Кафедра праграмнай інжынерыі

Кафедра праграмнай інжынерыі

Агульнаадукацыйная кафедра праграмнай інжынерыі заснавана 1 верасня 2017 г. У 2017 годзе кафедры быў прысвоены статус якая выпускае па спецыяльнасці 1-98 01 03 "Праграмнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій". C моманту заснавання і па сапраўдны момант кафедры загадвае кандыдат тэхнічных навук, дацэнт М.В. Пацей.

Супрацоўнікі кафедры забяспечваюць навучальны працэс па 10 дысцыплінах, навучальныя заняткі прафесарска-выкладчыцкі склад праводзіць на ўсіх факультэтах і узроўнях адукацыі, працуючы таксама з замежнымі студэнтамі. Вынікі вучэбна-выхаваўчай, метадычнай і навукова-даследчай работы супрацоўнікаў кафедры знайшлі сваё адлюстраванне ў шматлікіх навуковых публікацыях, навучальных дапаможніках і метадычных распрацоўках.

Кафедра размяшчаецца ў наступных аўдыторыях: 311 - корп.4, 226 - корп.1, 327 - корп.1, вучэбная лабараторыя 413 - корп.1.

Загадчыца кафедры: к.т.н., дацэнт Пацей М.В., аўд. 327 - корп.1, тэл. 399-61-47.