Аспірантура і магістратура

Кафедра «Машыны і апаратаў хімічных і сілікатных вытворчасцяў» ажыццяўляе:

- падрыхтоўку спецыялістаў II ступенi вышэйшай адукацыi (магістратура) па спецыяльнасці
1-36 80 06 - Машыны, агрэгаты и працэсы (хiмiчная и нефтехiмiчная вытворчасць)

падрыхтоўку спецыялістаў вышэйшая кваліфікацыi праз аспірантуру i дактарантуру па спецыяльнасці
05.02.13 - Машыны, агрэгаты i працэсы (нефтехiмiчная i хiмiчная вытворчасць)
05.17.08 - Працэсы i апараты хiмiчных тэхналогiй

 

На кафедры «Машыны і апараты хімічных і сілікатных вытворчасцяў» навучаецца
3 магістранта, 2 з якіх завочна:

- Ахрамовiч Вiталь Iванaвiч - вочно
Тэма: «    »;
Кiраўнiк - дац., к.т.н. Францкевiч В.С.

- Жалевiч Уладзiмiр Александравiч - завочно
Тэма: «Мадэляванне працэса гiдрадынамiчнай апрацоўкi двухфахных сiстэм;
Кiраўнiк - дац., к.т.н. Пятроў А.А.

- Рэвяшка Андрей Александравiч - завочно
Тэма: «Даследванне якасцi ахоўных пакрыццяў з дапамогай ультрагуку»;
Кiраўнiк - дац., к.т.н. Францкевiч В.С.

у аспiрантуры:

- Мытько Дзмiтрый Юр'евiч - вочно
Тема: «  »;
Кiраўнiк - праф., д.т.н. Вайтяховiч П.Я.