Студэнтам завочнага факультэта

 

Графік навучальнага працэсу студэнтаў-завочнікаў па кафедры ПіАХВ

Графік правядзення кансультацый студэнтаў завочнага факультэта

Графік прыёму акадэмічных запазычанасцяў у студэнтаў завочнага факультэта

Пытанні для падрыхтоўкі да лабараторных работ

Пытанні для падрыхтоўкі да экзамену па курсе «Працэсы і апараты хімічнай тэхналогіі» для слухачоў ФПК і ПК, спецыяльнасці перападрыхтоўкі «Хімічная тэхналогія неарганічных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў»

Пытанні да заліку па курсе «Працэсы і апараты хімічных тэхналогій» для студэнтаў завочнага факультэта спецыялізацыі «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве хімічнай прамысловасці»

Пытанні для падрыхтоўкі да экзамену па курсе «Працэсы і апараты хімічных тэхналогій»  для студэнтаў завочнага факультэта спецыяльнасці МіАХВ

Пытанні для падрыхтоўкі да экзамену па курсе «Працэсы і апараты хімічнай тэхналогіі» для студэнтаў завочнага факультэта спецыяльнасцяў ХТАМ, ХТНМ, БТ, АНА

Пытанні для падрыхтоўкі да экзамену па курсе «Тэхналагічныя працэсы і апараты галіны» для студэнтаў завочнага факультэта спецыяльнасці АТПіВ


 

Графік навучальнага працэсу студэнтаў-завочнікаў па кафедры ПіХВ

 

Спецыяльнасць, спецыялізацыя

Устаноўчы занятак

Залік

Экзамен

Курсавы праект

Курсавая работа

1-25 01 07  эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве

1-25 01 07 24 – эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве хімічнай прамысловасці

3 курс,

зім. сесія

3 курс,

вясн. сесія

-

-

3 курс,

вясн. сесія

1-25 01 08 – бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт

1-25 01 08 15 – бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт у хімічнай прамысловасці

3 курс,

зім. сесія

3 курс,

вясн. сесія

-

-

-

1-36 07 01 – машыны і апараты хімічных вытворчасцяў і прадпрыемстваў будаўнічых матэрыялаў

1-36 07 01 01 – машыны і апараты хімічных вытворчасцяў

4 курс,

зім. сесія

4 курс,

вясн. сесія

5 курс,

зім. сесія

5 курс,

вясн. сесія

-

1-48 01 01 – хімічная тэхналогія неарганічных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў

1-48 01 01 01 – тэхналогія мінеральных угнаенняў, салей і шчолачаў

1-48 01 01 06 – тэхналогія шкла і сіталаў

1-48 01 01 09 – тэхналогія тонкай функцыйнай і будаўнічай керамікі

1-48 01 01 14 – хімічная тэхналогія вяжучых матэрыялаў

3 курс,

вясн. сесія

4 курс,

зім. сесія

4 курс,

вясн. сесія

5 курс,

зім. сесія

-

1-48 01 02 – хімічная тэхналогія арганічных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў

1-48 01 02 03 – тэхналогія лакафарбавых матэрыялаў

1-48 01 02 05 – тэхналогія перапрацоўкі эластамераў

1-48 01 02 06 – тэхналогія перапрацоўкі пластычных мас

3 курс,

вясн. сесія

4 курс,

зім. сесія

4 курс,

вясн. сесія

5 курс,

зім. сесія

-

1-48 01 05 – хімічная тэхналогія перапрацоўкі драўніны

3 курс,

вясн. сесія

4 курс,

зім. сесія

4 курс,

вясн. сесія

5 курс,

зім. сесія

-

1-48 001 – біятэхналогія

3 курс,

вясн. сесія

4 курс,

зім. сесія

4 курс,

вясн. сесія

5 курс,

зім. сесія

-

1-53 01 01  –  аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцяў

3 курс,

вясн. сесія

4 курс,

зім. сесія

4 курс,

вясн. сесія

-

4 курс,

вясн. сесія

1-57 01 01  –  ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў

3 курс,

вясн. сесія

4 курс,

зім. сесія

4 курс,

вясн. сесія

5 курс,

зім. сесія

-

 

 

Пры самастойнай падрыхтоўцы студэнтаў-завочнікаў рэкамендуецца выканаць кантрольныя работы па наступных крыніцах:

1. Калішук Дз.Р. Працэсы і апараты хімічных вытворчасцей: вучэб. дапаможнiк для студэнтаў-завочнага навучання спецыяльнасцей 1-36 07 01 «Машыны i апараты хiмiчных вытворчасцей i прадпрыемстваў будаўнiчых матэрыялаў», 1-53 01 01 «Аўтаматызацыя тэхналагiчных працэсаў i вытворчасцей (па накiрунках)». – Мн.: БДТУ, 2005.– 110 с.

2. Калишук, Д. Г. Процессы и аппараты химической технологии: учеб.-метод. Пособие для студентов специальностей 1-48 01 01 «Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий», 1-48 01 02 «Химическая технология органических веществ, материалов и изделий», 1-48 01 04 «Технология электрохимических производств», 1-48 02 01 «Биотехнология» / Д.Г. Калишук, Н.П. Саевич, А.И. Вилькоцкий. – Минск: БГТУ, 2011.– 426 с.

 

 

Графік прыёму акадэмічных запазычанасцяў і правядзення кансультацый для студэнтаў завочнага факультэта па дысцыплінам ПіАХТ, ПіАХВ, ТПіАГ

 

 

Выкладчык

Дата

Час

Аудыторыя

Заг. кафедры
Ляўданскі А.Э.
07.09; 21.09; 05.10 15:40–16:30 311–3а
Дацэнт
Калішук Дз.Р.
Субота 12:30–13:30 306–2
Дацэнт
Кузьмін У.У.
21.09; 19.10; 16.11; 15.12; 11.01 14:00–15:00 310–3а
Дацэнт
Вількоцкі А.I.
07.09; 05.10; 13.10 11:40–12:30 310–3а
Дацэнт
Саевіч М.П.
14.09; 12.10; 02.11 11:30–12:15 306–2