Аспірантура і магістратура

Кафедра «Машыны і апаратаў хімічных і сілікатных вытворчасцей» ажыццяўляе:

- падрыхтоўку спецыялістаў II ступенi вышэйшай адукацыi (магістратура) па спецыяльнасці
1-36 80 06 - Машыны, агрэгаты и працэсы (хiмiчная и нефтехiмiчная вытворчасць)

падрыхтоўку спецыялістаў вышэйшая кваліфікацыi праз аспірантуру i дактарантуру па спецыяльнасці
05.17.08 - Працэсы i апараты хiмiчных тэхналогiй

 

У 2017-2018 гг. на кафедры «Машыны і апараты хімічных і сілікатных вытворчасцей» навучаецца
4 магістранта, 2 з якіх завочна:

- Верхаводка Аляксандр Анатольевiч - вочно
Тэма: «Мадэляванне руху мiкракропель з выкарыстаннем вылiчальнай гiдрадынамiкi
»;
Кiраўнiк - дац., к.т.н. Мiсюля Д.I.

- Пазднякоў Вiталь Мiкалаевiч - вочно
Тэма: «
Даследаванне гідрадынамікі сапла для гідраабразіўнай рэзкі»;
Кiраўнiк - дац., к.т.н. Мiсюля Д.I.

- Герасiмчык Сяргей Анатольевіч - завочно
Тэма: «Даследаванне залежнасці энергетычных паказчыкаў ад геаметрычных параметраў радыяльнага нагнетателя»;
Кiраўнiк - дац., к.т.н. Паўлечка У.Н.

- Сямёнаў Яўгенiй Андрэевiч - завочно
Тэма: «Павышэнне надзейнасці высоканагружаных вузлоў валковага прэса»;
Кiраўнiк - дац., к.т.н. Францкевiч В.С.