Студэнтам

Навучальныя матэрыялы для падрыхтоўкі да лабараторных, практычных заняткаў і экзаменацыйнай сесіі:


Дысцыпліны для студэнтаў 1 курса нехімічных спецыяльнасцяў

Дысцыпліна Спецыяльнасці

Матэрыялы па дысцыпліне

Навучальныя матэрыялы
Агульная хімія МАЛК, ЛІС, ТДВ Пытанні  да экзамена

Тэксты лекцый, навучальныя дапаможнікі:

Матэрыялы да практычных заняткаў:

Матэрыялы да лабараторных заняткаў:

 1. Вызначэнне малярнай масы эквівалента металу
 2. Асноўныя класы неарганічных злучэнняў
 3. Акісляльна-аднаўленчыя працэсы
 4. Зрушэнне хімічнай раўнавагі
 5. Падрыхтоўка раствора зададзенай канцэнтрацыі
 6. Гідроліз соляў
 7. Электрахімічныя працэсы
 8. Комплексныя злучэнні

Матэрыялы да самападрыхтоўкі:

Агульная і неарганічная хімія ТіП

Пытанні да экзамена

Асновы агульнай хіміі ІСіТ

Пытанні  да экзамена

Агульная хімія: канспект лекцый па аднайменнай дысцыпліне для студэнтаў спецыяльнасці 1-40 01 02-03 «Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі (выдавецка-паліграфічны комплекс)» / І. В. Бычак, О. А. Слесарэнка. - Мінск: БДТУ, 2014. - 108 с.

Агульная і аналітычная хімія ЛГ, СПГ Пытанні  да экзамена
Тэарэтычныя асновы хіміі БУ, МД Пытанні  да экзамена
Тэарэтычныя асновы хіміі ЭТ Пытанні да экзамена
Агульная, неарганічная і фізічная хімія МА, АТП, КМ Пытанні да экзамена
Тэарэтычныя асновы хіміі МК, ЭКП, ВД Пытанні  да экзамена

Матэрыялы да лабараторных заняткаў:

Матэрыялы да практычных заняткаў:


Дысцыпліны для студэнтаў спецыяльнасці «Тэхналогія электрахімічных вытворчасцей»

Дысцыпліна Курс Навучальныя матэрыялы
Тэарэтычная электрахімія 3

Прэзентацыі:

Матэрыялы да лабараторных заняткаў:

Пытанні  і задачы да экзамену

Хімічныя крыніцы току 4

Матэрыялы да лабараторных заняткаў:

 • Лабараторныя работы па дысцыпліне "Хімічныя крыніцы току":
 1. Лабараторная работа № 1
 2. Лабараторная работа № 2
 3. Лабараторная работа № 3
 4. Лабараторная работа № 4
 5. Лабараторная работа № 5
 6. Лабараторная работа № 6
 7. Лабараторная работа № 7
 8. Лабараторная работа № 8

Матэрыялы да практычных заняткаў:

Ацэнка ведаў:

Пытанні і заданні да экзамена

Прыборы і метады даследавання электрахімічных сістэм 3

Тэксты лекцый і прэзентацыі:

 1. Асаблівасці электрахімічнага эксперыменту
 2. Ячэйкі капіляры электроды параўнання
 3. Метады ачысткі вады
 4. Сапраўдная паверхня і порыстасць электродаў
 5. Класіфікацыя метадаў даследавання электрахімічных сістэм
 6. Адсарбцыйныя з'явы на металах групы плаціны
 7. Прыклад апрацоўкі ЦВА-грам Pt-электрода
 8. Электрахімічная кінетыка
 9. Хронаампераметрыя
 10. Паляраграфія
 11. Метады вымярэння электрычных велічынь
 12. Электравымяральныя прыборы

Матэрыялы да лабараторных заняткаў:

Прыкладныя тэмы рэфератаў

Пытанні і заданні

Карозія і абарона металаў 4

Тэксты лекцый, навучальныя дапаможнікі:

Матэрыялы да лабараторных работ:

 • Лабараторныя работы па дысцыпліне "Карозія і абарона металаў":
 1. Увядзенне
 2. Лабараторная работа № 1
 3. Лабараторная работа № 2
 4. Лабараторная работа № 3
 5. Лабараторная работа № 4
 6. Лабараторная работа № 6 
 7. Лабараторная работа № 7
 8. Лабараторная работа № 8
 9. Лабараторная работа № 9

Матэрыялы да практычных заняткаў:

Ацэнка ведаў:

Пытанні і заданні да экзамена

Тэхналогія друкаваных плат 4

Прэзентацыі да лекцый:

 1. Віды друкаваных плат
 2. Метады вытворчасці друкаваных плат
 3. Метады вытворчасці шматслойных друкаваных плат
 4. Матэрыялы для вытворчасці друкаваных плат
 5. Механічная апрацоўка паверхні
 6. Падрыхтоўка паверхні дыэлектрыка
 7. Спосабы стварэння ахоўнага рэльефу
 8. Трафарэтных друк
 9. Актывацыя паверхні
 10. Хімічнае меяненне
 11. Растворы хімічнага мяднення
 12. Брак у хімічным мядненні
 13. Прамая металізацыя
 14. Гальванічная металізацыя ў вытворчасці друкаваных плат
 15. Гальванічнае мядненне
 16. Асаджэнне металарэзіста
 17. Кантакты друкаваных плат
 18. Траўленне друкаваных плат
 19. Растворы траўлення друкаваных плат - 1
 20. Растворы траўлення друкаваных плат - 2
 21. Тэндэнцыі развіцця вытворчасці друкаваных плат - 1
 22. Тэндэнцыі развіцця вытворчасці друкаваных ллат - 2
 23. Крытэрыі кантролю якасці друкаваных плат

Лабараторныя работы:

Пытанні

Гальванатэхнiка 5

Матэрыялы да лабараторных заняткаў:

Матэрыялы да практычных заняткаў:

Пытанні  да экзамена

Абсталяванне і асновы праектавання электрахімічных вытворчасцей 5

Прэзентацыі лекцый:

 1. Лекцыя №1
 2. Лекцыя №2
 3. Лекцыя №3
 4. Лекцыя №4
 5. Лекцыя №5
 6. Лекцыя №6
 7. Лекцыя №7
 8. Лекцыя №8
 9. Лекцыя №9
 10. Лекцыя №10

Пытанні  і задачы да экзамена

Прыкладная электрахімія 4

Тэксты лекцый, навучальныя дапаможнікі:

Пытанні і заданні

Асновы рэсурсазберажэння ў электрахімічных вытворчасцях 5 Пытанні  да экзамена
Мадэляванне і аптымізацыя хіміка-тэхналагічных працэсаў у галіне 4

Тэксты лекцый і прэзентацыі:

Матэрыялы да лабараторных заняткаў:

 • Лабараторныя работы:
 1. Асновы работы ў MathCad
 2. Апрацоўка меркаванняў спецыялістаў
 3. Карэляцыйны аналіз
 4. Аднафактарны рэгрэсійны аналіз
 5. Шматфактарны рэгрэсійны аналіз
 6. Мадэль стацыянарнай гідраўлічнай сістэмы
 7. Мадэль нестацыянарнай гідраўлічнай сістэмы

Пытанні і заданні да экзамена

Электрахімічны сінтэз і асновы гідраэлектраметалургіі 4 Пытанні і заданні
Асновы навуковых даследаванняў і інавацыйнай дзейнасці 4

Тэксты лекцый і прэзентацыі:

Матэрыялы да практычных заняткаў:

Пытанні і заданні

Нанатэхналогіі ў электрахіміі 4

Прэзентацыі лекцый

Пытанні і задачы да экзамена

Асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю (ТЭХВ і МЭТ) 4 Пытанні і заданні
Электрахімічная ачыстка сцёкавых вод і водападрыхтоўка 4

Тэксты лекцый

Матэрыялы да лабараторных заняткаў:

 • Лабараторныя работы:
 1. Лабараторная работа №1
 2. Лабараторная работа №2
 3. Лабараторная работа №3
 4. Лабараторная работа №4
 5. Лабараторная работа №5
 6. Лабараторная работа №6
 7. Лабараторная работа №7
 8. Лабараторная работа №8
 9. Лабараторная работа №9
 10. Лабараторная работа №10

Пытанні і задачы да экзамена

Хімія сплаваў 2

Тэксты лекцый

Пытанні і заданні


Дысцыпліны для студэнтаў спецыяльнасці «Хімічная тэхналогія неарганічных матэрыялаў» (спецыялізацыя «Хімічная тэхналогія квантавай і цвёрдацельнай электронікі»)

Дысцыпліна Курс Навучальныя матэрыялы
Тэхналогія паўправадніковых матэрыялаў і прыбораў 4

Тэксты лекцый, навучальныя дапаможнікі:

Лабараторны практыкум:

Пытанні і задачы да экзамена

Фізічная электроніка і электронныя прыборы 4

Вучэбны дапаможнік:

Пытанні і задачы да заліку

Пытанні і задачы да экзамена

Мадэляванне і аптымізацыя хіміка-тэхналагічных працэсаў у галіне 4 Пытанні да экзамена
Абсталяванне і асновы праектавання прадпрыемстваў падгаліны 5

Навучальны дапаможнік па курсе:

Прэзентацыі:

Пытанні  да экзамена

Тэхналогія вадкакрысталічных вырабаў 5

Матэрыялы да практычных заняткаў:

Пытанні  і задачы па курсе

Хімічная тэхналогія матэрыялаў і вырабаў электроннай тэхнікі 4

Тэксты лекцый, навучальныя дапаможнікі:

Матэрыялы да лабараторных заняткаў:

Пытанні  да экзамена

Фізічная хімія кандэнсаванага стану 4

Матэрыялы да лабараторных заняткаў:

Матэрыялы да практычных заняткаў:

Абарона матэрыялаў і асновы матэрыялазнаўства 4

Электронны канспект лекцый:

Матэрыялы да лабараторных работ:

Пытанні і заданні

Сэнсарныя прылады 4 Пытанні і заданні
Нанатэхналогія 4

Прэзентацыі лекцый:

Выніковы тэст

Пытанні і задачы да экзамена

Тэхніка высокага вакууму і вакуумныя тэхналогіі 4 Пытанні  да экзамена

Навучальныя матэрыялы для студэнтаў спецыяльнасці ТПВ па дысцыпліне "Прыкладная электрахімія":

     Навучальныя матэрыялы для студэнтаў II ступені вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці 1-41 80 02

"Тэхналогія і абсталяванне для вытворчасці паўправаднікоў, матэрыялаў і прыбораў электроннай тэхнікі":