Вучэбная работа

Асноўныя дысцыпліны, выкладанне якіх забяспечваецца выкладчыкамі кафедры беларускай філалогіі

  • Беларуская мова (прафесійная лексіка).

вучэбная праграма

  • Сучасная беларуская мова.

вучэбная праграма

Сучасная беларуская мова. Практыкум (аўтары В.А. Кузьміч, Р.В. Міксюк)

Сучасная беларуская мова [Электронны рэсурс] : праграма, метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці 1-47 01 01 "Выдавецкая справа" завочнай формы навучання (склад.: В. А. Кузьміч)

Сучасная беларуская мова [Электронны рэсурс] : дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-47 01 01 "Выдавецкая справа" (аўтар Русак В. У.)

  • Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы. 

вучэбная праграма

Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы: вучэбны дапаможнік для студэнтаў вну па спецыяльнасці "Выдавецкая справа" (аўтар Кузьміч В.А, Шахаб В.В.)

Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы: праграмма, метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні для студэнтаў завочнай формы навучання спецыяльнасці 1-47 01 01 "Выдавецкая справа" (аўтар Кузьміч В.А.)

Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы [Электронны рэсурс] : праграма, метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні для студэнтаў 2-га курса спецыяльнасці 1-47 01 01 "Выдавецкая справа" завочнай формы навучання (склад. Кузьміч В.А.)

  • Гісторыя беларускай літаратуры.

вучэбная праграма

Гісторыя беларускай літаратуры [Электронны рэсурс] : праграмма, метадычныя указанні і кантрольныя заданні для студэнтаў спецыяльнасці 1-47 01 01 "Выдавецкая справа" завочнай формы навучання (склад. Федарцова Т.М.)

  • Гісторыя сусветнай літаратуры.

вучэбная праграма

Замежная літаратура. Антычны перыяд : вучэбна-метадычны дапаможнік для студ. спец. "Выдавецкая справа" завочнага факультэта (аўтар Федарцова Т.М.)

Гісторыя сусветнай літаратуры. Класіцызм. Барока. Асветніцтва: вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў вну па спецыяльнасцi 1-47 01 01 "Выдавецкая справа" (аўтар Федарцова Т.М.)

Гісторыя сусветнай літаратуры. Сярэднявечча. Адраджэнне: тэксты лекцый для студэнтаў спецыяльнасцi 1-47 01 01 "Выдавецкая справа" завочнай формы навучання (аўтар Федарцова Т.М.)

Гісторыя сусветнай літаратуры [Электронны рэсурс] : праграма і кантрольныя заданні для студэнтаў спецыяльнасці 1-47 01 01 "Выдавецкая справа" завочнай формы навучання (склад. Федарцова Т.М.)

  • Службовы этыкет і справаводства.

праграма

  • Сучасная руская мова.

вучэбная праграма

Практычная і функцыянальная стылістыка рускай мовы.

вучэбная праграма

Практическая и функциональная стилистика русского языка: учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-47 01 01 "Издательское дело" (автор Гусева О. Н.)

Практическая и функциональная стилистика русского языка [Электронный ресурс]: программа и контрольные задания для студентов 2, 3 курсов специальности 1-47 01 01 "Издательское дело" заочной формы обучения (сост. Гусева О.Н.)

  • Руская мова як замежная.

вучэбная праграма 1 курс

вучэбная праграма 3 курс

вучэбная праграма 2 курс

вучэбная праграма 4 курс

праграма падрыхтоўчых курсаў (222 гадзіны)

праграма падрыхтоўчых курсаў (444 гадзіны)

праграма падрыхтоўчых курсаў (644 гадзіны)

праграма падрыхтоўчага аддзялення (840 гадзін)

Русский язык. Письмо. Аудирование. Чтение: учебно-методическое пособие для иностранных студентов подготовительного отделения высших учебных заведений, обучающихся по химико-технологическим специальностям (авторы Миксюк Р.В., Козлякова Т.А., Жуковская Т.В.)

Знакомьтесь: Беларусь. Учебно-методическое пособие (авторы Козловская Г.В., Козлякова Т.А.)

ВМК