Вучэбная работа

АДУКАЦЫЙНЫ СТАНДАРТ

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Вышэйшая адукацыя

Першая ступень

Спецыяльнасць 1-53 01 01 Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцей

(Па напрамках)

Кваліфікацыя Інжынер па аўтаматызацыі

Перайсці да стандарту

 

Вучэбна-метадычныя дапаможнікі кафедры

 

 1. Аўтаматыка, аўтаматызацыя сістэмы кіравання хімічна-тэхналагічнымі працэсамі: вучэб. дапаможнік для студэнтаў хіміка-тэхналагічных спецыяльнасцяў / І.Ф. Кузьміцкі, В.П. Кобрынец, В.Д. Лебедзеў. – Мн.: БДТУ, 2005 – 318с.
 2. Горошко В.И., Краевская Н.П., Ларионов А.А., Полищук А.А. Электрические цепи. Программа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения всех специальностей. – Мн.: БГТУ, 2005, - 57 с.
 3. Кобринец В.П., Карпович Д.С., Овсянников А.В. Применение ЭВМ в химической технологии Программа, методические указания и контрольные задания по курсу «Применение ЭВМ в химической технологии» для студентов заочного факультета. - Мн.: БДТУ, 2005. – 42с.
 4. Кузьміцкі І.Ф., Кобрынец В.П. Аўтаматызацыя хіміка-тэхналагічных працысаў і вытворчасцяў: Вучэб. дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці “Аўтаматызацыя тэхналагічных працысаў і вытворчасцяў”. – Мн.: БДТУ, 2004. – 232 с.
 5. Электронныя прылады і праграмуемыя кантролеры сістэм аўтаматызацыі: Вучэб. дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці «Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасці» / І.А. Арабей, Д.А. Грынюк, У.Я. Максімаў. – Мн.: БДТУ, 2004. – 286 с.
 6. Кузьміцкі І.Ф.,Кобрынец В П.,Аўсяннікаў Ф.І. Мадэляванне аб’ектаў і сістэм кіравання: Вучэбны дапаможнік для студэнтаў ВНУ спецыяльнасці “Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцяў”.-Мн.: БДТУ,2003.-212с.
 7. Кузьміцкі І.Ф., Кобрынец В.П., Аўсяннікаў А.В., Карповіч Д.С. Мадэляванне аб’ектаў і сістэм кіравання Метадычныя ўказанні да лабараторных работ па аднайменнаму курсу для студэнтаў спец. 1-53 01 01. – Мн.: БДТУ, 2002. – 48с.
 8. Аўсяннікаў А.В., Зелянкоў Г.Б., Кобрынец В.П., Карповіч Д.С., Лялько А.А. Прымяненне ЭВМ у хімічнай тэхналогіі. - Метадычныя ўказанні да лабараторных заняткаў па аднайменнаму курсу. – Мн.: БДТУ, 2002. – 38с.
 9. Грынюк Д.А., Aрабей I.А. Электронныя прылады аўтаматыкі. Праграма, метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні для студэнтаў завочнай формы навучання спецыяльнасці 1-53 01 01 «Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцей» – Мн.: БГТУ, 2008. – 57 с.
 10. Грынюк Д.А. Мікрапрацэсарныя тэхнічныя сродкі аўтаматызацыі. Праграма, метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні для студэнтаў завочнай формы навучання спецыяльнасці 1-53 01 01 «Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцей» – Мн.: БГТУ, 2008. – 57 с.
 11. Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў галіны. Праграма, метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні для студэнтаў завочнай формы на-вучання спецыяльнасці 1-53 01 01 «Аўтаматызацыя тэхналагічных пра-цэсаў і вытворчасцей» – Мн.: БГТУ, 2008. – 61 с.
 12. Грынюк Д.А., Aрабей I.А. Электроніка. Метадычныя ўказанні да выканання лабараторных для студэнтаў спецыяльнасцей 1-36 06 01 «Полиграфическое оборудование и системы обработки информации», 1-53 01 01 «Автоматизация технологических процессов и производств» – Мн.: БГТУ, 2009. – 61 с.