Выніковая атэстацыя аспірантаў

ЗАЦВЕРДЖАНА

Указ Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь

                                                                                                                           01.12.2011 № 561

ПАЛАЖЭННЕ
аб падрыхтоўцы навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі ў Рэспубліцы Беларусь

ГЛАВА 8
выніковай атэстацыі асоб, якія атрымліваюць Паслявузаўская адукацыя

77. Пры завяршэнні засваення зместу адукацыйных праграм паслявузаўскай адукацыі аспіранты (дактаранты, суіскальнікі) праходзяць выніковую атэстацыю.

Выніковая атэстацыя праводзіцца не пазней чым за дзесяць дзён да заканчэння тэрміну атрымання паслявузаўскай адукацыі.

78. Выніковая атэстацыя аспірантаў (дактарантаў, сушукальнікаў) праводзіцца ў форме справаздачы аспіранта (дактаранты, суіскальніка) аб выкананні індывідуальнага плана работы і ажыццяўляецца дзяржаўнай атэстацыйнай камісіяй.

Выніковая атэстацыя суіскальнікаў, залічаных ў аспірантуру для здачы кандыдацкіх экзаменаў і залікаў па агульнаадукацыйных дысцыплінах, праводзіцца ў форме кандыдацкіх экзаменаў і залікаў па агульнаадукацыйных дысцыплінах.

Калі аспірант (дактарант, суіскальнік) у межах тэрміну атрымання паслявузаўскай адукацыі падрыхтаваў дысертацыю і аформіў яе ў адпаведнасці з усталяванымі патрабаваннямі, яго выніковая атэстацыя ажыццяўляецца ў форме папярэдняй экспертызы дысертацыі ў адпаведнасці з кіраўніком 4 Палажэння аб прысуджэнні вучоных ступеняў і прысваенні вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь . Пры гэтым яго выніковая атэстацыя ажыццяўляецца датэрмінова ў месячны тэрмін з дня падачы заявы на імя кіраўніка ўстановы адукацыі пасля ВНУ.

79. Дзяржаўныя атэстацыйныя камісіі ствараюцца па галінах навукі ў адпаведнасці са спецыяльнасцямі, па якіх у дзяржаўнай установе адукацыі пасля ВНУ вядзецца падрыхтоўка навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі, па рашэнні вышэйстаячага органа (для недзяржаўнага ўстановы - па рашэнні Міністэрства адукацыі). Пры гэтым дапускаецца стварэнне адной камісіі па сумежных галінах навукі. Прапановы аб колькасным і персанальным складзе камісій ўносяцца кіраўніком установы адукацыі пасля ВНУ ў вышэйстаячы орган (кіраўніком недзяржаўнага ўстановы адукацыі пасля ВНУ - у Міністэрства адукацыі) не пазней чым за месяц да даты выніковай атэстацыі.

Старшынёй дзяржаўнай атэстацыйнай камісіі прызначаецца асоба, якая мае вучоную ступень доктара навук, вядомае сваімі дасягненнямі ў адпаведнай галіны навукі, ня якое працуе ў дадзенай установе адукацыі пасля ВНУ, яе сакратаром - асоба, якая мае вучоную ступень доктара або кандыдата навук, якая з'яўляецца работнікам дадзенай установы. Членамі дзяржаўнай атэстацыйнай камісіі могуць быць асобы з навуковай ступенню кандыдата і доктара навук, спецыялісты адпаведнага профілю, уключаючы навуковых кіраўнікоў (навуковых кансультантаў).

80. Не пазней чым за дзесяць дзён да даты правядзення выніковай атэстацыі аспірант (дактарант, суіскальнік) уяўляе сакратару дзяржаўнай атэстацыйнай камісіі пісьмовы справаздачу аб выкананні індывідуальнага плана работы з дадаткам матэрыялаў, якія адлюстроўваюць паўнату выканання запланаванага аб'ёму навуковых даследаванняў, абагульнення атрыманых вынікаў і іх выкладання ў апублікаваных артыкулах і (або) рукапісах артыкулаў, накіраваных да друку, спецыяльнай рукапісы дысертацыі (пры яе наяўнасці) або яе асобных структурных элементаў, а таксама адклікання навуковага кіраўніка (навуковага кансультанта) навучэнца (пры яго наяўнасці).

Эксперт, прызначаны старшынёй дзяржаўнай атэстацыйнай камісіі з ліку яе членаў, на падставе аналізу прадстаўленых матэрыялаў рыхтуе праект заключэння дзяржаўнай атэстацыйнай камісіі, які змяшчае:

звесткі аб паспяховасці засваення зместу адукацыйнай праграмы аспірантуры, дактарантуры;

выснову аб магчымасці прадстаўлення падрыхтаванай дысертацыі да папярэдняй экспертызе альбо завяршэння яе выканання і прадстаўлення да абароне на працягу трох гадоў пасля заканчэння навучання.

81. Дзяржаўная атэстацыйная камісія па выніках сумоўя з аспірантам (дактарантам, суіскальнікам), выступы навуковага кіраўніка (навуковага кансультанта) навучэнца (пры яго наяўнасці) і абмеркавання праекта заключэння, прадстаўленага экспертам, прымае рашэнне аб зацвярджэнні або нямоцныя справаздачы аб выкананні індывідуальнага плана работы. На падставе гэтага рашэння дзяржаўная атэстацыйная камісія выдае заключэнне аб выніках асваення адукацыйнай праграмы аспірантуры, дактарантуры па форме, зацверджанай Міністэрствам адукацыі, адзін асобнік якога выдаецца аспіранту (дактарантам, суіскальніку), а другі захоўваецца ў яго асабістай справе. Пры гэтым асобам, якія паспяхова завяршылі навучанне ў аспірантуры, атэстацыйнай камісіяй прысвойваецца навуковая кваліфікацыя «Даследчык», за выключэннем выпадку, прадугледжанага ў частцы другой пункта 35 гэтага Палажэння, а установай адукацыі пасля ВНУ выдаецца дыплом даследчыка. Замежным грамадзянам па іх заяве выдаецца дыплом даследчыка на рускай, беларускай, англійскай, французскай ці іспанскай мове па іх выбару.

82. Іншыя пытанні, звязаныя з падрыхтоўкай навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі ў Рэспубліцы Беларусь, не ўрэгуляваныя гэтым Палажэннем, іншымі заканадаўчымі актамі, рэгулююцца Урадам Рэспублікі Беларусь або ўпаўнаважаным iм органам.