Абітурыенту

Кафедра паліграфіі была створана ў 1995 годзе і з'яўлялася першай спецыялізаванай паліграфічнай кафедрай у Рэспубліцы Беларусь. У далейшым яна была перайменавана і ў цяперашні час арганізацыйна ўваходзіць у склад  факультэта прыттэхналогiй i медыякамунiкацый  (ПiМ). У 2003 г. сумесным загадам Міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь і рэктара БДТУ пры кафедры была арганізавана галіновая навукова-даследчая лабараторыя тэхналогіі, тэхнікі і эканомікі выдавецка-паліграфічнага комплексу. Вучэбны працэс на  кафедры паліграфічных вытворчасцей  забяспечваюць 11 чалавек прафесарска-выкладчыцкага складу, якія выконваюць не толькі вучэбную, але і навукова-даследчую, вучэбна-метадычную працу. У мэтах паляпшэння  працэсу навучання, на кафедры прадугледжаны лабараторныя заняткі ў спецыялізаваных аўдыторыях, дзе студэнты могуць рэалізаваць і замацаваць тэарэтычныя веды.

,    

,    
 

,    

Заняткi праходзяць у лабараторыi кафедры палiграфiчных вытворчасцей

Кафедра паліграфічных вытворчасцей з'яўляецца  выпускаючай і рыхтуе інжынераў-тэхнолагаў па спецыяльнасці  1-47 02 01 «Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей». 

Паліграфія - галіна прамысловасці, якая займаецца узнаўленнем тэксту і выяўленчай інфармацыі ў выглядзе друкаванай прадукцыі.

Традыцыйнай друкаванай прадукцыяй з'яўляюцца кнігі, газеты, часопісы, лiстоўкі, буклеты, папяровыя канцылярскія тавары, этыкетка і ўпакоўка. Акрамя таго, сучасныя тэхналогіі дазваляюць наносіць выявы на самыя разнастайныя матэрыялы (тканіну, пластмасу, кераміку, дрэва і г. д.). Друкаваныя тэхналогіі таксама выкарыстоўваюцца пры вытворчасці электроннай тэхнікі (друкаваных плат).

Сучасная паліграфія грунтуецца на кампутарных тэхналогіях апрацоўкі дадзеных, якія задзейнічаны як на дадрукарскай стадыі, так і на наступных стадыях тэхналагічнага працэсу (для аўтаматызацыі прамысловых аперацый і кіравання якасцю). У рамках вывучэння дадрукарскiх працэсаў студэнты асвойваюць кампутарныя праграмы выдавецка-паліграфічнага профілю, такія як Adobe Photoshop, CorelDRAW, InDesign.

Адным з перспектыўных напрамкаў паліграфіі з'яўляецца лічбавы друк - тэхналогія друку на аснове кампутарных дадзеных, якая дазваляе аператыўна вырабляць друкаваную прадукцыю ў колькасці ад 1 асобніка.

Перспектывы развіцця тэхналогій у паліграфіі

Асноўныя месцы размеркавання студэнтаў

Асноўнымі месцамі размеркавання студэнтаў спецыяльнасці «Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей» з'яўляюцца вядучыя паліграфічныя прадпрыемствы Рэспублікі Беларусь дзяржаўнай і змешанай формаў уласнасці, у тым ліку

 • РУП «Выдавецтва«Беларускі дом друку», г. Мінск.
 • ААТ «Паліграфкамбінат» імя Я. Коласа, г. Мінск.
 • ААТ «Чырвоная зорка», г. Мінск.
 • РВУП «Палесдрук», г. Гомель.
 • УПКП «Магілёўская абласная друкарня імя С. Собаля », г. Магілёў.
 • УПП «Віцебская абласная друкарня», г. Віцебск.
 • ГОУПП «Гродзенская друкарня», г. Гродна.
 • РУП «Бабруйская ўзбуйненая друкарня імя Непагодзіна », г. Бабруйск.
 • КУП "Пінская рэгіянальная друкарня", г. Пінск.
 • ААТ «Брэсцкая друкарня», г. Брэст.
 • РУП «Друкарня" Перамога "», г. Маладзечна і іншыя прадпрыемствы.

Выпускнікі кафедры займаюць пасады вядучых спецыялістаў (дырэктараў, галоўных інжынераў, галоўных тэхнолагаў) на шэрагу прадпрыемстваў Беларусі і за мяжой. Кафедра падрыхтавала больш за 900 інжынераў-тэхнолагаў паліграфічнай вытворчасці. Звыш 57% усіх дыпломных праектаў выконвалася па заданнях прадпрыемстваў. Колькасць дыпломных праектаў з элементамі даследаванняў складае 85%.

НАШ АДРАС: 220006, г. Мінск, вул. Свярдлова, 13а

тэл.: (017) 327-26-88 (кафедра ПВ), (017) 327-63-75 (прыёмная камісія), факс: (017) 327-62-17