ВМК

Вучэбна-метадычныя комплексы

1. Мадэляванне і аптымізацыя тэхналагічных працэсаў

Тлумачальная запіска

Вучэбная праграма

Лабараторны практыкум

Пытанні да экзамену

Пытанні да калоквіума

Мадэляванне і аптымізацыя тэхналагічных працэсаў і абсталявання. Вучэбна-метадычны дапаможнік

2. Працэсы і агрэгаты вытворчасці будаўнічых матэрыялаў

Тлумачальная запіска

Вучэбная праграма

Лабараторны практыкум

Курсавы праект_вочнікі

Курсавы праект_завочнікі

Лекцыі. Частка 1.

Пытанні да экзамену 1  2

Пытанні да калоквіума

3. Машыны і абсталяванне вытворчасці будаўнічых матэрыялаў

Тлумачальная запіска

Вучэбная праграма

Пытанні да экзамену

Пытанні да Калоквіум

Лабараторны практыкум

Лекцыі. Частка 1.  Частка 2.

Практычныя заняткі

4. Абсталяванне і асновы праектавання прадпрыемстваў вяжучых  
рэчываў і будаўнічых матэрыялаў на іх аснове

Тлумачальная запіска

Вучэбная праграма

Пытанні да экзамену

Лекцыйны курс

Практычныя заняткі

5. Сістэмы аўтаматызаванага праектавання машын і абсталявання

Тлумачальная запіска

Рабочая праграма

Пытанні да экзамену

Тэматыка лабараторных работ

Тэмы курсавых работ

Тэксты лекцый

Дапаможнік для завочнікаў

Лабараторны практыкум. Частка 1.  Частка 2.

АСНОВЫ трохмернага параметрычнага мадэлявання дэталяў машын У СІСТЭМЕ КОМПАС-3D

Атлас канструкцый

Тэсты

6. Разлік і канструяванне машын і агрэгатаў

Тлумачальная запіска

Вучэбная праграма

Экзаменацыйныя пытанні

Тэматыка курсавых праектаў

Тэматыка практычных заняткаў

Пытанні да калоквіума

Лекцыйны курс

Метадычныя ўказанні завочнікам

РіКМА. Вучэбна-метадычны дапаможнік

РіКМА. Вучэбна-метадычны дапаможнік. 2007

РіКМА. Вучэбны дапаможнік. 2004

7. Машыны і апараты хімічных вытворчасцяў

Тлумачальная запіска

Вучэбная праграма

Пытанні да экзамену.

Метадычныя ўказанні для завочнікаў

Практычныя заняткі

Пытанні да калоквіума

Кантрольная работа №1. №2. №3

Лекцыйны курс

8. Асновы механізацыі галіны

Тлумачальная запіска

Вучэбная праграма

Пытанні да экзамену

Практыкум

Пытанні да калоквіума. №1. №2.

Лекцыйны курс

9. Эксплуатацыя, рамонт і мантаж машын і абсталявання

Тлумачальная запіска

Вучэбная праграма

Пытанні да экзамену

Лабараторны практыкум

Лекцыйны курс

10.  Энергаэфектыўнае абсталяванне і сістэмы хімічнай прамысловасці

Тлумачальная запіска

Вучэбная праграма

Пытанні да экзамену. 

Пытанні па дзяржэкзамене

Курсавое праектаванне

Лекцыйны курс

11. Асновы інжынернай творчасці

Тлумачальная запіска

Вучэбная праграма

Пытанні да заліку

Практычныя заняткі №1.   №2.  №3.  №4. №5. №6.

Лекцыі

Асновы інжынернай творчасці. Вучэбны дапаможнік. 2005