Склад кафедры

Прафесарска-выкладчыцкі склад

 1. Дармешкiн Алег Барысавіч  - заг. кафедры, д.т.н., прафесар
 2. Ешчанка Людміла Сямёнаўна  - д.т.н., прафесар
 3. Вараб'ёў Мікалай Іванавіч  - д.т.н., прафесар
 4. Пiнаеў Генадзь Фёдаравіч - д.х.н., прафесар
 5. Мiнакоўскi Аляксандр Фёдаравіч  - к.т.н., дацэнт
 6. Новік Дзмітрый Міхайлавіч  - к.т.н., дацэнт
 7. Шаціла Вікторыя Іванаўна  - к.т.н., дацэнт
 8. Вараб'ёў Арцём Дзмітрыевіч  - к.т.н., старшы выкладчык
 9. Гаўрылюк Андрэй Мікалаевіч  - к.т.н., асістэнт
 10. Сумiч Андрэй Іванавіч  - асістэнт

 


О. Б. Дормешкин
Дармешкiн Алег Барысавіч - загадчык кафедры

Больш падрабязна ...

Доктар тэхнічных навук, прафесар, лаўрэат Прэміі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Выдатнік народнай адукацыі Рэспублікі Беларусь, прарэктар па навуковай рабоце

У 1980 годзе скончыў Беларускі тэхналагічны інстытут ім. С. М. Кірава. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1982 года

Навуковыя інтарэсы: хімія і тэхналогія мінеральных соляў і удабрэнняў, пытанні рацыянальнага і комплекснага выкарыстання фасфатнай сыравіны. Распрацаваў шэраг новых безадходных тэхналагічных працэсаў атрымання комплексных удабрэнняў, перапрацоўкі адходаў вытворчасці фосфарных удабрэнняў.

Апублікаваў больш за 200 навуковых прац, манаграфію, 15 вынаходак.


Л. С. Ешчанка
Ешчанка Людміла Сямёнаўна

Больш падрабязна ...

Доктар тэхнічных навук, прафесар, член-карэспандэнт Расійскай акадэміі прыродазнаўчых навук і Еўрапейскай акадэміі прыродазнаўства

У 1966 годзе скончыла Беларускі тэхналагічны інстытут ім. С. М. Кірава. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1966 года, прафесар кафедры тэхналогіі неарганічных рэчываў і агульнай хімічнай тэхналогіі

Навуковыя інтарэсы: хімія і тэхналогія, навуковыя асновы атрымання высокадісперсных порыстых неарганічных злучэнняў і стварэнне на іх аснове неарганічных матэрыялаў, у прыватнасці пігментаў, адсарбентаў, каталізатараў, носьбітаў каталітычных актыўных рэчываў, навуковыя асновы пераапрацоўкі жалезазмяшчальных адходаў металургічных, машынабудаўнічых прадпрыемстваў на пігменты і пігменты-напаўняльнікі.

Аўтар больш за 200 навуковых прац, 70 вынаходак, 2 падручнікаў. 


Н. І. Вараб'ёў
Вараб'ёў Мікалай Іванавіч

Больш падрабязна ...

Доктар тэхнічных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь, Ганаровы хімік канцэрна «Белнафтахім», Лаўрэат Прэміі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Скончыў у 1959 Ленінградскі тэхналагічны інстытут ім. Ленсавета. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1967 года, прафесар кафедры тэхналогіі неарганічных рэчываў і агульнай хімічнай тэхналогіі.

Навуковыя інтарэсы: хімія і тэхналогія мінеральных кіслот, соляў і удабрэнняў. Кіруе даследаваннямі па тэхналогіі фосфарзмяшчальных соляў і удабрэнняў, атрымання новых матэрыялаў на аснове неарганічных фасфатаў, галагенідаў, аксідаў і нітрыдаў. Распрацаваў новыя безадходныя тэхналагічныя працэсы атрымання удабрэнняў, спосабы перапрацоўкі пабочных прадуктаў і адходаў вытворчасці фосфарных удабрэнняў з атрыманнем новых тэхнічных прадуктаў, спосабы сінтэзу новых матэрыялаў.

Апублікаваў звыш 230 навуковых прац, 3 манаграфіі. Аўтар 72 вынаходак.


Пiнаеў Генадзь Фёдаравіч

Доктар хімічных навук, прафесар

Скончыў Уральскі політэхнічны інстытут ў 1959 годзе. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1966 года, прафесар кафедры тэхналогіі неарганічных рэчываў і агульнай хімічнай тэхналогіі.

Навуковыя інтарэсы:

хімія, тэрмадынаміка, кінетыка, матэматычнае мадэляванне схем, аперацый і працэсаў тэхналогіі асноўнай хімічнай прамысловасці, фазавыя раўнавагі ў шматкампанентных водна-солевых сістэмах, метады прагназавання тэрмадынамічных характарыстык солеобразных злучэнняў на аснове канцэпцыі кіслотнасці - асноўных, інжынернае прагназаванне селектыўнай высокатэмпературнай хемосорбции кіслых газаў з сумесяў, ўдасканаленне эксергетычнага метаду аналізу тэхналагічных працэсаў.

Аўтар больш за 100 артыкулаў, 40 вынаходніцтваў, 3 падручнікаў.

Працоўнае месца: вучэбны корпус №3, кабінет №117


А. Ф. Минаковский
Мiнакоўскi Аляксандр Фёдаравіч

Больш падрабязна ...

Дацэнт, кандыдат тэхнічных навук

 

Скончыў БДТУ ў 1995 годзе па спецыяльнасці "Тэхналогія неарганічных рэчываў". У 2000 годзе абараніў дысертацыю на суісканне вучонай ступені кандыдата тэхнічных навук на тэму «Безадходных тэхналогій атрымання сульфiта натрыю на аснове паваранай солі»

Педагагічная дзейнасць: праводзіць лекцыйныя, лабараторныя і практычныя заняткі па дысцыплінах «Асновы навуковых даследаванняў і інавацыйнай дзейнасці», «Агульная хімічная тэхналогія», «Тэхналогія азотных, фосфарных і комплексных удабрэнняў».

Напрамкі навуковых даследаванняў:

 1. Адукацыйныя тэхналогіі ў галіне бяспекі жыццядзейнасці
 2. Даследаванні ў галіне перапрацоўкі нізкаякаснага фосфарнага сыравіны ў комплексныя ўгнаенні

Аўтар больш за 50 навуковых і вучэбна-метадычных прац, 3 вынаходак.

Асноўныя публікацыі:

 1. Дармешкiн А.Б., Мiнакоўскi А.Ф., Вараб'ёў М.І. «Аптымізацыя працэсу атрымання сульфiту натрыя на аснове графааналiтычнага аналізу дыяграм растваральнасці сістэм Na +, NH 4 + // Cl -, SO 3 2- і Na +, NH 4 + // Cl -, HSO 3 Часопіс прыкладной хіміі, г. Санкт -Пецярбург 2001 г. - т.74, вып.8.
 2. Патэнт Рэспублікі Беларусь № 5491 «Спосаб атрымання бязводнага сульфiту натрыя».
 3. Патэнт Рэспублікі Беларусь № 5950 «Спосаб атрымання нітрату калія».
 4. Мiнакоўскi А.Ф., Чарнушэвіч Р.А. «Вучыць комплекснаму бяспечнаму мысленню». «Ахова працы і сацыяльная абарона» №1. 2004.- с. 73-74
 5. Чарнушэвіч Г..А., Ператрухiн В.У., Цярэшка В.У., Мiнакоўскi А.Ф. «Ацэнка становішча ў надзвычайных сітуацыях.» Даведнік для студэнтаў усіх спецыяльнасцей.- Мн .: БДТУ, 2004. - 93 с.
 6. Фарафонтаў В.М., Мiнакоўскi А.Ф., Каспяровіч А.В. Арганізацыя ідэалагічнай і выхаваўчай работы на факультэце Тэхналогіі арганічных рэчываў Працы БДТУ. Шэры. VIII. Вучэбна-метадычная работа. - Мн., 2007. - Вып. IХ.- C. 83-88.
 7. А.І. Асаёнак, А.Е. Кучанева, А.Ф. Мiнакоўскi. Прафесійныя рызыкі: методыка аналізу і кіравання. - Мінск: Бэстпрынт, 2009. - 181 с.
 8. Мiнакоўскi А.Ф. Фарміраванне кампетэнцый бяспекі ў выпускнікоў тэхнічных ВНУ. «Надзвычайныя сітуацыі: папярэджанне і ліквідацыя» зборных. сінтэз. докл. V МНПК. У 3 т. Т.2. - Мн., 2009. -З. 231-232.

Працоўнае месца: кабінет № 113 нав. корпус № 3 
Працоўны тэлефон: (017) 327 22 51 (кафедра ТНРiАХТ) 
Рабочы паштовы адрас для перапіскі: вул. Свярдлова, 13 "а", г. Мінск, 220006
Адрас электроннай пошты: (е-mail): alex_min@tut.by


 


Д. М. Новік
Новік Дзмітрый Міхайлавіч

Больш падрабязна ...

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт кафедры


Скончыў БДТУ ў 1999 г. па спецыяльнасці «Тэхналогія неарганічных рэчываў». У 1999 - 2002 гг. аспірант кафедры тэхналогіі неарганічных рэчываў і агульнай хімічнай тэхналогіі. У 2004 г абараніў дысертацыю на суісканне вучонай ступені кандыдата тэхнічных навук.

Навуковыя інтарэсы: вытворчасць бесхлорных водарастваральных удабрэнняў для цяплічнага агародніцтва, перапрацоўка полiмiнеральных руд Рэспублікі Беларусь, вытворчасць комплексных мінеральных удабрэнняў.
Аўтар больш за 30 навуковых прац.

 

Працоўнае месца кабінет № 216 нав. корпус № 3  
Працоўны тэлефон (017) 327 22 51 (
кафедра ТНРiАХТ)
Рабочы паштовы адрас для перапіскі:
кафедра ТНРiАХТ, вул. Свярдлова, 13 "а", г.Мінск, 220006

 

У. І. Шаціла
Шаціла Вікторыя Іванаўна

Больш падрабязна ...

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт кафедры

 

У 2004 г абараніла дысертацыю на суісканне вучонай ступені кандыдата тэхнічных навук. Працуе на кафедры ТНР і АХТ з 2011 года.


Чытае курсы лекцый "Асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю», «Тэхналогія бесхлорных калійных удабрэнняў» для студэнтаў 4 курса факультэта ХТiТ, «Тэхналогія і абсталяванне прадпрыемстваў мінеральных удабрэнняў, соляў і шчолачаў» для студэнтаў інжынерна-эканамiчнага факультэта. 

Галіна навуковых інтарэсаў: даследаванні па хіміі і тэхналогіі бесхлорных комплексных удабрэнняў; даследаванні ў галіне перапрацоўкі нізкаякаснай фосфарнай сыравіны ў комплексныя ўдабрэннi.
Апублікавана: звыш 25 навуковых прац, сааўтар 4 вынаходак.

Працоўнае месца: к. 117 корп.3

 


Вараб'ёў Арцём Дзмітрыевіч

Кандыдат тэхнічных навук, асістэнт кафедры

Скончыў БДТУ па спецыяльнасці «Тэхналогія неарганічных рэчываў».

У 2014 г. абараніў дысертацыю на суісканне вучонай ступені кандыдата тэхнічных навук на тэму «Распрацоўка регаентных рэжымаў стабілізацыйнай апрацоўкі вады ахаладжальных абаротных цыклаў»

Навуковыя інтарэсы:

Хімія і тэхналогія працэсаў водападрыхтоўкі. Пытанні хімічнай стабілізацыйнай апрацоўкі вады. Спосабы падрыхтоўкі і апрацоўкі вады для выкарыстання ў ахаладжальных водооборотных сістэмах, катлавых сістэмах і інш.

Аўтар больш за 25 навуковых прац.

Працоўнае месца  кабінет № 216 нав. корпус № 3  
Працоўны тэлефон  (017) 327 22 51 (
кафедра ТНРiАХТ)
Рабочы паштовы адрас для перапіскі:
кафедра ТНРiАХТ, вул. Свярдлова, 13 "а", г.Мінск, 220006 
Адрас электроннай пошты:  avorobiov@belstu.by


А. Н. Гаўрылюк
Гаўрылюк Андрэй Мікалаевіч

Больш падрабязна ...

Кандыдат тэхнічных навук, асістэнт кафедры


Скончыў БДТУ у 2007 г. па спецыяльнасці «Тэхналогія неарганічных рэчываў». У 2007 - 2011 гг. аспірант кафедры тэхналогіі неарганічных рэчываў і агульнай хімічнай тэхналогіі.

Навуковыя інтарэсы: вытворчасць комплексных NPK і NPKS удабрэнняў, вытворчасць сульфату магнію і комплексных магнiйзмяшчальных удабрэнняў.
 

Чытае курсы лекцый "Мадэляванне і аптымізацыя хіміка-тэхналагічных працэсаў» «Тыпавыя працэсы ў тэхналогіі неарганічных рэчываў" для студэнтаў 4 курса факультэта ХТiТ Аўтар больш за 25 навуковых прац.

Працоўнае месца кабінет № 216 нав. корпус № 3  
Працоўны тэлефон (017) 327 22 51 (кафедра ТНРiАХТ)
Рабочы паштовы адрас для перапіскі:
кафедра ТНРiАХТ, вул. Свярдлова, 13 "а", г.Мінск, 220006


 


А. І. СумичСумiч Андрэй Іванавіч 

Больш падрабязна ...

Асістэнт кафедры

 

Скончыў БДТУ ў 2008 годзе па спецыяльнасці «Тэхналогія неарганічных рэчываў", у 2009 годзе - магістратуру, у 2012 - аспірантуру.


Навуковыя інтарэсы: «сухія» спосабы атрымання сінтэтычных мыйных сродкаў, заснаваныя на нейтралізацыі пратонзмяшчальных рэагентаў нейтралізуючымi рэчывамі, склады і спосабы атрымання чысцячых і тэхнічных мыйных сродкаў. Аўтар 2 вынаходак, 3 артыкулаў, больш за 10 тэзісаў дакладаў і матэрыялаў канферэнцый.

Працоўнае месца: кабінет № 215 нав. корп. №3.
Працоўны тэлефон (017) 327 22 51 (
кафедра ТНРiАХТ)
Рабочы паштовы адрас для перапіскі:
кафедра ТНРiАХТ, вул. Свярдлова, 13 "а", г.Мінск, 220006
 

 

 

Навуковыя супрацоўнікі

 1. Чэрчас Галіна Хаiмаўна - старшы навуковы супрацоўнік, к. х. н.
 2. Жук Галіна Міхайлаўна - малодшы навуковы супрацоўнік

 

Навучальны персанал

 1. Кaхaвец Вольга Мікалаеўна - лабарант
 2. Міхадзюк Алiна Мікалаеўна - лабарант
 3. Гирдюшас Алена Іванаўна - навучальны майстар
 4. Дзедул Святлана Пятроўна - заг. вучэбнай лабараторыяй