспірантуру для навучання ў дзённай або завочнай форме атрымання адукацыі, здаюць уступны экзамен па спецыяльнай дысцыпліне ў аб'ёме вучэбнай праграмы I ступені вышэйшай адукацыі. Для атрымання паслявузаўскай адукацыі ў аспірантуры ў форме суіскальніцтва здача ўступнага экзамену не патрабуецца.

41. Асоба, якое паступае ў дактарантуру, павінна выступіць у структурным падраздзяленні ўстановы адукацыі пасля ВНУ, адпаведным профілі яго даследаванняў, з навуковым дакладам, у якім абагульняюцца вынікі навуковага даследаванні па тэме меркаванай дысертацыі і абгрунтоўваюцца тэрміны яе выканання.

42. Для правядзення прыёму ў аспірантуру, дактарантуру загадам кіраўніка ўстановы адукацыі пасля ВНУ ствараюцца прыёмная і экзаменацыйная камісіі.

Прыёмная камісія фарміруецца з ліку спецыялістаў, якія маюць вучоныя ступені. У яе склад ўключаюцца таксама работнікі ўстановы адукацыі пасля ВНУ, адказныя за адукацыю пасля ВНУ, а пры наяўнасці ў установе структурнага падраздзялення, які ажыццяўляе арганізацыйнае кіраванне працэсам падрыхтоўкі навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі, - кіраўнік гэтага падраздзялення.

У склад экзаменацыйнай камісіі, якая ажыццяўляе прыём ўступнага экзамену па спецыяльнай дысцыпліне, уваходзяць асобы, якія маюць навуковую ступень, як правіла, з ліку якія працуюць у установе адукацыі пасля ВНУ, якія з'яўляюцца аўтарамі не менш за тры навуковых публікацый (акрамя матэрыялаў, тэзісаў дакладаў на канферэнцыях) па навуковаму кірунку ў адпаведнасці са спецыяльнасцю і галіной навукі, хто паступае ў аспірантуру. Старшынёй экзаменацыйнай камісіі прызначаецца спецыяліст, які мае навуковую ступень, як правіла, доктара навук.

43. Прыёмная камісія разглядае прадстаўленыя дакументы, праводзіць сумоўе з абітурыентаў ва ўстанову адукацыі пасля ВНУ для навучання ў аспірантуры, дактарантуры і прымае заключэнне прыёмнай камісіі, аформленае ў выглядзе выпіскі з пратаколу пасяджэння, у якім:

пры паступленні ў аспірантуру - даецца характарыстыка навуковага ўзроўню апублікаваных работ (навуковага рэферата), схільнасці які паступае да навукова-даследчай працы, змяшчаецца прапанова аб допуску да ўдзелу ў конкурсе і ўступнага экзамену (пры паступленні для навучання ў дзённай або завочнай форме) альбо зняволенне аб актуальнасці тэматыкі і допуску да ўдзелу ў конкурсе (пры паступленні для навучання ў форме суіскальніцтва), выносіцца рэкамендацыя па кандыдатурах меркаваных навуковых кіраўнікоў;

пры паступленні ў дактарантуру - даецца ацэнка абгрунтаванасці прадстаўленага плана падрыхтоўкі дысертацыі і магчымасці яе завяршэння ў тэрміны, прадугледжаныя часткай другой пункта 62 гэтага Палажэння, змяшчаецца прапанова аб накіраванні які паступае ў дактарантуру ў адпаведнае структурнае падраздзяленне для выступлення з навуковым дакладам, допуску да ўдзелу ў конкурсе, прызначэнні яму пры неабходнасці навуковага кансультанта.

На падставе гэтага заключэння прыёмнай камісіі кіраўнік установы адукацыі пасля ВНУ выдае загад, у якім указваецца інфармацыя:

ў дачыненні да тых, хто паступае ў аспірантуру - аб допуску да ўступнага экзамену (пры паступлення для навучання ў дзённай або завочнай форме), даце яго правядзення, а таксама даце падвядзення вынікаў конкурсу;

ў дачыненні да тых, хто паступае ў дактарантуру - аб правядзенні навуковага семінара структурнага падраздзялення па профілю меркаванай дысертацыі, на якім яны павінны выступіць з навуковым дакладам, даце яго правядзення і даце падвядзення вынікаў конкурсу.

44. Экзаменацыйная камісія ажыццяўляе ацэнку ведаў, хто паступае ў аспірантуру асоб па дзесяцібальнай шкале ацэнкі ведаў.

45. Пры няяўцы які паступае на экзамен па прычынах, якія на падставе прадстаўленых дакументаў прызнаныя прыёмнай камісіяй слушнымі, дапускаецца на сайт ім прапушчанага экзамену ў межах тэрмінаў, устаноўленых кіраўніком установы адукацыі пасля ВНУ для правядзення ўступнага іспыту, да падвядзення вынікаў конкурсу.

Пры адсутнасці паважных прычын на сайт прапушчанага ўступнага экзамену не дапускаецца.

46. ​​Рашэнне аб залічэнні ў аспірантуру прыёмная камісія прымае па выніках конкурсу на падставе вынікаў здачы ўступнага экзамена з улікам ацэнак, атрыманых па кандыдацкіх экзаменаў і заліку па агульнаадукацыйных дысцыплінах, заключэння, названага ў абзацы другім часткі першай пункта 43 гэтага Палажэння, а таксама аналізу прадстаўленых дакументаў. Рашэнне афармляецца ў выглядзе выпіскі з пратаколу пасяджэння прыёмнай камісіі.

Ад здачы ўступнага экзамену па спецыяльнай дысцыпліне з выстаўленнем ацэнкі «дзесяць» вызваляюцца лаўрэаты спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў, альбо лаўрэаты спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі, альбо лаўрэаты рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў навуковых работ па дысцыплінах , адпаведным профілю абранай спецыяльнасці.

Пераважным правам для залічэння ў аспірантуру пры аднолькавых балах па выніках здачы ўступнага іспыту карыстаюцца асобы, якія (у парадку прыярытэтнасці):

прызнаныя лаўрэатамі спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў, альбо лаўрэатамі спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі, альбо лаўрэатамі рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў навуковых работ па дысцыплінах, адпаведным профілю абранай спецыяльнасці;

маюць навуковыя публікацыі па профілю абранай спецыяльнасці ў навуковых выданнях, уключаных у пералік выданняў, і (або) у замежных навуковых выданнях;

атрымалі больш высокую ацэнку прыёмнай камісіяй навуковых прац, апублікаваных у выданнях, якія не ўваходзяць у пералік выданняў, навуковага рэферата;

з'яўляюцца аўтарамі работ першай катэгорыі Рэспубліканскага конкурсу навуковых работ студэнтаў;

набралі больш высокую суму балаў па здадзеным кандыдацкіх экзаменаў і заліку па агульнаадукацыйных дысцыплінах;

маюць вопыт практычнай работы не менш за два гады па профілі, які адпавядае галіны навукі (групе спецыяльнасцяў), па якой будзе ажыццяўляцца навучанне ў аспірантуры;

атрымалі дыплом аб вышэйшай адукацыі з адзнакай;

выступалі з дакладамі на канферэнцыях.

Асобы, якія не прайшлі па конкурсе на навучанне за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, якія атрымалі на ўступным экзамене адзнаку не нiжэй чым "чатыры", маюць права ўдзельнічаць у конкурсе на навучанне ў аспірантуры на платнай аснове.

47. Рашэнне аб залічэнні асоб для навучання ў аспірантуры ў форме суіскальніцтва прыёмная камісія прымае на падставе прадстаўленай абітурыентаў заключэння навуковага семінара лабараторыі (пасяджэння кафедры) аб актуальнасці тэмы, якасці і аб'ёме самастойна выкананых дадзеных асобай даследаванняў па тэме якая рыхтуецца дысертацыі з улікам ацэнак у выпісцы з залікова-экзаменацыйных ведамасцей, якая прыкладаецца да дыплома аб вышэйшай адукацыі. Пры залічэнні асоб для навучання ў аспірантуры ў форме суіскальніцтва ў мэтах здачы кандыдацкіх экзаменаў і залікаў па агульнаадукацыйных дысцыплінах рашэнне прымаецца кіраўніком установы адукацыі пасля ВНУ з улікам ацэнак у выпісцы з залікова-экзаменацыйных ведамасцей, якая прыкладаецца да дыплома аб вышэйшай адукацыі.

48. Асоба, якое паступае ў дактарантуру, у тэрміны, устаноўленыя загадам кіраўніка ўстановы адукацыі пасля ВНУ, выступае з навуковым дакладам на пасяджэнні структурнага падраздзялення, профіль дзейнасці якога адпавядае меркаванай тэме яго дысертацыі. Які паступае ў навуковым дакладзе на аснове аналізу ўласных вынікаў навуковых даследаванняў павінен абгрунтаваць тэрміны выканання доктарскай дысертацыі, акрамя таго павінен прадставіць праект індывідуальнага плана работы. Структурнае падраздзяленне ўстановы адукацыі пасля ВНУ аналізуе актуальнасць навуковай тэмы, яе адпаведнасць прыярытэтных напрамках навуковых даследаванняў альбо прыярытэтных напрамках навукова-тэхнічнай дзейнасці, матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне выканання даследаванні па тэме дысертацыі, а таксама іншыя ўмовы, неабходныя для падрыхтоўкі дысертацыі ва ўстаноўленыя тэрміны.

49. Конкурсны адбор пры залічэнні ў дактарантуру праводзіцца з улікам:

прадугледжанага ў частцы трэцяй пункта 18 Палажэння аб прысуджэнні вучоных ступеняў і прысваенні вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь колькасці публікацый па тэме меркаванай дысертацыі ў навуковых выданнях, уключаных у пералік выданняў, і (або) замежных навуковых выданнях;

ўдзелу ў выкананні дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў, навукова-тэхнічных праграм і інавацыйных праектаў па прыярытэтных напрамках навуковых даследаванняў альбо прыярытэтных напрамках навукова-тэхнічнай дзейнасці;

ўдзелу ў міжнародных і рэспубліканскіх канферэнцыях;

практычнай рэалізацыі вынікаў навуковых даследаванняў, пацверджанай даведкамі, актамі аб іх выкарыстанні.

Пераважным правам для залічэння ў дактарантуру карыстаюцца асобы, якія з'яўляюцца ўладальнікамі стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь таленавітым маладым навукоўцам, а таксама якія маюць дзяржаўныя ўзнагароды за навуковыя дасягненні.

50. На падставе рашэння прыёмнай камісіі аб залічэнні ў аспірантуру, дактарантуру па выніках конкурсу ўстанова адукацыі пасля ВНУ ва ўстаноўленым парадку ў тыднёвы тэрмін заключае дагавор аб падрыхтоўцы навуковага работніка вышэйшай кваліфікацыі.

Пры залічэнні для атрымання паслявузаўскай адукацыі ў форме суіскальніцтва ў мэтах здачы кандыдацкіх экзаменаў і залікаў па агульнаадукацыйных дысцыплінах дагавор аб падрыхтоўцы навуковага работніка вышэйшай кваліфікацыі не заключаецца.

Пасля заключэння дагавора аб падрыхтоўцы навуковага работніка вышэйшай кваліфікацыі залічэнне ў аспірантуру (ад'юнктуру), дактарантуру афармляецца загадам кіраўніка ўстановы адукацыі пасля ВНУ.

Пачатак заняткаў ва ўстановах паслявузаўскай адукацыі - 1 лістапада.

Дадатак 1

да пастановы
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь

12.06.2012 № 62

ПЕРАЛІК
дакументаў, што прадстаўляюцца асобамі, што паступаюць у аспірантуру

1. Заява на імя кіраўніка ўстановы адукацыі, арганізацыі, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы паслявузаўскай адукацыі.

2. Дакумент аб узгадненні з Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, кіраўніком дзяржаўнага органа ці іншай дзяржаўнай арганізацыі выканання дысертацыйнага даследавання (для асоб, указаных у пункце 39 Палажэння аб прысуджэнні вучоных ступеняў і прысваенні вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 17 лістапада 2004 г г. № 560 (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2004, № 180, 1/6013; 2011, № 137, 1/13123).

3. Асабісты лісток па ўліку кадраў *.

4. Аўтабіяграфія *.

5. Копіі дыплома аб вышэйшай адукацыі і прыкладаемай да яго выпіскі з залікова-экзаменацыйнай ведамасці альбо копія дакумента аб адукацыі, які пацвярджае атрыманне адукацыі, эквівалентнага I ступені вышэйшай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь, з указаннем вывучаных дысцыплін і атрыманых па іх адзнак (балаў).

6. Копіі дыплома магістра і прыкладаемай да яго выпіскі з залікова-экзаменацыйнай ведамасці альбо копія дакумента аб адукацыі, які пацвярджае атрыманне адукацыі, эквівалентнага II ступені вышэйшай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь, з указаннем вывучаных дысцыплін і атрыманых па іх адзнак (балаў) (для грамадзян Рэспублікі Беларусь - пры наяўнасці).

7. Копія сертыфіката аб праходжанні інтэрнатуры (для асоб, якія паступаюць у аспірантуру для навучання па групе спецыяльнасцяў «Клінічная медыцына»).

8. Копія пасведчання аб здачы кандыдацкіх залікаў (дыферэнцыраваных залікаў) і кандыдацкіх экзаменаў па агульнаадукацыйных дысцыплінах (для асоб, якія паступаюць у аспірантуру для атрымання навуковай кваліфікацыі «Даследчык» ў дзённай або завочнай форме атрымання адукацыі).

9. Рэкамендацыя вучонага савета (савета) або факультэта ўстановы вышэйшай адукацыі (для асоб, якія паступаюць у аспірантуру для атрымання навуковай кваліфікацыі «Даследчык» у год атрымання вышэйшай адукацыі ў дадзенай установе вышэйшай адукацыі) або копія працоўнай кніжкі альбо іншыя дакументы, якія пацвярджаюць стаж працы ( для асоб, якія паступаюць у аспірантуру для атрымання навуковай кваліфікацыі «Даследчык»).

Асобы, якія атрымалі вышэйшую адукацыю па профілі адукацыі «Ахова здароўя», якім прысвоена кваліфікацыя "Лекар», пры паступленні ў аспірантуру ўстаноў адукацыі і арганізацый Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы паслявузаўскай адукацыі, па групе спецыяльнасцяў «Клінічная медыцына» без праходжання падрыхтоўкі ў інтэрнатуры і (або) двухгадовага стажу практычнай работы, прадстаўляюць рэкамендацыю, узгодненую з Мiнiстэрствам аховы здароўя Рэспублiкi Беларусь.

10. Заяўка арганізацыі - заказчыка кадраў (пры наяўнасці).

11. Спіс і копіі апублікаваных навуковых прац, а пры іх адсутнасці - навуковы рэферат па профілю абранай спецыяльнасці (для асоб, якія паступаюць у аспірантуру для атрымання навуковай кваліфікацыі «Даследчык»).

12. Дакументы, якія пацвярджаюць удзел у выкананні навукова-даследчых і інавацыйных праектаў, копіі матэрыялаў і (або) тэзісаў дакладаў на навуковых, навукова-практычных канферэнцыях, з'ездах, сімпозіумах і іншых падобных мерапрыемствах (пры наяўнасці).

13. Заключэнне навуковага семінара лабараторыі (пасяджэння кафедры) аб актуальнасці тэмы, якасці і аб'ёме самастойна выкананых даследаванняў па тэме якая рыхтуецца дысертацыі (для асоб, якія паступаюць у аспірантуру для атрымання навуковай кваліфікацыі «Даследчык» у форме суіскальніцтва).

14. Дакументы, якія даюць пераважнае права для залічэння ў аспірантуру для атрымання навуковай кваліфікацыі «Даследчык» (пры наяўнасці).

15. Тры фатаграфіі памерам 4 x 6 см (для асоб, якія паступаюць у аспірантуру для атрымання навуковай кваліфікацыі «Даследчык» у форме суіскальніцтва, і асоб, якія паступаюць у аспірантуру для навучання ў форме суіскальніцтва ў мэтах здачы кандыдацкіх экзаменаў і кандыдацкіх залікаў (дыферэнцыраваных залікаў) па агульнаадукацыйных дысцыплінах, - 2 фатаграфіі).

16. Медыцынская даведка аб стане здароўя (для грамадзян Рэспублікі Беларусь).

17. Заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі, выдадзенае тэрытарыяльнай арганізацыяй аховы здароўя Рэспублікі Беларусь (пасля праходжання абавязковага медыцынскага абследавання па кірунку ўстановы адукацыі, арганізацыі, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы паслявузаўскай адукацыі) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства).

18. Медыцынскае заключэнне аб стане здароўя і сертыфікат аб адсутнасці ВІЧ-інфекцыі, выдадзеныя афіцыйным органам аховы здароўя краіны, з якой прыбыў кандыдат на навучанне ў аспірантуры (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства).

19. Копія пашпарта або які замяняе яго дакумента, дакумента, які пацвярджае права знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, дагавора абавязковага медыцынскага страхавання (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства).

Замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія паступаюць у аспірантуру для атрымання навуковай кваліфікацыі «Даследчык» або для навучання ў форме суіскальніцтва ў мэтах здачы кандыдацкіх экзаменаў і кандыдацкіх залікаў (дыферэнцыраваных залікаў) па агульнаадукацыйных дысцыплінах ў адпаведнасці з міжнароднымі дамовамі Рэспублікі Беларусь, дамовамі па рэалізацыі міжнародных праграм, дамовамі ўстаноў адукацыі, арганізацый Рэспублікі Беларусь, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы паслявузаўскай адукацыі, з арганізацыямі замежных дзяржаў (міжнароднымі арганізацыямі) або па кірунку арганізацыі замежнай дзяржавы, прадстаўляюць дадаткова копію аднаго з вышэйназваных дагавораў або кірунак арганізацыі замежнай дзяржавы.

Да вышэйпералiчаных дакументаў, выкананых на замежнай мове, адначасова прыкладаецца іх пераклад на беларускую або рускую мову, засведчаны ў натарыяльным парадку.

Дакумент, які сведчыць асобу, і арыгіналы дакументаў аб адукацыі прад'яўляюцца асобай, хто паступае ў аспірантуру, асабіста.

______________________________

* Афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі Інструкцыі аб парадку фарміравання, вядзення і захоўвання асабістых справаў работнікаў, зацверджанай пастановай Камітэта па архівах і справаводству пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 26 сакавiка 2004 г. № 2 (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2004, № 58, 8/10795).

Дадатак 2

да пастановы
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь

12.06.2012 № 62

ПЕРАЛІК
дакументаў, што прадстаўляюцца асобамі, што паступаюць у дактарантуру *

1. Заява на імя кіраўніка ўстановы адукацыі, арганізацыі, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы паслявузаўскай адукацыі.

2. Дакумент аб узгадненні з Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, кіраўніком дзяржаўнага органа ці іншай дзяржаўнай арганізацыі выканання дысертацыйнага даследавання (для асоб, указаных у пункце 39 Палажэння аб прысуджэнні вучоных ступеняў і прысваенні вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 17 лістапада 2004 г г. № 560 (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2004, № 180, 1/6013; 2011, № 137, 1/13123).

3. Асабісты лісток па ўліку кадраў **.

4. Аўтабіяграфія **.

5. Копія нацыянальнага дыплома кандыдата навук або прыраўнаванай да яе ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку дакумента замежнай дзяржавы аб прысуджэнні вучонай ступені - для грамадзян Рэспублікі Беларусь; копія нацыянальнага дыплома кандыдата навук, нацыянальнага дыплома доктара філасофіі (Doctor of Phіlosophy (Ph.D) або дакумента замежнай дзяржавы аб прысуджэнні вучонай ступені - для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства.

6. Копія працоўнай кніжкі альбо іншыя дакументы, якія пацвярджаюць стаж працы.

7. Заяўка арганізацыі - заказчыка кадраў (пры наяўнасці).

8. Спіс і копіі асноўных апублікаваных навуковых прац па профілю меркаванай дысертацыі, копіі матэрыялаў і (або) тэзісаў дакладаў на навуковых, навукова-практычных канферэнцыях, з'ездах, сімпозіумах і іншых падобных мерапрыемствах.

9. Манаграфіі, матэрыялы, якія адносяцца да аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці, зарэгістраваныя ва ўстаноўленым парадку, справаздачы аб выкананых даследаваннях і распрацоўках, акты (даведкі) аб выкарыстанні вынікаў навуковых распрацовак, якія пацвярджаюць практычную рэалізацыю вынікаў навуковых даследаванняў, дакументы, якія пацвярджаюць удзел у выкананні дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў, навукова-тэхнічных праграм і інавацыйных праектаў па прыярытэтных напрамках навуковых даследаванняў альбо прыярытэтных напрамках навукова-тэхнічнай дзейнасці (пры наяўнасці).

10. План падрыхтоўкі дысертацыі, разлічаны на завяршэнне дысертацыі на працягу тэрміну навучання ў дактарантуры.

11. Водгукі двух дактароў навук, кірункі даследаванняў якіх блізкія да тэмы дысертацыі, якія змяшчаюць ацэнку актуальнасці тэмы, абгрунтаванасці прапанаванага плана падрыхтоўкі дысертацыі і магчымасці падрыхтоўкі дысертацыі на працягу тэрміну навучання ў дактарантуры.

12. Дакументы, якія даюць пераважнае права для залічэння ў дактарантуру (пры наяўнасці).

13. Дзве фатаграфіі памерам 4 x 6 гл.

14. Медыцынская даведка аб стане здароўя (для грамадзян Рэспублікі Беларусь).

15. Заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі, выдадзенае тэрытарыяльнай арганізацыяй аховы здароўя Рэспублікі Беларусь (пасля праходжання абавязковага медыцынскага абследавання па кірунку ўстановы адукацыі, арганізацыі, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы паслявузаўскай адукацыі) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства).

16. Медыцынскае заключэнне аб стане здароўя і сертыфікат аб адсутнасці ВІЧ-інфекцыі, выдадзеныя афіцыйным органам аховы здароўя краіны, з якой прыбыў кандыдат на навучанне ў дактарантуры (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства).

17. Копія пашпарта або які замяняе яго дакумента, дакумента, які пацвярджае права знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, дагавора абавязковага медыцынскага страхавання (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства).

Замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія паступаюць у дактарантуру ў адпаведнасці з міжнароднымі дамовамі Рэспублікі Беларусь, дамовамі па рэалізацыі міжнародных праграм, дамовамі ўстаноў адукацыі, арганізацый Рэспублікі Беларусь, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы паслявузаўскай адукацыі, з арганізацыямі замежных дзяржаў (міжнароднымі арганізацыямі) або па кірунку арганізацыі замежнай дзяржавы, прадстаўляюць дадаткова копію аднаго з вышэйназваных дагавораў або кірунак арганізацыі замежнай дзяржавы.

Да вышэйпералiчаных дакументаў, выкананых на замежнай мове, адначасова прыкладаецца іх пераклад на беларускую або рускую мову, засведчаны ў натарыяльным парадку.

Дакумент, які сведчыць асобу, нацыянальны дыплом кандыдата навук, прыраўнаны да яго дакумент замежнай дзяржавы аб прысуджэнні вучонай ступені, нацыянальны дыплом доктара філасофіі (Doctor of Phіlosophy (Ph.D) або дакумент замежнай дзяржавы аб прысуджэнні вучонай ступені прад'яўляюцца асобай, што паступаюць у дактарантуру, асабіста .

______________________________

* За выключэннем асоб, якія паступаюць у дактарантуру, якая ажыццяўляе падрыхтоўку навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі для Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, іншых войскаў і воінскіх фарміраванняў Рэспублікі Беларусь, Следчага камітэта, Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз, органаў пракуратуры, органаў унутраных спраў, органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях , органаў дзяржаўнай бяспекі, органаў памежнай службы.

** Афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі Інструкцыі аб парадку фарміравання, вядзення і захоўвання асабістых справаў работнікаў, зацверджанай пастановай Камітэта па архівах і справаводству пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 26 сакавiка 2004 г. № 2 (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2004 , № 58, 8/10795).