Склад кафедры

Раманенка Дзмітрый Міхайлавіч,
загадчык кафедры, дацэнт, к.т.н.

тэл .: (+ 375-17) 327-4376

e-mail: rdm@belstu.by 

У 2001 годзе паступіў у аспірантуру БДТУ па спецыяльнасці 05.13.05 «Элементы і прылады вылічальнай тэхнікі і сістэм кіравання». Пасля заканчэння аспірантуры працаваў на пасадах асістэнта (2004-2007) і старшага выкладчыка (2007-2008). З 2008 года - дацэнт кафедры інфармацыйных сістэм і тэхналогій. З 2014 года - загадчык кафедры інфарматыкі і камп'ютарнай графікі.

У 2006 годзе абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму «Шматмерныя лінейныя ітэратыўныя коды для сістэм паўправадніковай памяці на пласцінах» з прысуджэннем вучонай ступені кандыдата тэхнічных навук па спецыяльнасці 05.13.17 «Тэарэтычныя асновы інфарматыкі».

У 2011 г. прысвоена вучонае званне дацэнта па спецыяльнасці «Інфарматыка і вылічальная тэхніка».  З'яўляецца членам Савета факультэта інфармацыйных тэхналогій, адказным за НДРС на кафедры, кіраўніком каманды БДТУ па турызме і секцыі па турысцка-прыкладным шматбор'і (тэхніка горна-пешага турызму), арганізатарам пешых, горна-пешых і водных паходаў.

Навуковыя інтарэсы: тэорыя перашкодаўстойлівага кадавання, метады павышэння надзейнасці інфармацыйных сістэм, бяспека інфармацыйных сістэм.

Аўтар 44 навуковых прац, у тым ліку 3 навучальных дапаможнікаў (1 - з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь), 5 вынаходстваў, распрацоўшчык 4 праграмных прадуктаў, зарэгістраваных у нацыянальным цэнтры інтэлектуальнай уласнасці.

Распрацаваў і чытае курсы лекцый па дысцыплінах «Камп'ютарныя сеткі», «Адміністраванне інфармацыйных сістэм», «Арганізацыя Web-партала і адміністраванне рэсурсаў у Web», «Асновы інфармацыйных тэхналогій».

 

Дзятко Аляксандр Аркадзьевіч,
дацэнт, к.т.н.

тэл .: (+ 375-17) 327-4376

e-mail: DTK@belstu.by 

У 1971 годзе скончыў Пухавіцкую сярэднюю школу з залатым медалём. Вышэйшую адукацыю атрымаў у Мінскім радыётэхнічным інстытуце (цяпер Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі), на першы курс радыётэхнічнага факультэта якога паступіў у 1971 годзе. У 1977 годзе скончыў з адзнакай факультэт радыётэхнікі і электрасувязі названага інстытута па спецыяльнасці «Радыётэхніка».

У тым жа годзе паступіў на працу ў Спецыялізаванае канструктарска-тэхналагічнае бюро з доследнай вытворчасцю пры Фізіка-тэхнічным інстытуце АН БССР. У 1980 годзе перайшоў на працу ў Мінскі радыётэхнічны інстытут, а ў 1985 годзе - у НДІ радыёфізікі імя акадэміка Расплеціна (г. Масква). У 1987 годзе ў складзе падраздзялення гэтага НДІ быў пераведзены ў Маскоўскі радыётэхнічны інстытут АН СССР (цяпер Маскоўскі радыётэхнічны інстытут Расійскай акадэміі навук). З 1995 года дацэнт кафедры інфармацыйных сістэм і тэхналогій БДТУ.

Мае навуковую ступень кандыдата тэхнічных навук, вучоныя званні старшага навуковага супрацоўніка і дацэнта.

У рамках супрацоўніцтва з «ААТ КБ Радар» выканаў шэраг распрацовак, якія знайшлі прымяненне пры стварэнні РЛС далёкага выяўлення паветраных аб'ектаў «Усход», РЛС для аўтаматычнага выяўлення, суправаджэння і распазнавання малавышынных паветраных аб'ектаў, пры распрацоўцы пакета прыкладных праграм матэматычнага мадэлявання мабільнага зенітнага ракетнага комплексу:

  • алгарытмы і пакет прыкладных праграм для імітацыйнага мадэлявання сігналаў з зададзенымі імавернаснымі характарыстыкамі;
  • алгарытмы і пакет прыкладных праграм для імітацыйнага мадэлявання сістэмы другаснай апрацоўкі радыёлакацыйнай інфармацыі (алгарытмы захопу і суправаджэння цэляў);
  • алгарытмы аб'яднання інфармацыі ад РЛС выяўлення нізкавысотных цэляў і пакет прыкладных праграм для іх імітацыйнага мадэлявання;
  • матэматычная мадэль фарміравання дыяграмы накіраванасці антэны РЛС з кальцавой фазаванай антэннай рашоткай;
  • алгарытмы і пакет прыкладных праграм для імітацыйнага мадэлявання сігналаў, адлюстраваных ад аб'ёмна і паверхнева размеркаваных адбівальнікаў.

Аўтар 58 навуковых публікацый, у асноўным, прысвечаных алгарытмам апрацоўкі сігналаў; 6 вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў. Мае 4 аўтарскія пасведчанні на вынаходніцтвы.

Падрыхтаваў і чытае курс "Камп'ютарная геаметрыя і графіка» для студэнтаў спецыяльнасці 1-40 01 02-03 «Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі».

Сфера навуковых інтарэсаў: статыстычныя радыётэхніка, радыёлакацыя, лічбавая апрацоўка сігналаў, адаптыўныя антэнныя рашоткі, спектральны аналіз, камп'ютарнае мадэляванне фізічных працэсаў і сістэм.

 

Лашчанка Анатоль Паўлавіч,
дацэнт, к.т.н.

тэл .: (+ 375-17) 327-4376

e-mail: LAP@belstu.by

Член-карэспандэнт Міжнароднай акадэміі інфармацыйных тэхналогій.

Скончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт ім. У.І. Леніна ў 1970 па спецыяльнасці матэматыка. Накіраваны па размеркаванні ў БТІ ім. С.М. Кірава (БДТУ). З 1970 года працаваў навуковым супрацоўнікам і займаўся педагагічнай дзейнасцю на кафедрах «Вышэйшая матэматыка», «Аўтаматызацыя вытворчых працэсаў», «Сухапутны транспарт лесу».

У 1976 скончыў аспірантуру, у 1983 г. абараніў дысертацыю на тэму «Рашэнне задачы вызначэння напружанняў і дэфармацый дарожнага адзення і землянога палатна з улікам рэалагічных уласцівасцей матэрыялаў» у Маскоўскім аўтамабільна-дарожным інстытуце. Вынікі працы здадзены ў дзяржаўны фонд алгарытмаў і праграм (РГ П005081), укаранёны ў праектныя арганізацыі дарожнай галіны.

У 1989 г. абраны дацэнтам кафедры інфармацыйных сістэм і тэхналогій БДТУ.

Займаўся спортам, кандыдат у майстры спорту па біятлоне.

Распрацаваў базавыя, навучальныя праграмы і чытае лекцыі па дысцыплінах: «Камп'ютарныя інфармацыйныя тэхналогіі», «Асновы дыскрэтнай матэматыкі і тэорыі алгарытмаў», «Інфарматыка і камп'ютарная графіка" і спецкурс «Internet / Intranet-тэхналогіі ў прафесійнай дзейнасці» для студэнтаў ІЭФ на ФОПе.

Па выніках навуковай дзейнасці апублікавана больш за 150 прац. Падрыхтаваў 1 кандыдата навук.

Сфера навуковых інтарэсаў: лікавыя метады, рэалогія, механіка дэфармаванага цела, ІТ-тэхналогіі, камп'ютарная алгебра, тэорыя графаў, імітацыйнае мадэляванне.

 

Азарчык Раман Уладзіміравіч,
асістэнт, к.с.-г.н.

тэл .: (+ 375-17) 327-4376

У 2005 годзе з поспехам скончыў лесагаспадарчы факультэт Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта. З траўня па кастрычнік 2005г. працаваў інжынерам-таксатарам ў РУП «Белдзяржлес». З 2005 па 2008 гг. - аспірант кафедры лесаўпарадкавання БДТУ. Пад навуковым кіраўніцтвам кандыдата сельскагаспадарчых навук, дацэнта У.П. Машкоўскага выканаў і абараніў у 2012 г. кандыдацкую дысертацыю на тэму «Прадуктыўнасць і таварнасць хваёвых дрэвастояў рознай гушчыні ва ўмовах Беларусі». Пасля заканчэння аспірантуры працаваў асістэнтам кафедры інфармацыйных сістэм і тэхналогій; з 2011 па цяперашні час асістэнт кафедры лесаўпарадкавання.

Галіна навуковых інтарэсаў: лесаўпарадкаванне і лясная таксацыя, інфармацыйныя тэхналогіі ў лясной гаспадарцы, прадукцыйнасць і таварная структура дрэвастояў. Аўтар 23 публікацый: 19 навуковых артыкулаў і 4 вучэбна-метадычных дапаможнікаў.

Выкладаемыя дысцыпліны: «Лясная таксацыя» (лабараторныя заняткі, вучэбная практыка), лясная біяметрыя (лабараторныя заняткі); інжынерная геадэзія (лабараторныя заняткі, навучальныя практыкі); геаінфармацыйныя сістэмы ў лясной гаспадарцы (лабараторныя заняткі); АСК ў лясной гаспадарцы (лабараторныя заняткі); прамысловая таксацыя (вучэбная практыка), кіраванне лясамі і ляснымі рэсурсамі (практычныя заняткі).

З 2010-2012 курыраваў каманду КВЗ ВСiП, з 2013 па 2014 з'яўляўся кіраўніком каманды КВЗ лесагаспадарчага факультэта.

Ўзнагароды: мае розныя дыпломы і ўзнагароды за прызавыя месцы па КВЗ (фестывалі, кубкі, турзлёты), 2014 - Грамата «За патрыятычнае выхаванне студэнцкай моладзі» (Беларускі саюз афіцэраў).

 

Кішкурна Таццяна Вадзімаўна,
старшы выкладчык

тэл .: (+ 375-17) 327-4376

e-mail: ktv@belstu.by

Скончыла з чырвоным дыпломам Беларускі тэхналагічны інстытут ім. С. М. Кірава па спецыяльнасці «Аўтаматызацыя вытворчых працэсаў». У гэтым жа ўніверсітэце скончыла і аспірантуру.  

З 1977 працавала асістэнтам кафедры аўтаматызацыі вытворчых працэсаў. З 1988 года працуе старшым выкладчыкам кафедры інфармацыйных сістэм і тэхналогій. 

З 1997 г. удзельнічае ў распрацоўцы камп'ютарных мультымедыйных, навучальных і навучальна-кантралявальных праграмных сродкаў, прызначаных для дашкольнікаў і школьнікаў розных узроставых катэгорый у рамках заданняў па ДНТП "Прыродакарыстанне і ахова навакольнага асяроддзя РБ", ДНТП "Экалагічная бяспека».

Распрацаваны і чытаныя лекцыйныя курсы: «Інфарматыка, лікавыя метады і камп'ютарная графіка" для студэнтаў II курса ХТіТ, «Інфарматыка і камп'ютарная графіка" для студэнтаў I курса ТАД і студэнтаў I курса ЛХФ, «Камп'ютарныя інфармацыйныя тэхналогіі» для студэнтаў I курса ІЭФ (МД ) і для студэнтаў I курса ТТЛП (ЭТЭМ), «Вылічальная тэхніка, праграмаванне і разлікі на ЭВМ» для студэнтаў I і III курсаў завочнага факультэта спец. МА і студэнтаў I і II курсаў завочнага факультэта спец. АТП, «Ужыванне ЭВМ у садова-паркавым будаўніцтве» для студэнтаў III курса ЛХФ.

Навуковыя інтарэсы: методыка і тэхналогія распрацоўкі і прымянення мультымедыйных навучальна-кантралявальных праграмных сродкаў для сістэмы e-learning.

 

Брусянцова Таццяна Паладзьеўна,
асістэнт

тэл .: (+ 375-17) 327-4376

e-mail: tpb@belstu.by

Скончыла Мінскі радыётэхнічны інстытут (цяпер БДУІР) па спецыяльнасці "Аўтаматызаваныя сістэмы кіравання» ў 1979 годзе. Пасля заканчэння прысвоена кваліфікацыя "інжынер-сістэматэхнік".

З 1979 па 1990 г. працавала ў Інстытуце тэхнічнай кібернетыкі (цяпер Аб'яднаны інстытут праблем інфарматыкі) Акадэміі навук БССР на пасадзе інжынера-праграміста.

З 1990 г. працуе асістэнтам кафедры інфармацыйных сістэм і тэхналогій.

Удзельнічала ў выкананні праектаў па прымяненні інфармацыйных тэхналогій у экалагічнай асвеце, выхаванні і адукацыі школьнікаў розных узроставых катэгорый у рамках заданняў па ДНТП "Прыродакарыстанне і ахова навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь", ДНТП "Экалагічная бяспека». Выкананыя па выніках даследаванняў навучальныя камп'ютарныя праграмы былі прадстаўлены на рэспубліканскіх і міжнародных выставах, прайшлі тэставанне і зарэгістраваны ва ўстанове «Галоўны інфармацыйна-аналітычны цэнтр Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь».

Выкладаемыя дысцыпліны: інфарматыка і камп'ютарная графіка; камп'ютарныя інфармацыйныя тэхналогіі.

Сфера навуковых інтарэсаў: методыка і тэхналогія распрацоўкі і прымянення мультымедыйных навучальна-кантралявальных праграмных сродкаў, тэорыя і методыка педагагічных вымярэнняў.

 

Кудлацкая Марына Фёдараўна,
асістэнт

тэл .: (+ 375-17) 327-4376

e-mail: m.vitkova@belstu.by

У 2011 годзе скончыла Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт па спецыяльнасці «Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі» з прысваеннем кваліфікацыі "інжынер-праграміст-сістэматэхнік".

У 2011 г. паступіла ў магістратуру Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта па спецыяльнасці «Сістэмны аналіз, кіраванне і апрацоўка інфармацыі».

C 2012 вучыццы ў аспірантуры Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта па спецыяльнасці «Элементы і прылады вылічальнай тэхнікі і сістэм кіравання».

Навуковыя інтарэсы: тэорыя перашкодаўстойлівага кадавання, метады павышэння надзейнасці інфармацыйных сістэм, бяспека інфармацыйных сістэм.

 

Драко Арсень Міхайлавіч,
 асістэнт

тэл .: (+ 375-17) 327-4376

e-mail: a.drako@belstu.by

Скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт па спецыяльнасці «Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі» з прысваеннем кваліфікацыі "інжынер-праграміст-сістэматэхнік".

У 2014 г. скончыў магістратуру Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта па спецыяльнасці «Сістэмны аналіз, кіраванне і апрацоўка інфармацыі».

З 2013 года працуе асістэнтам кафедры інфармацыйных сістэм і тэхналогій.

Навуковыя інтарэсы: тэорыя перашкодаўстойлівага кадавання, метады павышэння надзейнасці інфармацыйных сістэм, бяспека інфармацыйных сістэм.

 

Барысевіч Сяргей Анатольевіч,
 асістэнт

тэл .: (+ 375-17) 327-4376

e-mail: borsera@belstu.by

У 1996 г. пасля заканчэння СШ імя І.Д. Гурскага Уздзенскага раёна Мінскай вобласці паступіў у Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт, які скончыў у 2001 г. па спецыяльнасці «Машыны і абсталяванне ляснога комплексу». У гэтым жа годзе паступіў у аспірантуру Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта на завочную форму навучання, якую скончыў у 2005 г. Завяршае працу над кандыдацкай дысертацыяй «Распрацоўка дынамічных мадэляў дрэў і іх прымяненне да дынамікі лясных машын» на атрыманне вучонай ступені кандыдата фізіка-матэматычных навук па спецыяльнасці 01.02.04 - Механіка дэфармаванага цвёрдага цела. З 2001 г. працуе на кафедры тэарэтычнай механікі БДТУ на пасадзе асістэнта, з 2015 г. працуе асістэнтам кафедры інфарматыка і вэб-дызайну.

Навуковыя інтарэсы: механіка дэфармаванага цвёрдага цела, лікавыя метады, дынамічныя мадэлі дрэў.

 

Міронаў Ігар Аляксандравіч,
 асістэнт

тэл .: (+ 375-17) 327-05-17

e-mail: mironov@belstu.by

Скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт па спецыяльнасці "Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі" ў 2010 годзе. З 2010 года працуе інжынерам-праграмістам інфармацыйна-вылічальнага цэнтра. У 2013 годзе скончыў магістратуру па спецыяльнасці «Сістэмны аналіз, апрацоўка і кіраванне інфармацыяй». У 2012-2015 гг працаваў асістэнтам кафедры інфармацыйных сістэм і тэхналогій. З 2015 года працуе асістэнтам кафедры інфарматыкі і вэб-дызайну.

Навуковыя інтарэсы: пабудова і адміністраванне лакальных вылічальных сетак, бяспека інфармацыйных сістэм.

Выкладаемыя дысцыпліны:
Арыфметыка-лагічныя асновы лічбавых вылічальных машын і архітэктур кампутараў,
Кампутарныя сеткі,
Аб'ектнае мадэляванне ў асяроддзі Delphi,
Адмiнiстраванне інфармацыйных сістэм.