Кафедра працэсаў і апаратаў хімічных вытворчасцей

 

Гісторыя кафедры

Кафедра  «Працэсы i апараты хімічных вытворчасцяў»  была заснавана ў Беларускім тэхналагічным інстытуце імя С. М. Кірава (цяпер Беларускі дзяржаўны тэхналагічны Універсітэт) у 1965 годзе (загад № 1250 ад 20 верасня). Стварэнне кафедры выклікана рэзкім пашырэннем кола спецыяльнасцяў хіміка-тэхналагічнага профілю ў ВНУ і, адпаведна, павелічэннем ліку студэнтаў, якія вывучаюць дысцыпліну «Працэсы і апараты хімічнай тэхналогіі» і яе аналагі. Паказаныя дысцыпліны гуляюць стрыжневую, вызначальную ролю ў навучанні студэнтаў, набыцці імі інжынернай кваліфікацыі дзеля рыхтоўкі спецыялістаў для хімічных і сумежных вытворчасцяў. Для арганізацыі кафедры быў запрошаны з Ленінградскага тэхналагічнага інстытута ім. Ленсавета кандыдат тэхнічных навук Яршоў Аляксандр Іванавіч .

 

 

Яршоў А. І.,  прафесар, доктар тэхнічных навук,

заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь,

лаўрэат дзяржаўнай прэміі БССР,

загадчык кафедры з 1965 па 1995 г.

 

Храналогія значных падзей у гісторыі кафедры ПіАХВ

 • 20.09.1965  - падстава кафедры, загадчыкам прызначаны Яршоў А.І.
 • 1966–1967  - умацаванне кадравага складу кафедры высокакваліфікаванымі спецыялістамі (дацэнты Плехаў І.М., Астахаў В.А., Лукін В.Д. і інш.).
 • 1966–1967  - першае папаўненне калектыву кафедры выпускнікамі БТІ ім. С.М. Кірава (Ермаковіч М.П., ​​Круцікава С.П., Хорыкаў В.С.).
 • 1966  - заключэнне першых работ па гаспадарчым дамовам, Адкрыццё межкафедральнай галіновай навукова-даследчай лабараторыі (ГНДЛ).
 • 1966  - пачатак фарміравання І абсталяванні навучальных лабараторый па гідрамеханічным, цеплавым і масаабменным працэсам.
 • 1966  - пачатак падрыхтоўкі кадраў вышэйшай кваліфікацыі праз аспірантуру.
 • 1966  - адкрыццё пры кафедры рэспубліканскай галіновай навукова-даследчай лабараторыі «Хімічная тэхніка».
 • 1968–1970  - першыя масавыя ўкараненні вынікаў НДР у вытворчасць (удасканаленне выпарных усталёвак і газасепаратараў).
 • 1969  - абарона першай кандыдацкай дысертацыі, выкананай на кафедры (спашукальнік Гухман Л.М.).
 • 1971  - адкрыццё на кафедры саюзнай ГНДЛ «Інтэнсіфікацыя працэсаў узаемадзеяння газа-пара-вадкасных сістэм».
 • 1972–1974  - выданне першых метадычных дапаможнікаў па лабараторным практыкуме і курсавым праектаванні.
 • 1974–1975  - абарона на кафедры першых доктарскіх дысертацый (Астахаў В.А., Яршоў А.І.).
 • 1975–1985  - навуковае супрацоўніцтва кафедры з цэнтральным фізіка-хімічным інстытутам (Берлін, ГДР), Інстытутам агульнай і неарганічнай хіміі АН СССР.
 • 1976  - пачатак выкладання асноў гідраўлікі ў складзе курса працэсаў і апаратаў хімічнай тэхналогіі, стварэнне навучальна-лабараторнай базы па асновах гідраўлікі.
 • 1976  - прысуджэнне калектыву навуковых і інжынерных працаўнікоў, у склад якога ўваходзіў Яршоў А.І., Дзяржаўнай прэміі БССР.
 • 1977  - кірунак на выкладніцкую працу ў Алжыр дацэнта Карпянкова А.Ф.
 • 1979  - прыём у аспірантуру першага замежнага грамадзяніна (Раберта Р. Гонзалес Гутьерес, Куба).
 • 1980–1986  - атрыманне на распрацоўкі супрацоўнікаў кафедры першых замежных патэнтаў (ГДР, Чэхія, Галандыя).
 • 1988  - выданне лабараторнага практыкуму з грыфам МВ і ССА БССР.
 • 1990  - правядзенне на базе кафедры Ўсесаюзнага семінара Навучальна-метадычнага з'яднання з удзелам загадчыкаў кафедрамі працэсаў і апаратаў хімічных вытворчасцяў вядучых ВНУ СССР.
 • 1994  - правядзенне на базе кафедры школы-семінара па праблемах энерга- і рэсурсазберажэння (Пінч-тэхналогіі) прафесарамі Манчэстэрскага універсітэта (Англія).
 • 1995  - абмен вопытам са спецыялістамі Манчэстэрскага універсітэта (Англія).
 • 1995 снежань  - абранне на пасаду загадчыка кафедры ПиАХВ Маркава У.А.
 • 1995–2005  - мадэрнізацыя і ўдасканаленне навучальных лабараторных усталёвак.
 • 2002  - выданне навучальнага дапаможніка «Марков В.А., Вайтехович П.Е. Процессы и аппараты химической технологии. Часть 1. Гидромеханические и механические процессы».
 • 2006  - выданне навучальных дапаможнікаў: «Марков В.А. Процессы и аппараты химической технологии. Часть 2. Тепловые и массообменные процессы», «Боровик А.А., Протасов С.К., Марков В.А. Сборник примеров и задач. Процессы и аппараты химической технологии».
 • 2006  - выданне манаграфіі «Волк А.М., Марков В.А. Разделение многофазных систем в полях массовых сил».
 • 2008  - выданне навучальнага дапаможніка «Маркаў У.А., Пратасаў С.К., Баравік А.А. Працэсы i апараты хімічнай тэхналогіі. Практыкум: вучэб. дапаможнік для студэнтаў хіміка-тэхналагічных спецыяльнасцей».
 • 2008  - выданне першага электроннага навучальнага дапаможніка «Калішук Дз.Р., Саевіч М.П. Працэсы і апараты хімічных вытворчасцей. Вучэбны дапаможнік для студэнтаў завочнага навучання спец. 1–36 07 01, 1–53 01 01».
 • 2010 верасень  - памятная дата: кафедры ПіАХВ споўнілася 45 гадоў з моманту заснавання.
 • 2010 снежань  - споўнілася 80 гадоў заснавальніку кафедры, стваральніку беларускай навукова-педагагічнай школы па працэсах і апаратам хімічнай тэхналогіі, заслужанаму дзеячу навукі Рэспублікі Беларусь, лаўрэату дзяржаўнай прэміі БССР, доктару тэхнічных наук, прафесару Яршову Аляксандру Іванавічу.
 • 2011 студзень  - д.т.н. Ляўданскі А. Э. прызначаны в. а. загадчыка кафедры ПіАХВ.
 • 2011  - выданне навучальнага дапаможніка «Марков В.А., Протасов С.К., Боровик А.А. Процессы и аппараты химической технологии. Лабораторный практикум».
 • 2011  - выданне навучальнага дапаможніка для завочнікаў «Калишук Д.Г., Саевич Н.П., Вилькоцкий А.И. Процессы и аппараты химической технологии».
 • 2012 люты  - д.т.н. Ляўданскі А. Э. прызначаны загадчыкам кафедры ПіАХВ.
 • 2014  - выданне навучальнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па хіміка-тэхналагічных спецыяльнасцях «Боровик А.А., Протасов С.К. Процессы и аппараты химической технологии. Сборник примеров и задач. В 2 ч. Ч. 2. Тепловые процессы».

 • 2015  - выданне навучальнага дапаможніка для студэнтаў хіміка-тэхналагічных спецыяльнасцяў «Калишук Д.Г., Саевич Н.П., Вилькоцкий А.И., Левданский А.Э. Процессы и аппараты химической технологии. Расчет и проектирование массообменных аппаратов».

 • 2015 верасень  - памятная дата: кафедры ПіАХВ споўнілася 50 гадоў з моманту заснавання.
 • 2018  - выданне навучальнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па хіміка-тэхналагічных спецыяльнасцях «Войтов И.В., Боровик А.А., Вилькоцкий А.И. Процессы и аппараты химической технологии. Массообменные процессы. Сборник примеров и задач».

 • 2019  - выданне навучальнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па кiрунку «Хiмiчная прамысловасць» «Войтов И.В., Боровик А.А., Сосновский Т.Р.,  Вилькоцкий А.И. Процессы и аппараты химической технологии. Гидромеханические процессы».

 

За 50 гадоў кафедра ПіАХВ сфармавалася ўнутры БДТУ ў самастойную навукова-педагагічную школу па хіміка-тэхнічнай інжынерыі, якая мае высокакваліфікаваны кадравы склад, добра абсталяваную тэхнічную базу і прызнаныя дасягненні ў вучэбна-метадычнай і навукова-даследчай працы. Назапашаны за мінулы перыяд вопыт калектыў кафедры будзе беражліва захоўваць і развіваць далей ва ўсіх кірунках дзейнасці ў інтарэсах грамадства і нашай краіны.

Кантакты

Месцазнаходжанне  - навучальны корпус № 3а, пакоі №№ 104, 106, 301, 302, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 314, навучальны корпус № 2, пакой № 306,

Паштовы адрас  - 220050, г. Мінск, вул. Свярдлова, 13а, кафедра працэсаў І апаратаў хімічных вытворчасцяў

Тэлефон кафедры  - (017) 226-00-39

Электронная пошта  - piahp@belstu.by