Навуковая школа

Заснавальнік  навуковай школы па тэхналогіі, абсталяванні і арганізацыі вытворчасці ў выдавецка-паліграфічным комплексе - Кулак Міхаіл Іосіфавіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар. Год стварэння  - 1995.
Кіраўнік  - Далгова Таццяна Аляксандраўна, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт.


Асноўныя напрамкі навуковых даследаванняў, якія праводзяцца ў рамках навуковай школы:

 • Комплексныя даследаванні па механіцы і кіраванні інфармацыйнымі патокамі і працэсамі прайгравання інфармацыі ў паліграфічных вытворчых сістэмах.
 • Даследаванне сіметрыі беларускіх народных арнаментаў з мэтай сінтэзу вектарных малюнкаў для афармлення мастацка-выяўленчай прадукцыі.
 • Распрацоўка і ўкараненне метаду аператыўнага ўваходнага кантролю асноўных паліграфічных матэрыялаў.
 • Даследаванне пытанняў механікі друкарскага кантакту, тэорыі працэсу фарбапераносу пры друку, уплыве структурнай неаднастайнасці фізіка-механічных уласцівасцяў паперы на яе паводзіны ў друкарскім і іншых паліграфічных працэсах.
 • Распрацоўка методыкі вызначэння характэрных прыкмет спецыяльных спосабаў вырабу друкарскай прадукцыі.
 • Удасканаленне стратэгічнага кіравання на прадпрыемствах выдавецка-паліграфічнага комплексу на аснове інавацыйнай мадэлі развіцця арганізацый.
 • Распрацоўка праграм стратэгічнага развіцця паліграфічных прадпрыемстваў на аснове комплексу лагістычных мадэляў.
 • Даследаванне эфектыўнасці функцыянавання структур кіравання прадпрыемстваў ва ўмовах арганізацыйных канфліктаў.
 • Аптымізацыя арганізацыйнага планавання у паліграфічнай вытворчасці.


Колькасны і якасны склад навуковай школы 

Усяго: 11, з іх: 1 прафесар; 5 дацэнтаў, кандыдатаў навук; 2 старшыя выкладчыкi, кандыдаты навук; 2 старшыя выкладчыкі; 1 асістэнт; маладых навукоўцаў да 35 гадоў - 1.

Асноўныя навуковыя вынікі, найбольш значныя ўкаранёныя распрацоўкі 

Усяго ў рамках навуковай школы падрыхтавана: кандыдатаў навук - 7 (Кулак М. І. - 4, Нічыпаровіч С. А. - 2, Далгова Т. А. - 1).

Тэматыка навуковых распрацовак:

 • Арганізацыйна-эканамічныя праблемы павышэння эфектыўнасці выдавецка-паліграфічнага комплексу ва ўмовах пераходу да рынкавых адносінаў.
 • Метад ацэнкі ўплыву фрактальнай структуры паверхняў друкарскага кантакту на працэс пераносу фарбы.
 • Комплексная імітацыйная мадэль арганізацыйнага кіравання паліграфічнай прамысловасцю.
 • Інтэграваная ацэнка і ўдасканаленне тэхналагічнага працэсу афсетнага друку на аснове метаду балансу фарбы.
 • Алгарытмы генерацыі лічбавых малюнкаў беларускіх арнаментаў для паліграфічнага рэпрадукавання на аснове тэорыі сіметрыі.
 • Уплыў фрактальнай неаднастайнасці структуры друкарскіх паверхняў на пранікненне фарбы ў поравую прастору паперы.


Ганаровыя граматы і дыпломы, атрыманыя членамі навуковай школы

Ганаровым знакам "Выдатнік друку Беларусі" ўзнагароджаны М. І. Кулак (2008 г); Ганаровай граматай Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь узнагароджаны:
 

 • М. І. Кулак (1995, 2000, 2005, 2010 гг.)
 • Т. А. Далгова (2008 г)
 • І. Р. Грамыка (2008 г., 2015 г.)
 • Н. Э. Трусевіч (2008 г.)
 • Д. М. Мядзяк (2008 г., 2015 г.)

Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь узнагароджана Т. А. Далгова (2010 г., 2015 г.)

 

Камерцыйныя прапановы

Кафедра прымае камерцыйныя прапановы  на выкананне наступных праектаў:

 • укараненне метаду аператыўнага ўваходнага кантролю асноўных паліграфічных матэрыялаў;
 • выкарыстанне ўбудаванага модуля да графічнага пакета CorelDraw для генеравання вектарных арнаментальных малюнкаў беларускіх народных арнаментаў пры афармленні мастацка-выяўленчай прадукцыі;
 • прымяненне методыкі вызначэння характэрных прыкмет спецыяльных спосабаў вырабу друкарскай прадукцыі пры правядзенні тэхнічных экспертыз;
 • удасканаленне стратэгічнага кіравання на прадпрыемствах выдавецка-паліграфічнага комплексу на аснове інавацыйнай мадэлі развіцця арганізацый;
 • распрацоўка праграм стратэгічнага развіцця паліграфічных прадпрыемстваў на аснове комплексу лагістычных мадэляў;
 • аптымізацыя арганізацыйнага планавання на прадпрыемствах выдавецка-паліграфічнага комплексу;
 • распрацоўка комплексу мерапрыемстваў па прафілактыцы арганізацыйных канфліктаў і зніжэння іх ўплыву на эфектыўнасць функцыянавання структур кіравання прадпрыемстваў.

Запрашаем да супрацоўніцтва!