Выхаваўчая работа

Калектыў кафедры вышэйшай матэматыкі праводзіць вучэбную працу са студэнтамі 1-4 курсаў усіх факультэтаў Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта і выхаваўчую працу са студэнтамі інжынерна-эканамічнага факультэта.

Выхаваўчую працу ажыццяўляюць усе выкладчыкі кафедры. Кафедра курыруе пакоі 2, 3 і 4 паверхаў у інтэрнаце № 4. За кожным куратарам замацаваны па 3 блока.

Выхаваўчая праца ў адпаведнасці з планам, зацверджаным на пасяджэнні кафедры і дэканам факультэта, праводзіцца па наступных напрамках:

• праца куратараў вучэбных груп;
• праца куратараў блокаў у інтэрнаце № 4;
• праца выкладчыкаў у навучальных групах;
• удзел у кафедральных, факультэцкіх, агульнаўніверсітэцкіх, гарадскіх і рэспубліканскіх мерапрыемствах.

  Асаблівая ўвага выкладчыкі кафедры надаюць студэнтам 1 курса:

• ва ўсіх групах праводзіцца тэставанне ўзроўню падрыхтоўкі студэнтаў па матэматыцы, аналізуюцца вынікі, арганізуюцца дадатковыя заняткі;
• куратары навучальных груп фармуюць актыў групы, распрацоўваюць план працы на навучальны год;
• збіраюць анкетныя дадзеныя студэнтаў якую курыруе групы, складаюць сацыяльны пашпарт групы;
• прапрацоўваюць са студэнтамі нарматыўныя дакументы, знаёмяць іх з правіламі ўнутранага распарадку; студэнтам аказваецца пастаянная дапамогу ў адаптацыі да новых умоў жыцця, выкладчыкі кафедры рэгулярна праводзяць дадатковыя кансультацыі.

Куратары пакояў перыядычна наведваюць інтэрнат, вывучаюць індывідуальныя асаблівасці, інтарэсы і схільнасці студэнтаў, дапамагаюць адаптавацца да жыцця ў новых умовах студэнтам 1 курса, праводзяць рэгулярныя гутаркі па рознай тэматыцы.

Супрацоўнікамі кафедры штогод праводзяцца студэнцкія конкурсы і алімпіяды па дысцыплінах:

- Вышэйшая матэматыка (1 курс);
- Вышэйшая матэматыка (2 курс);
- Эканоміка-матэматычныя метады і мадэлі.
 

Лепшыя з удзельнікаў ўяўляюцца для заахвочвання кіраўніцтву універсітэта. Кожны выкладчык кіруе вучэбна-даследчай працай студэнтаў і падрыхтоўкай дакладаў студэнтаў на штогадовыя навукова-тэхнічныя канферэнцыі універсітэта. Лепшыя работы адпраўляюцца на конкурсы студэнцкіх работ.

На кафедры пад кіраўніцтвам дацэнта Асмыковича І.К. студэнты рыхтуюцца і прымаюць удзел у рэспубліканскай алімпіядзе і міжнародных алімпіядах па вышэйшай матэматыцы.

Традыцыйным становіцца красавіцкі тэматычны вечар «Матэматычны аўкцыён», які праводзіцца ў зале грамадскіх мерапрыемстваў інтэрната № 4 для студэнтаў 1 курса. На аўкцыёне прапануюцца спецыяльна падабраныя задачы па розных раздзелах матэматыкі. За рашэнне кожнай задачы студэнт можа зарабіць пэўную колькасць умоўных матэматычных адзінак - у. м. а. На аўкцыён выстаўляліся па 2-3 лота для патоку: дадатковы бал на экзамене, залік, абарона курсавой працы або тыпавога разліку, абарона лабараторнай працы, права паўторна перацягнуць білет на экзамене. Якія перамаглі ў аўкцыёне ў абмен на заробленыя у. м. а. выдаваўся сертыфікат кафедры вышэйшай матэматыкі за подпісамі старшыні журы і загадчыка кафедры, дзе даваўся лот і яго кошт.

Куратары груп арганізавалі ўдзел студэнтаў у наведванні хакейных матчаў, тэатра Оперы і Балета, музеяў, экскурсій па Мінску, ўборцы тэрыторыі і ў многіх іншых мерапрыемствах.

 Асноўныя задачы:

• стварэнне канкрэтных умоў для рэалізацыі схільнасцей, здольнасцяў і патрэбаў моладзі ў разнастайных сферах чалавечай дзейнасці, паляпшэння прафесійнай падрыхтоўкі, фарміравання прафесійнай культуры спецыяліста;
• фарміраванне павагі да дзяржаўнай сімволікі, Канстытуцыі краіны, законах і нормам грамадскага жыцця, развіццё палітычнай культуры, актыўны ўдзел студэнтаў у грамадскім жыцці ВНУ, фарміраванне грамадзянскай накіраванасці і актыўнай жыццёвай пазіцыі асобы;
• выхаванне ў студэнтаў імкнення да пазнання каштоўнасцей сусветнай і нацыянальнай культуры да актыўнага ўдзелу ў культурным жыцці ВНУ;
• развіццё фізічнай культуры, фарміраванне установак на здаровы лад жыцця.

Спіс куратараў кафедры вышэйшай матэматыкі 2014-2015 нав. год

Імя па бацьку Пасаду Гр. / Пак.
Куратары навучальных груп
1 Каліноўская Алена Валянцінаўна асістэнт 2 к. 3 гр. ЭіКП
2 Любецкая Таццяна Андрэеўна асістэнт 3 к. 8 гр. МД
3 Салаўёва Ірына Федараўна дацэнт 4 к. 6 гр. ЭіКП
Куратары пакояў у інтэрнаце № 4
1 Асмыкович Іван Кузьміч дацэнт 201, 202, 203
2 Ловенецкая Алена Іванаўна дацэнт 205, 206, 207
3 Цярэшка Алена Уладзіміраўна асістэнт 210, 211, 212
4 Яновіч Сяргей Уладзіміравіч

асістэнт

213, 214, 215
5 Ігнаценка Васіль Васільевіч

дацэнт

304, 305, 306
6 Якіменка Андрэй Аляксандравіч дацэнт 401, 402, 404