Абітурыенту

Кафедра паліграфіі была створана ў 1995 годзе і з'яўлялася першай спецыялізаванай паліграфічнай кафедрай у Рэспубліцы Беларусь. У далейшым яна была перайменавана і ў цяперашні час арганізацыйна ўваходзіць у склад  факультэта прыттэхналогiй i медыякамунiкацый  (ПiМ). У 2003 г. сумесным загадам Міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь і рэктара БДТУ пры кафедры была арганізавана галіновая навукова-даследчая лабараторыя тэхналогіі, тэхнікі і эканомікі выдавецка-паліграфічнага комплексу. Вучэбны працэс на  кафедры паліграфічных вытворчасцей  забяспечваюць 11 чалавек прафесарска-выкладчыцкага складу, якія выконваюць не толькі вучэбную, але і навукова-даследчую, вучэбна-метадычную працу. У мэтах паляпшэння  працэсу навучання, на кафедры прадугледжаны лабараторныя заняткі ў спецыялізаваных аўдыторыях, дзе студэнты могуць рэалізаваць і замацаваць тэарэтычныя веды.

,    

,    
 

,    

Заняткi праходзяць у лабараторыi кафедры палiграфiчных вытворчасцей

Кафедра паліграфічных вытворчасцей з'яўляецца  выпускаючай і рыхтуе інжынераў-тэхнолагаў па спецыяльнасці  1-47 02 01 «Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей».  З 01.09.2011 г. на кафедры вядзецца падрыхтоўка інжынераў-тэхнолагаў па новай спецыялізацыі  1-47 02 01 06 «Тэхналогія вытворчасці тары і ўпакоўкі». 

Вытворчасць тары і ўпакоўкі з'яўляецца адным з асноўных накірункаў развіцця паліграфічнай прамысловасці. У працэсе падрыхтоўкі спецыялісты дадзенай спецыялізацыі набываюць веды і ўменні ў галіне тэхналогіі і абсталявання формных і друкарскіх працэсаў пры вытворчасці тары і ўпакоўкі, пакетаванні і фасоўкі харчовых прадуктаў, медыцынскіх і касметычных прэпаратаў, тавараў і прамысловай прадукцыі, а таксама асвойваюць асноўныя метады праектавання вытворчасці тары і ўпакоўкі, якія ўключаюць кіраванне якасцю на розных этапах тэхналагічнага працэсу. Выпускнікі гэтай спецыялізацыі будуць працаваць не толькі на паліграфічных прадпрыемствах, якія выпускаюць упакоўку, але і ва ўпаковачных і фасовачных падраздзяленнях прадпрыемстваў харчовай, лёгкай прамысловасці, прадпрыемстваў, што выпускаюць медыцынскія прэпараты, касметычныя сродкі, а таксама ў сістэме гандлю.

 

Перспектывы развіцця тэхналогій у паліграфіі

 

Асноўныя профільныя дысцыпліны, якія вывучаюцца студэнтамі  спецыялізацыі
1-47 02 01 06 «Тэхналогія вытворчасці тары і ўпакоўкі» :

 

 • Паліграфіка.
 • Тэорыя колеру і колераўзнаўлення.
 • Тэхналогія апрацоўкі выяўленчай інфармацыі.
 • Метралогія, стандартызацыя і сертыфікацыя ва ўпаковачнай вытворчасці.
 • Мадэляванне тэхналагічных працэсаў паліграфічнай вытворчасці.
 • Асновы навуковых даследаванняў і інавацыйнай дзейнасці.
 • Увядзенне ў спецыяльнасць.
 • Асновы паліграфічных вытворчых сістэм.
 • Метады сістэмнага аналізу.
 • Тэорыя працэсаў рэпратэхнічнай рэгістрацыі.
 • Тэхналогія і абсталяванне формных працэсаў пры вытворчасці ўпакоўкі і тары.
 • Тэхналогія друкарскіх і аздобных працэсаў пры вытворчасці ўпакоўкі і тары.
 • Рэстаўрацыя друкарскай прадукцыі.

 

Асноўныя месцы размеркавання студэнтаў
Асноўнымі месцамі размеркавання студэнтаў спецыяльнасці «Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей» з'яўляюцца вядучыя паліграфічныя прадпрыемствы Рэспублікі Беларусь дзяржаўнай і змешанай формаў уласнасці, у тым ліку

 • РУП «Выдавецтва«Беларускі дом друку», г. Мінск.
 • ААТ «Паліграфкамбінат» імя Я. Коласа, г. Мінск.
 • ААТ «Чырвоная зорка», г. Мінск.
 • РВУП «Палесдрук», г. Гомель.
 • УПКП «Магілёўская абласная друкарня імя С. Собаля », г. Магілёў.
 • УПП «Віцебская абласная друкарня», г. Віцебск.
 • ГОУПП «Гродзенская друкарня», г. Гродна.
 • РУП «Бабруйская ўзбуйненая друкарня імя Непагодзіна », г. Бабруйск.
 • КУП "Пінская рэгіянальная друкарня", г. Пінск.
 • ААТ «Брэсцкая друкарня», г. Брэст.
 • РУП «Друкарня" Перамога "», г. Маладзечна і іншыя прадпрыемствы.

Выпускнікі кафедры займаюць пасады вядучых спецыялістаў (дырэктараў, галоўных інжынераў, галоўных тэхнолагаў) на шэрагу прадпрыемстваў Беларусі і за мяжой. Кафедра падрыхтавала больш за 900 інжынераў-тэхнолагаў паліграфічнай вытворчасці. Звыш 57% усіх дыпломных праектаў выконвалася па заданнях прадпрыемстваў. Колькасць дыпломных праектаў з элементамі даследаванняў складае 85%.

НАШ АДРАС: 220006, г. Мінск, вул. Свярдлова, 13а

тэл.: (017) 327-26-88 (кафедра ПВ), (017) 327-63-75 (прыёмная камісія), факс: (017) 327-62-17